Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức năng dược liệu chứa vi nang

Nghiên cứu khả năng phòng và chữa trị ung thư của hoạt chất paenol tách chiết từ cây xích thược việt nam trên chuột được gây u thực nghiệm

Nghiên cứu khả năng phòng và chữa trị ung thư của hoạt chất paenol tách chiết từ cây xích thược việt nam trên chuột được gây u thực nghiệm
... t bào ung thư b ch c u (K562), dòng ung thư vú (T617), dòng ung thư gan (Bel-7404), dòng ung thư c t cung (Hela) [32] Bình thư ng, t bào ung thư b bào là: t c ch b i ch c ng a ung thư c a t bào ... tr ung thư có hi u qu kinh t , an toàn cho nhân dân V i lí trên, ti n hành ñ tài Nghiên c u kh phòng ch a tr ung thư c a ho t ch t Paeonol tách chi t t Xích thư c Vi t Nam chu t ñư c gây u th ... có th nuôi c y ñư c v y t bào ung thư sao?” C u tr l i ñã xu t hi n t bào ung thư Hella tách t t cung m t ph n dòng t bào ung thư ñ u tiên ñư c nuôi c y v n ñư c nuôi c y cho ñ n ñ s d ng vào m...
 • 81
 • 261
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 3

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 3
... Nghiên cứu khả xử nước thải chứa số hợp chất nitro vòng thơm phương pháp hấp phụ than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Khảo sát ảnh hưởng thời gian hấp phụ tới khả hấp phụ ... Nghiên cứu khả xử nước thải chứa số hợp chất nitro vòng thơm phương pháp hấp phụ than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh loại than hoạt tính DNT Thí nghiệm khả hấp phụ DNT than ... 53 Khoa Môi trường- ĐHKHTN - HQGHN Nghiên cứu khả xử nước thải chứa số hợp chất nitro vòng thơm phương pháp hấp phụ than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Hệ than hoạt tính...
 • 46
 • 771
 • 8

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 1,2

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 1,2
... 2-Hydroxylamino-dinitrotoluen (2-HDNT), 4Hydroxylamin-dinitrotoluen (4-HDNT), 2-Amino-dinitrotoluen (2-ADNT), 4-Aminodinitrotoluen (4-ADNT), 2,6-Diamino-nitrotoluen (2,6-DANT), 4,6-Diamino-nitrotoluen ... ca nú: Phenol 1,2. 1 0-1 0 o -nitro phenol 6,8.1 0-8 m -nitro phenol 5,0.1 0-9 p -nitro phenol 7,0.1 0-8 2,4-dinitro phenol 5,6.1 0-4 2,6-dinitro phenol 1,0.1 0-4 1.1.1.4 c tớnh ca cỏc hp cht nitro thm [7,9,10] ... II (6) Bể Khử trùng (7) Nước thải xử Hệ thống xử THT Hệ thống xử cân lắng huyền phù (12) (13) Hệ thống hồ thực vật (10) Bể lắng lọc IV (11) Hỡnh 1.3 S h thng x nc thi nhim TNT bng...
 • 34
 • 712
 • 6

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh
... phương pháp thông dụng để xác định hợp chất hữu Phương pháp ứng dụng để xác định đồng thời chất carbamat Tuy nhiên, phương pháp có độ nhạy sử dụng detector UV, sử dụng detector huỳnh quang, phương ... hóa chất bảo vệ thực vật rau Theo báo cáo Cục Bảo vệ thực vật, có 23% số hộ nông dân vi phạm quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật nông sản Một số loại ... bảo vệ thực vật độc với người động vật máu nóng mức độ khác Theo đặc tính hóa chất bảo vệ thực vật chia làm hai loại: chất độc cấp tính chất độc mãn tính Chất độc cấp tính: Mức độ gây độc phụ thuộc...
 • 85
 • 605
 • 4

Luận văn nghiên cứu khả năng phòng trừ bệnh hại trên cây cà chua và cây cải bắp vụ đông xuân năm 2009 2010 bằng chất kích kháng tại xã yên mỹ, thanh trì, hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng phòng trừ bệnh hại trên cây cà chua và cây cải bắp vụ đông xuân năm 2009 2010 bằng chất kích kháng tại xã yên mỹ, thanh trì, hà nội
... 2010 t i Thanh Trì, N i 22 4.1.1 Tình hình b nh h i chua v thu ñông năm 2009 t i Thanh Trì, N i 22 4.1.2 Tình hình b nh h i c i b p v ñông xuân năm 2009 2010 t i Thanh Trì, N i 4.2 ... dân, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u kh phòng tr b nh h i chua & c i b p v ñông xuân năm 2009 - 2010 b ng ch t kích kháng t i Yên M , Thanh Trì, N i.” 1.2 M c ñích, yêu c u nghiên ... n hành ñi u tra thành ph n b nh h i chua t i huy n Thanh Trì, N i K t qu ñư c trình bày b ng 4.1 B ng 4.1 Thành ph n m c ñ ph bi n c a b nh h i chua v thu ñông 2009 t i Thanh Trì, Hà...
 • 91
 • 515
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua
... giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo điều kiện ngập nước (mô trình giải phóng kim loại bãi thải đuôi quặng nghèo đồng sulfua ngập nước ao, hồ), tiến hành lắp đặt thiết bị nghiên ... LUẬN Trong trình nghiên cứu khả giải phóng kim loại từ mô hình mô bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sulfua (quặng chalcopyrite), rút kết luận sau Phong hoá quặng đường giải phóng kim loại vào môi trường ... trình giải phóng kim loại Khi pH giảm nồng độ kim loại tăng 3.2.2.2 Ảnh hưởng ion photphat đến trình giải phóng kim loại nặng Bảng 3.6 Ảnh hưởng ion photphat đến khả giải phóng kim loại từ quặng...
 • 23
 • 235
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)
... vậy, đề tài “Nghiờn cứu khả giải phúng số kim loại nặng từ cỏc bói thải, quặng đuụi nghốo pyrit (FeS2 )” lựa chọn nhằm mục đớch: - Nghiờn cứu khả phong húa giải phúng KLN từ quặng đuụi nghốo FeS2 ... 3.4 So sánh khả giải phóng KLN từ hai điều kiện phong hóa bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit Trờn sở kết nghiờn cứu hai điều kiện phong hoỏ quặng pyrit ngập nước xung nước, sử dụng cỏc số liệu 22 ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiờn cứu luận văn cỏc kim loại nặng bị phong húa từ quặng pyrit sắt (FeS2) vào mụi trường nước đất -Phạm vi nghiờn cứu luận văn...
 • 30
 • 277
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh hoạt chất đối kháng vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng của các chủng nấm sợi phân lập từ rừng đà lạt

nghiên cứu khả năng sinh hoạt chất đối kháng vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng của các chủng nấm sợi phân lập từ rừng đà lạt
... 3.1 : Kết khảo sát khả sinh hoạt chất đối kháng chủng nấm phân lập từ rừng Đà Lạt – Lâm Đồng vị trí lấy mẫu Bảng 3.2 : Kết thống kê hoạt chất đối kháng chủng nấm sợi phân lập từ rừng Đà Lạt – Lâm ... chọn chủng nấm sợi khả sinh hoạt chất đối kháng ức chế, tiêu diệt VSV gây bệnh trồng Nội dung nghiên cứu đề tài: - Phân lập khiết chủng nấm sợi từ rừng Đà Lạt - Xác định khả sinh hoạt chất đối ... phát từ thực tế trên, vi c tiến hành thực đề tài : Nghiên cứu khả sinh hoạt chất đối kháng VSV gây bệnh cho trồng chủng nấm sợi phân lập từ rừng Đà Lạt vi c làm cần thiết Mục đích đề tài Phân lập...
 • 300
 • 912
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thực hiện dịch vụ thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt của các hộ nông dân ở địa bàn huyện Gia Lam - Hà Nội" potx

Tài liệu Báo cáo
... rắn sinh hoạt hộ nông dân khu vực nghiên cứu Trong trình thu thập, xử số liệu, nghiên cứu đánh giá số yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả WTP hộ nông dân dịch vụ thu gom, quản lý, xử ... khâu với việc thu gom, quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt để trình mang lại hiệu nhiều cho xã hội Bài viết xác định cầu hàng hóa dịch vụ môi trường hộ nông dân địa bàn nghiên cứu nhằm xây ... thu gom, quản lý, xử CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm, phương pháp sử dụng chủ yếu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng môi trường công tác quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm 3.1.1 Thực...
 • 7
 • 663
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam
... nng sinh cỏc cht hot ng sinh hc ca mt s loi nm ln thuc Basidiomycetes phõn lp t rng ma nhit i Bc Vit nam Ch nhim d ỏn phớa Vit Nam: Lờ Mai Hng Hc hm, hc v, chuyờn mụn : Phú giỏo s, Tin s Sinh ... phỏt trin v sinh tng hp enzym ca chng CP8 - 32 - ảnh hởng nhiệt độ nuôi cấy tới phát triển sinh enzym chủng CP8 Sinh khối (g/l) 18 16 14 12 10 Tơng quan hoạt tính (O4 50 nm ) 1.4 16.3 Sinh khối ... ảnh hởng củathời gian nuôi cấy tới phát triển sinh enzym chủng CP8 Twơng quan hoạt tính (OD450nm) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Sinh khối (g/l) 0.4 0.3 0.2 0.1 1 tuần tuần tuần tuần Thời gian Sinh khối...
 • 155
 • 451
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam phụ lục

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam phụ lục
... VIT NAM Một số hình ảnh nuôi cấy nấm lớn phòng thí nghiệm Hình ảnh chủng nấm nuôi cấy môi trờng rắn (Rơm) Một số hình ành thử hoạt tính phòng sinh học thực nghiệm Thử khả sinh enzyme Thử Hoạt ... Cerebroside B Hợp chất đợc phân lập từ loài Pachybasium sp., Clitocybe sp Schizophyllum commune Hợp chất đợc phân lập từ nấm hầu thủ Hericium erinaceus [7] Tuy nhiên, lần đợc phân lập từ loài Pyrrhoderma ... tên Cerebroside B Hợp chất đợc phân lập từ loài Pachybasium sp., Clitocybe sp Schizophyllum commune, nhiên lần đợc phân lập từ loài Hericium Theo tài liệu công bố, hợp chất kích thích biệt hóa...
 • 64
 • 290
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề
... phát triển có hiệu quả, đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho ... tuyển chọn giống lan cho sản xuất - Đã đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ hoa cho giống lan tuyển chọn Các biện pháp kỹ thuật có tính khả thi ... hưởng biện pháp che sáng đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan Den5 3.3.1.2 Ảnh hưởng biện pháp che sáng đến khả hoa giống lan Den5 Như vậy, với giống lan Den5, chế độ che sáng...
 • 27
 • 389
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định khả năng giải phóng hoạt chấtnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạntài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng phục hồi rừng sau nương rẫy khu vực bị tác động tại khu bảo tồn vượn cao vít xã phong nậm trùng khánh cao bằngnghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nnghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt củacon lai giữa gà ai cập với gà ác thái hoà trung quốcnghiên cứu khả năngnghiên cứu khả năng nảy mầmnghiên cứu khả năng tái chếSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aBài 9. o, c