Phân tích đầu tư chứng khoán

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU CHỨNG KHOÁN.doc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.doc
... phân tích đầu an toàn? 3/56 SVTH: Hàng Anh Thư Khóa luận Tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Ngọc Cương CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1.1 Đầu chứng khoán 1.1.1 Khái niệm Đầu ... niệm Đầu chứng khoán Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu chứng khoán tài sản vốn tổ chức phát hành, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ đầu chứng khoán chứng ... liên quan đến Quỹ đầu chứng khoán - Hỗ trợ BP Nghiên cứu Đầu để làm báo cáo phân tích công ty tiềm d Phòng Nghiên cứu Đầu tư: - Tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch đầu nguồn vốn sẵn có...
 • 56
 • 1,097
 • 16

Tóm tắt tất cả các công thức phân tích đầu chứng khoán

Tóm tắt tất cả các công thức phân tích đầu tư chứng khoán
... lệ phản ánh mối tơng quan nợ dài hạn vốn cổ phần Nó đợc sử dụng để đánh giá mức độ tin cậy công ty Các công ty có thu nhập phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thờng có hệ số D/E thấp e Hệ số Nợ dài hạn ... tệ: LCTT = Lợi nhuận ròng (hay lỗ) + Khấu hao e Hệ số tiền tệ: Hệ số tiền tệ = (Tiền mặt + Chứng khoán khả mại) Nợ ngắn hạn Hệ số hoạt động a Kỳ thu hồi nợ trung bình: Kỳ thu hồi nợ trung bình ... quan mức ngại rủi ro, lợi suất ớc tính (doanh lợi) với mức độ rủi ro: U = E ( r ) 0,5 A Phân loại nhà đầu t: Trung dung với rủi ro: A = Thích rủi ro: A < ỏnh giỏ danh mc 11 ...
 • 11
 • 1,636
 • 5

Huong dan phan tich dau tu chung khoan

Huong dan phan tich dau tu chung khoan
... rights reserved Các giả định PTKT  Biến động thị trường phản ánh tất  Giá dịch chuyển theo xu chung  Lịch sử tự lặp lại © 2006 TMT, All rights reserved 10 Xây dựng đồ thị  Biểu đồ dạng đường ... động định giá xuất biểu đồ giá Ứng dụng:  Áp dụng với TTCK  Giao dịch Forex, phân tích TT Furtures hàng hoá khác  Áp dụng cho dài hạn lẫn ngắn hạn chia thành loại mô hình: MH củng cố trì xu ... trường  Một số đường MA bản: - SMA : Đường trung bình trượt giản đơn WMA: Đường trung bình trượt tuyến tính có trọng số EMA : Đường trung bình trượt theo hệ số mũ VMA : Đường trung bình trượt biến...
 • 64
 • 1,032
 • 14

Hoạt động phân tích đầu chứng khoán tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
... chi phối hoạt động có ảnh hởng đến thị trờng chứng khoán ban hành nhng phần nội dung nhiều bất cập, cha thng nht, mâu thuẫn với hệ thống pháp lý thị trờng chứng khoán Luật thị trờng chứng khoán ... nh : Cụng ty Búng ốn in Quang; Cụng ty Kinh doanh phỏt trin Nh H Ni; Cụng ty C phn Nha Bao Bỡ Tõn Tin, Cụng ty Dõy cỏp in Taya Vit Nam, Cụng ty Xi mng H Tiờn, Cụng ty May Vit Tin, Cụng ty Vn ti ... áp dụng văn công ty chứng khoán gây khó khăn - C s vt cht cũn thiu thn: c s vt cht l thut cú tỏc ng rt ln n hiu qu hot ng kinh doanh ca cụng ty Nú khụng ch to dng nờn hỡnh nh ca cụng ty lũng cụng...
 • 81
 • 406
 • 1

Kỹ thuật Phân tích đầu chứng khoán

Kỹ thuật Phân tích đầu tư chứng khoán
... khách hàng PHÂN TÍCH CƠ BẢN   Tài sản lưu động - Tiền  - Chứng khoán khả mại  - Các khoản phải thu  - Hàng tồn kho  Tổng số tài sản lưu động 43000 62000 270.000 330.000 705.000 PHÂN TÍCH CƠ ... PHÂN TÍCH CƠ BẢN        Tài sản cố đònh - Đất đai - Nhà xưởng thiết bò - Vật dụng cố đònh Trừ: - Khấu hao tích lũy Tổng tài sản cố đònh 64.000 630.000 280.000 (220.000) 754.000 PHÂN TÍCH ... trường, quan hệ với khách hàng kỹ nhân viên Những yếu tố góp phần làm tăng uy tín Công ty Tài sản vô hình Uy tín $30.000 PHÂN TÍCH CƠ BẢN (tt)        Phân tích báo cáo thu nhập Chỉ khoản...
 • 25
 • 365
 • 3

Phân tích đầu chứng khoán

Phân tích đầu tư chứng khoán
... giá chứng khoán hình thành hai đỉnh biểu đồ Mô hình hoàn thiện giá chứng khoán rơi xuống mức sàn đáy (điểm đáy) toàn mô hình Mô hình hai dỉnh mô hình thể đảo ngược xu hướng tăng giá chứng khoán ... cự công tay buôn chứng khoán sử dụng để phân tích xác định vùng biến động giá cổ phiếu thị trường Có thể Việt Nam, khái niệm đường hỗ trợ, đường kháng cự lạ lẫm nhiều nhà đầu song khái niệm ... Bất kì thường xuyên theo dõi kênh thông tin tài chính, đọc tạp chí đầu Financial Times, vào website chuyên ngành đầu chứng khoán thị trường lớn nghe đọc lời nhận xét chuyên gia tài như, "Tôi...
 • 60
 • 331
 • 0

Giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu chứng khoán

Giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán
... đầu chứng khoán Là hình thức đầu nhiều hình thức đầu mà bạn (nhà đầu tư) lựa chọn : + Đầu vào Thị trường tiền tệ (gửi tiết kiệm) + Đầu vào thị trường bất động sản + Đầu trực ... trình đào tạo Phân tích Đầu chứng khoán Những kiến thức : + Giá trị đồng tiền theo thời gian (1) + Mức sinh lời & rủi ro ĐTCK (1) Phân tích (4) 3- Phân tích kỹ thuật (2) 4- Phân tích & ĐT trái ... thu chênh lệch giá phải dự báo giá ng lai Dự báo giá cổ phiếu => + Phân tích => + Phân tích kỹ thuật => + Không cần phân tích => Giá chứng khoán: Không ai, không phư ơng pháp dự báo xác Chương...
 • 40
 • 595
 • 6

Hướng dẫn phân tích & đầu chứng khoán

Hướng dẫn phân tích & đầu tư chứng khoán
... 773 5538 Fax: (04) 773 5539 E-mail: tmt@tmt.com.vn www.tmt.com.vn MODULE PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy Hoan Work: SRTC_SSC Phone: (04) 553 5876 ... xu thế, thời điểm đột phá • Xây dựng đước chiến lược đầu dựa PTKT Tại sử dụng PTKT? • Phân tích tảng xung đột với PTKT • Hạn chế phân tích bản: • Khó tính xác giá trị nội • Bỏ qua vai trò ... lượng giao dịch  Khối lượng xu hướng giá chứng khoán  Khối lượng biến động vượt khoảng dao động giá chứng khoán Khối lượng giao dịch Khối lượng khẳng định xu hướng giá  Nếu mức giá tăng khối...
 • 64
 • 315
 • 0

bài tập phân tích đầu chứng khoán

bài tập phân tích đầu tư chứng khoán
... 0.124 0.07 )1.1243 IV: Bi tập rủi ro v danh mục đầu t Bài 1: (Rủi ro 1CP): Giá CP REE 28$, để dự đoán CP năm sau, phơng pháp điều tra số chuyên gia phân tích chứng khoán ngời ta có t liệu nh ... suất mong đợi 14% không nên ĐT Bài 4: (danh mục rủi ro + phi rủi ro) Quỹ đầu t VF1 dự kiến có danh mục đầu t nh sau: - Chứng khoán niêm yết: 20% vốn (a) - Chứng khoán cha niêm yết: 15% vốn (b) ... Tính mức sinh lời mong đợi A B b) Đánh giá rủi ro đầu t cho CP c) Tính tích sai mong đợi lợi nhuận A B d) A B kết hợp để giảm thiểu rủi ro danh mục đầu t không? Vì sao? a) Er = RiWi Er(A) = 0.2...
 • 15
 • 2,325
 • 55

Tìm hiểu chung về thị trường chứng khoán và hoạt động phân tích đầu chứng khoán

Tìm hiểu chung về thị trường chứng khoán và hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
... tài Trong hoạt động đầu nhà đầu mua danh muc đa dạng chứng khoán thị trường vốn thị trường tiền tệ Phân tích chứng khoán hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ cho việc định đầu Trong hoạt ... thuộc vào điều kiện chuyển đổi mà phu thuộc vào chất lượng trái phiếu III Phân tích đẩu chứng khoán Khái niệm phân tích đầu chứng khoán: Chứng khoán tài sản tài chính, đầu chứng khoán đầu ... bán chứng khoán tùy theo thị trường Phân loại đầu chứng khoán Căn vào loại công cụ đầu chia thành đầu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu vào cổ phiếu Căn vào mục...
 • 25
 • 352
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU CHỨNG KHOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
... bán chứng khoán thông qua trung gian - công ty chứng khoán không giao dịch trực tiếp TTGDCK trực tiếp với 1.2 Phân tích tài 1.2.1 Khái quát Phân tích đầu tài việc ứng dụng công cụ kỹ thuật phân ... định giá trị cổ phiếu đầu chứng khoán Kết thu từ khâu phân tích góp phần không nhỏ vào việc định đầu 1.2.3.2 Định hướng phát triển ng lai Satico Corp xem xét đầu vào công ty có chiến ... mã (HNX), 78 mã (UpCOM), 1.000 mã chứng khoán giao dịch thị trường OTC 1.1.3 Cách thức đầu chứng khoán Trên thị trường chứng khoán, NĐT có thể: a Mua chứng khoán thị trường tự - Mua trực tiếp...
 • 9
 • 241
 • 1

Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu chứng khoán

Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán
... đầu chứng khoán Là hình thức đầu nhiều hình thức đầu mà bạn (nhà đầu tư) lựa chọn : + Đầu vào Thị trường tiền tệ (gửi tiết kiệm) + Đầu vào thị trường bất động sản + Đầu trực ... trình đào tạo Phân tích Đầu chứng khoán Những kiến thức : + Giá trị đồng tiền theo thời gian (1) + Mức sinh lời & rủi ro ĐTCK (1) Phân tích (4) 3- Phân tích kỹ thuật (2) 4- Phân tích & ĐT trái ... thu chênh lệch giá phải dự báo giá ng lai Dự báo giá cổ phiếu => + Phân tích => + Phân tích kỹ thuật => + Không cần phân tích => Giá chứng khoán: Không ai, không phư ơng pháp dự báo xác Chương...
 • 40
 • 1,310
 • 9

HƯỚNG DẪN PHÂN TICH ĐẦU CHỨNG KHOÁN

HƯỚNG DẪN PHÂN TICH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
... 773 5538 Fax: (04) 773 5539 E-mail: tmt@tmt.com.vn www.tmt.com.vn MODULE PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy Hoan Work: SRTC_SSC Phone: (04) 553 5876 ... lượng giao dịch  Khối lượng xu hướng giá chứng khoán  Khối lượng biến động vượt khoảng dao động giá chứng khoán Khối lượng giao dịch Khối lượng khẳng định xu hướng giá  Nếu mức giá tăng khối ... • EMA loại chứng khoán tính cách cộng phần giá ngày hôm với giá trị SMA ngày hôm qua loại chứng khoán theo tỷ trọng • EMA = today’s close*0.09 + yesterday’s SMA*0.91 • Nhiều nhà đầu không quen...
 • 64
 • 407
 • 3

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU CHỨNG KHOÁN

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
... 773 5538 Fax: (04) 773 5539 E-mail: tmt@tmt.com.vn www.tmt.com.vn MODULE PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy Hoan Work: SRTC_SSC Phone: (04) 553 5876 ... xu thế, thời điểm đột phá • Xây dựng đước chiến lược đầu dựa PTKT Tại sử dụng PTKT? • Phân tích tảng xung đột với PTKT • Hạn chế phân tích bản: • Khó tính xác giá trị nội • Bỏ qua vai trò ... lượng giao dịch  Khối lượng xu hướng giá chứng khoán  Khối lượng biến động vượt khoảng dao động giá chứng khoán Khối lượng giao dịch Khối lượng khẳng định xu hướng giá  Nếu mức giá tăng khối...
 • 64
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm phân tích đầu tư chứng khoángiáo trình phân tích đầu tư chứng khoánphân tích đầu tư chứng khoán benjamin grahamgiáo trình môn phân tích đầu tư chứng khoánphân tích đầu tư chứng khoán là gìmôn phân tích đầu tư chứng khoánphân tích đầu tư chứng khoán uehchuyên viên phân tích đầu tư chứng khoáncác phương pháp phân tích đầu tư chứng khoánbài tập phân tích đầu tư chứng khoánphương pháp phân tích kỹ thuật trong phân tích đầu tư chứng khoántrắc nghiệm phân tích đầu tư chứng khoán có đáp ánbai tap phan tich dau tu chung khoan ve trai phieu co loi giaislide bài giảng phân tích đầu tư chứng khoán chương 3 phân tích lựa chọn cổ phiếucâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn phân tích đầu tư chứng khoánUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding canadian business 8th edition nickels test bankUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding pathophysiology 5th edition huether test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankUnderstanding weather and climate 6th edition aguado test bankUsing MIS 8th edition kroenke test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOATVSLDtrong co khi fullWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bank