sách hướng dẫn chương trình học kỹ năng sống

Sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếp

Sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếp
... kỹ giao tiếp mang lại Làm để nhận hiệu chương trình tập huấn Phần III: Hướng dẫn thực hành tập huấn kỹ giao tiếp cho nhóm hỗ trợ phụ nữ 21 Những điều kiện lớp tập huấn Những ngun tắc Những hướng ... đồng: Trong Phần 3, chúng tơi đưa hướng dẫn cụ thể bước cách thức tổ chức tập huấn kỹ giao tiếp, bao gồm tập chương trình mẫu cho ngày tập huấn 2.4 Đưa kỹ giao tiếp vào nghệ thuật cơng chúng: Theo ... hành tập huấn kỹ giao tiếp với nhóm trợ giúp phụ nữ Phần trình bày hướng dẫn chi tiết cách thức tổ chức tập huấn kỹ giao tiếp, từ tập khởi động làm quen, đến việc hướng dẫn tiếp nhận hỗ trợ tâm...
 • 52
 • 838
 • 3

Hướng dẫn ôn tập môn kỹ năng sống

Hướng dẫn ôn tập môn kỹ năng sống
... Khái quát chung Kỹ sống Khái quát chung Các cách tiếp cận kỹ sống Chương 2: Kỹ tự nhận thức Nhận biết rèn luyện kỹ tự nhận thức Chương 3: Kỹ xác định giá trị Nhận biết rèn luyện kỹ xác định giá ... loại hình kỹ sống Hiểu ý nghĩa kỹ sống o Đọc TLHT: trang – 16 o Trả lời câu hỏi 1, 2, Các cách tiếp cận kỹ sống o Các nội dung cần ý: + Trình bày liên hệ thực tiễn nguyên tắc đưa kỹ sống vào thực ... thẳng Chương 7: Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Xác định hệ thống hỗ trợ thân -2- PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP Chương 1: Khái quát chung Kỹ sống Khái quát chung o Các nội dung cần ý: + Biết quan điểm kỹ sống + Phân...
 • 7
 • 1,822
 • 1

Thiết kế các hoạt động hỗ trợ chương trình dạy kỹ năng nói theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho sinh viên năm thứ nhất

Thiết kế các hoạt động hỗ trợ chương trình dạy kỹ năng nói theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho sinh viên năm thứ nhất
... giflp cho bai hgc them sinh ddng va nhat la cung ca'p them cho sinh vien co hdi de thuc hanh d c ky nang ngdn ngfl d n thie't Nhflng CO sd tren day da dat yen d u phai cd tai lieu bd trg cho tflng ... tinb hudng kbIc cho sinh vien luyen tap 1.3.3 Teacher as facilitator: sinh vien lam chu tinb hudng va cd trich nhiem de dat nhflng nhu d u thie't ye'u; gilo vien la ngudi quyet dinh sinh vien ndn ... (giup sinh vien dinh hudng) va dinh gia kha nang cua sinh vien Giao vien la ngudi giup sinh vidn khien qua trinh hgc tap trd nen de dang hon 1.3.4 Emphasis on process and content: tap trung vao...
 • 8
 • 190
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error resume next p1 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error resume next p1 potx
... đến định Thông thường lệnh xử tính lỗi Sau ví dụ sử dụng phưưong pháp On Error Goto để bẫy lỗi: Function A_chia_B(a, b As Double) As Double On Error GoTo Loi A_chia_B = a ... Do có lời khai báo On Error Resume Next nên lệnh lỗi bỏ qua (không thực hiện) Tức giá trị hàm Null Sử dụng câu lệnh On Error Goto Khi thủ tục đặt câu lệnh này, gặp phải lỗi đó, VBA chuyển ... MsgBox "Lỗi chia cho !" End If End Function Trong chương trình trên, trường hợp b = câu lệnh A_chia_B = a / b gây lỗi Theo khai báo On Error Goto Loi ban đầu, VBA bỏ qua tất lệnh sau lệnh lỗi chuyển...
 • 5
 • 164
 • 0

Tài liệu sách hướng dẫn giáo viên nhiệt kỹ thuật

Tài liệu sách hướng dẫn giáo viên nhiệt kỹ thuật
... trạng) Sách hớng dẫn giáo viên tàI liệu hớng dẫn giảng dạy cho mô đun/môn học hệ thống mô đun môn học đào tạo cho Nghề Sửa chữa ôtô cấp độ II Các thông tin tài liệu có giá trị hớng dẫn giáo viên ... tàI liệu Địa liên hệ: Dự án giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp Tiểu Ban Phát triển Chơng trình Học liệu tài liệu Mã quốc tế ISBN : Lời tựa (Vài nét giới thiệu xuất xứ chơng trình tài liệu) Tài ... nhà - Hớng dẫn tài liệu tham khảo dạng truyền nhiệt - Vẽ sơ đồ cấu tạo loại động nhiệt - Nghiên cứu tài liệu trình bày đợc phơng pháp đo thông số trạng thái 11 - Hớng dẫn cố phát triển kỹ đọc vẽ...
 • 23
 • 472
 • 5

Hướng dẫn quy trình đăng tên miền domain

Hướng dẫn quy trình đăng ký tên miền domain
... việc Việt Nam) đăng tên miền Creative Việt Nam II TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN – DOMAIN NAME Qui trình đăng tên miền tập hợp hoạt động qui định hoạt động đăng tên miềnvới nội dung ... HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ DOMAIN .3 I PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG: II TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN – DOMAIN NAME Xác định tên miền đăng .5 Kiểm tra tồn tên miền ... TẢ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN – DOMAIN NAME Xác định tên miền đăng Tên miền mục tiêu xác định • Các tên miền thay dự phòng khác • Cung cấp tài liệu liên quan(nếu có) Kiểm tra tồn tên miền...
 • 13
 • 333
 • 2

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 – NĂM HỌC 2007-2008 A LÝ THUYẾT CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ Phân loại hợp chất hữu Sơ lược phân tích nguyên tố (đònh tính đònh lượng) Công ... nhiên khí mỏ dầu Ứng dụng CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Khái niệm, phân loại tên gọi số dẫn xuất halogen Tính chất vật lí, hoá học, ứng dụng điều chế dẫn xuất halogen Đònh nghóa, phân ... -B BÀI TẬP (Làm lại tập SGK SBT Làm thêm loại tập sau) I BÀI TẬP: ANKAN – XICLOANKAN Công thức sau tương ứng với dãy đồng đẳng ankan CnH2n + 2:...
 • 32
 • 252
 • 0

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KỲ I CỦA SƠGD

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KỲ I CỦA SƠGD
... Các học sinh thuộc huyện miền n i nhiều khó khăn Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn Nam Giang miễn lệ phí in đề kiểm tra Các Phòng GD&ĐT toán khoản chi phí đề kiểm ... in em ruột học lớp THCS 5.2 Đ i v i môn kiểm tra Sở đề: Theo nhu cầu học sinh đơn vị việc nhờ Sở phôtô đề kiểm tra Sở ra, đơn vị cần báo cáo Sở (phòng Giáo dục trung học) qua kênh i u hành số ... tra v i Công ty cổ phần phát triển giáo dục Quảng Nam ( i n tho i 05103777767) Sở giao trách nhiệm: +Phòng GDTrH: -Ph i hợp v i Công ty cổ phần phát triển giáo dục Quảng Nam tổ chức in đề kiểm...
 • 4
 • 209
 • 0

Hướng dẫn ôn tập học kỳ 1

Hướng dẫn ôn tập học kỳ 1
... ữ 11 33 c) : ữ 12 16 ( 3) ữ 12 b) b) b) c) 3 19 33 8 c) 15 18 + 12 13 12 13 c) 16 + + 0,5 + 23 21 23 21 13 38 35 + + 25 41 25 41 2 f) + ữ e) 12 ,5. ữ+ 1, 5. ữ d) 12 . ... sỏnh: 224 v 316 Bi 27 Tớnh giỏ tr biu thc b) (0 ,12 5) 512 902 c) 15 2 7904 d) 794 a) ( 0,8) b) ( 0, ) 4 510 . 510 7 510 c) 215 .94 63.83 d) 810 + 410 84 + 411 Bi 28 Tớnh a) g) 10 m) 390 13 0 b) ... la hai gia ri tng ng cua y c) Biờ t x1 y1 = -45, x2 =9 Tinh y2 d) Biờ t x1=2;x2=4, biờ t y1 + y2= -12 Tinh y1 , y2 e) Biờ t x2=3, x1+ 2y2 =18 va y1 = 12 Tinh x1 , y2 Bi 38: Hc sinh ba lp phi trng...
 • 11
 • 158
 • 0

HUONG DAN THI KSCL HOC KY I

HUONG DAN THI KSCL HOC KY I
... + Nộp danh sách (theo mẫu) báo cáo số lượng phòng thi bu i Phòng GD - ĐT trước ngày 26/12/2010 (qua Email: khacyengd@gmail.com văn bản) Mẫu 1: Trường DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI TT Họ tên ... công tác Nhiệm vụ Mẫu 2: Trường DANH SÁCH PHÒNG THI PHÒNG THI SỐ TT Họ tên i m Toán i m Ngữ văn Số em đạt tổng 20 i m trở lên Giám khảo môn Ngữ văn Giám khảo môn Tiếng Anh ... tịch HĐ chấm thi Lãnh đạo trường chấm thi ký tên, đóng dấu sau chấm, vào i m thi Phòng g i về) + Các trường nộp nhận tập chấm môn thi kh i 8,9 vào sáng ngày 30/12/2010; tổ chức chấm nghiêm túc,...
 • 2
 • 168
 • 0

Bài hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 ( 2010 - 2011)

Bài hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 ( 2010 - 2011)
... biểu diễn 1. / Năm 18 00 19 00 19 50 19 70 Số dân 600 880 14 02 210 0 (triệu người) 19 90 2002 311 0 3766 Nhận xét tình hình tăng dân Châu Á: ( GV hướng dẫn phương pháp nhận xét) Từ năm 18 00  năm 19 00 dân ... nuôi du mục - Công nghiệp: Chủ yếu khai thác dầu khí -Dân số: 13 56 triệu người -Theo Ân Độ giáo Hồi giáo -Tập trung ĐB sông Hằng nơi có nhiều mưa - Chủ yếu phát triển nông nghiệp - Ân Độ có kinh ... cư Đặc điểm KT-XH Tây Nam Á -S.ngòi: phát triển -K.Hậu: cận nhiệt lục địa cận nhiệt khô ( TH) -Khoáng sản:Dầu mỏ Nam Á + Phía Nam: sơn nguyên Đê-can - S.ngòi: Ấn , Hằng, Bra-ma-put - K.Hậu: nhiệt...
 • 8
 • 198
 • 0

hướng dẫn ôn thi học kỳ 1. sử 6

hướng dẫn ôn thi học kỳ 1. sử 6
... C Trống đồng, Thạp đồng D Mũi tên đồng Nền kinh tế quốc gia cổ đại Phơng Đông là: A Thủ công nghiệp B Thơng nghiệp C Nông nghiệp D ý A B Nớc Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà năm nào? A 207 TCN C 179 ... dõn tc no thi c i sỏng to lờn: a Hi Lp v n b Hi Lp v Trung Quc c Hi Lp v Ro Ma d Hi Lp v Ai Cp 10 s dng kin thc ó hc in vo ch trng sau cho ỳng *Thành Cổ Loa đợc xây theo hình trôn ốc, thành ... sau cho ỳng *Thành Cổ Loa đợc xây theo hình trôn ốc, thành gồm vòng khép kín, có tổng chiều dài: 160 00 m, chiều cao tờng thành khoảng -10 m Mặt thành rộng trung bình khoảng 10 m, Chân thành rộng...
 • 3
 • 163
 • 0

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I-Năm học 2010-2011

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I-Năm học 2010-2011
... thc nu cú gỡ vng mc, trao i trc tip vi T chuyờn mụn PGD&T P TRNG PHềNG Ni nhn : -Nh trờn -Lu VP-CM (ó ký) Hunh Trng Nam Hửụựng daón kieồm tra hoùc ky ứI-naờm hoùc 2010-2011- Trang ... chút 07/01/2011) a) Danh sỏch hc sinh b hc (Lu ý khụng k s chuyn trng ) b) Bỏo cỏo thng kờ im kim tra mụn c) Bỏo cỏo cht lng mt (Cỏc mu bỏo cỏo s gi theo Mail ) Thi gian bt u hc k II-Nm hc 2009-1010...
 • 2
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếpchương trình rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcsách hướng dẫn chương trìnhchương trình dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm nonsách hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh việnsách hướng dẫn lập trình pascalsổ tay hướng dẫn chương trình 135sách hướng dẫn dạy trẻ tự kỷgiáo trình dạy kỹ năng sống cho trẻ tiểu họcgiáo trình học kỹ năng mềmhướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia y tếcuốn sách hướng dẫn lập trình căn bảnhướng dẫn chương trình kiểm toánhướng dẫn chương trình sơ cấp chính trịdanh sách hướng dẫn viên du lịch đà nẵngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây