Hợp tác nghiên cứu công nghệ tìm ẩn họa và phòng trừ mối cho đê, đập – ăng tên rada nước

Nghiên cứu công nghệ chiết xuất hypericin các hợp chất flavonoid từ các loài ban hypericum của việt nam làm thuốc chống virus cúm typ a cho gia cầm

Nghiên cứu công nghệ chiết xuất hypericin và các hợp chất flavonoid từ các loài ban hypericum của việt nam làm thuốc chống virus cúm typ a cho gia cầm
... cỏc hp cht flavonoid t cỏc loi Ban - Hypericum ca Vit Nam lm thuc chng virus cỳm typ A cho gia cm, chỳng tụi ó thu c nhng kt qu sau: Kho sỏt cỏc loi Ban - Hypericum ca Vit Nam ti Lo Cai v Lt, ... cụng ngh chit xut hypericin v cỏc hp cht flavonoid t cỏc loi Ban - Hypericum ca Vit Nam lm thuc chng virus cỳm typ A cho gia cm, Trung tõm H a Dc - Vin H a hc cụng nghip Vit Nam v Trung tõm Nghiờn ... H A HC CễNG NGHIP VIT NAM BO CO KT QU NGHIấN CU KHCN Tờn ti: NGHIấN CU CễNG NGH CHIT XUT HYPERICIN V CC HP CHT FLAVONOID T CC LOI BAN - HYPERICUM CA VIT NAM LM THUC CHNG VIRUS CM TYP A CHO GIA...
 • 41
 • 433
 • 1

Đồ án tốt nghiệp đại học: " Nghiên cứu công nghệ JSP & Java, xây dựng Website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức Kha " pdf

Đồ án tốt nghiệp đại học:
... cứu JSP Java, xây dựng website bán hàng cho Công ty Cổ Phần Chế biến gỗ Việt Đức nhằm làm quen với thương mại điện tử bắt kịp phát triển nước ta giới Do thời gian hạn chế, việc tìm hiểu xây dựng ... học SVTH: Nguyễn Văn Ty GVHD: Nguyễn Đức Thuần Trang Đồ án tốt nghiệp đại học SVTH: Nguyễn Văn Ty GVHD: Nguyễn Đức Thuần Trang Đồ án tốt nghiệp đại học GVHD: Nguyễn Đức Thuần PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT ... Nguyễn Văn Ty Trang Đồ án tốt nghiệp đại học GVHD: Nguyễn Đức Thuần Về mặt ứng dụng Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ bán hàng mạng, hệ thống cho phép dịch vụ đăng ký không gian để bán mặt hàng có...
 • 58
 • 290
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa

Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa
... Hình Biểu diễn trình sấy thăng hoa Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa ứng dụng phương pháp nghiên cứu sau - Để thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thăng hoa sử dụng phương pháp ... Hình Quy trình công nghệ sấy thăng tôm sú cần nghiên cứu Quy trình công nghệ sấy thăng hoa tôm sú Đònh mức giá thành sản phẩm 6.1.Đònh mức nguyên liệu: Vì nguyên liệu tôm sú sấy thăng hoa tôm cỡ ... Theo nguyên tắc có hai phương pháp sấy P(mmHg) A E’ D’ K F’ Lỏng a b c Rắn 4,58 F D O E Khí 1.2 Đồ thò nhiệt động công nghệ sấy thăng hoa Công nghệ sấy thăng hoa trãi qua ba giai đoạn Giai đoạn...
 • 6
 • 1,879
 • 55

Nghiên cứu công nghệ ép thủy tĩnh thủy động để chế tạo các sản phẩm phần 1

Nghiên cứu công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm phần 1
... 14 65 14 14 16 15 16 15 54 15 41 1478 18 15 67 16 18 16 05 15 54 10 20 16 31 1669 16 82 16 05 11 22 16 94 17 32 17 20 16 82 12 24 17 71 1796 17 71 1745 13 26 18 34 18 13 18 47 18 09 14 28 18 98 19 49 19 11 1873 15 30 19 75 ... 12 78 13 17 20 13 50 13 36 13 78 10 22,5 14 27 14 15 14 51 11 25 14 78 14 68 14 92 12 27,5 15 54 15 52 15 68 13 30 16 18 16 13 16 29 14 32,5 16 94 16 82 17 11 15 35 17 83 17 91 1802 16 37,5 18 73 18 65 18 96 17 40 19 24 19 00 ... thép gió P18 STT Biến dạng (%) ứng suất (MPa) Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu 242 726 611 688 10 06 955 706 9 81 110 8 11 59 968 11 59 12 61 1 219 11 34 10 12 61 1350 13 50 12 48 12 13 63 14 14 14 39 13 38 14 14 27 14 90 14 65...
 • 209
 • 574
 • 2

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CDMA2000 1XEV-DO ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CDMA2000 1XEV-DO VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG
... văn Nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1xEV-DO đề xuất số giải pháp ứng dụng chia làm phần với chương phần tập trung nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1x CDMA 2000 1xEV-DO; phần số đề xuất ứng dụng ... hướng giải chung để thúc đẩy mạng CDMA phát triển Chương IV: “ Một số giải pháp cụ thể” đề xuất giải pháp ứng dụng cụ thể gồm giải pháp thiết kế hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO tiêu chuẩn đề xuất roaming ... hệ mà đại diện công nghệ CDMA2000 Trong phần tìm hiểu kỹ đặc điểm công nghệ CDMA2000, lý lựa chọn làm công nghệ hệ thứ ba phiên công nghệ thê hệ thứ CDMA2000 I.2 Ưu điểm công nghệ CDMA I.2.1...
 • 103
 • 247
 • 0

Nghiên cứu công nghệ Oracle 9IAS wireless viết ứng dụng minh họa

Nghiên cứu công nghệ Oracle 9IAS wireless và viết ứng dụng minh họa
... b n Oracle 8ias release 1.0.0 Oracle 8ias release 1.0.1 Release Oracle 9ias 1.0.2.0 Release Oracle 9ias 1.0.2.1 Release Oracle 9ias 1.0.2.2.0 Release Oracle 9ias 1.0.2.2.1 Release Oracle 9ias ... d ng di ng 3.2.4 Oracle9 iAS Wireless XML làm vi c v i Oracle9 iAS Wireless nh th nào? nhân c a Oracle9 iAS Wireless, XML t d ng ngôn ng ánh d u phù h p v i thi t b Oracle9 iAS Wireless cung c p ... Oracle 9iAS Portal Ü Oracle 9iAS Wireless 2.5.4.2.3 Bussiness Intelligence and Forms Bao g m thành ph n sau : Ü Portal and Wireless Ü Oracle 9iAS Dicoverer Ü Oracle 9iAS Reports Services Ü Oracle 9iAS...
 • 151
 • 377
 • 0

Nghiên cứu công nghệ tự động hóa trong dây chuyền đúc liên tục 4 dòng đi sâu vào lập trình điều khiển công đoạn cắt

Nghiên cứu công nghệ tự động hóa trong dây chuyền đúc liên tục 4 dòng đi sâu vào lập trình điều khiển công đoạn cắt
... GVHD: ThS Nguyn on Phong Ta cú hỡnh nh sau: REP.M 14 Nmin.M 14 Ft1.M 14 AUT.M 14. NLim Nmax.M 14 A.M 14 B.M 14 10 11 M 14 AU 12 Ft1.AU AU 13 Ft2.AU Hỡnh 2 -4: S cu trỳc iu khin dng Grafcet 2.3 CU TO PLC S7-300 ... AUTT Cấu trúc đi u khiển hệ thống M P C1 C2 V1 V5 Ev Các thiết bị trình NLim NMax NMin A B Sơ đồ cấu trúc đi u khiển Hỡnh 2-3:S cu trỳc iu khin Sinh viờn: Nguyn Vn Mnh - Lp C1201 43 ỏn tt nghip ... thut toỏn iu khin bng chng trỡnh S ca quỏ trỡnh c th hin nh- hỡnh v tín hiệu vào cấu trúc trình đi u khiển trình tự Hỡnh 2-2: S ca quỏ trỡnh Mụ t cụng ngh gm hỡnh thc iu khin hot ng nh sau +Hon...
 • 75
 • 647
 • 4

Nghiên cứu công nghệ tự động hóa trạm biến áp đề xuất giải pháp cải tạo trạm biến áp 110 kv dung quất, quảng ngãi

Nghiên cứu công nghệ tự động hóa trạm biến áp và đề xuất giải pháp cải tạo trạm biến áp 110 kv dung quất, quảng ngãi
... t gi i pháp c i t o nâng c p tr m 110 kV Dung Qu t, Qu ng Ngãi VI - TÊN Đ TÀI “ Nghiên c u công ngh t ñ ng hóa tr m bi n áp ñ xu t gi i pháp c i t o tr m bi n áp 110 kV Dung Qu t Qu ng Ngãi ” ... i pháp c i t o tr m bi n áp 110 kV Dung Qu t, Qu ng Ngãi ” II - Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U a Đ i tư ng nghiên c u: Nghiên c u công ngh t ñ ng hoá tr m bi n áp, kh o sát tr m bi n áp 11 0KV ... gi i pháp c i t o tr m bi n áp 11 0kV Dung Qu t Qu ng Ngãi b Ph m vi nghiên c u: Đ tài nghiên c u ng d ng công ngh t ñ ng hoá tr m bi n áp, phân tích ñánh giá hi u qu ñ u tư, ñ xu t gi i pháp c...
 • 13
 • 644
 • 1

Nghiên cứu công nghệ các bon hoá các chất thải cháy được trong rác thải đô thị thành than nhiên liệu

Nghiên cứu công nghệ các bon hoá các chất thải cháy được trong rác thải đô thị thành than nhiên liệu
... chất thải rắn đô thị thành than nhiên liệu Sau số tìm hiểu phát triển công nghệ cacbon hóa khả ứng dụng vào việc xử lý rác thải đô thị thành nhiên liệu 1.2 Công nghệ cacbon hóa chất thải rắn - Hiện ... loại nhiên liệu sản xuất chủ yếu gồm thẻ giấy loại chất dẻo tạo từ nhiên liệu có nguồn gốc chất thải Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Chất thải đô thị thành ... kết thu trình nghiên cứu đề tài Tác giả xin đưa kiến nghị sau: công nghệ cacbon hóa xử lý chất thải rắn đô thị thành nhiên liệu chứng tỏ ưu điểm công nghệ Cần tiến hành nghiên cứu chi tiết cụ...
 • 25
 • 333
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu
... 12/2010 Nguyn Th Thanh Thy xuất giống nuôi thơng phẩm khoang c nemo, ngựa vằn, thia ồng tiền, dĩa, neon - Qui trỡnh cụng ngh di truyn sản xuất giống chép koi III SN PHM KH&CN ... xut Nghiên cứu ảnh hởng mật độ (6 loi) độ mặn (3 loi cỏ bin) lên sinh trởng tỷ lệ sống nuôi Mc ỏnh giỏ: t l sng cỏ qua tng t sn xut Nghiên cứu yếu tố môi trờng ảnh hởng lên màu sắc thơng phẩm ... nuụi thng phm Nghiên cứu số loại thức ăn tạo màu sắc ảnh hởng đến tăng trởng, tỷ lệ sống tháng tuổi đến đạt kích cỡ thơng phẩm: sử dụng loại thức ăn tổng hợp thức ăn tơi sống (6 loài) Mc ỏnh...
 • 273
 • 541
 • 3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất men muối tan sử dụng cho sản xuất gạch granite

Nghiên cứu công nghệ sản xuất men muối tan sử dụng cho sản xuất gạch granite
... dòng sản phẩm gạch granite 5  1.1.2  Quy trình công nghệ sản xuất gạch granite 6  1.2 Men muối tan sử dụng công nghệ sản xuất gạch granite 7  1.2.1 Giới thiệu chung men muối tan ... phẩm nhập kho 1.2 Men muối tan sử dụng công nghệ sản xuất gạch granite [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] 1.2.1 Giới thiệu chung men muối tan dòng sản phẩm gạch granite muối tan Men muối tan men thấm sâu phân ... tiêu nghiên cứu - Xác định loại nguyên liệu sử dụng để sản xuất men muối tan - Xác định đơn phối liệu tối ưu dùng để sản xuất men muối tan - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất men muối tan - Sản...
 • 46
 • 692
 • 4

Nghiên cứu công nghệ sản xuất muối kép titan nhôm mamoni sunfat từ nguồn nguyên liệu trong nước sử dụng trong ngành thuộc da

Nghiên cứu công nghệ sản xuất muối kép titan nhôm mamoni sunfat từ nguồn nguyên liệu trong nước sử dụng trong ngành thuộc da
... gp: Da khụng b rn Da khụng b rn 85 Min 95 - Sau 20.000 ln so vi da t - Sau 20.000 ln so vi da khụ o Nhit co da Wetblue C Ghi chỳ: Tiờu chun ỏp dng cho da thuc crụm + Nh vy hm lng Cr2O3 da ch ... liu c cụng b v s dng cỏc hp cht ca titan vi nhụm v zircon dựng thuc da[ 3, 4, 5] I.2 CHNH SCH MễI TRNG TRONG NGNH THUC DA NC NGOI Sn xut húa cht cho thuc da v dch v k thut l mt lnh vc rt quan ... lý trit cht thi c hi I.3 CễNG NGH IU CH MUI KẫP TITAN- NHễM-AMONI SULFAT I.3.1 Cỏc phng phỏp iu ch cht thuc da cha titan Húa cht thuc da cha titan c tng hp theo nhiu cỏch khỏc Thớ d, theo bng...
 • 38
 • 488
 • 2

nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước

nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước
... HểA CHT & BáO CáO TổNG KếT Đề TàI NGHIÊN CứU CÔNG NGHệ SảN XUấT CHấT DINH DƯỡNG Bổ SUNG CHO PHÂN BóN QUA Từ NGUồN RONG BIểN TRONG NƯớC Thc hin theo Hp ng s 46.09.RDBS/H-KHCN ngy ... quan v rong bin I.1 Giỏ tr dinh dng ca rong bin I.2 Thnh phn húa hc ca rong bin I.3 ch li ca rong bin cho cõy trng I.4 Sn phm phõn bún t cht chit xut rong bin nc ngoi v Vit Nam 12 I.5 Tng quan ... da ng vt (25%), cht b sung khỏc: 10% - Trong sn phm B, rong bin chim 40%, cỏ bin 50%, cht b sung khỏc: 10% 39 - Trong sn phm A, rong bin chim 50%, da ng vt: 40%, cht b sung khỏc: 10% Cỏc kt qu...
 • 48
 • 341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ định vị gps và ứng dụng xây dựng phần mềm giám sátnghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại việt namnghiên cứu công nghệ trích lý dầu cám bằng dung môi từ dầu mỏ trong nướchợp tác nghiên cứu kinh nghiện của thái lan ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường việt nam trước hết đối với tài nguyên đất và nướchợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở sử dụng công nghệ mạng nơron phi tuyến tế bàonghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn chức năng từ nông sản có tác dụng làm giảm hàm lượng đường trong máuhợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namluận văn công nghệ thực phẩm nghiên cứu công nghệ sản xuất cháo dinh dưỡng dành cho trẻ ăn dặmnghiên cứu công nghệ sản xuất insulin tái tổ hợp phục vụ điều trị bệnh đái tháo đườngnghiên cứu công nghệ sản xuất đồ hộp mực nhồi rau quả sốt cà chuanghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học pha etanol và một số hợp chất có nguồn gốc dầu thực vậtđồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ sản xuất nước trà xanh chanh muối gừngnghiên cứu công nghệ mạ hợp kim aucu trang sức bảo vệnghiên cứu công nghệ và thiết bị hệ thống xử lý nước sinh hoạt phù hợp cho hộ gia đình tại thị trấn bến quan huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịnghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn chức năng cho người lao động ngành thanCác câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 - 2017Đề KT tiết 20co tac dung ba zơđề 10- chuong 1,2-30 câubai tập lớn cơ kết cấuTổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay lấy 9-10 trong cuộc thi THPT Quốc Gia năm 2017Văn bản pháp quyde thi hsg sinh 9đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8 HK1 2017- 2018SINH 6 1T, 7TN-3TLBộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtde thide kiem tra 45'''' hoc ki 1- mon GDCD 7Văn bản pháp quyĐây (Thay thế thông tư số 49 2013 TT-BTC ngày 26 4 2013)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyDE THI THU LAN 1 MON TOAN THPT CHUYEN VINH PHUC NAM 2016Văn bản pháp quyVăn bản pháp quy