100 mẫu câu Crazy English

100 mẫu câu Crazy English

100 mẫu câu Crazy English
... Whether or not 096 Why not ? 097 Would you care for ? 098 You are not to 099 You can never too 100 You only have to in order to 001 Are you sure? 你肯定……吗? [句型解析] 当我们需要别人对他们所说的话或其他事情加以确认时,一般会问“你能肯 ... he is not coming? 你肯定他不会来吗? [实战练习] A: I’ve had so many problems with my new car It’s driving me crazy 我的新车好多毛病,简直让我受不了。 B: Are you sure you don’t want to buy a new one? 你确信不想买辆新的? A: How can I? ... 你同意我的计划吗? Will he agree to the conditions in the contract? 他会同意合同中的条件吗? [实战练习] A: I think studying English is boring and a waste of time Don’t you agree? 我认为学英语又无聊又浪费时间,你同意吗? B: No I think it’s really...
 • 103
 • 325
 • 0

365 cau crazy english

365 cau crazy english
... think it over 136.I'll treat you to d iner 137.I'll walk you to t he doo r 138.I'm broke 139.I'm crazy about Engl ish 140.I'm easy to please 141.I'm glad to hear that 142.I'm glad you enjoye d ... 171.It doesn't make any difference 172.It doesn't matter to me 173.It doesn't work 174.It drives me crazy 175.It isn't much 176.It really comes in handy 177.It slipped my mind 178.It takes time 179.It ... poi nt there tranh lu n 363.You've got it B nđ đư c r i 364.You've made a good choice B đ a ch đ 365. Your satisfaction is guaranteed m b o b n s đư c v a lòng 357 You s hould take advantage of...
 • 28
 • 545
 • 1

100 mẫu câu giao tiếp thông thường của NHK

100 mẫu câu giao tiếp thông thường của NHK
... たの?) 34 Mẫu câu ごめんなさい。 Xin lỗi ☆ Cách nói xin lỗi thông thường: すみません。 ☆ Cách nói xin lỗi lịch nhất: 申 ( もう )し訳 ( わけ )ありません。 Nâng cao: Cách nói xin lỗi với bạn bè, người thân: ごめん。 35 Mẫu câu ... 40 Mẫu câu ああ、よかった。 A, may ☆ Cách nói tương đương: ああ、ほっとした。 Nâng cao: ☆ Cách nói thể ý thất vọng: あーー (xuống giọng cuối câu) あーー、 残念 ( ざんねん )。 Ôi, thật đáng tiếc あーー、がっかり。 Ôi, chán 41 Mẫu câu ... そうですか? Thế á? 47 Mẫu câu いらっしゃい。 Xin mời vào ☆ Cách nói lịch hơn: よくいらっしゃいましたね。 Rất chào mừng anh/chị tới chơi ※ Lưu ý: phân biệt với câu いらっしゃいませ (là câu mà người bán hàng thường nói với khách...
 • 27
 • 457
 • 1

Tài liệu Mẫu câu thông dụng Việt - English doc

Tài liệu Mẫu câu thông dụng Việt - English doc
... không? Do you smoke? Bạn có nói tiếng Anh không? Do you speak English? Bạn có học tiếng Anh không? Do you study English? Bạn có nhận thẻ tín dụng không? Do you take credit cards? Bạn có nghĩ ngày mai ... xe buýt đâu? Where is the bus station? Ở đâu có bác sĩ nói tiếng Anh? Where is there a doctor who speaks English? Ở đâu có máy rút tiền tự động? Where is there an ATM? Bạn đâu? Where were you? ... When will it be ready? Bạn muốn gặp nào? When would you like to meet? Áo thun đâu? Where are the t-shirts? Bạn từ đâu tới? Where are you from? Bạn đâu? Where are you going to go? Bạn đâu? Where...
 • 13
 • 212
 • 1

MẪU CÂU GIAO TIẾP COMMON SPOKEN ENGLISH doc

MẪU CÂU GIAO TIẾP COMMON SPOKEN ENGLISH doc
... go to the party? ( mời bạn dự tiệc) ) CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO : Don't move! Look out! Mind you head! Watch out! Be careful! Take care! MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP THƯỜNG GẶP 1.A: “More coffee ? Anybody ... idea ) CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN: - Thank you - Thank you very much - Thanks a lot - Thanks a lot for Trả lời - You're welcome - That's all right - Not at all - It's my pleasure ) CÁC MẪU CÂU MỜI: a) ... “Oh, It’s great” A.How is the English competition ? B.Would you like the English competition? C.What you like about the English competition? D.What you think of the English competition ? “ Peter...
 • 8
 • 490
 • 5

Bộ Crazy English 365 câu Edited

Bộ Crazy English 365 câu Edited
... Qbest.edu.vn – English will make your future bright Crazy English 365 - Qbest.edu.vn Day 1 Absolutely Đúng thế, đó, đương nhiên Absolutely impossible Không thể All I have to is learn English Tất ... a word with you? không? 21 Catch me latter Lát đến đón nhé! English speaking is EASY – We are GREAT English speaker Qbest.edu.vn – English will make your future bright 22 Cheer up! Vui lên nào/xõa ... lỡ hội 48 Don’t take any chances Đừng trông chờ vào may mắn English speaking is EASY – We are GREAT English speaker Qbest.edu.vn – English will make your future bright 49 Don’t take it for granted...
 • 16
 • 1,053
 • 2

5 mẩu câu English cơ bản nhất

5 mẩu câu English cơ bản nhất
... Túm lại là có mẫu S­V, S­V­O, S­V­ADJ, S­V­ADV, S­V­N, that's all  Chỉ là những mẫu câu bản để viết những câu khá đơn giản. Tuy vậy nếu sử dụng nhuần nhuyễn và kết hợp câu tốt sẽ có  hiệu quả bất ngờ đó.  ... No one was there Câu cốt lõi: The teacher is here Phăng: The teacher is over there. (cụm adv) Teachers are everywhere. (danh từ số nhiều, hòa hợp S­v) The teachers are in the lobby. (PP được dùng như Adv) 5.  S­V­N ... Từ mẫu câu thứ 3 trở đi, Verb được dùng sẽ là Be/Linking verbs 3. S­V­Adj  Subject­Verb­Adjective e.g. He is funny Karen seems angry Câu cốt lõi: He is fine Phăng: Jordan is tall, dark and handsome (thay chủ từ + liệt kê 1 loạt Adj)...
 • 2
 • 80
 • 0

MẪU câu GIAO TIẾP COMMON SPOKEN ENGLISH

MẪU câu GIAO TIẾP COMMON SPOKEN ENGLISH
... (do) ) CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN: - Thank you - Thank you very much Trả lời - You're welcome - That's all right - Thanks a lot - Thanks a lot for - Not at all - It's my pleasure ) CÁC MẪU CÂU hỏi lại ... to go to the party? ( mời bạn dự tiệc) ) CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO : Don't move! Look out! Mind you head! Be careful! Watch out! Take care! 10) CÁC MẪU CÂU CHUNG : Showing interest Uh-huh! (Thể And? ... “Oh, It’s great” A.How is the English competition ? B.Would you like the English competition? C.What you like about the English competition? D.What you think of the English competition ? “ Peter...
 • 14
 • 386
 • 1

400 Crazy English

400 Crazy English
... card điện thoại Look forward to seeing you soon! Rất mong sớm gặp lại bạn Where did you learn your English? Bạn học tiếng anh đâu I taught myself Tôi tự học How you pronounce this word? Từ phát âm...
 • 14
 • 3,946
 • 274

Hướng dẫn học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English

Hướng dẫn học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English
... tiếp tiếng Anh Hơn nữa, học câu suy 10 câu tương tự học thuộc lòng 100 câu sử dụng 1000 câu,… Trên hướng dẫn cách thức, phương pháp cụ thể để học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English Lý Dương ... định cho khả tiếng Anh người Như vậy, phương pháp học tiếng Anh cuồng nhiệt Lý Dương dựa hai nguyên lý: - Thứ nhất, câu đơn vị giao tiếp tiếng Anh, học tiếng Anh tức học câu - Thứ hai, học thuộc ... để phương pháp tốt để học tiếng Anh Phương pháp Lý Dương xuất phát từ thực tế tình giao tiếp tiếng Anh hàng ngày người sử dụng câu để giao tiếp với nhau, tình sử dụng số lượng câu định Như phương...
 • 8
 • 1,670
 • 74

Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn

Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn
... CQK đến môi trường Đánh giá tác động toàn CQK đến môi trường sở tổng hợp tác động thành phần CQK Lưu ý: việc đánh giá tác động thành phần CQK toàn CQK đến môi trường cần bám sát vấn đề môi trường ... Chương trình quản lý môi trường Đề xuất chương trình quản lý giám sát môi trường trình triển khai thực CQK, rõ: - Nội dung giám sát, thông số/chỉ thị giám sát, địa điểm, trách nhiệm giám sát, cách ... độ báo cáo trình thực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Về mức độ tác động tiêu cực môi trường CQK - Kết luận chung phù hợp/mâu thuẫn mục tiêu CQK mục tiêu bảo vệ môi trường; mức độ tác động tiêu cực môi trường...
 • 3
 • 931
 • 4

MỘT SỐ MẪU CÂU ĐẶC BIỆT

MỘT SỐ MẪU CÂU ĐẶC BIỆT
... Note: 1.có thể tạo câu điều kiện việc bỏ IF, chuyển Had ( III) ; were( II) lên đầu câu IF = provided( that), on condition ( that), as long as , * suppose, ... aren’t I ? let’s go , shall we? 2.Những câu văn có từ mang nghĩa phủ định : Neither, no , noone, nobody, nothing , scarcely , barely, hardly ever, seldom… Có câu hỏi đuôi khẳng định Ex: no salt is ... allowed , is it? Khi S = anyone, no one , anybody, nobody, none , neither - dung “ they” làm S câu hỏi đuôi Ex : Everyone had recognized him , hadn’t they? Would rather/ sooner 1.would rather...
 • 3
 • 683
 • 3

100 nhu cầu tâm lý con người

100 nhu cầu tâm lý con người
... Đó lúc nhu cầu an toàn người phát huy tác dụng Dựa theo luận nhà tâm học, nhu cầu sinh nhu cầu an toàn Nếu nhu cầu sinh không đáp ứng nhu cầu an toàn hẳn Trong lúc đói bụng người ta ... hình côn người nảy sinh nhu cầu tương ứng nào? Để trì sống trước hết người phải đáp ứng nhu cầu sinh Nhu cầu sinh bao gồm ăn, ngủ, thở, thời gian dài mà số nhu cầu không đáp ứng người cách ... nhận người xã hội Theo luận nhà tâm sau nhu cầu tôn kính, thừa nhận đáp ứng, người tìm cách tự biểu Để biểu mình, người tự làm phong phú cho tự trưởng thành Nhà tâm học tầng nhu cầu người...
 • 149
 • 1,484
 • 3

Xem thêm