HƯỚNG DẪN KHỬ KHUẨN TIỆT KHUẨN TRONG XỬ LÝ Y DỤNG CỤ

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ XỬ Y DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG pdf

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ XỬ LÝ Y DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG pdf
... gian ngâm, qui trình xử lý, tự bảo vệ xử dụng cụ, bảo quản dụng cụ sau xử Thái độ điều dưỡng đo lường qua chấp nhận dụng cụ sau sử dụng cần phải xử tốt, xử sau sử dụng khoa trước đến ... định loại dụng cụ cần cách xử khác Thực hành xử y dụng cụ sau sử dụng Đa số điều dưỡng thực hành khâu phân loại dụng cụ, pha hoá chất, xử bị tai nạn hoá chất (Bảng 6) Số điều dưỡng pha ... mức độ cần xử dụng cụ y tế sau sử dụng [6], cho xác phù hợp với nơi đến dụng cụ sử dụng cho bệnh nhân, qua nghiên cứu có 50% điều dưỡng nắm kiến thức Phân loại dụng cụ trước xử có 82,44% điều...
 • 29
 • 657
 • 13

1 hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn

1 hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn
... hƣớng dẫn nhà sản xuất 17 Phụ lục ảng : Phân loại chi tiết dụng cụ phương pháp khử khuẩn tiệt khuẩn Bảng: phương pháp khử - tiệt khuẩn dụng cụ dựa phân loại Plaudling biến đổi Rutala Simmon TIỆT KHUẨN ... thời gian tối thiểu tiếp xúc với nhiệt độ hấp tiệt khuẩn nước Loại tiệt khuẩn Tiệt khuẩn theo nguyên tắc trọng lực Tiệt khuẩn nƣớc, hút chân không Tiệt khuẩn nhanh nƣớc kết hợp với áp lực Loại DC ... DC (Cho test kiểm tra chất lƣợng DC tiệt khuẩn) TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ (Hấp ƣớt nhiệt độ 12 10C 15 -20 phút) LƢU TRỮ VÀ PHÂN PHÁT DC TIỆT KHUẨN (Phòng lƣu trữ có T0 =18 oC-22oC, độ ẩm 40%50% kiểm tra...
 • 46
 • 842
 • 8

CHƯƠNG 1 TRAO ĐỔI CHẤT CỦA VI KHUẨN TRONG XỬ NƯỚC

CHƯƠNG 1 TRAO ĐỔI CHẤT CỦA VI KHUẨN TRONG XỬ LÝ NƯỚC
... vật d Tất đáp án Hệ vi sinh vật ứng dụng xử ô nhiễm môi trường gồm: a Vi khuẩn, xạ khuẩn vi nấm b Vi khuẩn virus c Vi khuẩn, xạ khuẩn virus d Vi nấm, xạ khuẩn, vi nấm virus Quá trình cố định ... dưỡng chất cấy thêm vi sinh vật So với trình xử phương pháp hóa lý, xử sinh học tốn lượng đòi hỏi thời gian kéo dài 4 .1 Quá trình xử sinh học bên Những bước xử lý: Tiền xử học Thêm nước, ... vật đa dạng (vi khuẩn- nấm)? cho ví dụ? 15 Chương XỬ LÝ ĐẤT VÀ THẢI BỎ  Mục đích – Yêu cầu Sau học xong chương sinh vi n nắm Các kỹ thuật xử đất ô nhiễm: hóa, hóa lý, sinh… Xử đất ô nhiễm...
 • 51
 • 286
 • 0

hướng dẫn bài tập môn KT vi xử về mạch điều khiển thiết bị trong nha

hướng dẫn bài tập môn KT vi xử lý về mạch điều khiển thiết bị trong nha
... Hướng dẫn BT môn KT Vi xử K56 Yêu cầu tập tuần 4: Mỗi thành vi n phải làm Mô chương trình hiển thi nhiệt độ led  Nội dung: + Sử dụng proteus mô mạch đọc nhiệt đô từ LM35 ... http://www.facebook.com/groups/vxl.k56 Chúc bạn/em hoàn thành tốt tập này! Nhóm trợ giảng K54 Nhóm trợ giảng K54 Page Hướng dẫn BT môn KT Vi xử K56 Nhóm trợ giảng K54 Page ... cho vào với folder nhóm trên, sau nén zip gửi cho nhóm Nhóm trợ giảng K54 Page Hướng dẫn BT môn KT Vi xử K56 VD: Tên folder cho cá nhân: [VXL-K56]Giảng đường_GroupX_WeekY_HọTên_yymmdd Tên folder...
 • 4
 • 210
 • 0

hiệu quả đường gluocse, acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn pseudomonas stutzeri d3b, bacillus subtilis tgt.013l và ứng dụng vi khuẩn trong xử nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi heo

hiệu quả đường gluocse, acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn pseudomonas stutzeri d3b, bacillus subtilis tgt.013l và ứng dụng vi khuẩn trong xử lý nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi heo
... acid acid acetic) NT6 (100% glucose) Khi áp dụng ba nghiệm thức vào xử nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo mô hình lít; kết sau 48 xử hiệu suất khử đạm nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo ... orthophosphate nước rỉ rác nước thải chăn nuôi trước thải môi trường điều cần thiết Đề tài Hiệu đường glucose, acid acetic đến khả tăng sinh vi khuẩn Pseudomonas stutzeri B3b, Bacillus subtilis TGT.013L ứng ... TGT.013L ứng dụng vi khuẩn xử nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo thực Thí nghiệm sử dụng vi khuẩn khử đạm Pseudomonas stutzeri dòng D3b vi khuẩn tích lũy phosphate Bacillus subtilis dòng TGT.013L...
 • 102
 • 212
 • 0

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF
... sở nhằm cung cấp cho sinh vi n ngành Điện - Điện tử phương pháp phân tích tổng hợp mạch sở để thiết kế hệ thống Điện - Điện tử Nhằm giúp sinh vi n hiểu rõ thêm lý thuyết, giáo trình thực hành ... thuyết, giáo trình thực hành Phân tích mạch DC – AC hướng dẫn cho sinh vi n sử dụng phầm mềm mô để giải mạch kiểm chứng định luật học Trong chương trình sử dụng phần mềm Electronic Workbench 5.12 ... cho phép ta thiết kế thử với nhiều nguồn tín hiệu: nguồn sin, xung, … Và nhiều thiết bị mô oscilloscope, VOM, Bode Plotter, Logic Probe… 1.2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 1.2.1 Chạy chương trình...
 • 29
 • 2,508
 • 31

Hướng dẫn phần mềm GoldWare cắt và xử nhạc

Hướng dẫn phần mềm GoldWare cắt và xử lý nhạc
... 2/ Hướng dẫn sử dụng Goldwave : Goldwave chuyển đổi nhiều định dạng file nhạc *.wma, *.mp3, *.ogg, *.wmv Sau Trùm Cuối hướng dẫn vài cách Convert thông dụng Các ... Ghép đoạn nhạc lại với = Goldwave :: Trước tiên, Mở File > Open > chọn nhạc Như hình Hướng Dẫn muốn nối đoạn nhạc WMA "Phía sau ánh mắt buồn" & "Mỗi đêm giấc mơ" (các bạn chọn nguyên nhạc OK, ... biệt Đến bạn ấn save để lưu lại file [ Cắt đoạn nhạc mp3 làm chuông (ringtone) ] Bước 1: Mở file cần cắt Bước 2: Xác định đoạn cần cắt cách nhấn chuột vào cửa sổ file mở phía (có hình đồ thị...
 • 6
 • 267
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trinh cho hệ vi xử pptx

Tài liệu Hướng dẫn lập trinh cho hệ vi xử lý pptx
... #include thu t toán th nh t ta có th th c hi n b c nh sau: org 00h ; a ch reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t ... ng trình t o tr giây ;k t thúc ch thu t toán th hai, ch org 00h ljmp main org a ch ;cho sáng èn LED n i v i P1 ;tr giây ;t t èn LED n i v i P1 ;tr giây ;quay tr l i ti p t c nh th ... ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov a,p1 cpl a mov p1,a èn LED lcall delay1s...
 • 6
 • 237
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử pdf

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý pdf
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 361
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử pptx

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý pptx
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 176
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn thiết lập Photoshop Action để xử ảnh hàng loạt pptx

Tài liệu Hướng dẫn thiết lập Photoshop Action để xử lý ảnh hàng loạt pptx
... cho hàng loạt ảnh khác thông qua phím nóng Các bước thiết lập kịch xử hình ảnh, tăng độ tương phản màu sắc thực Adobe Photoshop CS3 cao Bước 1: Nhận diện vấn đề ảnh Mở ảnh bạn muốn xử Bật ... hợp Bước 6: Kiểm tra Photoshop Action Để kiểm tra action tạo, bạn nhấn F12 (File > Revert) để chuyển ảnh trạng thái gốc Chọn Action Tonal Tweak dải Actions nhấn nút Play Tiếp tùy chọn thiết lập ... Photoshop phần mềm xử ảnh hậu kỳ hàng đầu với nhiều tùy chọn cao cấp, số Photoshop Action, giúp tùy chỉnh hàng loạt hình khác cách tự động nhanh chóng Thông thường để chỉnh sửa...
 • 7
 • 333
 • 0

Tài liệu Báo cáo đồ án "Tài liệu hướng dẫn học matlab dành cho môn xử ảnh rất hay" pptx

Tài liệu Báo cáo đồ án
... lượng ảnh, tập trung vào hai nhánh xử ảnh miền không gian xử ảnh miền tần số Trong miền không gian, ảnh xử trực tiếp pixels Miền tần số sử dụng biến đổi Fourier để xử II) Xử ảnh ... Trang Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành CHƢƠNG II: CƠ BẢN VỀ ẢNH VÀ CÁC HÀM XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN TRONG MATLAB I) Các kiểu ảnh Matlab: 1) Ảnh Index: Ảnh biểu diễn hai ma trận, ma trận liệu ảnh ... cụ thể xử ảnh, xử số tín hiệu, neuron, mô phỏng… Matlab cung cấp Image Processing toobox, chuyên xử ảnh Có thể nói Matlab công cụ lợi hại giúp cho việc thực giải thuật xử ảnh nhanh...
 • 100
 • 445
 • 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ DÙNG EMU 8086 ppt

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086 ppt
... Tài liêu th c hành Vi x Hình 1.6 C a s thông báo l i Nh n [ close ] quay v c a s so n th o s a l i l i Trong trư ng h p l i EMU8 086 s m thêm c a s : C a s chương trình c a s ph ng Chương ... T i H c Công Nghi p Hà N i Tài liêu th c hành Vi x Hình 1.5 c a s so n th o chương trình Sau so n th o xong chương trình h p ng , n vào nút Emulate ph ng chương trình biên d ch Sau biên ... c Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i Tài liêu th c hành Vi x Hình 1.8 C a s ph ng Chương trình ph ng có ch ch y t ng l nh ch y t t c l nh N u mu n ch y t ng l nh nh...
 • 12
 • 2,689
 • 28

hướng dẫn lồng ghép môi trường trong quy hoạch sử dụng đất

hướng dẫn lồng ghép môi trường trong quy hoạch sử dụng đất
... ghép quy hoạch sử dụng đất Hướng dẫn lồng ghép môi trường Quy hoạch sử dụng đất, Bản dự thảo # 1, tháng 6/2007 CÁCH TIẾP CẬN TỔNG HỢP VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH SEMLA Trong thời ... quy hoạch sử dụng đất cho bao trùm yếu tố môi trường Điều thể quy định pháp luật quy hoạch sử dụng đất Ví dụ, thông tư 30 quy định phương án quy hoạch sử dụng đất phải đánh giá tác động môi trường ... công khai - Báo cáo đánh giá quy hoạch hàng năm 3 LỒNG GHÉP MÔI TRƯỜNG 3.1 CÁC NỘI DUNG TRONG LỒNG GHÉP MÔI TRƯỜNG Việc lồng ghép yếu tố môi trường vào quy hoạch sử dụng đất bao hàm số nội dung:...
 • 15
 • 598
 • 1

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn kết cấu công trình trong công nghệ xây dựng đương đại p5 ppsx

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn kết cấu công trình trong công nghệ xây dựng đương đại p5 ppsx
... công Nay Hà nội có Công ty thi công Cọc Barrette tờng đất có tín nhiệm Công ty BachySoletanche, Công ty Xây dựng hạ tầng Đông Dơng Công ty TNHH Delta Tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều công trình ... thuỷ văn * Trang thiết bị thi công * Công nghệ thi công * Chất lợng công đoạn thi công * Vật liệu thi công Cọc nhồi sản phẩm có ý nghĩa quan trọng khâu chịu lực công trình nên chất lợng cần đợc ... đặc trng hình học công trình phải ngời đơc phép hành nghề có chứng Kiểm tra thi công: Quá trình thi công cần kiểm tra chặt chẽ công đoạn yêu cầu kiểm tra: (i) Kiểm tra chất lợng kích thớc hình học...
 • 22
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩnhướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụhướng dẫn giải chi tiết đề thi vật lý 2011tài liệu hướng dẫn học matlab dành cho môn xử lý ảnh rất hayhướng dẫn giải chi tiết đề thi vật lý 2012các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mạicác nguyên nhân dẫn đến sự cố và cách xử lý sự cố cụ thểphương pháp delphi là phương pháp xử lý ý kiến của các chuyên giaxử lý tính dừng của số liệuứng dụng vi khuẩn loại bỏ nitơ và vi khuẩn tích lũy polyphosphate trong xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas ở bình 10 líthướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn vật lýhướng dẫn ghost chi tiếthướng dẫn vẽ họa tiếtphương pháp khử fe2 trong xử lý nước cấphướng dẫn tưới nước cho cây trồngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh