Câu hỏi và đáp án phần phát sinh loài người

Câu hỏi đáp án phần phát sinh loài người

Câu hỏi và đáp án phần phát sinh loài người
... tối cổ, người cổ, người đại B Người tối cổ, vượn người hoá thạch, người cổ, người đại C Người đại, người cổ, người tối cổ, vượn người hoá thạch D Người cổ, người đại, vượn người hoá thạch, người ... trình phát sinh loài người giai đoạn sau đây? A Vượn người hoá thạch B Người cổ C Người tối cổ D Người đại Đáp án : (A) Bài : 6888 Nhân tố sinh học sau tác động trình phát sinh loài người? A Biến ... phát sinh loài người từ giai đoạn: A Người đại Crômanhôn B Người cổ Nêanđectan C Người tối cổ D Vượn người hoá thạch Đáp án : (C) Bài : 6889 Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo trình phát sinh...
 • 12
 • 457
 • 0

Câu hỏi đáp án phần sinh thái học

Câu hỏi và đáp án phần sinh thái học
... sống Đáp án : (A) Bài : 6688 Sự phát sinh phát triển sống trái đất qua giai đoạn tiến hoá là: A Hoá học tiền sinh học B Tiền sinh học hoá học C Hoá học, tiền sinh học sinh học D Sinh học, hoá học ... hoá học B Tiến hoá sinh học C Tiến hoá tiền sinh học D Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học Đáp án : (B) Bài : 6701 Sự kiện bật cuối trình tiến hoá côaxecva giai đoạn tiến hoá tiền sinh học ... tiền sinh học B Tiền hoá hóa học C Tiến hoá hóa học tiến hóa tiền sinh vật D Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học Đáp án : (C) Bài : 6702 Quá trình phát triển từ sinh vật trái đất tạo sinh...
 • 26
 • 281
 • 0

CÂU HỎI ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN doc

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN doc
... 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện EVN Trang 3/120 Câu 16: Để đảm bảo an toàn điện công việc tiến hành thi t bị vật liệu điện, gần liên quan đến thi t bị điện vật liệu điện mang điện ... toàn điện quy trình có liên quan, chưa biết rõ việc phải làm Câu 19: Để đảm bảo an toàn điện, mệnh lệnh không Quy trình an toàn điện quy trình có liên quan khác, có nguy an toàn cho người thi t ... bậc an toàn điện từ bậc trở lên, người lại từ bậc trở lên 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện EVN Trang 24/120 d Cả a, b c Theo điều 16: 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện...
 • 120
 • 19,135
 • 602

toàn bộ câu hỏi đáp án phần các học thuyết kinh tế

toàn bộ câu hỏi và đáp án phần các học thuyết kinh tế
... chuyển đổi cấu kinh tế từ kinh tế huy theo chế tập thể có quản lí Nhà nước -) cấu cộng sản để bảo vệ tự kinh tế Câu7 : Tại nói: Keynes người sáng lập lí thuyết kinh tế vĩ mô đại Dùng lí thuyết việc ... động trình độ thấp b/ Nền kinh tế nước ta nước ta có phải kinh tế “nhị nguyên” không? Vì sao? - Nền kinh tế Việt nam kinh tế nhị nguyên mà kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà ... hậu suất lao động thấp b/ Nền kinh tế nước ta nước ta có phải kinh tế “nhị nguyên” không? Vì sao? Nền kinh tế Việt nam kinh tế nhị nguyên mà kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà...
 • 40
 • 438
 • 0

BỘ câu hỏi đáp án PHẦN THI KIẾN THỨC đội TNTP hồ CHÍ MINH

BỘ câu hỏi và đáp án PHẦN THI KIẾN THỨC đội TNTP hồ CHÍ MINH
... liệu cần thi t TPT Đội sinh hoạt Đội với em là: a- Điều lệ hướng dẫn thực Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh x b- Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh c- Điều lệ hướng dẫn Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh d- Điều ... Cả câu (x) 15 Tên gọi tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: a) Hồng nhi Đội b) Hội Nhi đồng Cứu quốc (x) c) Đội Thi u nhi Tháng Tám d) Đội Thi u niên Tiền phong 16 Tên Đội Thi u niên Tiền phong Hồ Chí ... vụ đội viên quy định: a- Khoản – Điều – Chương 1- Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh b- Khoản – Điều – Chương 2- Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh c- Khoản – Điều – Chương 1- Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh...
 • 12
 • 1,245
 • 1

BỘ câu hỏi đáp án PHẦN THI kỹ NĂNG NGHIỆP vụ CÔNG tác đội KHỐI TH

BỘ câu hỏi và đáp án PHẦN THI kỹ NĂNG NGHIỆP vụ CÔNG tác đội KHỐI TH
... trng gii thiu thnh tớch ca i TNTP H Chớ Minh ú? Câu 3: - S dng bi trng Hnh tin - Thc hnh bi trng hnh tin - Em hóy hng dn ng tỏc, t th vỏc ỏp ỏn: c hóy thc hnh ng tỏc vỏc c? Em hóy - Động tác, t ... hựng tr thnh on viờn TNCS H Chớ Minh - Thc hnh th o, tht khn qung - Động tác th t khăn quàng đỏ: + Dựng cổ áo, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khoảng 15cm, đặt khăn vào cổ áo, ... mặt, tay th ng vuông góc với th n ngời, cán cờ dựng th ng đứng Tay trái nắm cán cờ dới bàn tay phải khoảng 20cm 30 cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, kéo sát vào ngang th t lng...
 • 11
 • 231
 • 0

BỘ câu hỏi đáp án PHẦN THI kỹ NĂNG NGHIỆP vụ CÔNG tác đội KHỐI THCS

BỘ câu hỏi và đáp án PHẦN THI kỹ NĂNG NGHIỆP vụ CÔNG tác đội KHỐI THCS
... phân đội trởng phân đội cuối (nếu phân đội xếp thành nhiều hàng ngang phân đội trởng phân đội 3,4,5 đứng sau phân đội trởng phân đội 2) Câu 19: - Em hóy hng dn v ch huy chi i thực hành động tác ... phân đội trởng phân đội cuối (nếu phân đội xếp thành nhiều hàng ngang phân đội trởng phân đội 3,4,5 đứng sau phân đội trởng phân đội 2) Câu 26: - Em hóy hng dn v ch huy chi i thc hnh động tác ... hô: Đội nghi lễ vào vị trí (đội cờ liên đội vác cờ, đội trống đeo trống, đội kèn cầm kèn tay phảI vào vị trí quy định với hình thức tổ chức, đến nơI, đơa cờ t nghỉ) + Chỉ huy hô: Nghiêm! đội...
 • 11
 • 164
 • 0

25 câu hỏi đáp án phần kinh tế chính trị nguyên lý mác lenin

25 câu hỏi và đáp án phần kinh tế chính trị nguyên lý mác lenin
... chứng khoán Thị trường chứng khoán nhạy cảm với biến động kinh tế, chớnh trị, xó hội, quõn v.v, " phong vũ biểu" kinh tế Giá chứng khoán tăng biểu kinh tế phát triển; ngược lại, biểu kinh tế sa ... mãn nhu cầu kinh tế, mưu cầu sống, thoát khỏi nghèo nàn Câu hỏi Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Quan điểm C .Mác Ph.Ăngghen ... thước đo giá trị thường tiền vàng Để đo lường giá trị hàng hoá không thiết phải tiền mặt mà cần so sánh tưởng tượng với lượng vàng Sở dĩ làm vậy, vỡ giá trị vàng giá trị hàng hoá thực tế có tỷ lệ...
 • 43
 • 152
 • 0

Câu hỏi đáp án kiến thức tổng hợp về sinh học_Câu hỏi 19

Câu hỏi và đáp án kiến thức tổng hợp về sinh học_Câu hỏi 19
... TL: lai xa - Câu 15: TL: Câu 16: có loại trẻ đồng sinh? TL: loại: - đồng sinh trứng - đồng sinh khác trứng Câu 17: đoạn cặp NST 21 NST 22 thường gây bệnh người? TL: bạch cầu ác tính Câu 18:môi ... nước môi trường không khí môi trường sinh vật Câu 19: khả phản ứng sinh vật cách nhịp nhàng với thay đổi có tính chu kỳ gọi gì? TL: nhịp sinh học Câu 20: hệ sinh thái có thành phần TL:4 thành phần ... - Nguyên sinh Cổ sinh Trung sinh Tân sinh Câu 10: đột biến gen có dạng? TL: dạng: - số cặp nucleotit - thêm số cặp nucleotit - thay số cặp nucleotit - đảo vị trí số cặp nucleotit Câu 11: có...
 • 8
 • 309
 • 0

CÂU hỏi đáp án thi phần chính sách bảo hiểm y tế

CÂU hỏi và đáp án thi phần chính sách bảo hiểm y tế
... sử dụng thẻ BHYT? Câu 22 H y nêu quy định đổi, cấp lại thẻ BHYT Câu 23 Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi, tạm giữ trường hợp nào? Câu 24 H y nêu phạm vi quyền lợi người tham gia BHYT? Câu 25 Các trường ... thường? Câu 28 H y nêu phạm vi hưởng người có thẻ BHYT sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn: Câu 29.Thế sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Nêu loại sở khám chữa bệnh BHYT? Câu 30 H y nêu quy ... BHYT trách nhiệm quyền hạn sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT? Câu 31 H y nêu quy định Luật BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu người tham gia BHYT? Câu 32 Thủ tục khám chữa bệnh BHYT quy định nào? Câu...
 • 3
 • 989
 • 7

Tài liệu Câu hỏi đáp án đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 12 pdf

Tài liệu Câu hỏi và đáp án đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 12 pdf
... trục lò xo, gốc tọa độ trùng vào vị trí cân vật sau có lực F tác dụng hình Khi đó, vị trí ban đầu vật có tọa độ x0 Tại vị trí cân bằng, lò xo bị biến dạng lượng x0 và: F k F = −kx0 ⇒ x0 = − F ... 0.25đ m Như vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2π Thời gian kể từ tác dụng lực F k lên vật đến vật dừng lại lần thứ (tại ly độ cực đại phía bên phải) rõ ràng 1/2 chu kỳ dao động, vật thời gian ... ϕ = − π   0.5đ Vậy vật dao động với biên độ F/k, thời gian từ vật chịu tác dụng lực F đến vật dừng lại lần thứ T/2 quãng đường lần biên độ dao động Do đó, quãng đường vật thời gian là: 2F S...
 • 6
 • 558
 • 4

24 CÂU HỎI ĐÁP ÁN AN TOÀN SINH HỌC

24 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN AN TOÀN SINH HỌC
... Cartegena an toàn sinh học nghị định thư ràng buộc pháp lý toàn cầu nỗ lực đảm bảo an toàn vận chuyển, xử lý sử dụng sinh vật sống biến đổi gen (Living Modified Organisms-LMOs) tạo từ công nghệ sinh học ... kháng sinh chuyển sang vi khuẩn làm tăng tính kháng kháng sinh vi khuẩn người động vật • Tạo loài cỏ kháng thuốc trừ cỏ Các gen kháng thuốc trừ cỏ chuyển vào trồng chuyển sang loài họ hàng hoang ... Việt nam liên quan đến việc xây dựng khung quản lý an toàn trồng công nghệ sinh học? Luật Bảo vệ môi trường • Điều 87 An toàn sinh học - Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...
 • 37
 • 1,732
 • 6

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx
... thi u m t cân, quân không thi u m t ngư i” - Tuy n ñư ng H Chí Minh b bi n b t ñ u khai thông (tháng 5/ 1 959 ), n i li n h u phương v i ti n n Trong năm (19 65 - 1968) ñưa 30 v n cán b , b ñ i vào ... 1964 : 56 0.000 + ð y m nh “Tìm di t binh ñ nh” + Tăng quân Mĩ : - Mi n - 19 65 : 200.000 Nam - 1967 : 53 7.000 + Hành quân tìm di t : - “Ánh sáng sao” vào V n - Mi n Tư ng B c - cu c ph n công chi ... công ch y u năm 19 75 - Ngày 10/3/19 75, sau ñánh nghi binh Pleiku, Kontum, ta ti n công gi i phóng buôn Mê Thu t Ngày 12.03, ñ ch ph n công chi m l i không thành - Ngày 14/3/19 75, Nguy n Văn Thi...
 • 11
 • 621
 • 3

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 4 potx

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 4 potx
... i Biên gi i thu - ñông năm 1950 chi n d ch H ng d n tr l i M can thi p sâu vào cu c chi n tranh xâm lư c ðông Dương : - T tháng 5/1 949 , M t ng bư c can thi p sâu vào xâm lư c ðông Dương + 23/12/1950, ... 2/1952 - 14/ 10/1952 - 8 /4/ 1953 - 2/1951 - 3/3/951 - 11/3/1951 - 1952 - 12/1953 - Chi n d ch Biên gi i - Chi n d ch Hoà Bình k t thúc - Chi n d ch Tây B c - Chi n d ch Thư ng Lào - ð i h i ñ i bi ... ngh Giơnevơ : - ðông - xuân 1953 - 19 54, v i cu c ti n công quân s , ð ng Chính ph ñ y m nh ñ u tranh ngo i giao - Tháng 1/19 54, H i ngh Ngo i trư ng Liên Xô, M , Anh, Pháp Béc-lin th a thu n...
 • 10
 • 457
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cac cau hoi va dap an ve he sinh thai lop 9câu hỏi thi công chức ôn tập tin học văn phòng bộ câu hỏi và đáp án phần thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tincau hoi va dap an cua phan dai cuong sinh hoc di truyencâu hỏi và đáp án sinh học 12 theo chương từng phầncâu hỏi và đáp án môn kinh tế phát triểncau hoi va dap an trac nghiem mon sinh hoc 12câu hỏi và đáp án tình huống trắc nghiệm trong môn giao tiếp và đàm pháncau hoi va dap an cua sinh hoc di truyencâu hỏi và đáp an sinh học 8 hovj ki 2câu hỏi và đáp án môn hoạch định và phân tích chính sách côngcâu hỏi và đáp áncâu hỏi và đáp án trắc nghiệm lýcâu hỏi và đáp án lịch sửcâu hỏi và đáp án môn điện tửcâu hỏi và đáp án môn văn hóa doanh nghiệpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây