Điều tra đánh giá về tiềm năng và hiện trạng nguồn dược liệu việt nam, đề xuất giải pháp khai thác hợp lí đi đôi với việc bảo vệ phát triển và sử dụng lâu bền

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ
... loài Sứa kinh tế quan trọng, chưa có số liệu nguồn lợi trạng khai thác Sứa vùng ven biển Việt Nam Đề tài Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi Sứa vùng ven biển Việt Nam, đề xuất giải pháp khai thác bảo ... pháp khai thác bảo vệ nguồn lợi Sứa biển 95 5.7.2.1 Các giải pháp bảo vệ nguồn lợi Sứa biển 95 5.7.2.2 Các giải pháp khai thác nguồn lợi Sứa biển 96 5.7.2.3 Các giải pháp bảo quản, chế biến Sứa ... liệu nguồn lợi tình hình khai thác Sứa vùng ven biển MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Mục tiêu tổng quát Có sở liệu nguồn lợi trạng khai thác Sứa vùng ven biển Việt Nam, sở đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ...
 • 148
 • 367
 • 3

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà, thành phố đà nẵng đề xuất giải pháp khai thác hợp

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà, thành phố đà nẵng và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý
... lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đề xuất giải pháp khai thác hợp nhằm cung cấp sở khoa học đề xuất giải pháp quản phù hợp, góp phần bảo vệ khai thác ... vững nguồn lợi quan trọng vùng biển ven bờ Đà Nẵng Mục tiêu đề tài - Góp phần quản bền vững nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ Việt Nam - Cung cấp tư liệu trạng tôm hùm giống vùng biển ven ... biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đề xuất giải pháp khai thác bền vững Nội dung nghiên cứu 3.1 Điều tra đặc điểm cấu ngành nghề khai thác nguồn lợi tôm hùm giống 3.2 Xác định thành...
 • 26
 • 543
 • 0

nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng đông bắc tphcm (thủ đức - q2 - q9) đề xuất giải pháp khai thác sử dụng bảo vệ hợp

nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng đông bắc tphcm (thủ đức - q2 - q9) và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng và bảo vệ hợp lý
... 43 3.2.3 Chất lượng nước khai thác 44 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ HP LÝ 4.1 Các thách thức nguồn nước đất vùng nghiên cứu 52 4.1.1 Trữ lượng ... a c c CHƯƠNG 3: KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ HIỆN TRẠNG K HAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khả khai thác nước đất 35 3.1.1 Trữ lượng phương pháp tính trữ lượng nước đất 35 3.1.1.1 ... 3.1.2 Tiềm khai thác tài nguyên nước đất vùng nghiên cứu 38 3.2 Hiện trạng khai thác nước đất vùng nghiên cứu 40 3.2.1 Số lượng giếng khoan mật độ khai thác 40 3.2.2 Lưu lượng khai thác ...
 • 77
 • 429
 • 0

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè
... ng bàn huy Nhà xu gi pháp khai thác, x sinh ho cho nhân dân CHUÊN GIA -X H U TE TH C H T SO SÁNH PHÂN TÍCH C H H U TE D k qu tài Nghiên c giá tài nguyên cung c sinh ho cho nhân dân 05 xã ... Nghiên c giá ch ng xu gi pháp khai thác x sinh ho cho nhân dân huy Nhà ã hoàn thành v n dung tuân th theo ã phê yêu c c m Lu cao h K qu c Lu cho phép m s k lu sau: S d pháp Carota vào ... ngh x t 03 gi khoan th nghi cho k qu tiêu chu c dùng cho sinh ho QCVN 02: 2009/BYT Nghiên c xu công ngh x sinh ho cho hai : h gia ình tr c cho xí nghi nhà máy Lu có ý ngh quan tr cho vi...
 • 114
 • 1,353
 • 7

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước NGẦM đề XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC xử lý nước SINH HOẠT CHO NHÂN dân HUYỆN NHÀ bè

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước NGẦM và đề XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC xử lý nước SINH HOẠT CHO NHÂN dân HUYỆN NHÀ bè
... CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT CHO NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ HVTH: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN GVHD: GS.TSKH ... LUẬN   Luận văn Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm đề xuất giải pháp khai thác xử nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà hoàn thành với nội dung tuân thủ theo đề cương phê duyệt ... thác xử nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: -Nghiên cứu đánh giá trạng chất lượng nước ngầm, địa chất thủy văn trạng sử dụng nguồn nước ngầm địa bàn huyện Nhà...
 • 123
 • 478
 • 0

đánh giá đề xuất giải pháp khai thác tài nguyên dl khu vực đồi núi tỉnh thanh hóa

đánh giá và đề xuất giải pháp khai thác tài nguyên dl khu vực đồi núi tỉnh thanh hóa
... việc đánh giá tài nguyên DL khu vực đồi núi Chương 2: Đánh giá tài nguyên DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác tài nguyên DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh Hóa ... tài nguyên DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh Hóa 2.2.3 Đánh giá tài nguyên DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh Hóa 2.2.4 Đề xuất định hướng giải pháp phát triển DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh Hóa, hướng ... chọn đề tài Đánh giá đề xuất giải pháp khai thác tài nguyên DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh Hóa Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tài nguyên DL khu vực đồi núi tỉnh Thanh...
 • 105
 • 195
 • 0

Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - Thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng thương mại Quốc tế Việt Nam - Đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật

Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - Thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng thương mại Quốc tế Việt Nam - Đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật
... đề thực trạng pháp luật việc chấp quy n sử dụng đất hộ gia đình Việt Nam Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật chấp quy n sử dụng đất Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chương 3: Các ... chấp quy n sử dụng đất hộ gia đình - Thực tiễn áp dụng Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật" , tác giả sâu vào nghiên cứu vấn đề pháp lý sở lý ... số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hành có liên quan đến chấp quy n sử dụng đất hộ gia đình Việt Nam Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu quy định pháp luật hành chấp quy n sử dụng...
 • 10
 • 280
 • 3

Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam - đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật

Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam - đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật
... V TH CHP QUYN S DNG T CA H GIA èNH VIT NAM 1.1 Nhng c bn v th chp quyn s dng t ca h gia ỡnh Vit Nam 1.1.1 Khỏi nim, c im quyn s dng t 1.1.1.1 Khỏi nim quyn s dng t 1.1.1.2 c im ca quyn s dng ... chp quyn s dng t ca h gia ỡnh bo m cho khon vay ca khỏch hng ti cỏc NHTM nc ta xut hin mt s hn ch, vng mc thm mõu thun gia cỏc quy nh ca phỏp lut S chng chộo gia cỏc quy nh phỏp lut v th chp quyn ... lónh, gúp vnquyn s dng t theo quy nh ca phỏp lut Tuy nhiờn, khỏi nim quyn s dng t khụng ng nht vi khỏi nim quyn s hu v t ai, bi vỡ quyn s hu t l quyn 19 ban u cú trc, cũn quyn s dng t l quyn phỏt...
 • 109
 • 2,710
 • 15

Đánh giá thời cơ marketing quốc tế của công ty LG Electronics tại thị trường Việt Nam. Đề xuất giải pháp đối với quản lý phân phối các thành viên kênh nhắm thích ứng với thời cơ marketing quốc tế của công ty

Đánh giá thời cơ marketing quốc tế của công ty LG Electronics tại thị trường Việt Nam. Đề xuất giải pháp đối với quản lý phân phối và các thành viên kênh nhắm thích ứng với thời cơ marketing quốc tế của công ty
... để thích ứng phân phối LG Electronics (LG- E) điểm nhóm phân tích đề tài: Đánh giá thời marketing quốc tế công ty LG Electronics thị trường Việt Nam Đề xuất giải pháp quản phân phối thành viên ... hình đánh giá thời marketing quốc tế: - Đánh giá thời xâm nhập thị trường - Đánh giá trạng thị trường - Những đánh giá môi trường phi kinh tế 1.2 Quản trị hệ thống kênh phân phối tuyển chọn thành ... môn: Marketing quốc tế Thực trạng quản hệ thống phân phối thành viên kênh nhằm thích ứng với thời marketing quốc tế công ty LG- E 3.1 Giới thiệu công ty LG -E Địa chỉ: Tòa tháp đôi LG, 20 Yeouido-dong,...
 • 14
 • 1,535
 • 6

Đánh giá thời cơ marketing quốc tế của công ty LG Electronics tại thị trường Việt Nam. Đề xuất giải pháp đối với quản lý phân phối các thành viên kênh nhắm thích ứng với thời cơ marketing quốc tế của công ty

Đánh giá thời cơ marketing quốc tế của công ty LG Electronics tại thị trường Việt Nam. Đề xuất giải pháp đối với quản lý phân phối và các thành viên kênh nhắm thích ứng với thời cơ marketing quốc tế của công ty
... BỐ CỤC Đánh giá thời marketing quốc tế Thực trạng quản lí hệ thống phân phối công ty LG -E Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối công ty LG -E Đánh giá thời marketing quốc tế 1.1 ... đại siêu thị siêu thị điện máy thành phố lớn Việt Nam có xu hướng tăng 2 Thực trạng quản hệ thống phân phối thành viên kênh Công ty LG – E • • Thành lập: ngày tháng 10 năm 1958 LG Electronics, ... hòa nhiệt Thiết bị giải trí gia đình Giải pháp kinh doanh độ Truyền thông di động Cấu trúc kênh phân phối công ty LG- E Hành vi kênh phân phối LG- E VN Với hệ thống quản lí VMS, LG hỗ trợ tích cực...
 • 25
 • 1,913
 • 2

Thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng, đề xuất giải pháp khai thác xu thế diễn biến bãi cát khu vực mũi cà mau (từ xóm mũi đến kinh 5)

Thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng, đề xuất giải pháp khai thác và xu thế diễn biến bãi cát khu vực mũi cà mau (từ xóm mũi đến kinh 5)
... nh Mau, Phân Việ n Đị a Lý tạ i TP HồChí Minh tổchức thực hiệ nđ ềtài “Thă m đánh giá tr lượng, chất lượng, đ xu t giả i pháp khai thác xu thếdiễ n biế n bãi cát ven biể n khu vực Mũi ... vực Mũi Mau (t Xóm Mũi đế n Kinh Năm)” , với cơquan chủtrì Sở Công Nghiệ p tỉ nh Mau Mụ c tiêu đềtài nhằ m: - Đánh giá tr lượng, chấ t lượng bãi cát ven biể nđ ểđ xu t khai thác vậ t liêu ... u dài phân b bãi cát: 14.730m - Chiề u rộng trung bình bãi cát: 717m - Diệ n tích bãi cát: 12.167.435,1m2 ( 216,7ha) - Trữlượng cát toàn khu vực thăm t Xóm Mũi đế n Kinh Năm: Trữlượng cấ p...
 • 27
 • 135
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác, phát triển quản lý côn trùng được sử dụng làm thực phẩm tại thành phố sơn la

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác, phát triển và quản lý côn trùng được sử dụng làm thực phẩm tại thành phố sơn la
... thác, phát triển quản côn trùng sử dụng làm thực phẩm Thành phố Sơn La với mục đích xác định loài côn trùng đƣợc sử dụng làm thực ph m thành phố Sơn La để tìm giải pháp hợp để phát triển ... thác côn trùng, biết cách phát triển quản bền vững côn trùng đƣợc sử dụng làm thực ph m nhƣ côn trùng có lợi khác Chính vậy, em tiến hành thực chuyên đề : Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác, ... rãi khu vực nghiên cứu 5.2 Xác định nhu cầu khai thác, sử dụng côn trùng làm thực phẩm; nghiên cứu thị trƣờng côn trùng thực phẩm 5.2.1 Nhu cầu khai thác, sử dụng côn trùng làm thực phẩm Qua trình...
 • 31
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nướcđánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lýmẫu phiếu diều tra danh gia ve nuôi con bằng sữa mẹđiều tra đánh giá về tình hình tự nhiên kinh tế xã hội của khu vựccông nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với việc bồi dưỡng phát triển nguồn lực con người ở nước tađiều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố hải phòngsat dieu tra danh gia tiem nang nguon thuy van nhođiều tra đánh giá các loại hình tai biến tự nhiên khu vực quần đảo trường sa và đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm nhẹ những thiệt hại do chúng gây rađánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên báiđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh giai đoạn 20102012 và đề xuất giải pháp thực hiệnđề tài điều tra đánh giá tình trạng thể chất và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thể lực chung của người việt nam giai đoạn i từ 620 tuổibáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcđiều tra đánh giá tình hình chăn nuôi và một số bệnh thường gặp trên đàn trâu bò tại xã tảo tình huyện tuần giáođiều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phmt ở các vùng khai thác khoáng sảnđiều tra đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình 135 và đề xuất các chính sách giải pháp hỗ trợ pptxMẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GVGiáo án tuần 4 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 5 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũnggiáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 2Bài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 12. Cảm ơn và xin lỗiBài 1. eBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhBài 20. Họ nội, họ ngoại