Nghiên cứu các biến đổi về mặt hoá sinh trên các đối t ợng có nguy cơ phơi nhiễm chất da camdioxin

Nghiên cứu các biến đổi về mặt hoá sinh trên các đối t ợng nguy phơi nhiễm chất da camdioxin

Nghiên cứu các biến đổi về mặt hoá sinh trên các đối t ợng có nguy cơ phơi nhiễm chất da camdioxin
... hàm lợng hormon T3 , FT4, TSH huy t ngời nguy bị phơi nhiễm không bị phơi nhiễm ch t da cam/Dioxin - T m hiểu thay đổi hàm lợng hormon giáp trạng đối t ng nghiên cứu 3 Nghiên cứu hàm lợng số ... phơi nhiễm ch t da cam/Dioxin - Xác định hàm lợng hormon sinh dục testosteron huy t đối t ng nghiên cứu nam giới nguy nguy bị phơi nhiễm ch t da cam/Dioxin Chơng T ng quan t i liệu 1.1 M t ... bào thai nam giới kể t lúc dậy thì, tinh hoàn ti t nhiều testosteron [6] lợng nhỏ testosteron đợc sản xu t từ vỏ thợng thận buồng trứng (khoảng 5%).Thời kỳ bào thai, testosteron đợc ti t dới t c...
 • 150
 • 73
 • 0

nghiên cứu tác dụng diệt ve IXODIDAE ký sinh trên bò của các dạng thuốc chế từ cây thuốc cá và ứng dụng điều trị

nghiên cứu tác dụng diệt ve IXODIDAE ký sinh trên bò của các dạng thuốc chế từ cây thuốc cá và ứng dụng điều trị
... c g i l m t pha sinh c a ve Cn c vo s l n c n thay ủ i ch m chia thnh nhúm ve: + Ve ch + Ve ch + Ve ch Phõn bi t ve 1,2,3 v t ch ủ giỳp cụng tỏc phũng b nh: ve ch vũng ủ i d ... m sinh h c ve Ixodidae sinh trờn bũ Ve l loi chõn kh p (Arthropoda) s ng sinh ho c t do, thu c l p hỡnh nh n (Arachnoidea), b Ve bột (Acarina), phõn b Ixodidae Phõn b Ixodidae g m h : ve ... 18 2.4 M T S C I M SINH H C C A VE IXODIDAE SINH TRấN Bề 19 2.4.1 Nh ng nghiờn c u v ve Ixodidae 19 2.4.2 c ủi m sinh h c ve Ixodidae sinh trờn bũ 20 2.4.2.1...
 • 106
 • 510
 • 1

PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI docx

PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI docx
... PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI Ngƣời viết: Võ Hải Thủy Thu thập liệu giai đoạn có ý nghĩa vô quan trọng trình nghiên cứu tượng kinh tế hội ... thu thập liệu cấp như: phương pháp chọn mẫu, phương pháp thiết kế thang đo phương pháp thiết kế bảng câu hỏi thu thập liệu I-PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP: Có nhiều phương pháp thu thập ... đoạn quan trọng Trong nội dung viết này, chủ yếu đề cập đến phương pháp thu thập liệu cấp Đó liệu chưa qua xử lý, thu thập lần đầu, thu thập trực tiếp từ đơn vị tổng thể nghiên cứu thông qua...
 • 19
 • 761
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người sống tại vùng phơi nhiễm chất Da camdioxin ở Việt Nam

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người sống tại vùng phơi nhiễm chất Da camdioxin ở Việt Nam
... nước bọt 4.3.1 Nồng độ hormon steroid nước bọt mẹ Nồng độ hormon steroid nước bọt phản ánh mức độ lưu hành hormon steroid dạng tự thể tỷ lệ thuận với nồng độ hormon steroid huyết Kết nghiên cứu ... chứng Những tác động bất lợi chất Da cam/dioxin tồn môi trường tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dẫn sống khu vực phơi nhiễm cụ thể thay đổi nồng độ hormon steroid người mẹ tăng nồng độ hormon ... đến làm giảm nồng độ hormon DHEA trẻ em 23 4.4 Nồng độ hormon steroid sữa huyết mẹ 4.4.1 Nồng độ hormon steroid sữa mẹ thời điểm từ đến 16 tuần tuổi nồng độ hormon cortisol sữa người mẹ Phù...
 • 26
 • 191
 • 0

Tài liệu Nồng độ các Hormon T3, FT4, TSH huyết thanh ở cư dân nguy phơi nhiễm chất da cam / Dioxin doc

Tài liệu Nồng độ các Hormon T3, FT4, TSH huyết thanh ở cư dân có nguy cơ phơi nhiễm chất da cam / Dioxin doc
... hởng lâu dài chất Dacam /Dioxin sức khoẻ ngời, đề tài nhằm mục tiêu sau: Xác định nồng độ T3, FT4, TSH huyết đối tợng nguy phơi nhiễm chất Dacam /Dioxin Xác định tỷ lệ đối tợng nồng độ T3 ,FT4, ... khác biệt ý nghĩa nồng độ FT4, T3, TSH huyết xã vùng bị phơi nhiễm TCNCYH 36 (3) - 2005 Tỷ lệ FT4, T3, TSH huyết bất thờng nhóm nguy phơi nhiễm chất Dacam /Dioxin cao so với nhóm c dân HN * ... PNT xã S nồng độ TSH huyết thấp tơng ứng với nồng độ FT4 cao xã Sự biến động TSH huyết khác xã thuộc nhóm nguy phơi nhiễm Dioxin tơng quan nghịch với biến động nồng độ FT4 T3 huyết Kết...
 • 8
 • 540
 • 2

Nghiên cứu các biến đổi về mặt huyết học trên các đối t ợng nguy phơi nhiễm cao với dioxin

Nghiên cứu các biến đổi về mặt huyết học trên các đối t ợng có nguy cơ phơi nhiễm cao với dioxin
... Đối t ng phơng pháp nghiên cứu Đối t ng Gồm nhóm đối t ng nghiên cứu: 1.1 Đối t ng nghiên cứu cộng đồng đợc chia làm nhóm nguy phơi nhiễm cao với Dioxin tiền sử nhóm nguy (hoặc nguy phơi nhiễm ... hệ t o máu - Khai thác tiền sử phơi nhiễm dioxin trực tiếp đối t ng nguy phơi nhiễm cách vấn theo mẫu bệnh án nghiên cứu - Tiến hành khám thu thập triệu chứng lâm sàng - Làm x t nghiệm theo ... Phân t ch t n thơng nhiễm sắc thể nhiễm sắc t hai nhóm thu đợc k t nh sau: a/ T lệ t bào t n thơng nhiễm sắc thể bệnh nhân bệnh máu nguy phơi nhiễm nguy phơi nhiễm: Bảng 23: T lệ cụm t ...
 • 55
 • 44
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai
... BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM - NGUYỄN VĂN QUYẾT Văn Quyết NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT ... cho cộng đồng KCN (33 trang) 25 Chương PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Các sở lý thuyết biến đổi văn hóa Các lý thuyết biến đổi ... - Sự biến đổi kinh tế - xã hội cộng đồng nông nghiệp - nông thôn sang cộng đồng đô thị - công nghiệp vừa sở biến đổi đời sống văn hoá, vừa biểu thị biến đổi đời sống văn hoá cộng đồng; - Các biến...
 • 206
 • 432
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm
... stress oxy hóa nhiễm độc chì tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ thể Sâm Ngọc Linh sinh khối 1.4.1 Một số nghiên cứu stress oxy hóa người nhiễm độc chì động vật thực nghiệm bị gây nhiễm độc chì acetat ... mục tiêu: Xác định thay đổi số thông số chống oxy hóa hóa sinh máu người tiếp xúc nghề nghiệp với chì chuột nhắt trắng gây nhiễm độc chì Đánh giá tác dụng bảo vệ sâm Ngọc Linh sinh khối chuột nhắt ... - Chì hợp chất chì thường sử dụng chì kim loại, quặng chì, chì thiếc, loại oxyd chì, chì acetat, stypnat chì, azotua chì - Một số nghề nghiệp tiếp xúc với chì sản xuất pin ắc quy, sơn chống...
 • 159
 • 348
 • 1

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được
... tài: Nghiên cứu biến động vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên Khảo sát nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập được Đề tài thực với mục tiêu sau:  Phân lập ... hiểu vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi để có nhìn tổng quan ảnh hưởng đến đối tượng 1.2.1 Sự sinh trưởng vi sinh vật yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống vi sinh vật Sự sinh trưởng quần thể vi sinh ... danh loại vi khuẩn diện đối tượng chim yến nuôi thử nghiệm sinh hóa  Khảo sát tính nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Vi n Công...
 • 83
 • 409
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi của vi sinh vật trước và sau quá trình vệ sinh dụng cụ chế biến tôm PTO luộc đông lạnh IQF đề xuất các biện pháp ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm

Nghiên cứu sự biến đổi của vi sinh vật trước và sau quá trình vệ sinh dụng cụ chế biến tôm PTO luộc đông lạnh IQF đề xuất các biện pháp ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm
... áp dụng cho quy trình sản xuất 1.3.5 Mối nguy lây nhiễm vi sinh vật trình chế biến Vi sinh vật lây nhiễm vào sản phẩm trình chế biến từ nguồn sau[ 4], [9]  Vi sinh vật có sẵn nguyên liệu trình ... Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật thùng chứa nguyên liệu bán thành phẩm trình vệ sinh - Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật rổ chứa tôm sau xử lý trình vệ sinh - Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật găng ... trạng nhiễm vi sinh sản phẩm mức độ nào, xác định công đoạn có khả lây nhiễm cao, để có biện pháp hạn chế, ngăn ngừa vi sinh vật lây nhiễm vào sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm, ...
 • 149
 • 359
 • 1

nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm bản tóm tắt tiếng anh
... containing oxygen atoms and are capable of generating free radicals or activated by free radicals 1.1.2 Oxidative stress Oxidative stress is an imbalance between the formation of reactive oxygen ... system against the free radicals of the body 1.1.1 Definition of free radicals and types of Reactive Oxygen Species (ROS) Free radicals are atoms or group of atoms whose outer layer contains unpaired ... stress may be resulted from the decline of the antioxidant system, increasing formation of reactive oxygen species and the lack of ability to repair injuries caused by oxidation in the body 1.1.3...
 • 26
 • 257
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm

tóm tắt luận án nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm
... có tác dụng bảo vệ tế bào gan gây tổn thương gan thực nghiệm KẾT LUẬN Sự biến đổi số số chống oxy hóa hóa sinh máu người tiếp xúc nghề nghiệp với chì động vật thực nghiệm 1.1 công nhân tiếp ... số chống oxy hóa công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chì động vật thực nghiệm Đánh giá tác dụng bảo vệ SNLSK động vật thực nghiệm bị gây độc bán trường diễn với chì acetat Kết nghiên cứu giúp ... 2 với thể Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận án: Chì tác hại thể gây stress oxy hóa dẫn đến làm biến đổi số chống oxy hóa Luận án nghiên cứu toàn diện số chống...
 • 24
 • 530
 • 0

đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)

đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)
... biến đổi văn hoá vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 26 Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 46 2.1 Biến đổi văn ... định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc Đối tượng nghiên cứu đề tài văn hóa vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc mục đích nghiên cứu đề tài biến đổi văn hóa Như vậy, nghiên cứu biến ... PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 100 3.1 Định hướng xây dựng phát triển văn hoá vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 100 3.2...
 • 153
 • 557
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghiên cứu sự biến đổi các thông số áp lực làm đầy thất trái trước và sau phẫu thuật bệnh nhân hở van hai lánghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩunghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinhví dụ tình hình tiêu thụ hai mặt hàng x và y tại hai chợ a và b hãy nghiên cứu sự biến động về giá cả và lượng bán trên 2 thị trường trênlịch sử nghiên cứu của biến đổi khí hậunghiên cứu cây biến đổi gennghiên cứu chế biến bột trái cây hòa tannghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apnghiên cứu bộ biến đổi front end trong hệ thống cung cấp nguồn phân tánnghiên cứu sự biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân viêm tụy cấp xơ gannghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchnghiên cứu sự biến đổi lâm sàng cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai 2007 2010nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng phi lâm sàng vi khuẩn học và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở bò sữanghiên cứu chế biến bột cà chua hòa tan có bổ sung gấcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh