Các ph ơng pháp điều khiển, đo l ờng hiện đại và ứng dụng

Nghiên cứu các giải pháp điều khiển trong mạng IP trên WDM ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT

Nghiên cứu các giải pháp điều khiển trong mạng IP trên WDM và ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT
... KHIỂN IP TRÊN WDM CHO MẠNG ĐƯỜNG TRỤC CỦA VNPT 3.1 Hiện trạng mạng truyền tải IP WDM giải pháp điều khiển mạng đường trục VNPT VNPT sớm nhận rõ vai trò khả mạng NGN bước chuyển sang mạng viễn thông ... với giải pháp điều khiển GMPLS cho mạng đường trục NGN VNPT Về phần quản lý điều khiển: Áp dụng mô hình ngang hàng cho mạng IP/ WDM mạng mạng lõi nút mạng HNI, HPG, DNG, HCM CTO mạng biên Sử dụng ... tầng mạng viển thông thực chức điều khiển IP/ DWDM giải pháp IP/ MPLS/DWDM 1.2 Một số giải pháp IP WDM 1.2.1 Giải pháp IP/ SDH /WDM Có thể thực cách đơn giản để truyền dẫn khung SDH có đóng gói IP...
 • 12
 • 468
 • 0

Báo cáo khoa học: "PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ GIA TỬ" ppt

Báo cáo khoa học:
... dừng lại Trong báo sử dụng giải thuật di truyền để xác định tham số (độ đo tính mờ gia tử) IV BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG [8] Cho nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu, nút thiết ... tiện tham gia giao thông phức tạp Để hệ thống tính toán sử dụng thông tin cần phải chuyển dạng số Đại số gia tử công cụ hữu hiệu để thực việc Phương pháp điều khiển sử dụng Đại số gia tử để định ... nút thông tin (dạng ngôn ngữ) dự báo lưu lương phương tiện tới nút để đưa định điều khiển Thực tính toán điều khiển báo sử dụng thuyết Đại số gia tử việc tính toán thông tin dự báo áp dụng...
 • 12
 • 326
 • 0

điều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện

điều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện
... ti ca ton h thng v cú th minh bng vớ d n gin nh hỡnh 2.1 Hệ thống điện jXe p,q E U svc Load Hình 2.1: Điều chỉnh điện áp nút phụ tải SVC Trong ú: E: l in ỏp ca h thng Xe: l in khỏng ca h thng in ... dõy siờu cao ỏp lm tng kh nng ti ca ng dõy v qua ú nõng cao tớnh n nh Cỏc bin phỏp thng c ỏp dng v em li hiu qu cao l bự dc v bự ngang trờn cỏc ng dõy siờu cao ỏp 1.1.4 B DC V B NGANG TRONG NG ... giới hạn công suất 0.8 SVC 0.6 X/2 0.4 X/2 ~ Hệ thống điện E', Xđ 0.2 SVC 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Hình 2.4: Đặc tính công suất truyền tải hệ thống có SVC iu ú cú ngha l gii hn ca trng thỏi...
 • 116
 • 1,066
 • 11

thiết kế thi công mạch đếm sản phầm dùng vi điều khiển 8051 . chương trình hệ thống ứng dụng

thiết kế và thi công mạch đếm sản phầm dùng vi điều khiển 8051 . chương trình hệ thống và ứng dụng
.. . trình thi hành từ nhớ mở rộng 2.8 RST (Reset) Ngõ vào RST chân ngõ reset 8051 Khi tín hiệu đưa lên múc cao (trong chu kỳ máy), ghi vi điều khiển tải giá trò thích hợp để khởi động hệ thống 2.9 .. . đọc lệnh Các mã nhò phân chương trình đọc từ EPROM qua bus chốt vào ghi lệnh vi điều khiển để giải mã lệnh Khi thi hành chương trình ROM nội PSEN mức thụ động (mức cao) 2.6 ALE (Address Latch Enable .. . Bit P 3.0 P 3.1 P 3.2 P 3.3 P 3.4 P 3.5 P 3.6 P 3.7 Tên RXD TXD INTO INT1 TO T1 WR RD Chức Dữ liệu nhận cho port nối tiếp Dữ liệu phát cho port nối tiếp Ngắt bên Ngắt bên Ngõ vào timer/counter Ngõ vào...
 • 29
 • 464
 • 1

Luận văn: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BÙ TĨNH (SVC) ỨNG DỤNG TRONG VIỆC NÂNG CAO CHO ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN pdf

Luận văn: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BÙ TĨNH (SVC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC NÂNG CAO CHO ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN pdf
... ti ca ton h thng v cú th minh bng vớ d n gin nh hỡnh 2.1 Hệ thống điện jXe p,q E U svc Load Hình 2.1: Điều chỉnh điện áp nút phụ tải SVC Trong ú: E: l in ỏp ca h thng Xe: l in khỏng ca h thng in ... dõy siờu cao ỏp lm tng kh nng ti ca ng dõy v qua ú nõng cao tớnh n nh Cỏc bin phỏp thng c ỏp dng v em li hiu qu cao l bự dc v bự ngang trờn cỏc ng dõy siờu cao ỏp 1.1.4 B DC V B NGANG TRONG NG ... giới hạn công suất 0.8 SVC 0.6 X/2 0.4 X/2 ~ Hệ thống điện E', Xđ 0.2 SVC 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Hình 2.4: Đặc tính công suất truyền tải hệ thống có SVC iu ú cú ngha l gii hn ca trng thỏi...
 • 116
 • 363
 • 2

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 1 pptx

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 1 pptx
... môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 48 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ ... Lường – Khoa Điện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hình 3.7: Mô tả lệnh so sánh Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 49 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động ... Khoa Điện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Hình 3.4: Mô tả lệnh bit 2 Hình 3.5: Mô tả lệnh can thiệp vào thời gian hệ thống 2 2 2 Hình 3.6: Mô tả lệnh truyền thông Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn...
 • 16
 • 199
 • 0

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 2 pps

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 2 pps
... tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện Hình 26 : Ví dụ cách sử dụng CTD Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 66 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn ... IN2, OUT +D IN1, IN2 MOVD IN1, OUT -D IN2, OUT -D IN1, IN2 ADD_DI EN IN1 OUT IN2 SUB_DI EN IN1 OUT IN2 Lệnh cộng hai số nguyên 32 bit IN1 + IN2 kết chứa OUT ( 32 bit) Lệnh trừ hai số nguyên 32 ... ∗VD, ∗AC, ∗LD IN1, IN2: ID, QD, MD, Real Real 67 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic -R -R IN2, OUT IN1, IN2 SUB_R EN IN1 OUT IN2 thực 32 bit IN1 + IN2 kết chứa OUT ( 32 bit) Bộ môn tự động...
 • 16
 • 115
 • 0

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 3 potx

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 3 potx
... Toán hạng Operands Kiểu liệu Data Types Fisrt - In - Fisrf - Out Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 83 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic FIFO TABLE, DATA EN FIFO ENO TBL DATA ... liệu vào bảng : ATT - Add to Table(AT_T_TBL) + Lấy liệu khỏi bảng theo thứ tự vào trước trước: First - In - First - Out (FIFO) + Lấy liệu khỏi bảng theo thứ tự vào sau trước: Last - In - First - ... soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Word Byte DWord Byte Word Byte Byte 77 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện Hình 31 : Ví dụ minh hoạ cách sử dụng lệnh...
 • 16
 • 126
 • 0

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 4 pdf

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 4 pdf
... nằm nibble (4 bit) thấp byte đầu vào IN Các bi lại từ đơn có giá trị logic Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Byte Word Word Byte 96 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn ... đoạn tương ứng với nội dung bit thấp byte đầu vào IN Kết chi vào byte đầu Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh Byte Byte Byte Byte 98 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn ... chương trình vào nhãn chương trình chương trình xử lý ngắt Ngược lại không phép từ chương trình hay chương trình xử lý ngắt nhảy chương trình Lệnh gọi chương trình lệnh chuyển quyền điều khiển...
 • 16
 • 157
 • 0

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 5 pps

Điều khiển logic - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng - Lâm Tăng Đức - 5 pps
... 57 : Mô tả hướng dịch chuyển ghi với toán hạng âm dương Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 1 15 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện Hình 58 : ... chương trình xử lý ngắt lâu Không sử dụng lệnh sau CTXLN: DISI, ENI, CALL, HDEF, FOR NEXT, END Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 121 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ ... Port RS4 85 B chương trình xử lý ngắt EVENT SMB2 Bufer Recive Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh SM3.0 Parity test Vùng mong muốn 122 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ...
 • 16
 • 99
 • 0

điều khiển thiết bị bù tĩnh ( svc ) ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện

điều khiển thiết bị bù tĩnh ( svc ) và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện
... 2(k + 1) 2(k 1) k 1 sin(k 1 )( ) sin(k + 1 )( 0) + cos = (k 1) (k + 1) 2 k + + sin k ( ) + 1 sin(k 1 )( ) sin(k + 1) + cos sin k ( 0) ( k 1) 2(k ... sin(k 1 )( ) sin(k + 1 )( ) + sin(k 1) 2( k 1) 2( k + 1) 2( k + 1) + + cos cos sin 2(k 1) (k 1) k sin k k sin k ( ) Tip tc bin i, ta cú: cos ak = sin(k 1) sin(k ... + 1) + sin k + k 2(k 1) 2( k + 1) + 1 cos sin k ( 0) sin(k 1) sin k 2(k 1) (k + 1) ( + ) k cos sin k = k ( ) ak = sin(k 1) sin(k + 1) + (k + 1) k (k 1)...
 • 122
 • 146
 • 0

Điều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện

Điều khiển thiết bị bù tĩnh (svc) và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện
... áp hệ thống điện Các thiết bị thường dùng là: thiết bị tĩnh điều khiển thyristor hay triắc (SVC), thiết bị dọc có điều khiển (TCSC) Các thiết bị cho phép vận hành hệ thống điện cách linh ... ứng dụng ậ số nước có trình độ cong nghệ tiên tiến giới, thiết bị dọc ngang điều chỉnh nhanh thyristor hay triắc ứng dụng mang lại hiệu cao việc nâng cao ổn định chất lượng điện áp hệ thống ... Chương 2: Ứng dụng thiết bị SVC việc nâng cao ổn định hệ thống điện 29 2.1 Khả ứng dụng SVC hệ thống điện 29 2.1.1 Đặt vấn đề 29 2.1.2 Một số ứng dụng SVC ...
 • 20
 • 182
 • 0

Phát triển kỹ thuật biên, phát hiện biên ứng dụng

Phát triển kỹ thuật dò biên, phát hiện biên và ứng dụng
... sở đề xuất thuật toán phát góc nghiêng văn Ứng dụng tính chất đường biên vị trí tương hỗ chúng việc cắt chữ Việt in dính Ứng dụng kỹ thuật trừ ảnh kỹ thuật phát biên để giải toán phát đối tượng ... xuất thuật toán phát biên dựa vào phép toán hình thái Đề xuất thuật toán phát biên dựa vào trung bình cục Thuật toán vừa có tính chất thuật toán phát biên gián tiếp lại vừa có tính chất phát biên ... C⊥ c) Thuật toán biên tổng quát Về bản, thuật toán biên vùng bao gồm bước sau: • Xác định điểm biên xuất phát • Dự báo xác định điểm biên • Lặp bước gặp điểm xuất phát Thuật toán biên...
 • 28
 • 264
 • 0

Truyền thông hiện đại ứng dụng trong các ngành công nghiệp mới tại Việt nam pptx

Truyền thông hiện đại và ứng dụng trong các ngành công nghiệp mới tại Việt nam pptx
... vic to nờn cht lng phc v ca khỏch sn Trong khỏch sn, cht lng phc v ph thuc trc tip vo trỡnh v s nht tỡnh ca nhng nhõn viờn tip xỳc trc tip vi khỏch hng Trong quỏ trỡnh phc v ca khỏch sn, s khen ... hot ng phong tro lao ng Tnh Qung Nam - Nng c v cho liờn on lao ng th xó Hi An, c s thng nht ca thng v Tnh u, thng trc UBND th xó Hi An v Ban thng v LL tnh Qung Nam, c quan LL tnh ó u t kinh phớ ... ni a thỡ cú s khỏc bit Trong khỏch ni a n Hi An qua nm u tng thỡ khỏch quc t li cú s bin ng Chớnh iu ny cng dn n s tt gim ca lng khỏch ny ti khỏch sn Cụng on C th l: - Trong nm k trờn (2002-2004),...
 • 68
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp hiệu chỉnh trong bài toán cân bằng và ứng dụngphương pháp phân tích hệ thống phân cấp ahp và ứng dụng trong việc trợ giúp các quyết địnhđồ án công nghệ mpls và ứng dụngkhóa luận tốt nghiệp phương pháp chứng minh không tiết lộ thông tin và ứng dụng trong giao dịch trên mạng máy tínhbiện pháp quản lý thiết bị tại tnghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinhrườngtong quan hop giam toc do hanh tinh hien dai va hop giam toc hanh tinh cycloid ty so truyen caoong sieu am va ung dung sieu am trong cong nghiephọc phần phụ gia thực phẩm chủ đề 3 các chất cải thiện nâng cao chất lượng cho thực phẩm và ứng dụngcác phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện 1 chiềucác phương pháp điều khiển nhiệt độcác phuong pháp dieu khien toc do dong co khong dong bo 3 pha long soccác phương pháp điều khiển tốc độ động cơ và các luậtphương pháp master slave là phương pháp có kết nối đơn giản kinh tế trạm chủ thường là các thiết bị điều khiển do đó dễ dàng tích hợp thêm chức năng xử lý truyền thôngcác phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộcác phƣơng pháp xác định độ bền cơ lý của màng sơnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh