Led 7 đoạn ma trận bàn phím

Thiết kế và thi công mạch quang báo giao tiếp máy tính theo chuẩn RS485 có nhiệm vụ hiển thị tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ lên các LED 7 đoạn, hiển thị thông tin lên LED ma trận

Thiết kế và thi công mạch quang báo giao tiếp máy tính theo chuẩn RS485 có nhiệm vụ hiển thị tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ lên các LED 7 đoạn, hiển thị thông tin lên LED ma trận
... II Yêu cầu thi t kế: Thi t kế thi công mạch quang báo giao tiếp máy tính theo chuẩn RS485 nhiệm vụ hiển thị tỉ giá vàng, tỉ giá ngoại tệ lên LED đoạn, hiển thị thông tin lên LED ma trận Dữ liệu ... đoạn hiển thị ngày Khối Led đoạn hiển thị tỉ giá vàng Khối Led đoạn hiển thị tỉ giá ngoại tệ Khối Led đoạn hiển thị tỉ giá vàng ngoại tệ 2/3→3/3: Tìm hiểu khối mạch Led đoạn hiển thị tỉ giá ngoại ... trường theo đề tài mạch quang báo 27/ 02: nhóm chọn ứng dụng chung mạch chạy chữ led đoạn → nhận đề tài mạch quang báo hiển thị LED đoạn hiển thị bảng tỉ giá vàng ngoại tệ kết nối máy tính theo chuẩn...
 • 54
 • 341
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp - Mạch giải kéo led 7 đoạn (phần2) pptx

Tài liệu Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp - Mạch giải mã kéo led 7 đoạn (phần2) pptx
... hiển thò cấu trúc LED đoạn g dp Học viện cơng nghệ BCVT Khoa Kỹ Tḥt Điện Tử II CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED ĐOẠN D C B A LT RBI BI/RBO a b c d e f g 74 LS 47 Bài giảng ... Kỹ Tḥt Điện Tử II CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED ĐOẠN D C B A a b c d e f g LT RBI BI/RBO 13 12 11 10 15 14 LED A 74 LS 47 Input Ngõ ĐK LT Ngõ liệu RBI RBO D Bài giảng Kỹ ... Kỹ Tḥt Điện Tử II CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH GIẢI MÃ KÉO LED ĐOẠN D c A b B a C d e f LT g 13 12 11 10 15 14 RBI BI/RBO LED A 74 LS 47 Input Ngõ ĐK LT Ngõ liệu RBI RBO D Bài giảng Kỹ...
 • 25
 • 866
 • 9

Tài liệu Bài 5. Thực hành cơ bản với LED 7 đoạn docx

Tài liệu Bài 5. Thực hành cơ bản với LED 7 đoạn docx
... khiển led đoạn có đường, dùng Port Vi điều khiển để điều khiển led đoạn Như led đoạn nhận liệu bit từ Vi điều khiển để điều khiển hoạt động sáng tắt led led đơn nó, liệu xuất điều khiển led đoạn ... nối với chân h • Dữ liệu xuất có dạng nhị phân sau : hgfedcba Bảng mã hiển thị led đoạn dành cho led đoạn có Anode chung (các led đơn sáng mức 0): Số hiển thị led Mã hiển thị led đoạn dạng nhị đoạn ... 8E - 10111111 BF Bảng mã hiển thị led đoạn dành cho led đoạn có Cathode chung (các led đơn sáng mức 1): Số hiển thị led Mã hiển thị led đoạn dạng nhị đoạn phân Mã hiển thị led đoạn dạng thập lục...
 • 5
 • 517
 • 5

thiết kế một mạch giải cho led 7 đoạn sử dụng các cổng lôgic

thiết kế một mạch giải mã cho led 7 đoạn sử dụng các cổng lôgic
... đề tài Thiết kế mạch giải led doạn 1.2 Giới hạn đồ án - sử dụng cổng logic - mạch tơng thíc với led đoạn dùng Anode chung catoth chung - mạch có công tắc để thay đổi loại led - có mạch đếm ... đổi loại led - có mạch đếm dùng BCD sử dụng IC để test mạch giải thiết kế - nhập sai mạch bao động 1.3 Mục đích nghiên cứu đề tàiThiết kế mạch giải led đoạn nhằm giúp ngời thực đề tài ... khiển cho: + Nếu = tối: Nếu = sáng * Thiết kế mạch - Mạch giải đợc đặt sau mạch đếm nhị phân đặt trớc khối hiển thị - Các đầu vào nhị phân 4bit có tổ hợp (1010 -> 1111) không đợc sử dụng...
 • 68
 • 3,590
 • 2

THIẾT kế MẠCH GIẢI LED 7 đoạn QUA SÓNG RF

THIẾT kế MẠCH GIẢI mã LED 7 đoạn QUA SÓNG RF
... CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SÓNG RF 1.TỔNG QUAN VỀ SÓNG RF 1.1Tín hiệu RF gì? Chúng ta nghe nói đến nhiều sóng RF khó hiểu rõ chất loại sóng sau định nghĩa ngắn gọn sóng RF: Sóng RF (radio frequence) ... CÔNG MẠCH ĐỀ TÀI: I/YÊU CẦU ĐỀ TÀI: Thiết kế mạch điều khiển giải led đoạn qua sóng RF Mô tả công việc: - Sử dụng cặp thu phát RF, yêu cầu mạch học cách sử dụng truyền nhận tín hiệu Mạch bao ... RF, led đoạn để nhận tín hiệu từ VDK,1 VDK để xử lý ** Mạch chứng tỏ liệu hoàn toàn truyền nhận lại thông qua RF Do gồm VDK, truyền nhận giao tiếp liệu qua lại IV/MẠCH GIẢI MÃ LED ĐOẠN DÙNG SÓNG...
 • 22
 • 566
 • 3

Đồ án vi điều khiển hiển thị vị trí bàn đạp ga bằng Led 7 đoạn

Đồ án vi điều khiển hiển thị vị trí bàn đạp ga bằng Led 7 đoạn
... RAM 7F RAM đa dụng 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 10 0F 08 07 00 7F 77 7E 76 7D 75 7C 74 7B 73 7A 72 79 71 78 70 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 67 5F 57 4F 47 3F 37 2F 27 ... đồ án: 02 Trang ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN  Khoa Cơ Khí Giao Thông MỤC LỤC NỘI DUNG VÀ ĐỒ ÁN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN” 1.1 Giới thiệu họ vi điều khiển 1.2 Sơ đồ ... độ bù ga tự động” 2.2 Cảm biến vị trí bàn đạp ga: Cảm biến vị trí bàn đạp ga biến đổi mức đạp xuống bàn đạp ga (góc) thành tín hiệu điện chuyển đến ECU động Hình 2.3: Cảm biến vị trí bàn đạp Ngoài...
 • 33
 • 291
 • 1

Sử dụng MUX thiết kế mạch giải BCD sang LED 7 đoạn loại ca tốt chung

Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn loại ca tốt chung
... MẠCH GIẢI MÃ BCD SANG LED ĐOẠN Một dạng mạch giải hay sử dụng hiển thị led đoạn mạch giải BCD sang led đoạn Mạch cho tổ hợp có nhiều ngõ lên cao xuống thấp (tuỳ loại đèn led anode chung ... tới mạch giải cho đếm lên hay đếm xuống PHẦN 3: XÂY DỰNG MẠCH 3.1 Sơ đồ khối Sử dụng MUX giải BCD thành Led đoạn cathode chung: MUX GIẢI MÃ BCD LED ĐOẠN Hình 3.1.1 3.2 Thiết kế mạch giải ... đồ mạch logic (mạch logic giải BCD sang LED đoạn cathode chung _Dùng phần mềm Microsoft Office Visio 20 07 để vẽ) Hình 3.2.2 3.3 Sơ đồ nguyên lý dùng MUX (IC 74 LS1 57) giải BCD thành LED đoạn...
 • 13
 • 10,790
 • 136

Thiết kế một mạch giải cho led 7 đoạn sử dụng các cổng lôgic

Thiết kế một mạch giải mã cho led 7 đoạn sử dụng các cổng lôgic
... tài Thiết kế mạch giải led doạn 1.2 Giới hạn đồ án - sử dụng cổng logic mạch tơng thíc với led đoạn dùng Anode chung catoth chung mạch có công tắc để thay đổi loại led mạch đếm dùng BCD sử ... đổi loại led mạch đếm dùng BCD sử dụng IC để test mạch giải thiết kế nhập sai mạch bao động 1.3 Mục đích nghiên cứu đề tàiThiết kế mạch giải led đoạn nhằm giúp ngời thực đề tài nắm ... 3.2.3 Thiêt kế mạch giải .33 3.2.5 Mạch kiểm tra va báo động 50 so sánh hai mach giải dùng cổng logic va giải ma BCD 50 3.2.6 Mach hon chinh .56 3.2 .7 S mach ó...
 • 61
 • 117
 • 0

Vi điều khiển giao tiếp LED 7 đoạn

Vi điều khiển giao tiếp LED 7 đoạn
... DÙNG PORT0 0 979 5 07 754  VI T CHƯƠNG TRÌNH ;CHTR DK LED DOAN SANG SO ORG 0H MOV JMP P0,#0C0H $ ;MA SO ;NHẢY TẠI CHỖ END Bộ môn điện tử công nghiệp giảng vi điều khiển: giao tiếp led đoạn 20 Đại ... 3-3: CT ĐẾM GIÂY TỪ 00 ĐẾN 59 – HIỂN THỊ TRÊN LED ĐOẠN QUÉT  LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN Bộ môn điện tử công nghiệp giảng vi điều khiển: giao tiếp led đoạn 37 Đại học sư phạm kỹ thuật HCM khoa điện – điện ... giảng vi điều khiển: giao tiếp led đoạn 29 Đại học sư phạm kỹ thuật HCM khoa điện – điện tử Nguyễn Đình Phú BÀI SỐ 2-6: CTDK LED ĐOẠN ĐẾM THỜI GIAN TỪ 000 ĐẾN 250 – DÙNG P0 – LED ĐƠN VỊ, P1 – LED...
 • 34
 • 1,996
 • 5

Thiết kế bộ đo tần số hiển thị bằng led 7 đoạn

Thiết kế bộ đo tần số hiển thị bằng led 7 đoạn
... (Address Latch Enable) : ALE tín hiệu điều khiển chốt địa có tần số 1/6 tần số dao động vi điều khiển.Tín hiệu ALE dùng phép vimạch chốt bên 74 373 ,74 573 chốt byte địa thấp khỏi bus đa hợp địa chỉ/dữ ... H A Phần 2: Bộ tạo xung ic 555……………………………………….trang 10 Hình dạng thật , hoạt động ic 555 Dải tần số tạo mạch K Phần 3 :Hiển thị led đo n………………………………… ……trang 13 Nguyên lí hoạt động led TH A M Phần ... người lập trình , vi điều khiển tiến hành đọc,lưu trữ thông tin ,đo thời gian tiến hành đóng mở cấu Trong thiết bị điện điện điện tử dân dụng,các vi điều khiển,điều khiển hoạt đọng TV,máy giặt,đầu...
 • 5
 • 1,435
 • 33

Kiem tra chuong I DS 7 ( co Ma Tran )

Kiem tra chuong I DS 7 ( co Ma Tran )
... 1(a,d);2(d); 3( b);4 (c);5(b);6(a) II-Tự Luân: ( i m) B i 1: a.Phát biểu SGK ( 1 ) b (2 ) =……= 64 (0 ,5 ) B i 2: a)  3 :  − ÷= ……= (1 ,5 ) 2 4 21 b) 3-2,5:0,5 c) = …….= 52.53 =………= 54 - (1 ) ( ... (* *) 5 54 (* *) B i 3: (* *) Tìm hai số x ; y biết : x y = x + y = -32 B i : (* * *) So sánh số : 2515 810.330 HẾT ĐÁP ÁN Trường THCS Tân An Luông –Vũng Liêm I- Trắc nghiệm :(M i câu 0,5 i m) 1(a,d);2(d); ... 6(* *) ( −4 ) Kết phép tính: : a.4 b -4 c 16 d.-16 II-Tự luận: ( i m ) B i 1: (* ) a.Viết công thức luỹ thừa luỹ thừa b Áp dụng: Tính (2 ) B i 2: Tính: a  3 : − (* *) 2 4÷   b.3-2,5:0,5 c (* *)...
 • 3
 • 279
 • 1

Đề KT 1tiết sô1 kỳII- anh 7(có ma trận+đáp án)

Đề KT 1tiết sô1 kỳII- anh 7(có ma trận+đáp án)
... sinh nghe lần) II.Tổng số điểm Mỗi câu đợc 0,5 điểm 1) Mai/she caught in the rain (on the way home yesterday) On the way home yesterday Mai/she caught in the rain 2) (She had to stay in bed) ... lot 3) The doctor took her temperature 4) Yes, she was III.Tổng số điểm Mỗi câu đợc 0,5 điểm 1) a made b.didn t do/ did not c) will buy d)did you go/ did go 2) 1.c 2.d 3.b 4.a IV.Tổng số điểm Mỗi...
 • 2
 • 283
 • 0

kiểm tra hkII tin 7ma trân và đáp an

kiểm tra hkII tin 7 có ma trân và đáp an
... Chọn hàng vào Insert chọn Rows c Chọn hàng vào Insert chọn Columns d Cả câu a b dều Câu 13:Muốn chữ nghiêng em sử dụng nút lệnh: a b c d Câu 14: Để gộp nhiều ô trang tính thành ô thực canh liệu ... a b c d Câu 16: Để lọc dự liệu ta thực bước nào? a Insert / AutoFilter b Data / AutoFilter c.Format / Filter d Data / Filter / AutoFilter Phần 2: Tự Luận (2đ) Cho bảng tính sau: Câu hỏi: 1.Tính...
 • 3
 • 3,481
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: bài 5 thực hành cơ bản với led 7 đoạnmạch giải mã led 7 đoạnthiết kế mạch giải mã đèn led 7 đoạnthiết kế mạch giải mã led 7 đoạnmạch giải mã bcd sang led 7 đoạncó bao nhiêu ic giải mã cho led 7 đoạnic giải mã cho led 7 đoạnic giải mã led 7 đoạncác loại ic giải mã led 7 đoạnthiết kế mạch giải mã đèn led 7 đoạn hien thi ngay sinhthiet ke mach giai ma led 7 doan hien thi ngay thang nambang ma led 7 doanma quet led 7 doansử dụng mux thiết kế mạch giải mã bcd sang led 7 đoạn loại ca tốt chungbang ma cho led 7 doanNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâykết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)giáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămE 10phân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương I. §10. Làm tròn sốNiên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch