Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học – hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải, phụ phẩm mía đường

báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân cây họ đậu

báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái cacao và thân cây họ đậu
... lượng lớn vỏ cacao tạo trình sơ chế Chúng thực đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân họ đậu 1.1 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn chế phẩm sinh học có khả phân giải ... nghiền vỏ ca cao thân đậu Hình Máy nghiền vỏ ca cao thân đậu Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 39 Khoa Hóa học Công nghệ thực phẩm Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Trường ĐHBRVT 4.2 Kết phân ... 2.5.2 Phản ứng sinh học Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Khoa Hóa học Công nghệ thực phẩm Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Trường ĐHBRVT Ủ compost trình sinh học mà chất hữu có chất thải rắn...
 • 72
 • 227
 • 0

Báo cáo tổng kết khoa học dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu từ phế thải cà phê

Báo cáo tổng kết khoa học dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải cà phê
... Dự án KC04-DA04 Liên hiệp Khoa học sản xuất CNSH&MT Bộ khoa học công nghệ Ban chủ nhiệm Liên hiệp Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học Môi trờng Viện Công nghệ sinh học- Viện Khoa học Công nghệ ... sinh học- Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật dự án Tên Dự án: "Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu từ phế thải phê" Mã số: KC04-DA04 NCVC.TS Phạm Việt ... Dự án KC04-DA04 Liên hiệp Khoa học sản xuất CNSH&MT BàI tóm tắt Mục đích Dự án - Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu từ phế thải phê, than bùn, đa sản phẩm ứng dụng thực tế sản xuất...
 • 122
 • 316
 • 0

nghiên cứu sản xuất phân bón hữu vi sinh từ chất thải rắn ở các chợ tại tphcm

nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn ở các chợ tại tphcm
... cần làm rõ Chính lý trên, đề tài Nghiên cứu sản xuất phân hữu vi sinh từ chất thải rắn chợ thành phố Hồ Chí Minh” thực nhằm đánh giá, so sánh khả phân huỷ chất hữu VSV trình ủ compost, tạo điều ... sản xuất phần lớn từ dầu hoả, giá dầu hoả giới tăng hay giảm ảnh hưởng đến giá phân bón, giá phân bón không ổn đònh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Trong đó, nguyên liệu để sản xuất phân hữu ... trọng loại chất thải sinh từ hoạt động sản xuất hoạt động sống 2.2 Nguồn gốc, thành phần tính chất chất thải rắn 2.2.1 Nguồn gốc Các nguồn chủ yếu phát sinh CTR bao gồm : − Rác sinh hoạt từ hộ dân...
 • 70
 • 830
 • 3

Nghiên cứu, tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích để sản xuất phân bón hữu vi sinh cho cây chè Shan tại Yên Bái

Nghiên cứu, tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây chè Shan tại Yên Bái
... Đề xuất chủng vi sinh vật hữu ích, để sản xuất phân bón hữu vi sinh cho chè Shan Yên Bái - Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân bón hữu vi sinh cung cấp cho sản xuất chè Shan- Yên Bái ... http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 3.2 Tuyển chọn chủng vi sinh vật hữu ích 40 3.2.2 Nghiên cứu khả tồn chủng vi sinh vật tuyển chọn đất trồng chè Shan Yên Bái 41 3.2.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng chủng vi sinh vật tuyển ... sản xuất phân bón hữu vi sinh Vi t Nam Phân hữu vi sinh phân bón hữu có bổ sung vi sinh vật hữu ích, sản phẩm đƣợc sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu khác nhau, nhằm cung cấp chất dinh dƣỡng cho...
 • 95
 • 334
 • 0

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU VI SINH

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH
... vi sinh vật hữu ích chế phẩm phân hữu vi sinh từ rác thải đạt 106 cfu/g sau tháng bảo quản nhiệt độ phòng Kết đạt tương tự tất mẫu phân bón hữu cơ- vi sinh từ than bùn Tác dụng phân hữu cơ- vi ... sản xuất phân bón hữu cơ- vi sinh Quy trình sản xuất phân hữu - vi sinh Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất phân hữu cơ- vi sinh từ rác thải Nguyên liệu hữu Micromix3 Sàng phân loại, nghiền Phối trộn ... vi c hoạt động môi trường Đó số sở khoa học cho vi c tạo hỗn hợp chủng chế phẩm Từ chủng vi sinh vật tuyển chọn trên, sản xuất chế phẩm giống vi sinh vật cho công đoạn sản xuất phân bón hữu cơ- ...
 • 9
 • 1,046
 • 31

Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu từ phế thải cà phê ppt

Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải cà phê ppt
... 3.1.4 Hoàn thiện kỹ thuật lên men ủ phế thải phê 3.1.4.1 Hoàn thiện kỹ thuật xử lý phế thải phê từ công nghệ chế biến khô trớc lên men ủ vi sinh *Đánh giá độ ẩm vỏ phê khô: Chế biến phê ... C.Ty phê Buôn Ma Thuột Viện Nghiên cứu Bông có sợi Dự án KC04-DA04 Liên hiệp Khoa học sản xuất CNSH&MT BàI tóm tắt Mục đích Dự án - Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu từ phế thải phê, ... lý phế thải phê đợc đẩy mạnh nh Kenia, Braxin, Mỹ Tuy nhiên nớc xử lý phế thải phê từ công nghệ chế biến ớt, ngời ta làm phần nớc thải chế biến phê công nghệ yếm khí sau cho nớc thải...
 • 122
 • 431
 • 0

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU VI SINH TỪ RAU CỦ QUẢ TỪ CÁC CHỢ CÁC SIÊU THỊ TRÊN CẢ NƯỚC

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ RAU CỦ QUẢ TỪ CÁC CHỢ VÀ CÁC SIÊU THỊ TRÊN CẢ NƯỚC
... loại phân hữu công nghiệp sau: phân hữu chế biến, phân hữu khoáng, phân hữu sinh học, phân vi sinh, phân hữu vi sinh Phân hữu chế biến Là loại phân bón sản xuất chủ yếu từ nguồn nguyên liệu hữu ... nghiệp (phân hữu chế biến, phân hữu khoáng, phân hữu sinh học, phân vi sinh, phân hữu vi sinh) Phân hữu công nghiệp loại phân chế biến từ nguồn hữu khác để tạo thành phân bón tốt so với bón nguyên ... chất thải sinh hoạt Vi t Nam công nghệ vi sinh để sản xuất phân hữu vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi Tính ưu vi t công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu vi sinh: - Làm...
 • 44
 • 333
 • 1

Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu phát triển thanh chương

Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thanh chương
... XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THANH CHƢƠNG ... kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm tăng cƣờng quản tài công ty Cổ phần Đầu phát triển Thanh Chƣơng - Phân tích thức trạng công tác kế toán doanh ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THANH CHƢƠNG 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Đầu phát triển Thanh Chƣơng...
 • 148
 • 329
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác lập, đọc phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần bê tông phát triển hạ tầng hải phòng

Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần bê tông và phát triển hạ tầng hải phòng
... hồn thiện cơng tác lập, đọc phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN ... TỔ CHỨC CƠNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HẢI PHỊNG 2.1 Tổng quan cơng ty Cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng 2.1.1 ... thống vấn đề lý luận cơng tác lập, đọc phân tích bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơng tác lập, đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh...
 • 105
 • 62
 • 0

Nghiên cứu tiếp thu phát triển công nghệ điện thoại di động 3G

Nghiên cứu tiếp thu và phát triển công nghệ điện thoại di động 3G
... thống thông tin di động 2G nớc ta mà nớc khác khu vực giới Trong bối cảnh nh vậy, đề tài Nghiên cứu tiếp thu phát triển công nghệ điện thoại di động 3G đa cách tiếp cận, giải cách toàn di n có hệ ... tế kỹ thu t - Đảm bảo an toàn hiệu đầu t, giảm thiểu rủi ro đầu t vào công nghệ Với vấn đề đặt nh trên, nội dung thực đề tài Nghiên cứu tiếp thu phát triển công nghệ điện thoại di động 3G nhằm ... thông Viện Khoa học Kỹ thu t Bu điện 122 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thu t Đề tài: Nghiên cứu tiếp thu phát triển công nghệ điện thoại di động 3g TS Đặng Đình Lâm Hà Nội,...
 • 38
 • 346
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinhcông nghẹ sản xuất phân bón hữu cơ sinh họchoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải cà phêcông nghệ sản xuất phân bón hữu cơcông ty sản xuất phân bón hữu cơtrình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ khoáng cp2nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề tương bần mĩ hào hưng yênmột số kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất ngành chăn nuôicông nghệ sản xuất phân bón vô cơcông ty sản xuất phân bón vô cơphòng kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu định hướng và phát triển lĩnh vực đầu tư của công ty có trách nhiệm tổ chức sắp xếp các cuộc gặp với khách hàng bạn hàng trong và ngoài nướcnghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩmtrung tâm nghiên cứu chính sách và phát triểntrung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển depocennghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnh285-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (355).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdf302-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (370).pdf305-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (373).pdf317-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (384).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdf337-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (401).pdfSáng kiến kinh nghiệm toán 7Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbtt