Luận án tư tưởng triết học trong truyện kiều của nguyễn du

Luận án tưởng triết học trong truyện kiều của nguyễn du

Luận án tư tưởng triết học trong truyện kiều của nguyễn du
... dòng tưởng triết học tưởng Nho - Phật - Lão, tưởng Việt Nam, bật tưởng yêu nước, tưởng nhân đạo, tưởng đạo hiếu dân tộc Trên sở kế thừa nghiên cứu tác giả trước, tác giả luận án ... Nam, tưởng Nho - Phật - Lão + Luận án phân tích làm rõ nội dung tưởng triết học Truyện Kiều, tưởng triết học nhân sinh tưởng triết học xã hội + Từ việc nghiên cứu làm rõ tưởng ... tinh hoa văn hóa tưởng phương Đông, phương Tây Cũng tưởng Việt Nam có nội dung ng đối phong phú, tưởng yêu nước, tưởng nhân văn, nhân ái, yêu thương người, tưởng đoàn kết, gắn...
 • 163
 • 279
 • 1

Tiểu luận: TƯỞNG TRIẾT HỌC ĐẠO GIA - NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ

Tiểu luận: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC ĐẠO GIA - NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ
... biến Đạo gia: tưởng gia trị hạn chế 14 III Hạn chế tưởng Đạo gia A Trong hoạt động nhận thức  Thông qua những lý gia i cùng với hệ thống các triết lý sâu sa - mơ ... để thực tham vọng Đạo gia: tưởng gia trị hạn chế 11 II Gia trị của Đạo gia A Gia trị nhận thức  Cung cấp một cái nhìn biện chứng về sự vật hiện ̣ng, giúp nhìn ... biện chứng tưởng Đạo gia: tưởng gia trị hạn chế triết học Đạo gia và được khái quát quy luật bản chi phối toàn bộ vũ trụ, đó là quy luật quân bình và luật...
 • 16
 • 458
 • 1

Luận văn thạc sĩ tưởng triết học của Lão Tử trong tác phẩm đạo đức Kinh (full)

Luận văn thạc sĩ Tư tưởng triết học của Lão Tử trong tác phẩm đạo đức Kinh (full)
... ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG THI LÝ PHỤC TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA LÃO TỬ TRONG TÁC PHẨM ĐẠO ĐỨC KINH Chuyên ngành: TRIẾT HỌC Mã số: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Người hướng dẫn khoa học: ... tích nội dung tưởng triết học Lão Tử, hạn chế ảnh hưởng tác phẩm đến nhà tưởng khác Một số công trình nghiên cứu nội dung tưởng tác phẩm “Đạo đức kinh Lão Tử như: “Lão Tử: tưởng sách ... nghiên cứu: luận văn tập trung làm sáng tỏ tưởng triết học Lão Tử qua tác phẩm Đạo đức kinh , từ đóng góp hạn chế tác phẩm Phương pháp nghiên cứu a Cơ sở phương pháp luận Luận văn nghiên cứu...
 • 102
 • 881
 • 2

Luận văn thạc sĩ Vận dụng tưởng triết học Việt Nam về vấn đề độc lập dân tộc vào giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia cho thanh niên nước ta hiện nay (full)

Luận văn thạc sĩ Vận dụng tư tưởng triết học Việt Nam về vấn đề độc lập dân tộc vào giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia cho thanh niên nước ta hiện nay (full)
... DỤNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀO GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA CHO THANH NIÊN NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành Mã số : Triết học : 60 22 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... quốc gia 3 Từ lý trên, chọn đề tài “Vận dụng tưởng triết học Việt Nam vấn đề độc lập dân tộc vào giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia cho niên nước ta nay làm luận văn tốt nghiệp thạc ... khẳng định rằng: tưởng yêu nước không tưởng trị mà tưởng đạo đức, tưởng nhân văn, trở thành 30 nội dung lịch sử tưởng triết học Việt Nam Yêu nước người dân Việt Nam, từ truyền thống...
 • 136
 • 241
 • 2

CHUYÊN ĐỀ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM
... SỐ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM CỤ THỂ, VỚI TƯ CÁCH LÀ SỰ KẾ THỪA, PHÁT HUY TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NHÂN LOẠI 2.1 NHO GIÁO TRUNG QUỐC VÀ NHO GIÁO Ở VIỆT NAM NHỮNG NÉT TƯƠNG ... giáo bao hàm tưởng biện chứng sâu sắc Nhưng với cách biện chứng phát triển chưa đề cập tới CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM - GVC THS HOÀNG NGỌC VĨNH – ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ ... giá 21 CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM - GVC THS HOÀNG NGỌC VĨNH – ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ - 2009 lại cách khách quan tưởng đạo đức, trị - xã hội Nho giáo ảnh hưởng Việt Nam cần...
 • 70
 • 246
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT NHỮNG TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
... tưởng triết học Phật giáo giá trị, hạn chế nó” với mong muốn có nhìn rõ nét Phật giáo ảnh hưởng Phật giáo đến đạo đức, lối sống ngày người Việt Nam CHƯƠNG I SỰ RA ĐỜI CỦA PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG ... truyền bá tưởng trở thành người sáng lập tôn giáo đạo Phật Qua 40 năm hoằng pháp truyền đạt giáo Phật giáo khắp Ấn Độ, Phật Thích Ca để lại cho nhân loại tưởng triết học Phật giáo vô quý ... đề tài tưởng triết học Phật giáo giá trị, hạn chế nó” với mong muốn có nhìn rõ nét Phật giáo ảnh hưởng Phật giáo đến đạo đức, lối sống ngày người Việt Nam Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên...
 • 17
 • 377
 • 2

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
... tài Phật giáo duyên lớn cho thân, đề tài Những tưởng triết học Phật giáo, giá trị hạn chế Phật giáo tạo cho em thêm hội để hiểu sâu Phật giáo, thấm nhuần tưởng có giá trị văn hóa giáo ... đầy đủ bốn duyên Duyên khởi tưởng, giáo Phật giáo, thể quan điểm Phật giáo đời người, với tồn sinh mệnh, sở triết học giáo thuyết cụ thể tưởng quan trọng Phật giáo, nhân quả, không hữu, ... dứt Chính Phật Giáo chủ trương phải phá bỏ Vô Minh để vượt khỏi vòng sinh tử Chương – Những giá trị Phật Giáo hạn chế Phật Giáo Trong chương 1, thấy tưởng Phật giáo, tất tưởng có ảnh hưởng...
 • 18
 • 354
 • 2

TIỂU LUẬN TRIẾT TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
... sách triết học, Phật giáo…người viết xin trình bày vấn đề nêu CHƯƠNG : NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO tưởng triết học Phật giáo nguyên thủy thể giới quan nhân sinh quan Phật Thích ... đế………………………………………………………………………….4 d)Đạo đế………………………………………………………………………….5 CHƯƠNG II : NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA PHẬT GIÁO 1.Những giá trị Phật giáo……………………………………………………6 a)Giá trị giáo dục……………………………………………………………… ... công xã hội, khuyên chúng sinh suy nghĩ điều thiện làm việc thiện CHƯƠNG II : NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA PHẬT GIÁO 1.Những giá trị Phật giáo : a)Giá trị giáo dục : Theo Đạo Phật, “chấp ngã”...
 • 14
 • 1,098
 • 9

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
... Sự du nhập của Phật giáo (phái tiểu thừa) vào nước ta ở những bước đầu tiên thật không phải xuất phát Trung Hoa, mà chính là được truyền sang trực tiếp Ấn Độ Du ... giáo gọi nghiệp lực Ngoài nghiệp bao gồm hành vi tưởng thiện ác, khổ vui v.v… nhân báo ứng, tưởng luân hồi đời trước, đời và, đời sau vốn tưởng Ấn độ từ xưa đến lưu hành vào lúc giờ, Phật ... lý có ảnh hưởng nhật định tới trình hình thành văn hóa, tôn giáo tưởng triết học người Ấn Độ cổ đại Phật giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ trước Công nguyên ở bắc Ấn Độ...
 • 26
 • 286
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
... giáo hệ thống tưởng đồ sộ với luận điểm thâm trầm, sâu sắc, có phần không ng Đó tưởng đầy tính nhân văn, hướng đến người, người Tuy nhiên tồn ý kiến trái chiều dòng tưởng triết học ... hữu tâm, vậy, không ng tồn tâm Duy thức tưởng chủ đạo Duy thức tông” [7] 1.1.4 Trung đạo (Bình đẳng quan) Trung đạo hệ tưởng quan trọng Phật giáo Chúng ta biết đến tưởng qua Phật giáo ... http://www.quangduc.com Đề tài: tưởng triết học Phật giáo giá trị, hạn chế Người thực hiện: Cao Thị Bình An GVHD: TS Bùi Văn Mưa Chương Những tưởng triết học Phật giáo Phật giáo trào lưu tưởng lớn Ấn Độ...
 • 17
 • 352
 • 0

tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm sự nghèo nàn của chủ nghĩa lịch sử

Tư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm sự nghèo nàn của chủ nghĩa lịch sử
... nghĩa lịch sử” Karl Popper Chương 2: Những nội dung tưởng triết học Karl Popper tác phẩm “sự nghèo nàn chủ nghĩa lịch sử” Chương 3: Những đóng góp hạn chế tưởng triết học Karl Popper tác phẩm ... Nam Trong Hội thảo có nhiều viết nhiều có đề cập đến tưởng triết học đóng góp K Popper, có hai phát biểu tham luận trình bày trực tiếp tưởng triết học khoa học tưởng trị Karl R Popper ... chế tưởng triết học thể tác phẩm “Sự nghèo nàn chủ nghĩa lịch sử” Karl Popper Đối ng phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận văn nội dung tưởng...
 • 26
 • 432
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sự du nhập các tư tưởng triết học vào việt namsự du nhập các tư tưởng triết học vào việtnamtriết học lí luậnmục tiêu tổng quát và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2010 1015triết học mác lênin và tư tưởng hcm có nóiđối tượng nghiên cứu của triết họcvận dụng quy luật lượng – chất trong triết học vào quá trình học tập và rèn luyện của sinh viênngân hàng câu hỏi trắc nghiệm triết họctriết học thời kỳ véda từ thế kỷ xv tcn viii tcntriết học thời kỳ cổ điển từ thế kỷ vi tcn vitriết học thời kỳ sau cổ điển từ thế kỷ vii xviiitoán học góp phần hoàn thiện những tri thức triết họcnghiên cứu của lịch sử tư tưởng việt namlịch sử tư tưởng việt namtư tưởng việt nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm