Tài liệu ôn thi kiểm toản viên kế toán viên chuyên đề 2 Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH
... đoạn n Chi phí SX GĐ1 theo KM Chi phí SX GĐ2 theo KM Chi phí SX GĐn theo KM CPSX GĐ1 Thành phẩm CPSX GĐ2 Thành phẩm CPSX GĐn Thành phẩm Giá thành giá thành đơn vị Thành phẩm ( Theo khoản mục) 18 ... đơn vị Giá thành giá thành đơn vị NTP Giai đoạn NTP Giai đoạn + GĐ2 Giá thành giá thành đơn vị Thành phẩm 17 Vn Cỏc phng phỏp k thut tớnh giỏ thnh Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn n Chi phí SX ... Chi phí NVLC (bỏ vào lần) Giá thành NTP GĐ chuyển sang Giai đoạn n Giá thành NTP GĐ n-1 chuyển sang + + Các CPSX khác GĐ1 Các CPSX khác Các CPSX khác Giai đoạn n Giá thành giá thành đơn vị Giá...
 • 21
 • 432
 • 0

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 1. Luật kế toán

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 1. Luật kế toán
... dung luật kế toán VN o Công tác kiểm tra kế toán o Kiểm tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán o Công tác kế toán trường hợp tài liệu kế toán bị bị hủy hoại o Công việc kế toán trường ... Phế liệu thu hồi – Kiểm kê phát thừa Trao đổi - Kiểm kê phát thi u KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 KẾ TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN VẤN ĐỀ 36 37 4.1 .Kế toán tài sản cố định Chuẩn mực kế toán ... pháp luật, kế toán trưởng người làm kế toán o o o Quy định hành nghề kế toán Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng 10 Vấn đề Nội dung luật kế toán VN o Quy định hoạt động nghề nghiệp kế toán...
 • 96
 • 1,256
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 VACPA

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 VACPA
... lần) Giá thành NTP GĐ chuyển sang Giai đoạn n Giá thành NTP GĐ n-1 chuyển sang + + Các CPSX khác GĐ1 Các CPSX khác Các CPSX khác Giai đoạn n Giá thành giá thành đơn vị Giá thành giá thành đơn ... theo KM Chi phí SX GĐ2 theo KM Chi phí SX CPSX GĐ1 Thành phẩm CPSX GĐ2 Thành phẩm CPSX GĐn45 Thành phẩm GĐn theo KM Giá thành giá thành đơn vị Thành phẩm ( Theo khoản mục) 46 Vn Cỏc phng phỏp tớnh ... CPSX giai đoạn i nằm giá thành thành phẩm = CPsx DD đầu kỳ thuc gi + CPSX Trong kỳ thuc gi Khối lượng SP m CP giai on i kt tinh c quy i tng ng x Khôi lượng Thành phẩm hoàn thành Trong ú: Khi lng...
 • 70
 • 1,434
 • 0

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Tài chính quản tài chính nâng cao

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
... cho cổ đông phụ thuộc vào kết kinh doanh sách cổ tức công ty + Cổ đông thường (chủ sở hữu) có quyền công ty như: - Quyền quản lý: Cổ đông thường tham gia bỏ phiếu ứng cử vào Hội đồng quản trị, ... nhuận cao cho cổ đông ưu đãi Vì công ty phải trả cho CĐUĐ khoản cổ tức cố định 172 - Tránh việc chia sẻ quyền quản kiểm soát hoạt động kinh doanh cho cổ đông ưu đãi - Không phải cầm cố, chấp tài ... kiểm soát công ty cho cổ đông mới, gây khó khăn cho việc quản điều hành kinh doanh công ty - Chia sẻ quyền phân chia thu nhập cao cho cổ đông mới, gây bất lợi cho cổ đông cũ công ty có triển...
 • 119
 • 340
 • 1

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Chuyên đề Pháp luật về kinh tế luật Doanh nghiệp

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Chuyên đề Pháp luật về kinh tế và luật Doanh nghiệp
... iu 16 n iu 23 Lut Doanh nghip 2005 Doanh nghip c cp giy chng nhn ng ký kinh doanh cú cỏc iu kin sau õy: - Ngnh, ngh ng ký kinh doanh khụng thuc lnh vc cm kinh doanh; - Tờn ca doanh nghip c t theo ... ký kinh doanh Sau thi hn ny m c quan ng ký kinh doanh khụng nhn c h s gii th doanh nghip thỡ doanh nghip ú coi nh ó c gii th v c quan ng ký kinh doanh xoỏ tờn doanh nghip s ng ký kinh doanh Trong ... tỏc kinh doanh khụng phi l i din phỏp lý cho cỏc bờn - u t theo hỡnh thc hp ng Hp ng xõy dng - kinh doanh chuyn giao (BOT), Hp ng xõy dng - chuyn giao - kinh doanh (BTO) v Hp ng xõy dng - chuyn...
 • 131
 • 1,837
 • 1

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
... future career - Free time, entertainment - Travel - Relations with other people - Health and welfare - Shopping - Food and drink - Services 14 - Places - Foreign language - Weather PHẦN IV - NỘI DUNG ... 45.1 - Let’s……… - I will for you - Let me……… - Shall I……… 45.2 - Yes, please - Thanks - Will you, thanks - That’s a good idea 46 Expressing and responding to thanks 46.1 - Thank you 46.2 - Not ... Examination Practice (2,3,4) Các tài liệu liên quan đến Kinh tế, tài 15 PHẦN VI - DẠNG THỨC RA ĐỀ THI ANH VĂN TRÌNH ĐỘ C (Dùng cho đề thi hướng dẫn ôn thi) Yêu cầu: Đề thi gồm phần: đọc hiểu viết...
 • 24
 • 540
 • 0

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Phân tích tài chính Doanh nghiệp nâng cao

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Phân tích tài chính Doanh nghiệp nâng cao
... đích phân tích liệu phân tích 1.3 Tổ chức phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 1.3.1 Ý nghĩa tổ chức phân tích hoạt động tài doanh nghiệp Tổ chức phân tích hoạt động tài doanh nghiệp việc thi t ... kinh doanh - Phân tích hiệu suất hiệu sử dụng vốn; - Phân tích rủi ro tài dự báo nhu cầu tài 5 1.2 Phương pháp phân tích hoạt động tài doanh nghiệp Để tiến hành phân tích tài doanh nghiệp, nhà phân ... sau: - Đánh giá khái quát tình hình tài chính; - Phân tích tình hình huy động đầu tư vốn doanh nghiệp; - Phân tích tình hình công nợ khả toán; - Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ; - Phân tích...
 • 182
 • 1,044
 • 1

Tài liệu ôn thi kiểm toán căn bản

Tài liệu ôn thi kiểm toán căn bản
... Vì báo cáo kiểm toán chưa công bố, ban giám đốc không muốn sửa đổi lại báo cáo tài có ý định công bố công khai kết kiểm toán nên: Kiểm toán viên cần xem xét thông tin có trọng yếu không, có ảnh ... thông tin việc phát công ty có tranh chấp với khách hàng hợp đồng bán hàng trị giá 1,95 tỷ.Thông tin phải công bố BCTC -/ Nếu công ty A không công bố, kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán ... cầu kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán thời gian ngắn sau ngày kết thúc niên độ để họ công bố công bố BCTC theo kỳ hạn hàng năm Yêu cầu khiên kiểm toán viên thực đầy đủ thử nghiện kiểm toán...
 • 5
 • 252
 • 4

Tài liệu ôn thi công chức ngân hàng nhà nước chuyên đề tài chính tiền tệ

Tài liệu ôn thi công chức ngân hàng nhà nước chuyên đề tài chính tiền tệ
... công cộng ∙ Vai trò lưu thông thông tiền tệ phát triển ổn định kinh tế thị trường: ✓ Lưu thông tiền tệ chu chuyển hàng hoá ✓ Lưu thông tiền tệ trình phân phối phân phối lại ✓ Lưu thông tiền tệ ... 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lý lưu thông tiền tệ: ∙ Khái niệm lưu thông tiềntệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục vụ cho quan hệ thương mại hàng hoá, phân phối ... trường ∙ Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai trò lưu thông tiền tệ ∙ Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục vụ...
 • 89
 • 203
 • 0

Ôn, luyện thi môn Toán THPT. Chuyên đề Bất đảng thức Tích phân

Ôn, luyện thi môn Toán THPT. Chuyên đề Bất đảng thức và Tích phân
... tranvanquy_bato 16 Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 1 (1 + tg t ) ∏ 1 dx = ∫ dt = ∫ dt = ⇒∫ 2 1+ x + tg t ∏ t 3cos x − 4sin x 5∏ ⇒ ∫ dx 1+ x x Chứng minh bất đẳng thức tích phân phương pháp đạo ... 200 ∏ 200 ∏ cos x Vậy ∫ dx 100 ∏ x 200 ∏ Bài toán giải theo phưong pháp đạo hàm ⇒∫ 200 ∏ Suu tam: tranvanquy_bato 13 Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân ⇒∫ 1⇒1 x 1 (1 + x ) n 1− n Vậy : ∫ (1 + ... g (ξi ). ( )  i =1  i =1 i =1 i =1 Đẳng thức xảy : f(x):g(x) = k hay f(x) = k.g(x) n n 2 Suu tam: tranvanquy_bato 14 Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân (∫ Từ (5) ⇒ b a f ( x).g ( x)dx ) ∫ b...
 • 28
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi kiểm toán viên nhà nướctài liệu ôn thi kiểm toán viêntài liệu ôn thi kiểm toán viên 2014tài liệu ôn thi kiểm toán viên 2012tài liệu ôn thi kiểm toán viên 2013tài liệu ôn thi kiểm toán viên 2015tai lieu on thi kiem toantài liệu ôn thi kiểm toán căn bảntài liệu ôn thi kiểm toán nhà nước năm 2013tài liệu ôn thi kiểm toán nhà nướctài liệu ôn thi kiểm toán nhà nước 2013tài liệu ôn thi kiểm toán nội bộchuyên đề 6 tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hoátài liệu ôn thi olympic toán sinh viên đại sốtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tài chínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học