Hoạch định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO), Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO), Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
... giúp đỡ Công ty Cổ phần thực phẩm xuất Đồng Giao, tiến hành nghiên cứu đề tài Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Công ty cổ phần thực phẩm xuất Đồng Giao (DOVECO), Thị Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình ... thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Công ty thời gian tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu (1) Thế chiến lược đa dạng hóa sản phẩm? (2) Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm chiến lược phụ trợ công ty Cổ phần thực ... thức Công ty trình thực chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Qua việc nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Công ty, đề tài thu số kết sau: Thực trạng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm chiến lược...
 • 148
 • 1,786
 • 14

hoàn thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần kinh đô trong lĩnh vực thực phẩm

hoàn thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần kinh đô trong lĩnh vực thực phẩm
... tiễn chiến lược đa dạng hóa sản phẩm bánh kẹo Chương 2: Thực trạng tình hình triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần Kinh Đô Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện ... lượng) sản phẩm coi sản phẩm 1.1.3 Khái niệm chiến lược đa dạng hóa sản phẩm : 1.1.3.1 Khái niệm chiến lược đa dạng hóa sản phẩm: Theo đại từ điển Thuật ngữ kinh tế học: “ Đa dạng hóa sách lược ... cứu chiến lược Đại học Harvard Mỹ chia chiến lược đa dạng hóa sản phẩm thành hình thức: Đa dạng hóa đồng tâm, Đa dạng hóa chiều ngang đa dạng hóa hỗn hợp  Đa dạng hóa đồng tâm: Với chiến lược...
 • 78
 • 379
 • 2

Hoạch định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP

Hoạch định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP
... trạng công ty cổ phần vận biển VINASHIP Chƣơng 4: Hoạch định chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm công ty cổ phần vận biển VINASHIP CHƢƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC 2.1 Chiến ... trạng công ty: 65 3.4 Vận dụng ma trận SWOT để đề xuất số phƣơng án đa dạng hoá sản phẩm: 65 CHƢƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẠI BIỂN VINASHIP ... công ty chọn đề tài Hoạch định Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ” để viết luận văn thạc sỹ nhằm nghiên cứu thực trạng Công ty để từ đề xuất chiến lƣợc đa dạng...
 • 88
 • 105
 • 0

Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm của công ty prudenso

Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm của công ty prudenso
... CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PRUDENTIAL ) Những sản phẩm công ty Với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm công ty đa có nhiều sản phẩm để thoả mãn nhu cầu riêng biệt khách hàng, công ty có loại sản ... theo đưa nhà hoạch định chiến lược công ty Prudential định chọn chiến lược đa dạng hoá sản phẩm chiến lược làm cho công ty Prudential công ty có số sản phẩm nhiều có sản phẩm sớm để đáp ứng cho ... nghèo) 1.2.2) Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm công ty a) Những lựa chọn chiến lược công ty Như ta biết để đưa chiến lược đắn nhà hoạch định chiến lược công ty phải vào thông tin người làm công tác...
 • 46
 • 341
 • 0

Thực trạng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty văn phòng phẩm Hồng Hà.

Thực trạng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty văn phòng phẩm Hồng Hà.
... Khoa Marketing Đề án môn học Chơng II: thực trạng chiến lợc đa dạng hóa sản phẩm công ty văn phòng phẩm hồng hà I c im v quỏ trỡnh phỏt trin v sn phm ca cụng ty 1.1 c im v quỏ trỡnh phỏt trin c ... Nguyễn Thị Ngoan Lớp Marketing 46B Khoa Marketing Đề án môn học Chơng I: Nội dung chiến lợc đa dạng hóa sản phẩm I Khỏi nim v phõn loi sn phm marketing 1.1 Khỏi nim Theo quan im ca marketing ... Chơng III: ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn công ty Cụng ty phũng phm Hng H l cụng ty u tiờn sn xut v kinh doanh cỏc thit b phũng phm thit b trng hc Vỡ vy cụng ty cú b dy kinh nghim thc tin kt...
 • 28
 • 225
 • 0

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật, thực trạng và định hướng đa dạng hóa sản phẩm của công ty Cổ phần Thăng Long

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật, thực trạng và định hướng đa dạng hóa sản phẩm của công ty Cổ phần Thăng Long
... nghiệp Phần Thứ ba giải pháp đa dạng hoá sản phẩm nớc ép trái Công ty Cổ phần Thăng Long Định hớng đa dạng hoá sản phẩm Công ty Cổ phần Thăng Long Sau phân tích đặc điểm kinh tế - kỹ thuật thực trạng ... việc đa dạng hoá sản phẩm Công ty 1.4 Đặc điểm cấu sản xuất Cơ cấu sản xuất Công ty đợc sơ đồ hoá nh sau: 17 Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 2.Cơ cấu sản xuất Công ty cổ phần Thăng Long Công ty Xởng sản ... vậy, Công ty không ngừng cải tiến, đổi chất lợng sản phẩm, nh đa dạng hóa sản phẩm để tăng khả cạnh tranh nhằm đảm bảo tồn phát triển Công ty Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm Công ty Cổ phần Thăng...
 • 75
 • 217
 • 0

Một số giải pháp phát nhằm triển đa dạng hoá sản phẩmcông ty cổ phần dược TRAPHACO

Một số giải pháp phát nhằm triển đa dạng hoá sản phẩm ở công ty cổ phần dược TRAPHACO
... gồm phần sau : Phần I : Những vần đề đa dạng hoá sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp Phần II : Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm công ty TRAPHACO Phần III : Một số giải pháp đa dạng hoá sản phẩm công ... trường kinh doanh Đa dạng hoá sản phẩm nội dung cụ thể đa dạng hoá sản xuất đa dạng hoá kinh doanh công nghiệp Khi thực đa dạng hoá sản phẩm, doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm công nghiệp mình, ... thức đa dạng hoá nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá sản phẩm : Các hình thức đa dạng hoá sản phẩm : Trong trình mở rộng kinh doanh doanh nghiệp thực đa dạng hoá sản phẩm với hình thức khác Sau số...
 • 168
 • 257
 • 0

Hoạch định chiến lược Marketing Thương mại điện tử cho Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Hoạch định chiến lược Marketing Thương mại điện tử cho Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
... vấn đề hoạch định chiến lược Marketing điện tử cho website: www.Vnpay.com Thứ nhất, đề tài đưa giải pháp để đề xuất cho công ty phương pháp quy trình hoạch định chiến lược Marketing điện tử cho ... xuất cho công ty giải pháp hoạch định chiến lược Marketing TMĐT cho website: www.Vnpay.com phát triển theo chiến lược kinh doanh điện tử công ty đề Bao gồm: Nội dung quy trình hoạch định chiến ... nhận thức thực trạng vấn đề cần giải công ty Vnpay, tác giả định chọn đề tài: Hoạch định chiến lược Marketing TMĐT cho Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm đề tài khóa luận tốt nghiệp...
 • 60
 • 325
 • 2

Hoạch định chiến lược marketing cho bánh trung thu của công ty cổ phần kinh đô giai đoạn 2012 2015 tại thị trường việt nam

Hoạch định chiến lược marketing cho bánh trung thu của công ty cổ phần kinh đô giai đoạn 2012 2015 tại thị trường việt nam
... thị phần bánh trung thu lớn thị trường nội địa Thách thức lớn đặt cho công ty Kinh Đô phải thực việc trì củng cố khả dẫn dắt thống lĩnh thị trường dòng sản phẩm bánh trung thu kinh đô Trong giai ... Eximbank Đặc biệt năm 2010, Kinh Đô tiến hành việc sáp nhập Công ty CBTP Kinh Đô Miền Bắc (NKD) Công ty Ki Do vào Công ty Cổ Phần Kinh Đô (KDC) Định hướng Kinh Đô thông qua công cụ M&A, mở rộng quy ... ty cổ phần Kinh Đô, dòng sản phẩm trung thu Kinh Đô, I sản phản bánh trung thu trăng vàng Giới thiệu công ty 1.1 Kinh Đô thành lập từ năm 1993, trải qua 17 năm hình thành phát triển, đến Kinh Đô...
 • 112
 • 875
 • 3

hoạch định chiến lược marketing cho mặt hàng gas của công ty cổ phần vật tư hậu giang đến năm 2016

hoạch định chiến lược marketing cho mặt hàng gas của công ty cổ phần vật tư hậu giang đến năm 2016
... 3.1: Công ty cổ phần vật Hậu Giang  Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Vật Hậu Giang:  1976: Công ty Cổ phần Vật Hậu Giang thành lập có tên Công ty Vật tỉnh Hậu Giang Công ... thách thức Công ty ? Đâu đối thủ Công ty cổ phần vật Hậu Giang ? Hoạch định chiến lược marketing cho sản phẩm Gas đem lại lợi ích cho Công ty cổ phần vật Hậu Giang ? Các chiến lược đề sau ... doanh Công ty cổ phần vật Hậu Giang đến năm 2016 Mục tiêu 2: Hoạch định chiến lược marketing dự báo nhu cầu cho mặt hàng Gas Công ty cổ phần vật Hậu Giang đến năm 2016 Mục tiêu 3: Đề xuất...
 • 96
 • 186
 • 0

Một số phương hướng biện pháp nhằm phát triển đa dạng hoá sản phẩmCông ty Khí Hà Nội

Một số phương hướng biện pháp nhằm phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội
... Chơng1: Một số nội dung lý luận đa dạng hoá sản phẩm Chơng2: Thực trạng tình hình đa dạng hoá sản phẩm công ty Chơng 3: Một số phơng hớng biện pháp nhằm phát triển đa dạng hoá sản phẩm Chơng số nội ... thất bại phát triển đa dạng hoá sản phẩm doanh nghiệp 1.3 .Một số nội dung yêu cầu chủ yếu hoạt động đa dạng hoá sản phẩm 1.3.1 Một số nội dung đa dạng hoá sản phẩm Hoạt động đa dạng hoá sản phẩm ... đắn Công ty khí Nội 48 2.3.2.Những tồn hoạt động đa dạng sản phẩm Công ty khí Nội 50 2.3.3.Nguyên nhân tồn 52 Chơng ba : Một số phơng hơng biện pháp nhằm phát triển đa dạng hoá sản phẩm Công...
 • 103
 • 70
 • 0

phương hướng và biện pháp nhằm phát triển đa dạng hóa sản phẩmcông ty khí hà nội

phương hướng và biện pháp nhằm phát triển đa dạng hóa sản phẩm ở công ty cơ khí hà nội
... quan điểm đạo công ty khí Nội đề định hướng phát triển đa dạng hoá sản phẩm Duy trì phát triển đa dạng hoá sản phẩm theo hướng hỗn hợp tức kết hợp nâng cao chất lượng, cải tiến đa dạng hoá mẫu ... công ty: Sản phẩm công ty bao gồm sản phẩm truyền thống từ thành lập loại máy công cụ sản phẩm truyền thống Sau năm 1986 đế đáp ứng nhu cầu sản phẩm thị trường công ty đa dạng hoá sản phẩm, đổi công ... tới đa dạng hoá sản phẩm đa dạng hoá sản phẩm thường thực đâu, nội dung sao? Hoạt động đa dạng hoá sản phẩm doanh nghiệp thực tập trung công tác xây dựng phương án thực phương án đa dạng hoá sản...
 • 73
 • 57
 • 0

Hoạch định chiến lược EMarketing cho website Moon.vn của Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục trực tuyến Aladanh

Hoạch định chiến lược EMarketing cho website Moon.vn của Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục trực tuyến Aladanh
... Marketing trực tuyến Logo Công ty cổ phần công nghệ giáo dục trực tuyến 21 Aladanh Giao diện website Moon.vn công ty cổ phần công nghệ 23 giáo dục trực tuyến Aladanh Quy trình hoạch định chiến lược ... phần công nghệ giáo dục trực tuyến Aladanh 2.2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ giáo dục trực tuyến Aladanh - Tên đầy đủ công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục trực tuyến Logo 26 27 ... động hoạch định chiến lược marketing trực tuyến cho website Moon.vn Công ty cổ phần công nghệ giáo dục trực tuyến Aladanh Công ty chưa có phương pháp tổ chức để hoạch định chiến lược Marketing trực...
 • 67
 • 394
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của omochiến lược đa dạng hóa sản phẩmchiến lược đa dạng hóa sản phẩm của pepsichiến lược đa dạng hóa sản phẩm của unileverchiến lược đa dạng hóa sản phẩm là gìchiến lược đa dạng hoá sản phẩm của tập đoàn sony tại thị trường vnchiến lược đa dạng hóa sản phẩm của p gví dụ về chiến lược đa dạng hóa sản phẩmưu điểm của chiến lược đa dạng hóa sản phẩmchiến lược đa dạng hóa sản phẩm của kinh đôcác chiến lược đa dạng hóa sản phẩmchiến lược đa dạng hóa sản phẩm của coca colachiến lược đa dạng hóa sản phẩm của viettelchiến lược đa dạng hóa sản phẩm của applechiến lược đa dạng hóa sản phẩm của hondachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây