Nghiên cứu nhóm văn bản gia lễ khắc in

Nghiên cứu nhóm văn bản gia lễ khắc in

Nghiên cứu nhóm văn bản gia lễ khắc in
... Nôm hóa gia lễ thông qua tư liệu gia lễ khắc in, Hội thảo “Chữ Nôm Kinh điển Nho gia , Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Việt Bằng (2011), Nghiên cứu văn HTTGL, ... 大南風化考略, A.977 Gia lễ 家禮, AB.572 Gia lễ vấn 家禮或問, R61, Thư viện Quốc gia Gia lễ lược biên 家禮略編, VHv.2487 10 Gia lễ tạp nghi 家禮雜儀,, VHv.456 11 Hồ gia hợp tộc phả kí 胡嘉合族譜, A.3076 12 Hồ gia phả 胡嘉世譜, ... Lí Khắc Cung (2000) Hà Nội Văn hóa phong tục, Nxb Thanh Niên, Hà Nội Lê Phương Duy (2012) Khảo cứu văn Tứ lễ lược tập, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia...
 • 7
 • 195
 • 0

Nghiên cứu nhóm văn bản Nôm về sự tích Nam Hải Quan Thế Âm

Nghiên cứu nhóm văn bản Nôm về sự tích Nam Hải Quan Thế Âm
... hệ thống Văn có liên quan đến tích Nam Hải Quan Thế Âm 12 Mụ t nhúm bn Nụm cú liờn quan n s tớch Nam Hi Quan Th m 12 1.1 Mụ t nhúm bn Nụm Nam Hi Quan Th m 12 1.1.1 Vn bn Quan m Bn ... tng Chng I Giới thiệu hệ thống Văn có liên quan đến tích Nam Hải Quan Thế Âm Mụ t nhúm bn Nụm cú liờn quan n s tớch Nam Hi Quan Th m 1.1 Mụ t nhúm bn Nụm Nam Hi Quan Th m Trong quỏ trỡnh thu thp ... nh niờn i nhúm bn Nam Hi Quan Th m 43 1.4 Xỏc nh tỏc gi nhúm bn Nam Hi Quan Th m 47 1.5 Hon cnh i nhúm bn Nam Hi Quan m 51 Chng 2: Khảo sát tích Nam Hải Quan Thế Âm với tcách Tôn...
 • 247
 • 319
 • 0

Nghiên cứu các văn bản quy định kế toán thuế giá trị gia tăng

Nghiên cứu các văn bản quy định kế toán thuế giá trị gia tăng
... kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) vàng, bạc, đá quý tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) vàng, bạc, đá quý Trường hợp phát sinh giá trị gia tăng dương (+) giá trị gia tăng dương ... từ toán ghi giá toán giá thuế GTGT giá tính thuế xác định theo công thức sau: Giá chưa - Giá toán có - - [1 + thuế suất hàng hoá, dịch thuế GTGT = - vụ (%)] Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ quy ... cho nhà nước * Ý nghĩa Kế toán thuế mục đích giúp người làm công tác hiểu kế toán thuế thực theo quy định thuế Trong quốc gia quy định sắc thuế hệ thống thuế quốc gia Các doanh nghiệp, công ty...
 • 68
 • 295
 • 0

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
... Bồi dưỡng cập nhật 1.2 Tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn nay: 1.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ tiêu chuẩn cán bộ, công chức: Trong công tác quản lý cán bộ, công ... Tuy nhiên công tác đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng năm qua khó khăn: - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa phương chưa đồng số lượng, chất lượng cấu Các nhóm đối tượng cán bộ, công chức mặt ... ngũ cán bộ, công chức nhiệm vụ bao trùm, vai chò chủ yếu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Công chức quan hành nhà nước nói chung quan hành nói riêng Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...
 • 59
 • 695
 • 2

Tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh ban hành.

Tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh ban hành.
... hoàn thiện quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh CHƯƠNG I QUY TRÌNH CHUNG XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ... phòng, ban chuyên môn trực thuôc Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh Tìm hiểu quy trình làm việc trung tâm cửa Tìm hiểu chế độ công vụ, công chức Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh Tìm hiểu nghiên cứu văn quy ... nhân dân thảo luận biểu thông qua dự thảo văn quy phạm pháp luật 26 Dự thảo văn quy phạm pháp luật tán thành - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ban hành văn quy phạm pháp luật...
 • 35
 • 327
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: thực trạng nghiên cứuvận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay doc

Tài liệu Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay doc
... lượng giá trị thặng biểu tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư, hình thức giá trị thặng I Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị thặng tỷ lệ so sánh giá trị thặng ... nghiên cứu vận dụng phạm trù giá trị thặng nước ta A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng học thuyết giá trị thặng kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền kinh tế nước ta bước vào thời ... luận giá trị thặng A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng B Thực trạng nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng I Tình hình nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư...
 • 29
 • 787
 • 2

Thực trạng việc nghiên cứuvận dụng giá trị thặng dư ởnước ta hiện nay

Thực trạng việc nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư ởnước ta hiện nay
... lượng giá trị thặng biểu tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư, hình thức giá trị thặng I Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị thặng tỷ lệ so sánh giá trị thặng ... thực tiễn rút vấn đề nghiên cứu Chương II Thực trạng việc nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng B Thực trạng nghiên cứu ... xuất giá trị thặng B Mặt lượng giá trị thặng I Tỷ suất giá trị thặng II Khối lượng giá trị thặng III Sự thay đổi đại lượng giá trị thặng IV Các hình thức biểu giá trị thặng C...
 • 29
 • 126
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ đạm và kali dạng viên nén trên các nền đạm khác nhau đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN4

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ đạm và kali dạng viên nén trên các nền đạm khác nhau đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN4
... phân bón viên nén ñ n ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ngô LVN4 41 4.1.1 nh hư ng t l ñ m kali dư i d ng phân bón viên nén ñ n giai ño n sinh trư ng phát tri n c a gi ng ngô LVN4 m c ... ng viên nén n n ñ m khác ñ n s sinh trư ng, phát tri n su t gi ng ngô LVN4 1.2 M c tiêu nghiên c u Tìm hi u nh hư ng c a t l ñ m kali n n ñ m bón khác ñ n sinh trư ng, su t gi ng ngô lai LVN4 ... ng phân bón viên nén ñ n ch tiêu sinh lý c a gi ng ngô LVN4 m c bón 120 kgN/ha 69 4.6.2 nh hư ng c a t l ñ m Kali dư i d ng phân bón viên nén ñ n ch tiêu sinh lý c a gi ng ngô LVN4 m c bón...
 • 132
 • 381
 • 1

Nghiên cứu văn bản gia phả chúa trịnh

Nghiên cứu văn bản gia phả chúa trịnh
... số gia phả chúa Trịnh, Trịnh thị gia phả, Trịnh vƣơng phả Trịnh tộc phả ghi chép trực tiếp tiểu sử, công tích chúa Trịnh, có giá trị sử liệu văn liệu Chương III: GIÁ TRỊ SỬ LIỆU GIA PHẢ TRỊNH ... đóng góp luận văn Xác định thiện văn gia phả chúa Trịnh lƣu giữ Viện Nghiên cứu Hán Nôm Bƣớc đầu phác thảo phả hệ chúa Trịnh, nhƣ tiểu sử số nhân vật chúa Trịnh bật Kết nghiên cứu luận văn hy vọng ... cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Tổng quan chúa Trịnh gia phả chúa Trịnh Chương 2: Văn gia phả chúa Trịnh Chương 3: Giá trị sử liệu gia phả chúa Trịnh Ngoài ra, luận văn nêu thƣ mục sách tham khảo số...
 • 7
 • 234
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngữ chuyên ngành tiếng Nga Trong trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga trường đại học chuyên ngữ khoa tiếng Nga, việc áp dụng hệ thống đánh giá vừa trình bầy với tư cách chuẩn đánh ... tiếng Nga Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo, nhiều trường đào tạo hệ cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học ... kiểm tra, đánh giá chuẩn trình độ tiếng Nga Như trình bày, mục đích viết phân tích khả áp dụng hệ thống đánh giá đo chuẩn trình độ tiếng Nga sinh viên trường Đại học chuyên ngữ, cụ thể khoa tiếng...
 • 7
 • 272
 • 0

nghiên cứu những vấn đề về khả năng cạnh tranh dựa trên các chỉ sốđánh giá khả năng cạnh tranh của điểm đến Bắc Bán Đảo Cam Ranh

nghiên cứu những vấn đề về khả năng cạnh tranh dựa trên các chỉ sốđánh giá khả năng cạnh tranh của điểm đến Bắc Bán Đảo Cam Ranh
... luận khả cạnh tranh khả cạnh tranh điểm đến Chương 2: Phân tích đánh giá khả cạnh tranh điểm đến Bắc Bán Đảo Cam Ranh Chương 3: Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh điểm đến Bắc Bán Đảo Cam Ranh ... Khả cạnh tranh điểm đến du lịch .15 2.1 Các quan điểm khả cạnh tranh điểm đến 15 2.2 Khái niệm khả cạnh tranh điểm đến 16 Các mô hình khả cạnh tranh số đánh giá khả cạnh tranh điểm ... nghiên cứu Tập trung nghiên cứu vấn đề khả cạnh tranh dựa số đánh giá khả cạnh tranh điểm đến Bắc Bán Đảo Cam Ranh Phạm vi NC - Phạm vi nội dung: Nội dung xác định đánh giá khả cạnh tranh điểm đến, ...
 • 104
 • 105
 • 0

Động lực và kết quả học tập Nghiên cứu phỏng vấn nhóm học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh

Động lực và kết quả học tập Nghiên cứu phỏng vấn nhóm học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh
... PROFICIENCY CONTEST AT LAM SƠN GIFTED HIGH SCHOOL Động lực kết học tập: Nghiên cứu vấn nhóm học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh M.A MINOR PROGRAMME ... CHUYỆN HỌC TIẾNG ANH CỦA EM (TEMPLATE) HỌ VÀ TÊN:……………………………………… Em kể lại việc học tiếng Anh em theo gợi ý sau: Hiện em học sinh lớp trường Em bắt đầu học tiếng Anh từ Lý em chọn học tiếng ... thích em cho môn tiếng Anh, em cho Ngoài học tiếng Anh lớp, em Mỗi gặp khó khăn (gặp tập khó, ) học tiếng Anh em thường Những hoạt động em thích học tiếng Anh Lý em thích hoạt động Những...
 • 59
 • 166
 • 0

Nghiên cứu văn bản gia phả Chúa Trịnh

Nghiên cứu văn bản gia phả Chúa Trịnh
... Chu 14 Trịnh gia phả A.1821 Trịnh Cơ 74 Trịnh gia phả A 808 TrịnhXuân 160 ố TT Vịnh - 13 - Trịnh thị gia phả A.641 Trịnh tộc gia phả VHv.1756 Trịnh vương phả ký A.676 Trịnh gia phả 80 Trịnh Xán ... Trong số gia phả Trịnh chúa, văn Trịnh thị gia phả, Trịnh vương phả Trịnh tộc phả văn ghi chép trực tiếp tiểu sử, công tích chúa Trịnh, có giá trị sử liệu văn liệu Trong Trịnh tộc phả Trịnh ... Giang, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, Trịnh Cán, Trịnh Khải, Trịnh Bồng 1.3 Tổng quan gia phả chúa Trịnh Gia phả chúa Trịnh nhiều, tư liệu phong phú Riêng kho sách Hán Nôm có văn gia phả chúa Trịnh Ngoài...
 • 105
 • 327
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây hương liệu và gia vị của các cộng đồng các dân tộc tại khu rừng du lịch văn hóa xã mẫu sơn – huyện lộc bình – tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây hương liệu và gia vị của các cộng đồng các dân tộc tại khu rừng du lịch văn hóa xã mẫu sơn – huyện lộc bình – tỉnh lạng sơn
... thức địa khai thác sử dụng tài nguyên hương liệu gia vị cộng đồng dân tộc khu rừng du lịch văn hóa Mẫu Sơn Huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định giá trị sử ... THỨC BẢN ĐỊA VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÂY LÀM HƯƠNG LIỆU VÀ GIA VỊ CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TẠI KHU RỪNG DU LỊCH VĂN HÓA XÃ MẪU SƠN-HUYỆN LỘC BÌNH - TỈNH LẠNG SƠN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT ... dụng làm hương liệu gia vị .21 4.3 Tri thức địa việc khai thác sử dụng loại thực vật rừng làm hương liệu gia vị cộng đồng dân tộc Mẫu Sơn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn ...
 • 35
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp nghiên cứu các văn bản tài liệuviệc nghiên cứu các văn bản hành chính ở việt nam trong tình hình hiện naynghiên cứu thị trường bán lẻ ở việt nampowerpoint nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bànthực trạng vấn đề nghiên cứu lý thuyết bàn tay vô hình của a smithnghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 16 giai đoạn chuyên môn hoá sâunghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn tagete patula l trồng chậu potxđánh giá mức độ đáp ứng đối với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin từ phía nhà tuyển dụng nghiên cứu trên địa bàn thành phố hồ chí minhnghiên cứu thị trường bán lẻ ở việt nam docnhững quan điểm khoa học vận dụng trong nghiên cứu thành lập bản đồ ngập lụtnhững vấn đề người làm marketing cần quan tâm khi nghiên cứu nhóm tham khảođặc điểm chung của bệnh nhân tham gia nghiên cứu nhóm bnhững kết quả nghiên cứu bước đầu về giá trị văn hóa với việc thành lập công viên địa chất ở tỉnh hà giang2 các kết quả kiểm tra qui trình phân tích thực hiện trên mẫu kiểm chứng srm được cung cấp bởi viện nghiên cứu môi trường quốc gia nhật bảntổng sè dic là 195 trường hợp gặp ở 9 11 nhóm bệnh lý chiếm 3 88 tổng số nghiên cứu nhóm hemophilia và nhóm rối loạn đông máu khác không gặp trường hợp dic nàoPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisornq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 201320090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 2008Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi03 Du thao quy che lam viecThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThái cực quyền nguyễn duy chính09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHDu thao Nghi quyet DHCD 2017Bao cao tai chinh 6 thang nam 2015Bao cao tai chinh Q3 2015