Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Đề cương bài giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Đề cương bài giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
... Khoa Quản Trị Kinh Doanh Đề cương giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (10) 5.Căn tâm lý: – Giao tiếp mạnh – Giao tiếp yếu – Giao tiếp cân 6.Căn ... Hàng TPHCM Khoa Quản Trị Kinh Doanh Đề cương giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (4) 3.Phương tiện giao tiếp kinh doanh: − Tất yếu tố thể ... Trị Kinh Doanh Đề cương giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (7) 2.Nhóm chức theo phương diện tâm lý: a.Chức tạo mối quan hệ: – Thông qua giao...
 • 11
 • 3,219
 • 33

Bài 3 kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Bài 3 kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
... Cấu trúc sở tâm lý xã hội hoạt động giao tiếp 13 Kỹ giao tiếp kinh doanh 19 13 45 30 14 Cộng Bài Các kỹ giao tiếp kinh doanh II Các kỹ giao tiếp kinh doanh Kỹ nghe hiểu Nói Nghe Người nói Khái ... lý, giao tiếp, cấu trúc sở tâm lý xã hội giao tiếp, kỹ nghe, nói, viết - Hình thành kỹ nghe, nói, viết kỹ giao phục vụ cho sống công việc kinh doanh -Nắm kiến thức tâm lý cá nhân, tâm lý giao ... thức kỹ nghe, kỹ nghe hiểu có hiệu -Hình thành kỹ nghe hiệu phục vụ cho sống công việc kinh doanh Yêu cầu: -Nắm kiến thức kỹ nghe kỹ nghe hiệu -Vận dụng kiến thức vào đời sống hoạt động kinh doanh...
 • 35
 • 1,227
 • 14

Đề cương bài giảng kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Đề cương bài giảng kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
... Khoa Quản Trị Kinh Doanh Đề cương giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (10) 5.Căn tâm lý: – Giao tiếp mạnh – Giao tiếp yếu – Giao tiếp cân 6.Căn ... Hàng TPHCM Khoa Quản Trị Kinh Doanh Đề cương giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (4) 3.Phương tiện giao tiếp kinh doanh: − Tất yếu tố thể ... Trị Kinh Doanh Đề cương giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (7) 2.Nhóm chức theo phương diện tâm lý: a.Chức tạo mối quan hệ: – Thông qua giao...
 • 11
 • 2,357
 • 10

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
... giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh CHƯƠNG IV CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 4.1 KỸ NĂNG LẮNG NGHE 4.1.1 Tầm quan trọng kỹ lắng nghe Một nghiên cứu thường thấy nhắc đến nhiều thực hành giao tiếp ... giao tiếp khác Vì vậy, nhà kinh doanh cần phải có kỹ giao tiếp tốt trường hợp, với đối tác - Giao tiếp kinh doanh thường gặp rủi ro Trong giao tiếp kinh doanh đòi hỏi doanh nhân phải dám chấp nhận ... hàng Giao tiếp kinh doanh coi thi hai bên người thắng Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh - Giao tiếp kinh doanh ngân hàng vừa khoa học, vừa nghệ thuật Giao tiếp...
 • 132
 • 1,768
 • 21

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 1 docx

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 1 docx
... VỀ GIAO TIẾP 1. 1 KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP 1. 1 .1 Khái niệm .6 1. 1.2 Đặc điểm giao tiếp kinh doanh .7 1. 1.3 Các nguyên tắc giao tiếp kinh doanh 1. 2 CHỨC NĂNG ... Chương trình môn học gồm có chương, 45 tiết Chương I Tổng quan hoạt động giao tiếp Chương II Cấu trúc hoạt động giao tiếp Chương III Cơ sở hành vi giao t iếp Chương IV Các kỹ giao tiếp kinh doanh ... 43 CHƯƠNG IV 44 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 44 4 .1 KỸ NĂNG LẮNG NGHE 44 4 .1. 1 Tầm quan trọng kỹ lắng nghe 44 4 .1. 2 Những lợi ích kỹ lắng nghe...
 • 19
 • 3,142
 • 51

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 2 docx

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 2 docx
... (correct) + Lòch (courteous) Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 21 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh 2. 1 .2 Những trở ngại giao tiếp a Những trở ngại giao tiếp cá nhân - Cản trở mang tính vật chất tiếng ồn ... thông tin 2. 3 PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP Trong trình giao tiếp phải sử dụng phương tiện giao tiếp Phương tiện giao tiếp tất yếu tố mà dùng để thể thái độ, tình cảm, mối quan hệ tâm lý khác giao tiếp Phương ... Muốn giao tiếp có hiệu quả, trước hết người phát phải lên kế hoạch cho trình giao tiếp nhằm vào vấn đề : - Tại bạn phải giao tiếp (Why) ? Bạn cần phải rõ ràng đầu mục đích giao tiếp - Bạn giao tiếp...
 • 13
 • 1,749
 • 31

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 3 docx

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 3 docx
... Nguyễn Văn Thụy 38 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh Những tình cảm tích cực yêu thương, quý trọng cảm xúc dễ chòu nảy sinh sở tình cảm cho hai người lại có nhu cầu gặp gỡ giao tiếp với Ngược ... Nam chi phối mạnh mẽ đến cách ứng xử giao tiếp người phương Đông với văn hóa lúa nước Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 41 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh 3. 2.2 Bản sắc dân tộc Bất kỳ văn hóa ... ứng xử phù hợp với vai trò Nếu giao tiếp, không đáp ứng ký vọng bò chế tài xã hội Một chế tài ảnh hưởng mạnh đến hành vi giao tiếp người xã hội dư luận xã hội 3. 3.4 Hệ giá trò chuẩn mực hành vi...
 • 12
 • 1,422
 • 29

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 4 ppt

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 4 ppt
... gian giao tiếp Lắng nghe kỹ giao tiếp dùng nhiều nhất, gần kỹ nói, đọc, viết cộng lại Nó công cụ chủ yếu học đường, công việc, kỹ tối quan trọng giao tế nhân 4. 2 KỸ NĂNG SỬ DỤNG LỜI NÓI TRONG GIAO ... Nguyễn Văn Thụy 52 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh Xét cho cùng, bạn làm tốt việc bạn lại làm việc ? 4. 3 KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ KHAI THÁC THÔNG TIN Trong giao tiếp mặt đối mặt, câu hỏi chiếm ... ơn ông/bà/cô” “Xin cám ơn, gọi lại lần nữa” 4. 5 KỸ NĂNG DÙNG ÁNH MẮT, NỤ CƯỜI, CỬ CHỈ TRONG GIAO TIẾP Giao tiếp không lời hay hay số người gọi giao tiếp phi ngôn ngữ phần thông điệp không mã hóa...
 • 43
 • 2,519
 • 91

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 5 ppt

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 5 ppt
... tổ chức doanh nghiệp Biên soạn : Nguyễn Văn Thụy 91 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh 5. 2 GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI 5. 2.1 Giao tiếp với khách hàng Trong kinh tế thò trường, thành bại doanh nghiệp ... Thụy 90 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh công ty nhỏ, giao tiếp hàng ngang thiết yếu để phối hợp chức khác cách khuyến khích tin thần tập thể đồng nghiệp Những trở ngại giao tiếp hàng ngang ... coi thường hình thức giao tiếp này, dòng giao tiếp hàng ngang thành phần mô hình tổ chức thông thường chế đònh công tác báo cáo thương nghò 5. 1.2 Kênh giao tiếp thân mật Giao tiếp thân mật tồn tổ...
 • 9
 • 1,933
 • 47

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 6 ppt

Tài liệu KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 6 ppt
... quản trị doanh nghiệp – Văn hóa kinh doanh – 2001; Hồng Phương – Phép xã giao – 2001; 10 Trịnh Xn Dũng, Đinh Văn Đáng - Kỹ giao tiếp - 2000; 11 Tổng cục du lịch - Kỹ giao tiếp, cách tiếp cận ... hàng Kết thúc giao dòch Giải thắc mắc F Tiếp tục Liên lạc lại 112 Bài giảng Kỹ giao tiếp kinh doanh C Phân tích nhu cầu Câu hỏi cá nhân nhu cầu tài Tiếp thu nhu cầu cá nhân tài Thăm dò để ... hiểu kỹ khơng? 55 Bạn có lo lắng sức khoẻ khơng? 56 Bạn có thích trêu chọc người khác khơng? 57 Bạn có bị ngủ khơng? GV Nguyễn Văn Thụy 130 Đề cương giảng : Kỹ giao tiếp kinh doanh Tài Liệu...
 • 36
 • 2,135
 • 37

Tài liệu Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh pdf

Tài liệu Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh pdf
... hình công cụ để bạn tạo thiện cảm với người từ nhìn Trong giao tiếp kinh doanh, ngoại hình đóng vai trò quan trọng để bạn thể sắc lần đầu gặp mặt Bạn không cần có khuôn mặt khôi ... nâng cao kỹ giao tiếp mình, truyền đạt thông điệp cho nhân viên cách dễ dàng hấp dẫn Sự chuẩn bị Giao tiếp kỹ ứng xử, chuẩn bị cho tình giao tiếp cần thiết Trên thực tế, phần lớn tình giao tiếp thông ... sống giao tiếp người, ngôn ngữ thể nhiều có sức mạnh tất kỹ khác nghệ thuật giao tiếp Ánh mắt, nụ cười hay hất tay truyền đạt đến người nghe lượng thông tin kèm cảm xúc mà công cụ giao tiếp hay...
 • 4
 • 564
 • 8

Tài liệu Phát triển kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh pptx

Tài liệu Phát triển kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh pptx
... DEVELOPMENT KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGOẠI HÌNH KỸ NĂNG LẮNG NGHE NGÔN NGỮ KHẢ NĂNG NÓI NGÔN NGỮ CƠ THỂ * Có loại giao tiếp sau: - Người với người: mặt đối mặt, thư, thư điện tử, điện thoại - Nhóm - Họp - Giao ... - Sự phát âm: chuẩn, rõ ràng - Âm điệu nhịp điệu * Ngôn ngữ, từ vựng: tảng cần thiết giúp bạn giao tiếp tốt tích lũy từ sinh đời Nhưng không cập nhật tích lũy thêm v ốn từ nghèo nàn giao tiếp ... Tránh đeo nhiều trang sức PHAT TRIÊN KỸ NĂNG MÊM ́ ̉ ̀ TOWARD A SUSTAINABLE DEVELOPMENT Kỹ lắng nghe - Tập trung ý vào người nói, tránh nhìn xung quanh Giao tiếp: 7% từ ngữ 55% ngôn ngữ không lời:...
 • 17
 • 673
 • 8

chương 3 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

chương 3 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
... QTNS 35 Mục tiêu giao tiếp 3. Giọng điệu phong cách giao tiếp S= f(a,b,c,d) S: Phong thái giao tiếp a: Người trình bày b: Đối tượng giao tiếp (cử tọa) c: Vấn đề mục tiêu giao tiếp d: Môi trường giao ... QTNS 20 Mục tiêu giao tiếp 2.Phương thức giao tiếp bạn Mục tiêu bạn Tổng quát Giao tiếp Phương thức giao tiếp Khoa QTKD-Bộ môn QTNS 21 Mục tiêu giao tiếp 2.Phương thức giao tiếp bạn Khoa QTKD-Bộ ... Tham gia Phương thức giao tiếp Bán Bàn luận Khoa QTKD-Bộ môn QTNS 23 Mục tiêu giao tiếp 2.Phương thức giao tiếp bạn Kể (chỉ dẫn) Người giao tiếp giải thích dẫn Người giao tiếp biết trước câu trả...
 • 65
 • 1,672
 • 0

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Kỹ năng viết docx

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Kỹ năng viết docx
... hàng VIẾT phương tiện giao tiếp quan trọng Giao tiếp hình thức viết có ưu vượt trội nhiều trường hợp (viết báo cáo, đề án, hợp đồng,…) II Cách trình bày thư tín kinh doanh Nguyên tắc viết thư kinh ... I Viết cần thiết phải có kỹ viết tốt II Cách trình bày thư tín kinh doanh Nguyên tắc viết thư kinh doanh : 5C Thiết kế hình thức Những lỗi thường gặp viết thư III Các loại thư tín phổ biến kinh ... bẩm sinh viết, người trở thành nhà văn Nhưng viết công việc phải làm, kỹ viết cần phải trau dồi cách tập viết, viết viết nhiều Mọi thứ không đến cách dễ dàng Khi viết, cần suy nghĩ kỹ lý do,...
 • 26
 • 1,459
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhkỷ năng giao tiếp trong kinh doanhrèn luyện kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhcác kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhsách kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhslide kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhgiáo trình kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhkỹ năng giao tiếp trong kinh doanh pdfkỹ năng giao tiếp trong kinh doanh pptkỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trịnh quốc trungkỹ năng giao tiếp trong kinh doanh nguyễn văn thụykỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịchdownload giáo trình kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhebook kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhnhững kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhCHUYÊN ĐỀ 8: AMIN AMINO AXIT PEPTIT VÀ PRÔTÊINThông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Công văn 2785 TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78 (81.92KB)Thông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ModauTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ReferencesTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit1Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) REFERENCESThực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải các bài tập lượng giácĐồ án thiết kế dây chuyền cô đặc mía đườngNGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu văn bản hát đám cưới viết bằng chữ nôm của dân tộc tày ở vùng đông bắc việt namTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) c2Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CMETài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L01aVGhép cải tạo nhãn lên vải, duy trì thu nhập hàng năm của nông dân tỉnh Bắc Giang và Hải Dương thuộc Chương trình nông nghiệp hướng tới khách hàng