Trắc nghiệm trắc địa chương 5 6 ĐO DÀI VÀ ĐO CAO ( Có đáp án )

Trắc nghiệm trắc địa chương 5 6 ĐO DÀI ĐO CAO ( đáp án )

Trắc nghiệm trắc địa chương 5 6 ĐO DÀI VÀ ĐO CAO ( Có đáp án )
... C 52 ,0m D 55 ,0m Câu 10: chênh cao hAB A B C D -2 ,68 7m 2 ,68 7m 2,876m 2 ,67 8m Câu 11: HB=? A B C D -5, 035m 5, 035m 3, 055 m 4, 366 m Câu 12: iAB=? A B C D 5, 3% 3 ,5% 4 ,5% 5, 4% Câu 13: SSTP đo chiều dài ... B C D 170mm ( S=Kncos2V ) 180mm 190mm 200mm Câu 14: SSTP đo chênh cao? A B C D 13mm ( h =1/2Kn.sin2V +i-g =>mh= ) 14mm 12mm 11mm Câu 15: SSTP HB=? A 13,3mm ( HB=HA + hAB => mHB= ) B 14,3mm C ... Câu 16: đặt máy thủy chuẩn M N, số đọc gN= 2045mm, gM= 1230mm Biết độ cao điểm M HM= 2, 355 m, độ cao điểm N A B C D 3,170m 3, 455 m 3,444m 3,333m Câu 17: đặt máy thủy chuẩn A B, số đọc B b= 1 852 mm...
 • 4
 • 2,778
 • 3

Chuyên đề 5 luyện thi đại học rất hay đáp án

Chuyên đề 5 luyện thi đại học rất hay có đáp án
... bột ban đầu A 90,27% B 12,67% C 82,20% D 85, 30% Đáp án : 1D2A3C4B5B6C7B8C9C10C11A12D13B14B15A16A17C18A19A20C 21C22A23A24D25B26C27B28D29C30A31A32C33A34D35B36B37A38B39D40A ... hh muối sunfat khan tạo :A.3,8 B.4,8 C .5, 2 D.4,8 Câu 11:Điện phân 50 0ml dd CuSO4 0,4M với cường độ I=10A trong,ta thấy 56 0ml khí(đktc)thoát anot Giả thi t điện cực trơ hiệu suất điện phân ... 1,72 g ?A 250 s ; B 1000 s ; C 50 0 s ; D 750 s Câu 13: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I= 9, 65 A Khối lượng Cu bám bên catot thời gian điện phân t1=200s t2 =50 0s (với...
 • 12
 • 355
 • 7

Tuyển chọn đề thi vào lớp 6 Môn Toán Tiếng Việt đáp án

Tuyển chọn đề thi vào lớp 6 Môn Toán và Tiếng Việt Có đáp án
... 20 06 x125 + 1000 20 06 x125 + 1000 20 06 x125 + 1000 = = =1 1 26 x 20 06 − 10 06 125 x 20 06 − 20 06 − 10 06 125 x 20 06 + 1000 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 34) Mơn Tốn Lớp ... chữ số hàng trăm cách chọn (3, 5, 6) ; Hàng chục cách chọn; Hàng đơn vò cách chọn Vậy số phải tìm là: x x = 18 (số) b) Trong số số chia hết cho là: 3 06, 360 , 60 3, 63 0 Câu 3: (2 điểm) ... thay ván thua ván thắng Một ván thua thay ván thắng số điểm tăng lên là: 15 + 20 = 35 (điểm) Hà thua số ván cờ là: 105 : 35 = (ván) Hà thi đấu thắng số ván cờ là: 15 – = 12 (ván) Đáp số : 12 ván...
 • 47
 • 718
 • 2

Phiếu trắc nghiệm bài học chương 5,6 lớp 12

Phiếu trắc nghiệm bài học chương 5,6 lớp 12
... tuyến Phiếu trả lời : A B C D Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο PHIẾU Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 10 Ο Ο Ο Ο Phiếu trả trắc nghiệm 12 Thời gian 10 phút - HỌ VÀ TÊN HỌC ... nóng 30000C phát tia tử ngoại mạnh PHIẾU D Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Phiếu trả trắc nghiệm 12 Thời gian 10 phút - HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : ……………………………………… LỚP : ……… ĐIỂM : 1/ Chọn câu trả ... Phiếu trả trắc nghiệm 12 Thời gian 10 phút - HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : ……………………………………… LỚP : ……… ĐIỂM : Câu 1: Tìm kết luận sai đặc điểm...
 • 4
 • 260
 • 1

5 Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A đáp án

5 Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án
... (A) Always Roberts catches (B) Roberts always catches (C) Roberts catches always (D) Roberts does always catches 10 I asked him • • • • Chọn câu trả lời (A) to not go away (B) to go not away ... lời (A) has been speaking (B) spoken (C) used to speak (D) has to speak Đề 3: It is question • • • • Chọn câu trả lời (A) not hard (B) a easy (C) an easy (D) not an hard - ? - Ten past ... not away (C) not to go away (D) go not away 11 What your friend? Was she at the party? • • • • Chọn câu trả lời (D) was (A) time (B) about (C) did 12 I always go shopping Monday morning...
 • 20
 • 518
 • 17

Câu hỏi trắc nghiệm tin học trình độ B (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học trình độ B (có đáp án)
... Một tập tin < /b> Word c Một tập tin < /b> Excel hay tập tin < /b> Word d B t kỳ loại tập tin < /b> 12 Giả sử ta có Table: “BANG A” có mối quan hệ 1-n với “BANG B Khi đó: a Có thể xóa Record Table “BANG A” b Có thể ... [Forms]![BIEUMAU]![KH] d [Forms]![BIEUMAU].[KH] 32 Ta thiết lập mối quan hệ Table để: a Sao chép thông tin < /b> Table b Loại b thông tin < /b> trùng Table c Di chuyển thông tin < /b> Table d Truy nhập liệu Table ... mở chế độ < /b> DataSheet View: a Không thể thêm mẫu tin < /b> vào b ng kết b Không thể sữa giá trị mẫu tin < /b> b ng kết c Có thể thêm sữa giá trị mẫu tin < /b> b ng kết d Không thể thêm sữa giá trị mẫu tin < /b> b ng kết...
 • 200
 • 3,115
 • 7

Trắc nghiệm QT giao phối tự phối (Có đáp án)

Trắc nghiệm QT giao phối và tự phối (Có đáp án)
... cho cá thể quần thể giao phối cấu trúc quần thể không thay đổi d Phải sau hệ giao phối quần thể cân ĐÁP ÁN a 30 Một quần thể xuất phát có tỉ lệ thể dị hợp 60% Sau số hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ ... A: tròn, a: dài Sau hệ tự phối bắt buộc tỉ lệ kiểu hình dài quần thể là: a 39,5% b 37% c 45% d 55,5% 41 Một quần thể tự phối, hệ xuất phát có tần số alen A 0,4 Sau hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp ... thể tự phối? a Tỉ lệ kiểu gen Dd tăng dần qua hệ b Tỉ lệ DD dd luôn hệ c Tỉ lệ DD giảm dần qua hệ d Tỉ lệ dd giảm dần qua hệ ĐÁP ÁN b 18 Nếu hệ xuất phát có P = 100% Aa trải qua n hệ tự phối...
 • 7
 • 1,305
 • 4

TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN

TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN
... CuSO4 với anot đồng nhận thấy màu xanh dung dịch không đổi Chọn lí sau: A Sự điện phân không xảy B Thực chất điện phân nước C Đồng vừa tạo catot lại tan D Lượng đồng bám vào catot lượng tan anot nhờ ... Câu 23: Hòa tan m (g) hỗn hợp A gồm Fe kim loại M (có hóa trị không đổi ) dung dịch HCl Sau hai kim loại tan hết thu 8,96 lít khí đktc dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu 39,6 g muối khan Giá trị ... dịch, rửa nhẹ, làm khô Nhận thấy khối lượng kim loại ngâm muối tăng 19%, kim loại giảm 9,6% Biết rằng, phản ứng trên, khối lượng kim loại bị hoà tan Lá kim loại dùng A Mg B Zn C Cd D Fe Câu 32:...
 • 5
 • 2,435
 • 170

9 de trac nghiem va tu luan co dap an.Toan 9

9 de trac nghiem va tu luan co dap an.Toan 9
... Tuyn cỏc thi kỡ I Năm học 2010 - 2011 C tg = sin cos = cos ( 90 0 - ) D sin Cõu 15: ng trũn l hỡnh cú: A Vụ s tõm i xng B Mt ... Hạt Tuyn cỏc thi kỡ I Năm học 2010 - 2011 ( x 3) + x ( x 3) = x + x x = x = 7 (k : x 3) 49 76 x3 = x= (tha iu kin ) 9 76 Vy S = x3 = Bi 5.(4 im) Chng minh AM v AN l cỏc tip tuyn ... T (1) v (2) suy ra: OMB + ã AME = MBO + MAH M MBO + MAH = 90 0 (vỡ AH BC ) ã ã ã Nờn OMB + AME = 90 0 Do ú EMO = 90 0 Vy ME l tip tuyn ca ng trũn (O) 3) Chng minh MN OE = 2ME MO OM = ON v EM...
 • 14
 • 327
 • 2

Bộ đề thi trắc nghiệm môn sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) có đáp án
... văn hóa Bắc Bộ D Vùng văn hóa Tây Nguyên 14 Vùng văn hóa truyền thống lâu đời nôi hình thành văn hóa, văn minh dân tộc Việt ? A Vùng văn hóa Trung Bộ B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Nam ... Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Việt Bắc D Vùng văn hóa Trung Bộ Chợ tình sinh hoạt văn hóa đặc thù vùng văn hóa ? A Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn ... Vùng văn hóa Trung Bộ Sự tương đồng văn hóa Việt Nam văn hóa dân tộc Đông Nam Á hình thành từ : A Lớp văn hóa địa với văn hóa Nam Á Đông Nam Á B Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa khu vực C Lớp văn...
 • 21
 • 19,381
 • 233

Trắc Nghiệm về Tạo Giống Bằng PP Gây Đột Biến Nhân Tạo (Có Đáp Án pptx

Trắc Nghiệm về Tạo Giống Bằng PP Gây Đột Biến Nhân Tạo (Có Đáp Án pptx
... pháp chọn giống dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Lai loài hoá loài hoang dại B Lai khác thứ C Lai khác dòng D Gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc ... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai B gây đột biến nhân tạo C lai giống ... bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn, đáp...
 • 16
 • 676
 • 10

Đề cương ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 718
 • 0

20 đề thi trắc nghiệm đại học môn lý đáp án

20 đề thi trắc nghiệm đại học môn lý có đáp án
... nói ánh sáng đơn sắc: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng màu sắc xác định mơi trường B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng tần số xác định mơi trường C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc D Ánh sáng ... Vận tốc ánh sáng nhìn thấy sẽ: A Bằng ánh sáng mầu sắc khác phụ thuộc vào thu ỷ tinh B Lớn ánh sáng đỏ C Lớn ánh sáng tím D Bằng ánh đơn sắc khác Câu 18: Tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng trắng ... Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, sử dụng ánh sáng trắng bước sóng từ 400nm đến 750nm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng tím bước sóng 400nm vân sáng ánh sáng đơn sắc bước sóng...
 • 103
 • 548
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nhiệm môn lý luận nhà nước và pháp luật có đáp ántổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chuong 6 môn quản trị nhan luc có đáp ántrắc nghiệm tin học trình độ b có đáp ántrắc nghiệm tiếng anh trình độ a co dap antrắc nghiệm tiếng anh trình độ a có đáp ántrắc nghiệm tiếng anh trình độ b có đáp ántrắc nghiệm anh văn trình độ b có đáp ántrắc nghiệm tin học trình độ a có đáp ánđề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ a có đáp ánđề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ b có đáp ántrac nghiem chuong ung dung di truyen hoc lop 12 co dap antrắc nghiệm vật lý 10 nâng cao có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a1 kho co dap anbai tap trac nghiem phien ma va dich ma co dap ancâu hỏi trắc nghiệm lý luận nhà nước và pháp luật có đáp ánBÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHGIAO AN TIN LOP 3 2018 tuần 1 7Không cần xưng tội vì chúa đã tha hết là đúng hay saiCầu nguyện cho những người quá cốCách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờBia đá 10 điều răn và vấn đề tạc tượngHiệu quả chế độ dinh dưỡng giàu lipid trong điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thở máy (FULL TEXT)combination mathematical problemsPHẦN MỀM MÔ PHỎNG LẮP RÁP VÀ BÁO GIÁ MÁY TÍNHQUY HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NÔNG THÔNBÁO CÁO TỔNG HỢP KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VIỆT NAMỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN TRONG XỬ LÝ ẢNH VĂN BẢNThế giới thay đổi, toàn cầu hoá và xã hội tri thứcPHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH: KINH NGHIỆM CHLB ĐỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔ CHỨC THI CÔNG NHIỆM VỤ: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉPNGHIỆP VỤ ỦY THÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỚI VIỆT NAM VỀ CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KIỂU CÙNG CÓ LỢI NĂM 2015TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAMThiết kế bảo mật cơ sở dữ liệuQUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030Programming the network with perl