ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

DE CUONG ON THI MON NGUYEN LY KE TOAN pot

DE CUONG ON THI MON NGUYEN LY KE TOAN pot
... tài liệu ngày 01/01/NN Công ty X sau: (ĐVT: 1000đ) Trái phiếu ngắn hạn…………………………… 500.000 Máy móc thi t bị……………………………… 2.125.000 Nguồn vốn kinh doanh……………………… 4.455.000 Góp vốn liên doanh (dài hạn)……………………920.000 ... (chưa có thuế GTGT) 829.200.000đ, thuế GTGT 10% Giá cước vận chuyển lô hàng nhập kho 7.812.000đ (trong thuế GTGT 372.000) Mua ô tô vận tải, giá mua chưa có thuế 260.000.000đ, thuế GTGT 10% Lệ phí ... pháp trực tiếp) Bài 5: Công ty A tiến hành mua vật liệu X số lượng 600kg để phục vụ cho sản xuất Trong kỳ có tài liệu liên quan đến việc mua vật liệu X sau: (ĐVT: đồng) - Giá toán 132.000.000 + Giá...
 • 5
 • 726
 • 6

Đề cương ôn thi môn nguyên kế toán

Đề cương ôn thi môn nguyên lý kế toán
... thuật tính toán liên quan đến vấn đề kế toán cụ thể như: Khấu hao TSCĐ, tính giá hàng tồn kho c thuyết kế toán loại hình kế toán động (Trang 51) - Các thuyết kế toán loại hình kế toán động ... thuyết kế toán Loại hình kế toán gì? Các loại hình kế toán? Đặc điểm kế toán động thuyết KT loại hình kế toán động Đặc điểm KT kế toán động Vận dụng thuyết để giải hệ thống KTDN VN (bối ... thức thực công - việc kế toán môi trường định Các loại hình kế toán: + Loại hình kế toán tĩnh: thuyết sở hữu chủ yếu + Loại hình kế toán động: Nhiều thuyết đan xen + Loại hình kế toán vi mô...
 • 25
 • 106
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
... chữ T Nguyên tắc thi t kế TK kế toán Trên sở kết cấu chung tài khoản đặc điểm đối tượng hạch toán kế toán, thi t kế kết cấu nội dung phản ánh loại TK làm sở cho việc xây dựng quy trình hạch toán ... công tác kế toán Sổ kế toán phương tiện vật chất bản, cần thi t để người làm kế toán ghi chép, phản ánh cách có hệ thống thông tin kế toán theo thời gian theo đối tượng Phân loại số sách kế toán ... ta có: Sổ kế toán chi tiết, Sổ kê toán tổng hợp b Quy trình kế toán sổ kế toán - Mở sổ kế toán + Sổ kế toán quy định mở vào thời điểm cuối niên độ + Căn mở sổ thường bảng cân đối kế toán đầu năm(...
 • 19
 • 271
 • 0

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN ppt

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ppt
... Bài làm Câu 1: Nhập kho nguyên vật liệu: Nợ 152 29.500.000 (5000x5900) (nguyên vật liệu) Nợ 133 2.950.000 (10%x29.500.000)(VAT Phải trả cho Nbán) Có ... 1.200.000 (phải nộp thuế GTGT) Câu 9: Kết chuyển chi phí để tính giá thành: Nợ 154 99.700.000 Có 621 48.000.000 (chi phí nguyên vật liệu) Có 622 23.800.000 (chi phí nhân công trực tiếp) Có 627 27.900.000 ... phải nộp) • • Kết chuyển chi phí kinh doanh để tính lãi lỗ: Kết chuyển chi phí: Nợ 911 141.300.000 (xác định kết kinh doanh) Có 632 88.000.000 Có 641 30.640.000 Có 642 22.660.000 Kết chuyển doanh...
 • 4
 • 1,689
 • 51

Ôn thi môn nguyên kế toán cho mọi người

Ôn thi môn nguyên lý kế toán cho mọi người
... thơng tin kế tốn cung cấp cần thi t phải nghiên cứu mơn học ngun kế tốn Ngun kế tốn mơn học sở chương trình đào tạo chun ngành kế tốn Mơn học trang bị cho sinh viên luận chung kế tốn, ... doanh, đòi hỏi kế tốn phải thi t kế tài khoản điều chỉnh cho tài khoản để cung cấp tiêu xác thực đối tượng kế tốn Trang 27 Giáo trình: Ngun Kế Tốn b) Ngun tắc thi t kế tài khoản: Kết cấu tài ... trước cho Trang 32 Số tiền DN nợ người bán có cuối kỳ người bán có cuối kỳ Giáo trình: Ngun Kế Tốn VD: DN trả trước cho người bán hàng tiền gửi ngân hàng: 15.000.000 DN ứng trước cho người...
 • 95
 • 905
 • 0

đề cương chi tiết ôn tập môn nguyên kế toán

đề cương chi tiết ôn tập môn nguyên lý kế toán
... 1) hợp đồng kí kết nhận cung cấp dv quảng cáo tháng tới, tháng ứng trước số tiền 20tr cho nhà cung cấp dv, kế toán ko hạch toán vào sổ kt tháng Kế toán phải ghi nhận vào sổ kế toán tất giao dịch ... phải có nguyên tắc "hoạt động liên tục " Nguyên tắc hoạt động liên tục giả định để làm kế toán sở dồn tích Do kế toán theo sở dồn tích ghi nhận doanh thu, chi phí thời điểm phát sinh mà không vào ... thực chi Ví dụdoanh nghiệp có khoản kỳ kế toán không ghi nhận chi phí chưa thực phát sinh chi phí từ khoản chi (chẳng hạn trả trước tiền thuê nhà cho năm sau) mà ghi nhận tài sản (sẽ trở thành chi...
 • 31
 • 1,348
 • 1

Câu hỏi trả lời đề cương ôn thi môn Quản tài nguyên môi trường đất trường ĐH công nghiệp Tp.hcm

Câu hỏi trả lời đề cương ôn thi môn Quản lý tài nguyên môi trường đất trường ĐH công nghiệp Tp.hcm
... điểm môi trường đất phù sa cổ môi trường đất cát ven biển ( hình thành, đặc điểm lý- hoá tính) Tài nguyên đất phù sa cổ Sự Phù sa cổ nói chung bồi Được hình thành qua yếu tố: hình tích lòng sông ... vệ đất Tăng lượng phân hữu cơ, giảm phân hóa học Thủy lợi cần đáp ứng hợp Mạnh dạn nhập giống 18 Hãy nêu khác đặc điểm môi trường đất bazan môi trường đất phù sa cổ ( hình thành, đặc điểm ... - hoá tính) Tài nguyên đất bazan Tài nguyên đất phù sa cổ (đất xám) Sự hình Hình thành từ nhiều loại đá Phù sa cổ nói chung bồi tích thành mẹ khác : bazan, điabaz, lòng sông cổ Đất phù sa vùng...
 • 25
 • 154
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
... lập dự toán ngân sách dự toán theo khối lượng đơn giá xây dựng công trình; khối lượng hao phí loại vật liệu, nhân công, máy thi công bảng giá ng ứng; suất chi phí xây dựng suất vốn đầu công ... trọng dự án mà từ đầu dự án phê duyệt rót vốn đầu đủ tiến độ đảm bảo dự án đượ thực thi hoàn thành tiến độ đảm bảo chất lượng công trình C2: thay đổi => nhà trung tâm Đào tạo tg ĐH KTQD dự án ... tính khả thi, thực dự án − Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp dự án Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp văn kiện thủ tục liên quan đến dự án − Đánh giá kỳ nhằm làm rõ thực trạng diễn biến dự án, điểm...
 • 46
 • 2,027
 • 16

Đề thi môn Nguyên kế toán 23HT ppt

Đề thi môn Nguyên lý kế toán 23HT ppt
... Câu (2đ) 1/ Khi phát sinh nghiệp vụ tài chính, kế toán ghi trực tiếp vào tài khoản kế toán mà không thông qua chứng từ kế toán không? Tại sao? 2/ Nêu tài khoản vừa điều chỉnh tăng, ... 112: 110 Hãy đọc tên chứng từ sử dụng để ghi sổ ktoán đọc nghiệp vụ kinh tế phát sinh Câu (1đ) Đúng hay Sai 1/ Khi trích khấu hao phải ghi giảm nguyên giá TSCĐ 2/ quên ròy 3/ quên 4/ quên Câu...
 • 3
 • 1,287
 • 9

Đề thi môn nguyên kế toán docx

Đề thi môn nguyên lý kế toán docx
... nguyên không 200 ph n t b) Nêu thu t toán hàm x : + Tính trung bình c ng c a dãy + Xu t s nguyên t dãy theo th t tăng d n Câu : a) Nêu c u trúc d li u cho nh phân tìm ki m b) Vi t thu t toán ... thi môn C u trúc d li u Th i gian 90 phút Sinh viên c s d ng tài li u Câu (5 i m) Gi s t n t i nh phân tìm ki m T b nh , v i data c a 01 node 01 s nguyên có c u trúc sau: ... =6.5 : N u có môn dư i : Y u, ngư c l i Trung Bình B n quy n tài li u thu c v di n àn http://sinhviennganhang.com < 8.0 : N u có môn =8.0 : N u có môn ...
 • 7
 • 833
 • 3

Đề thi môn Nguyên kế toán 23HT doc

Đề thi môn Nguyên lý kế toán 23HT doc
... Câu (2đ) 1/ Khi phát sinh nghiệp vụ tài chính, kế toán ghi trực tiếp vào tài khoản kế toán mà không thông qua chứng từ kế toán không? Tại sao? 2/ Nêu tài khoản vừa điều chỉnh tăng, ... 112: 110 Hãy đọc tên chứng từ sử dụng để ghi sổ ktoán đọc nghiệp vụ kinh tế phát sinh Câu (1đ) Đúng hay Sai 1/ Khi trích khấu hao phải ghi giảm nguyên giá TSCĐ 2/ quên ròy 3/ quên 4/ quên Câu...
 • 3
 • 451
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGUYÊN cơ bản MAC LENIN 2

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGUYÊN lý cơ bản MAC LENIN 2
... trị lao động công nhân tạo sức lao động, kết lao động không công công nhân cho nhà tư Chú ý rằng, phần lao đông không công trở thành giá trị thặng dư thuộc sở hữu nhà tư người lao đông Sở dĩ nhà ... động Có hai hình thức tiền công Đó tiền công tính theo thời gian tiền công tính theo sản phẩm Tiền công theo thời gian hình thức tiền công tính theo thời gian lao động công nhân dài hay ngắn (giờ, ... tư công nhân làm thuê TSGTTD rõ: ngày công lao động, người công nhân hao phí phần ngày để bù lại giá trị sức lao động phần ngày họ làm không công cho nhà tư Nếu nửa ngày lao động người công nhân...
 • 23
 • 5,555
 • 32

đề cương ôn thi môn xử nước thải nước cấp

đề cương ôn thi môn xử lý nước thải nước cấp
... đầu tư thấp Câu 16: nêu giải pháp giảm thi u xử mùi phát sinh từ hệ thống xử nước thải? Để giảm thi u xử mùi phát sinh từ hệ thống xử nước thải áp dụng giải pháp sau: − Đối với mùi ... để xử nước thải? áp dụng thành phần nước thải sau trình tiền xử lý? Đáp án: - 90% SS lắng tỷ lệ % SS COD (nhu cầu oxy hóa hóa học) BOD (nhu cầu oxy hóa sinh học) chiếm 60% + pH = nước thải ... hiệu xử 90% ⇒ lượng SS lại nước thải là: mss- sau xử = 0,1*240.000 g/ngày = 24000 (g/ngày) - Vậy hàm lượng SS nước sau xử lý: SS = 24000/600 =40 g/m3 = 40 (mg/l) Có thể tính SS nước thải...
 • 22
 • 1,306
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn nguyên lý kế toánđề cương ôn thi môn nguyên lý thống kêôn thi môn nguyên lý kế toánbài tập ôn thi môn nguyên lý kế toántài liệu ôn thi môn nguyên lý kế toánđề cương trắc nghiệm môn nguyên lý kế toánđề cương ôn tập môn nguyên lý thống kêôn thi môn nguyên lý kếđề cương ôn thi môn vật lý 6đề cương ôn thi môn vật lý đại cươngđề cương ôn thi môn tâm lý họcđề cương ôn thi môn tâm lý học đại cươngđề cương ôn thi môn vật lý lớp 12đề thi môn nguyên lý kế toán 1đề cương ôn thi môn vật lý lớp 6111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox