ĐỀ CƯƠNG mỹ học KIẾN TRÚC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
... DUNG MÔN HỌC S T T CHƯƠNG Chương 1: Giới thiệu Kiến trúc máy tính MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC Học viên phải biết hiểu nội dung sau: 1.1 Định nghĩa kiến trúc máy tính  Định nghĩa kiến trúc máy tính ... nghĩa kiến trúc máy tính  Tổng quan cấu trúc máy vi tính 1.1.2 Mục đích môn học kiến trúc máy tính  Giới thiệu phân loại phần mềm 1.2 Phương pháp nghiên cứu SỐ TIẾT T L B C T T 55 TÀI LIỆU TỰ HỌC ... Phân loại máy tính điện tử 1.2.2 Cấu trúc máy tính điện tử 1.2.3 Các phương pháp nghiên cứu 1.3 Giới thiệu cấu trúc máy vi tính 1.3.1 Tổ chức vật lý 1.3.2 Tổng quan phần mềm Chương 2: Bus Học viên...
 • 5
 • 320
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH HỆ DÀI HẠN pdf

Tài liệu ĐỀ THI MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH HỆ DÀI HẠN pdf
... INTR +5V Câu 3: a.Trong máy tính 386, để quản lý 4Gb nhớ chế độ bảo vệ 1Mb nhớ chế độ thực , người ta sử dụng đường dây địa nào? b Trình bày nguyên tắc việc trao đổi liệu với thi t bị ngoại vi phương ... với thi t bị ngoại vi phương pháp điều khiển DMA Ghi chú: Sinh viên làm độc lập, phép sử dụng tài liệu ...
 • 2
 • 451
 • 0

Tài liệu mỹ học kiến trúc

Tài liệu mỹ học kiến trúc
... CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật Ngã tư đường Dao động mỹ học Chương SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật Mỹ học cổ điển: Mh kiến trúc ... thích mỹ học kiến trúc: c/ Thuyết hệ thống: Khảo sát, phân loại A, B BA Ktrúc loại A tuân theo mỹ học hình thức Ktrúc loại BA tuân theo mỹ học hình thức nghệ thuật Ktrúc loại B tuân theo mỹ học ... thành cách điệu mỹ học Vẻ đẹp cao thượng Vd: Kiến trúc Gothic, kiến trúc đại- Arch Saint Louis cao 192 m Chương Ý NGHĨA CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Nghĩa hẹp nghĩa rộng: Nghĩa hẹp đẹp kiến trúc: - Đẹp đơn...
 • 100
 • 1,252
 • 8

Mỹ học kiến trúc 20 ppt

Mỹ học kiến trúc 20 ppt
... CHƯƠNG KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA ĐẸP 2.Phẩm cách nghệ thuật đẹp kiến trúc Hegels: “Trong nghệ thuật không giống triết học, nguyên liệu sáng tạo tư tưởng mà tượng bên ngòai thực” Kiến trúc lấy ... CHƯƠNG KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA ĐẸP 2.Phẩm cách nghệ thuật đẹp kiến trúc Đẹp nghệ thuật: dùng hình tượng nghệ thuật để thuyết minh sống đời thường, phản ảnh thực xã hội Kiến trúc sinh họat ... mà kỳ CHƯƠNG KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA ĐẸP 3.Đẹp xấu nghệ thuật kiến trúc: Xấu thể tác dụng tăng lực đẹp “Sắc” đặc sắc, nhuận sắc “Một phát triển đáng quý cảm giác hài hước kiến trúc khôi phục”...
 • 5
 • 297
 • 2

Mỹ học kiến trúc 1 ppsx

Mỹ học kiến trúc 1 ppsx
... thần nhân loại thời kỳ đầu đan dệt làm một…” Như vậy: Kiến trúc vừa sản phẩm vật chất vừa sản phẩm tinh thần 2 An cư lạc nghiệp: Sự đời kiến trúc từ xưa đến nay: không tách rời sở kỹ thuật Cung ... William Note (trích dẫn) Plekhanov: Lao động có trước thẩm mỹ Từ quan điểm tiện lợi, hiệu để quan sát vật tượng Sau tiến lên quan điểm thẩm mỹ để đánh giá Vương Triều Văn: “Việc sản sinh vật chất ... dụng: nguyên phát tính Yêu cầu đẹp: kế phát tính An cư lạc nghiệp: Tuy nhiên giá trị tinh thần kiến trúc có sức sống riêng: Vạn Lý Trường Thành, Parthenon- Ở công mang tính tạm thời đẹp trường...
 • 5
 • 267
 • 2

Mỹ học kiến trúc 3 pps

Mỹ học kiến trúc 3 pps
... đẹp kiến trúc dựa tương đồng với thể sinh vật: vd đối xứng Sullivan: Hình thức theo đuổi công Wright: Kiến trúc hữu - Kiến trúc phục vụ tự nhiên Ba loại giải thích (i) So sánh với sinh vật: - Kiến ... thích (i) So sánh với sinh vật: - Kiến trúc cần giống với sinh vật: từ công nội mà sinh trưởng Các phận tạo hình ăn khớp - Kiến trúc phát triển thiên nhiên Kiến trúc nét chấm phá thiên nhiên (58) ... Hegels cho rằng, đẹp tìm thấy hình tượng Nhấn mạnh quan hệ tỷ lệ, đặc biệt tỷ lệ hình học Các nguyên lý hình học vuông, tam giác, h.c.n 5, tỷ lệ vàng… ...
 • 5
 • 204
 • 0

Mỹ học kiến trúc 4 pptx

Mỹ học kiến trúc 4 pptx
... thích mỹ học kiến trúc: c/ Thuyết hệ thống: Khảo sát, phân loại A, B BA Ktrúc loại A tuân theo mỹ học hình thức Ktrúc loại BA tuân theo mỹ học hình thức nghệ thuật Ktrúc loại B tuân theo mỹ học ... thích mỹ học kiến trúc: a/ Thuyết công mới: Nhấn mạnh tính hợp lý kỹ thuật thích dụng Các điều kiện kinh tế, công năng, kỹ thuật nghiêm ngặt Theo nguyên tắc đẹp hình thức 3 Giải thích mỹ học kiến ... thích mỹ học kiến trúc: b/ Thuyết thuyết lưỡng tầng: Có hai cấp độ: - Đẹp hình thức: tỷ lệ hài hòa, cân bằng, đối xứng v.v… - Đẹp nghệ thuật: tính tư tưởng, tính nghệ thuật Kiến trúc chính: KT thiên...
 • 5
 • 209
 • 0

Mỹ học kiến trúc 5 ppt

Mỹ học kiến trúc 5 ppt
... Chương ĐẶC TÍNH CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Nương tựa túy: Trừu tượng tượng trưng: Sự khác biệt tương đồng: Nương tựa túy: - Kiến trúc sử đá - Kiến trúc thơ bê tông Minh chứng lịch sử ... nghĩa, nội dung Tức đẹp tạo có điều kiện - Đẹp kiến trúc đẹp ý tồn 1 Nương tựa túy: Đẹp KT bị ràng buộc quy luật máy móc, lại phải tuân theo quy luật thẩm mỹ, tức chị chi phối đẹp túy Hegels: “nương...
 • 5
 • 405
 • 1

Mỹ học kiến trúc 6 pot

Mỹ học kiến trúc 6 pot
... nghĩa với nguyên hình biến thành tượng trưng - Vd: Đem cụ thể áp đặt kiến trúc 2 Trừu tượng tượng trưng: - Điểm mạnh kiến trúc so với nghệ thuật khác: giải mâu thuẫn trọng lực tính chịu lực kết ... 1 Nương tựa túy: Đặc tính vẻ đẹp kiến trúc: thống vật chất tinh thần, kỹ thuật nghệ thuật “Đống vật chất không sức sống” qua xử lý,...
 • 5
 • 262
 • 0

Mỹ học kiến trúc 7 docx

Mỹ học kiến trúc 7 docx
... 2 Trừu tượng tượng trưng: Chỉ nghệ thuật kiến trúc: ý chí nghệ thuật nói (ý chí trừu tượng) có tự để thể hiện… Vd: Túp lều người nguyên thuỷ: ... đạt đặc trưng lực kết cấu, vật liệu- phù hiệu tinh thần 2 Trừu tượng tượng trưng: Trừu tượng kiến trúc thông qua ngôn ngữ khối tích trọng lượng: - Khối tích nhỏ: cảm giác thân thiết Khối tích ... đơn nhất; khiết Khối tích phức tạp: cảm giác phong phú 2 Trừu tượng tượng trưng: Trừu tượng kiến trúc thông qua ngôn ngữ đường nét: - Đường ngang bằng: cảm giác bình dị, khoan khóai Đường thẳng...
 • 5
 • 208
 • 1

Mỹ học kiến trúc 8 ppt

Mỹ học kiến trúc 8 ppt
... đồng kiến trúc: Nếu không phù hợp thời đại giả cổ giống đội mũ hia Tính thời đại kiến trúc Mỹ học đời Quảng Trường Saint Marco Venice Vd: ảnh chụp ba ông cha cháu Cá tính sinh mệnh kiến trúc ... tương đồng kiến trúc: - Tính khoa thời (vượt trước thời đại) - Tính lịch thời (trải qua, tồn với thời đại) Đẹp vừa thân thời vừa khoa thời Vd: Thiên Đàn kiểu Thiên Đàn Mỗi loại kiến trúc đề thuộc ... 3 Sự khác biệt tương đồng kiến trúc: - Tính đa dạng khác biệt vẻ đẹp kiến trúc - Tính thống hài hòa, nhịp nhàng cân đối Tính dị đồng (khác biệt giống...
 • 5
 • 224
 • 0

Mỹ học kiến trúc 9 pdf

Mỹ học kiến trúc 9 pdf
... PHÁT TRIỂN CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật Mỹ học cổ điển: Mh kiến trúc cổ điển Hy Lạp- La Mã Nghĩa rộng: thực tiễn học thuyết loại nghệ thuật kiến trúc tồn lịch sử ... hình kiến trúc cổ điển phát triển đến mức độ hoàn mỹ Chương SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật Đẹp cổ điên đẹp đến mức thêm bớt mà không phá hoại kiến trúc ... nghiệp hóa: sx công nghiệp thay sx thủ công Sử dụng vật liệu mới, kỹ thuật kết cấu 1 Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật 1851 London xây dựng Nhà Triển Lãm Hội Chợ giới S=256 000 m2 yêu cầu xd...
 • 5
 • 584
 • 10

Mỹ học kiến trúc 10 docx

Mỹ học kiến trúc 10 docx
... ngữ đại kt 1 Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật b Sự kết hợp vẻ đẹp kt kthuật Kthuật mới: phương cách xd (vật liệu mới, kc mới, thiết bị mới) Kthuật phương tiện vật chất kiến trúc Nó phương ... 1 Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật a Sự kết hợp vẻ đẹp kt với công Le: phần bên ngòai phản ảnh tất nhiên phần ... phương tiện vật chất kiến trúc Nó phương tiện tinh thần Vd: sử dụng kính, khung thép Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật c Sự kết hợp vẻ đẹp kt thành thị Kt đại : mâu thuẫn tiêu chuẩn hóa đa dạng...
 • 5
 • 173
 • 0

Mỹ học kiến trúc 11 ppt

Mỹ học kiến trúc 11 ppt
... Từ mỹ học cổ điển đến mỹ học kỹ thuật Từ mh cổ điển mh kỹ thuật Là sphẩm hợp với quy luật tất yếu cuả trình độ tri thức, điều kiện xhội kỹ thuật Ngã tư đường Từ năm 60 kỷ XX phê phán tư tưởng mỹ ... cuả trình độ tri thức, điều kiện xhội kỹ thuật Ngã tư đường Từ năm 60 kỷ XX phê phán tư tưởng mỹ học kthuật “đơn điệu”, “lạnh nhạt”, “thiếu tình”, kt đại chủ trương cắt bỏ lịch sử 2 Ngã tư đường...
 • 5
 • 180
 • 0

Mỹ học kiến trúc 12 doc

Mỹ học kiến trúc 12 doc
... vật liệu kết cấu CHƯƠNG NGUYÊN TẮC CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Phép đối xứng bổ sung lẫn Hữu pháp- Vô pháp Chỗ hợp lý hợp tình CHƯƠNG NGUYÊN TẮC CỦA MỸ HỌC KIẾN TRÚC Phép đối xứng bổ sung lẫn Hai cách...
 • 5
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương âm học kiến trúcđề cương lịch sử kiến trúcđề cương lý thuyết kiến trúcđề cương mỹ họcđề cương lý thuyết kiến trúc máy tínhđề cương mỹ học đại cươngđề cương luận văn kiến trúctài liệu mỹ học kiến trúcđề cương ôn tập kiến trúc máy tínhbài tập lớn mỹ học kiến trúcbài tập mỹ học kiến trúcmỹ học kiến trúcmỹ học kiến trúc 2mỹ học kiến trúc 15đề cương tốt nghiệp kiến trúcNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )TỔNG ôn tập KIẾN THỨC TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN bảo TRANG ( phần 1)BÀI GIẢI LISTENING tự LUYỆN TOEIC 900bTOEIC 900b READINGTUYỂN tập 136 bài LUẬN ANH văn mẫu HAY NHẤTTUYỂN tập bộ đề THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TIẾNG ANH HOÀNG THỊ lệRèn luyện kỹ năng viết phương trình xảy ra trên các điện cực để giúp học sinh rút ra bản chất của cách giải bài tập điện phân trong dung dịchSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHUẨN độ kết tủaTuyển tập bài tập đảo ngữ , mệnh đề , câu điều kiện ôn thi THPT môn tiếng anhXây dựng hệ thống bài tập làm cơ sở để giúp học sinh giải quyết tốt dạng toán kim loại(hay ion fe2+) tác dụng với dung dịch chứa đồng thời h+ và NOXây dựng và sử dụng vòng tròn đồng tâm về kiến thức trong dạy học hóa học nhằm phát huy sự tò mò, đam mê và sáng tạo của học sinh THPTXây dựng sử dụng bài tập theo hướng phân hóa nêu vấn đề, nhằm tạo hứng thú vầ nâng cao chất lượng ôn tập phần ancol cho học sinh lớp 11Sử dụng font chữ tự tạo để soạn giáo án, ra đề thi môn hóa họcSử dụng kĩ thuật đặc trưng để giải nhanh bài toán hiđrocacbon không no tác dụng với h2Thiết kế hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học ở trường trung học phổ thông, ôn thi THPT quốc gia và học sinh giỏiTích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong bài 16 hợp chất của cacbon – hóa học 11 (chương trình chuẩn)HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG NHÀ nước CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾNâng cao hiệu quả giải bài tập chất béo và sử dụng chất béo trong đời sống