Tài liệu trắc nghiệm kiểm toán

Tài liệu trắc nghiệm bảo toàn e

Tài liệu trắc nghiệm bảo toàn e
... nhận e tạo H2 , sau H-2 nhường e tạo lại H+ Do : Trong phản ứng coi có Fe S nhường e , O nhận e Giải : nFe > nS = +2 Fe → + 2e Fe 60 mol 56 → S + S 30 mol 32 60 30 Theo định luật bảo toàn electron ... , Fe3O4 nhường e → Fe3+ + 1e +2 Fe O x mol +5 1e 3O4 Fe x mol x + N + → N +5 +4 N + 3e 0,09 0,09 mol x = 0,09 + 0,15 ⇒ x = 0,12 ⇒ → Fe3+ + 1e → 0,15 x +2 N 0,05 mol Câu 28 : Hoà tan hoàn toàn ... tan hoàn toàn HCl ⇒ A phải tác dụng với HCl A x → An+ + ne A x Fe y → An+ + ne Fe y nx → Fe2+ + 2e → Fe3+ + 3e + H 2y ⇒ nx + 2y = 0,095 (1) Ax + 56y = 1,805 (2) nx +5 + 2e 0.095 N + 3e 0,12 3y...
 • 9
 • 211
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm kiểm soát hen: Biện pháp hữu hiệu cho người bệnh và thầy thuốc docx

Tài liệu Trắc nghiệm kiểm soát hen: Biện pháp hữu hiệu cho người bệnh và thầy thuốc docx
... khai chương trình sử dụng phiếu trắc nghiệm kiểm soát hen ACT (asthma control test) Đây phương tiện đơn giản hữu hiệu nhằm đánh giá hiệu kiểm soát hen Phiếu trắc nghiệm ACT bảng có câu hỏi Chương ... trạng kiểm soát hen hoàn toàn cải thiện biện pháp y học đại Do vậy, bệnh nhân hen phải nhập viện, nghỉ học, nghỉ làm cao, bệnh chung sống hòa bình suốt đời biết kiểm soát điều trị tốt PV: Các biện ... trạng kiểm soát hen đạt từ 1-2% Đối với nước ta, bệnh hen chiếm tới 5% dân số không ngừng gia tăng Có tới 99% bệnh nhân chưa đạt tiêu chuẩn kiểm soát hen 90% bệnh nhân hen cho triệu chứng bệnh...
 • 5
 • 479
 • 0

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 39 doc

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 39 doc
... từ sử dụng hạch toán thời gian lao động: • Quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển • Bảng chấm công • Sôổ danh sách lao động • Bảng kê xuất cá nhân/tổ Chứng từ sử dụng hạch toán kết lao động: • ... tiếp số chênh lệch được: • Ghi tăng thu nhập khác • Ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh • Ghi giảm chi phí khác • Không có trường hợp Khi doanh nghiệp tạm ứng lương kì cho người lao động số tạm ... • Ghi Nợ tài khoản chi phí Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm trích ghi: • Giảm lợi nhuận sau thuế • Tăng chi phí quản lí doanh nghiệp • Tăng chi phí khác • Không có trường hợp Chênh lệch số dư Quỹ...
 • 8
 • 363
 • 1

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 40 potx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 40 potx
... Đảm bảo đồng thời điều kiện Số tiền đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm người sử dụng lao động kế toán hạch toán • Chi phí sản xuất, kinh doanh kì • Chi phí tài • Chi phí khác • Chi ... • Hết hạn hợp đồng • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng • Hai bên thống kết thúc hợp đồng • Người lao động bị kết án tù giam bị cấm làm công việc cũ theo định Tòa án • Người lao động chết, ... có trường hợp Người lao động làm việc điều kiện bình thường nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương với số ngày: • 12 ngày • 14 ngày • 16 ngày • Không có trường hợp Đối với hợp đồng lao động thời vụ tháng,...
 • 9
 • 330
 • 1

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 41 potx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 41 potx
... TK BHYT (3384) có số dư bên Nợ • Đúng • Sai Chi tiêu cho hoạt động công đoàn doanh nghiệp ghi tăng chi phí sản xuất kinh doanh • Đúng • Sai TK BHXH (3383) có số dư bên Nợ có số dư đồng thời hai ... 80% tổng kinh phí điều trị thực tế • Đúng • Sai Bảng phân bổ tiền lương BHXH lập trước ghi sổ kế toán • Đúng • Sai Điều kiên định để thực trả lương cho người lao động theo sản phẩm doanh nghiệp ... Đúng • Sai TK BHXH (3383) có số dư bên Nợ có số dư đồng thời hai bên • Đúng • Sai TK KPCĐ (3382) số dư bên Nợ • Đúng • Sai Doanh nghiệp vay ngắn hạn để nộp BHXH, BHYT KPCĐ cho quan quản lí quỹ...
 • 4
 • 297
 • 1

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 42 pptx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 42 pptx
... Tiền lương khoản toán cho người lao động bắt buộc phải toán tiền VND quỹ • Đúng • Sai Doanh nghiệp trả lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân mở ngân hàng • Đúng ... xác định thời hạn hợp đồng lao động có thời hạn hiệu lực từ 12 tháng đến 36 tháng • Đúng • Sai Số tiền tích cho quỹ dự phòng trợ cấp việc làm khoản chi phí hợp lí xác định thu nhập chịu thuế ... TNHH, CTCP có trực tiếp tham gia điều hành ho • Đúng • Sai TK Phải trả, phải nộp khác (338) có số dư đồng thời bên Nợ bên Có • Đúng • Sai Tiền lương phép thực tế phải trả cho người lao động trực...
 • 5
 • 315
 • 2

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 43 pdf

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 43 pdf
... trị vật liệu tồn kho • Giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Khi tiếp tục sử dụng số vật liệu thừa để phân xưởng từ kì trước, giá trị vật liệu tính vào chi phí là: • Giá thị trường vật liệu thời ... nguyên vật liệu trực tiếp gồm: • Tổng giá trị vật liệu xuất dùng kì cho phân xưởng sản xuất • Tổng giá trị vật liệu xuất dùng cho chế tạo sản phẩm (trừ số thu hồi) • Tổng giá trị vật liệu xuất ... hạch toán • Giá trị thừa kì trước lô vật liệu • Các câu sai Chi phí vật liệu phụ phục vụ cho chế tạo sản phẩm kì tính vào: • Chi phí sản xuất chung • Chi phí bán hàng • Chi phí nguyên vật liệu...
 • 8
 • 263
 • 1

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 44 doc

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 44 doc
... phí khấu hao tài sản cố định tính vào: • Chi phí sản xuất chung • Chi phí bán hàng • Chi phí quản lí doanh nghiệp • Các câu Khi xuất kho nhiên liệu cho trực tiếp sản xuất sản phẩm, kế toán định ... thành sản xuất kế hoạch • Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm coi tăng 115% so với giá thành sản xuất địn • Các câu sai Mua vật liệu dùng trực tiếp ho sản xuất sản phẩm, giá trị vật liệu ghi tăng ... xuất sản phẩm A gấp đôi giá thành sản phẩm gốc • a c Tỷ lệ chi phí sản phẩm sản xuất kì kế toán tính 115%, số có nghĩa là: • Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm tăng 115% so với giá thành sản xuất...
 • 10
 • 346
 • 2

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 45 pdf

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 45 pdf
... kế toán bị ảnh hưởng • Chi phí kinh doanh kỳ trước kỳ hành bị ảnh hưởng • Kết kinh doanh kỳ trước thay đổi Số tài khoản chi phí trả trước trình bày trên: • Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết ... chuyển tiền • Các câu sai Số dư chi phí phải trả trình bày trong: • Bảng cân đối kế toán – Phần Tài sản ngắn hạn • Báo cáo kết kinh doanh – Phần Lãi, lỗ • Bảng cân đối kế toán – Phần Nguồn vốn chủ ... độ kế toán 1/1; ngày 20/5 DN toán khoản tiền thuê phòng trưng bày sản phẩm có thời gian thuê từ 1/6/N đến 31/5/N+1 Nếu doanh nghiệp toán tiền thuê vào ngày 31/5/N+1 tiền mặt khoản tiền hạch toán...
 • 8
 • 313
 • 2

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 46 ppt

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 46 ppt
... Nhiên liệu dùng cho sản xuất không tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp • Đúng • Sai Vật liệu dùng không hết phân xưởng sản xuất phải ghi giảm chi phí sản xuất • Đúng • Sai Giá trị vật liệu ... định mức sản phẩm bao gồm định mức hao phí nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm • Đúng • Sai Giá thành định mức xác định lần vào đầu niên độ kế toán không thay đổi suốt niên độ đ • Đúng • Sai Việc ... vật liệu đầu vào ảnh hưởng tới giá thành định mức sản phẩm • Đúng • Sai Giá thành định mức giá thành kế hoạch sản phẩm có giá trị • Đúng • Sai Giá thành định mức sản phẩm phải thấp giá thành kế...
 • 5
 • 277
 • 1

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 47 pptx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 47 pptx
... • Sai Chi phí nguyên vật liệu không tính vào giá trị sản phẩm dở dang kế toán sử dụng phương pháp 50% chi phí chế biến • Đúng • Sai Doanh nghiệp hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo ... Cuối kì, TK CPNVLTT (621), CPNCTT (622) CPSXC (627) kết chuyển TK XĐKQKD (911) để khóa sổ TK chi phí sau kỳ hoạt động • Đúng • Sai Khi DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, ... CPNVLTT (621) chắn có quan hệ đối ứng với TK Mua nguyên vật liệu (6111) • Đúng • Sai Khi DN áp dụng phương pháp kiểm kê định kì để hạch toán hàng tồn kho không thiết phải áp dụng phương pháp đánh...
 • 5
 • 196
 • 0

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 48 docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 48 docx
... theo phương pháp hệ số điều quan trọng phải xây dựng hệ số quy đổ • Đúng • Sai TK CPSXKDDD (154) cuối kỳ không thiết phải có số dư không • Đúng • Sai Cho dù doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho ... Sai Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên hạch toán chi phí sản xuất theo phương ph • Đúng • Sai Các doanh nghiệp sản xuất bắt buộc phải có tiêu giá thành kế hoạch ... vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm theo chi ph • Đúng • Sai Giá trị vật liệu dùng không hết chuyển kì sau kế toán theo dõi quản lí mặt vật • Đúng • Sai Trong trường hợp mua vật tư dùng trực...
 • 6
 • 209
 • 0

Tài liệu trắc nghiệm môn kiểm tóan

Tài liệu trắc nghiệm môn kiểm tóan
... khác biệt kiểm toán độc lập kiểm toán nội là: a Kiểm toán độc lập người bên đơn vị thực hiện, kiểm toán nội người đơn vị tiến hành b Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội thu phí c Kiểm toán ... vào: a Thử nghiệm b Thử nghiệm kiểm soát c Hệ thống kiểm soát nội d Phân tích dựa số liệu thống kê ĐÁP ÁN: A 43 Khi mức rủi ro phát chấp nhận giảm KTV phải: a Tăng thử nghiệm b Giảm thử nghiệm c ... liên quan đến kiểm toan d câu ĐÁP ÁN: A 34 KTV thiết kế thưc thử nghiệm kiểm soát khi: a Kiểm soát nội đơn vị yếu b Cần thu thập chứng hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội c Rủi ro kiểm soát đánh...
 • 11
 • 1,519
 • 25

Tài liệu Trắc nghiệm về hệ thống kiểm soát thông tin kế toán doc

Tài liệu Trắc nghiệm về hệ thống kiểm soát thông tin kế toán doc
... ông Anh t yêu c u v i k toán tr ng nh sau: i v i n i b công ty c n cung c p thông tin xác, trung th c C n m b o an toàn t i a cho tài s n thông tin c a công ty Các thông tin cung c p cho bên ngoài, ... ó" Khi Tin b c vào phòng d li u, anh ý th y nhân viên m i mê qu ng tài li u vào m t thùng dán nh n "thông tin u vào" Nhân viên nh p d li u ang nh p thông tin vào máy tính Tin nh n th y tài li ... công ki m toán cho khách hàng XYZ B n ã ti n kh o sát s b h th ng sách k toán c a công ty Nh ng thông tin thu th p c nh sau: + Ban ki m soát c a công ty bao g m k toán tr ng, tr ng phòng tài v ,...
 • 6
 • 1,171
 • 13

Tài liệu đề thi trắc nghiệm kiểm toán

Tài liệu đề thi trắc nghiệm kiểm toán
... biệt kiểm toán độc lập kiểm toán nội là: a Kiểm toán độc lập người bên đơn vị thực hiện, kiểm toán nội người đơn vị tiến hành b Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội thu phí c Kiểm toán ... nghiệp phải kiểm tài sản khi: a Bắt đầu kiểm toán b Cuối niên độ kiểm toán c Sát nhập hay giải thể đơn vị d Câu B C ĐÁP ÁN: D 24 Mục đích kiểm toán BCTC để tăng độ tin cậy BCTC kiểm toán? a Đúng ... vị, kiểm toán nội phục vụ cho đơn vị d Kiểm toán độc lập tiến hành sau kết thúc niên độ, kiểm toán nội tiến hành cần thi t ĐÁP ÁN: A 28 Mục đích kiểm toán hoạt động là: a Đảm bảo thủ tục kiểm...
 • 11
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu trắc nghiệm kiểm toán căn bảntài liệu trắc nghiệm kế toántài liệu trắc nghiệm kế toán tài chínhtài liệu trắc nghiệm kế toán quản trịtài liệu trắc nghiệm thanh toán quốc tếtài liệu trắc nghiệm kế toán ngân hàngtài liệu trắc nghiệm kế toán doanh nghiệptài liệu trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảntài liệu trắc nghiệm môn kiểm toántrắc nghiệm kiểm toán tài chínhtài liệu trắc nghiệm môn nguyên lý kế toáncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán báo cáo tài chínhtài liệu trắc nghiệm môn kế toán quản trịtài liệu trắc nghiệm nguyên lý kế toánHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisor4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTTài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017