Nghiên cứu các biến đổi về mặt huyết học trên các đối t ợng có nguy cơ phơi nhiễm cao với dioxin

Nghiên cứu các biến đổi về mặt huyết học trên các đối t ợng nguy phơi nhiễm cao với dioxin

Nghiên cứu các biến đổi về mặt huyết học trên các đối t ợng có nguy cơ phơi nhiễm cao với dioxin
... Đối t ng phơng pháp nghiên cứu Đối t ng Gồm nhóm đối t ng nghiên cứu: 1.1 Đối t ng nghiên cứu cộng đồng đợc chia làm nhóm nguy phơi nhiễm cao với Dioxin tiền sử nhóm nguy (hoặc nguy phơi nhiễm ... hệ t o máu - Khai thác tiền sử phơi nhiễm dioxin trực tiếp đối t ng nguy phơi nhiễm cách vấn theo mẫu bệnh án nghiên cứu - Tiến hành khám thu thập triệu chứng lâm sàng - Làm x t nghiệm theo ... Phân t ch t n thơng nhiễm sắc thể nhiễm sắc t hai nhóm thu đợc k t nh sau: a/ T lệ t bào t n thơng nhiễm sắc thể bệnh nhân bệnh máu nguy phơi nhiễm nguy phơi nhiễm: Bảng 23: T lệ cụm t ...
 • 55
 • 44
 • 0

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được
... tài: Nghiên cứu biến động vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên Khảo sát nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập được Đề tài thực với mục tiêu sau:  Phân lập ... hiểu vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi để có nhìn tổng quan ảnh hưởng đến đối tượng 1.2.1 Sự sinh trưởng vi sinh vật yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống vi sinh vật Sự sinh trưởng quần thể vi sinh ... danh loại vi khuẩn diện đối tượng chim yến nuôi thử nghiệm sinh hóa  Khảo sát tính nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Vi n Công...
 • 83
 • 406
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất lý của các loại đất tàn sườn tích ở tây nguyên theo độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ  lý của các loại đất tàn  sườn tích ở tây nguyên theo độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô
... THỦY LI MIỀN NAM NGÔ TẤN DƯC NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ - LÝ CỦA CÁC LOẠI ĐẤT TÀN - SƯỜN TÍCH TÂY NGUYÊN THEO ĐỘ ẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA SƯỜN DỐC CẠNH ĐƯỜNG Ô- TÔ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... chuyển vị lớn dẫn đến sạt lở Do đề tài chọn là: NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA CÁC LOẠI ĐẤT TÀN - SƯỜN TÍCH TÂY NGUN THEO ĐỘ ẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA SƯỜN DỐC CẠNH ĐƯỜNG Ơ TƠ Mục ... để tính tốn ổn định trượt 84 bờ dốc cạnh đường tơ 4.1.1 Tính tốn ổn định bờ dốc cấu tạo đất tàn - sườn tích đá 85 Bazan (đất đỏ Bazan) 4.1.2 Tính tốn ổn định bờ dốc cấu tạo đất tàn - sườn tích...
 • 159
 • 242
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động
... chịu tác dụng tải trọng động Chính vậy, nghiên cứu biến đổi tính chất trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình tác dụng tải trọng động tính cấp thiết thời Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ biến đổi ... thuộc hệ tầng Thái Bình tác dụng tải trọng động Từ kết nghiên cứu biến đổi tính chất trầm tích hệ tầng Thái Bình theo hướng làm sáng tỏ thông số động học đất ứng xử đất tác dụng tải trọng động ... VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐỘNG CỦA ĐẤT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu biến đổi tính chất đất tác dụng tải trọng động giới nước 1.1.1 Những nghiên cứu biến...
 • 27
 • 338
 • 0

PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI docx

PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI docx
... PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI Ngƣời viết: Võ Hải Thủy Thu thập liệu giai đoạn có ý nghĩa vô quan trọng trình nghiên cứu tượng kinh tế hội ... thu thập liệu cấp như: phương pháp chọn mẫu, phương pháp thiết kế thang đo phương pháp thiết kế bảng câu hỏi thu thập liệu I-PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP: Có nhiều phương pháp thu thập ... đoạn quan trọng Trong nội dung viết này, chủ yếu đề cập đến phương pháp thu thập liệu cấp Đó liệu chưa qua xử lý, thu thập lần đầu, thu thập trực tiếp từ đơn vị tổng thể nghiên cứu thông qua...
 • 19
 • 757
 • 0

Nghiên cứu các biến đổi về mặt hoá sinh trên các đối t ợng nguy phơi nhiễm chất da camdioxin

Nghiên cứu các biến đổi về mặt hoá sinh trên các đối t ợng có nguy cơ phơi nhiễm chất da camdioxin
... hàm lợng hormon T3 , FT4, TSH huy t ngời nguy bị phơi nhiễm không bị phơi nhiễm ch t da cam/Dioxin - T m hiểu thay đổi hàm lợng hormon giáp trạng đối t ng nghiên cứu 3 Nghiên cứu hàm lợng số ... phơi nhiễm ch t da cam/Dioxin - Xác định hàm lợng hormon sinh dục testosteron huy t đối t ng nghiên cứu nam giới nguy nguy bị phơi nhiễm ch t da cam/Dioxin Chơng T ng quan t i liệu 1.1 M t ... bào thai nam giới kể t lúc dậy thì, tinh hoàn ti t nhiều testosteron [6] lợng nhỏ testosteron đợc sản xu t từ vỏ thợng thận buồng trứng (khoảng 5%).Thời kỳ bào thai, testosteron đợc ti t dới t c...
 • 150
 • 72
 • 0

Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khoẻ huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khoẻ huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... hình ảnh điện tâm đồ microalbumin niệu ng-ời tăng huyết áp Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên" nhằm mục tiêu: Đánh giá biến đổi hình ảnh điện tâm đồ ng-ời tăng huyết áp Tìm hiểu tình ... ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Đối t-ợng, thời gian, địa điểm nghiên cứu - Đối t-ợng: gồm 220 ng-ời đ-ợc quản lý bảo vệ sức khoẻ Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên chia ... 31/8/2008 - Địa điểm nghiên cứu: Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên 2.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: áp dụng ph-ơng pháp nghiên cứu mô tả, phân tích, chọn...
 • 74
 • 833
 • 5

Luận văn: NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HÌNH ẢNH ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ MICROALBUMIN NIỆU Ở NHỮNG NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN pptx

Luận văn: NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HÌNH ẢNH ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ MICROALBUMIN NIỆU Ở NHỮNG NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN pptx
... hình ảnh điện tâm đồ microalbumin niệu ng-ời tăng huyết áp Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên" nhằm mục tiêu: Đánh giá biến đổi hình ảnh điện tâm đồ ng-ời tăng huyết áp Tìm hiểu tình ... ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Đối t-ợng, thời gian, địa điểm nghiên cứu - Đối t-ợng: gồm 220 ng-ời đ-ợc quản lý bảo vệ sức khoẻ Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên chia ... 31/8/2008 - Địa điểm nghiên cứu: Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên 2.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: áp dụng ph-ơng pháp nghiên cứu mô tả, phân tích, chọn...
 • 74
 • 350
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi của vi sinh vật trước và sau quá trình vệ sinh dụng cụ chế biến tôm PTO luộc đông lạnh IQF đề xuất các biện pháp ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm

Nghiên cứu sự biến đổi của vi sinh vật trước và sau quá trình vệ sinh dụng cụ chế biến tôm PTO luộc đông lạnh IQF đề xuất các biện pháp ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm
... áp dụng cho quy trình sản xuất 1.3.5 Mối nguy lây nhiễm vi sinh vật trình chế biến Vi sinh vật lây nhiễm vào sản phẩm trình chế biến từ nguồn sau[ 4], [9]  Vi sinh vật có sẵn nguyên liệu trình ... Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật thùng chứa nguyên liệu bán thành phẩm trình vệ sinh - Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật rổ chứa tôm sau xử lý trình vệ sinh - Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật găng ... trạng nhiễm vi sinh sản phẩm mức độ nào, xác định công đoạn có khả lây nhiễm cao, để có biện pháp hạn chế, ngăn ngừa vi sinh vật lây nhiễm vào sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm, ...
 • 149
 • 355
 • 1

NGHIÊN cứu sự BIẾN đổi các THÔNG số SIÊU âm DOPPLER TIM ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN cứu sự BIẾN đổi các THÔNG số SIÊU âm DOPPLER TIM ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT
... thuật siêu âm TM, 2D, doppler thực theo khuyến cáo hội siêu âm hoa kỳ Các 55 thông số siêu âm giá trị bình thường sử dụng: Các thông số siêu âm doppler tim người bình thường (TM, 2D, doppler) ... nghiên cứu chung cho hai nhóm: - Khám xét lâm sàng, cận lâm sàng chung - Siêu âm tim TM, 2D, Doppler mầu 2.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp Bệnh nhân chẩn đoán tăng huyết áp khi: Có trị số huyết ... [5] Hiện để phát hiện, đánh giá biến chứng tim có nhiều phương pháp, thông dụng sử dụng thường xuyên điện tim, siêu âm tim Siêu âm tim phương tiện hữu hiệu khảo sát hậu tim tăng huyết áp Trong có...
 • 5
 • 138
 • 1

NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HÌNH ẢNH ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀMICROALBUMIN NIỆU Ở NHỮNG NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI HÌNH ẢNH ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀMICROALBUMIN NIỆU Ở NHỮNG NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
... microalbumin niệu ngời tăng huyết áp Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên" nhằm mục tiêu: Đánh giá biến đổi hình ảnh điện tâm đồ ngời tăng huyết áp Tìm hiểu tình trạng xuất microalbumin niệu ... PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Đối tợng, thời gian, địa điểm nghiên cứu - Đối tợng: gồm 220 ngời đợc quản lý bảo vệ sức khoẻ Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên chia làm nhóm: + Nhóm tăng huyết ... 31/8/2008 - Địa điểm nghiên cứu: Ban Bảo vệ sức khoẻ huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: áp dụng phơng pháp nghiên cứu mô tả, phân tích, chọn mẫu có...
 • 74
 • 51
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi các thông số điện thế muộn ở bệnh nhân tứ chứng Fallot

Nghiên cứu sự biến đổi các thông số điện thế muộn ở bệnh nhân tứ chứng Fallot
... đó, tiến hành nghiên cứu đề tài mục tiêu sau: • Xác định thông số điện muộn tỷ lệ điện muộn dương tính bệnh nhân tứ chứng Fallot • Đánh giá liên quan thông số điện muộn với tuổi, trị số hồng cầu, ... gãy hoạt động điện đƣợc phát thất phải bệnh nhân tứ chứng Fallot cách ghi họa đồ tim nội tâm mạc ngoại tâm mạc GIÁ TRỊ PHÂN TÍCH ĐTM BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT • Một số kết nghiên cứu cho thấy ... 45% tứ chứng Fallot [7] ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.1 Chọn bệnh • - Các bệnh nhân tứ chứng Fallot đƣợc điều trị khoa Ngoại Lồng Ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh...
 • 54
 • 484
 • 1

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quản

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quản
... vi sinh vật (xem mục ) 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu biến đổi đặc tính sinh dứa cắt - Nghiên cứu biến đổi chất lượng dinh dưỡng dứa cắt - Nghiên cứu biến đổi chất lượng cảm quan dứa cắt ... đích Nghiên cứu biến đổi chất lượng số đặc tính sinh dứa cắt suốt trình bảo quản để từ đề xuất chế độ bảo quản phù hợp 1.3 Yêu cầu - Khảo sát biến đổi chất lượng đặc tính sinh dứa cắt trình ... 2.2 Các biến đổi đặc tính sinh chất lượng rau cắt 2.2.1 Biến đổi đặc tính sinh lý, cảm quan a) Biến đổi đặc tính sinh Sau thu hoạch rau không cung cấp nước, chất khoáng, chất dinh dưỡng...
 • 38
 • 441
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai
... BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM - NGUYỄN VĂN QUYẾT Văn Quyết NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT ... cho cộng đồng KCN (33 trang) 25 Chương PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Các sở lý thuyết biến đổi văn hóa Các lý thuyết biến đổi ... - Sự biến đổi kinh tế - xã hội cộng đồng nông nghiệp - nông thôn sang cộng đồng đô thị - công nghiệp vừa sở biến đổi đời sống văn hoá, vừa biểu thị biến đổi đời sống văn hoá cộng đồng; - Các biến...
 • 206
 • 432
 • 0

Nghiên cứu sự biến động về một số chỉ tiêu hình thái ,sinh lý ở độ tuổi 30 50 của một số đối tượng nam nghiện thuốc lá thuốc lào tại huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu sự biến động về một số chỉ tiêu hình thái ,sinh lý ở độ tuổi 30 50 của một số đối tượng nam nghiện thuốc lá thuốc lào tại huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh
... thuốc số bệnh phát sinh ngời lớn, tiến hành đề tài : Nghiên cứu biến động số tiêu hình thái sinh độ tuổi 30 50 số đối tợng Nam nghiện thuốc - thuốc lào Huyện Can Lộc, Tỉnh Tĩnh Mục tiêu ... dân độ tuổi 30 50 Bảng 3.3 Huyện Can Lộc tỉnh Tĩnh Động hút thuốc nam cán giáo viên nam nông dân nghiện thuốc - thuốc lào độ tuổi 30 -50 Huyện Can Lộc 14 39 40 Bảng 3.4 tỉnh Tĩnh Mức độ ... Nghiên cứu thực trạng hút thuốc 485 Nam cỏn giáo viên độ tuổi 30 50, Huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh - Nghiên cứu thực trạng hút thuốc lào 485 Nam nông dân độ tuổi 30 50 Huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh...
 • 111
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apnghiên cứu sự biến đổi nồng độ interleukin6 cortisol trong huyết tương bệnh nhân bị tai biến mạch máu não giai đoạn cấpnghiên cứu sự biến đổi các thông số áp lực làm đầy thất trái trước và sau phẫu thuật bệnh nhân hở van hai lánghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinhví dụ tình hình tiêu thụ hai mặt hàng x và y tại hai chợ a và b hãy nghiên cứu sự biến động về giá cả và lượng bán trên 2 thị trường trênlịch sử nghiên cứu của biến đổi khí hậunghiên cứu cây biến đổi gennghiên cứu bộ biến đổi front end trong hệ thống cung cấp nguồn phân tánnghiên cứu sự biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân viêm tụy cấp xơ gannghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchnghiên cứu sự biến đổi lâm sàng cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai 2007 2010nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng phi lâm sàng vi khuẩn học và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở bò sữanghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả