HƯỚNG dẫn CÁCH THUYẾT TRÌNH

bài giảng kỹ năng thuyết trình - hướng dẫn cách thuyết trình đạt được kết quả cao nhất

bài giảng kỹ năng thuyết trình - hướng dẫn cách thuyết trình đạt được kết quả cao nhất
... ràng, kỹ không phép chủ quan Một thuyết trình coi tốt đạt mục tiêu sau: - Không làm thời gian người nghe - Cấu trúc thuyết trình tốt - Thực thuyết trình lôi hấp dẫn - Nhấn mạnh điểm quan trọng - ... lập mục tiêu cụ thể cho thuyết trình Mục tiêu cụ thể thuyết trình phải đảm bảo yêu cầu sau: - Cụ thể, rõ ràng - Có thể lượng hoá kiểm tra - Có thể đạt - Hướng đến kết - Thời gian thực Tập luyện ... thành công thuyết trình Thuyết trình trước đám đông, để thành công, bạn phải người làm chủ tình huống, bạn cần đặt câu hỏi: - Thuyết trình gì? - Thuyết trình nào? - Người nghe cảm nhận nào? - Người...
 • 13
 • 833
 • 0

Tiểu luận An toàn và bảo mật hệ thống thông tin Về IPSec Và Hướng Dẫn Cách Chặn Trình Duyệt Web Với IPSec

Tiểu luận An toàn và bảo mật hệ thống thông tin Về IPSec Và Hướng Dẫn Cách Chặn Trình Duyệt Web Với IPSec
... nói cách khác, IPSec tập hợp chuẩn mở thiết lập để đảm bảo cẩn mật liệu, đảm bảo tính toàn vẹn liệu chứng thực liệu thiết bị mạng IPSec cung cấp cấu bảo mật tầng (Network layer) mô hình OSI IPSec ... AH dịch vụ mã hoá bảo mật dòng liệu không cung cấp 1.4 Ưu khuyết điểm Ipsec Ưu điểm: - Khi IPSec triển khai tường lửa định tuyến mạng riêng, tính an toàn IPSec áp dụng cho toàn vào mạng riêng mà ... cứng phầm mềm mật mã bị hạn chế phủ số quốc gia Chặn duyệt web với Ipsec 2.1 Cấu hình danh sách lọc hoạt động lọc • • Mở cửa sổ MMC (Start > Run > MMC) Add IP Security and Policy Management Snap-In...
 • 25
 • 218
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 6 pot

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 6 pot
... lập doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước khuyến khích: cổ phần hoá doanh nghiệp Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước chủ trương lớn Nhà nước phận chế quản Đến năm 1998 toàn quốc có 18 doanh ... nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực thương mại dịch vụ công nghiệp chế biến Theo số liệu Tổng cục quản vốn tài sản nhà nước doanh nghiệp, số 33724 doanh nghiệp ... pháp cho phong cách thể chế làm việc mới: Chính phủ hợp tác đối thoại thẳng thắn, bình đẳng với doanh nghiệp, cải tiến tổ chức doanh nghiệp xác định rõ quyền tự chủ để trao đổi lại cho doanh...
 • 5
 • 192
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 5 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 5 pptx
... phân biệt quản 24 25 Nhà nước với quản sản xuất kinh doanh, hình thành chế quản nhà nước với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước thay choi chế Bộ quan hành chủ quản doanh nghiệp Nếu ... 22 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển tư trongn việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Sự vận dụng Việt Nam từ trước đại hội ... Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đô thị khu công nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực thương mại, dịch vụ công nghiệp chế biến; quy mô doanh nghiệp...
 • 5
 • 176
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 4 doc
... 17 tồn tuần hoàn T T việc bán H bị vào tuần hoàn đó, trở thành hình thái kết thúc thân tuần hoàn Quan điểm Mác - Lênin vấn đề chu chuyển tư Nếu nghiên cứu tuần hoàn tư bản, nghiên ... gồm trình tái sản xuất nó, hay trình tăng thêm giá trị Khi định kỳ Sx Sx kết thúc, tư mang hình thái yếu tố sản xuất tiền đề việc lặp lại tuần hoàn Tuần hoàn tư coi trình định kỳ, hành vi cá biệt ... tư cá biệt bỏ vào ngành sản xuấta hoàn thành tuần hoàn vận động nó, lại trở lại hình thái ban đầu lại diễn lại trình Muốn cho giá trị bảo tồn mãi tiếp tục tăng thêm giá trị với tư cách giá trị...
 • 5
 • 218
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 3 pot
... tư cách tuần hoàn cô lập, nói lên T tức tiền tệ (hay tư công nghiệp thực tuần hoàn hình thái tư - tiền tệ) Trái lại tuần hoàn Sx gian đoạn thứ nhất, tức giai đoạn trình sản xuất chấm dứt, trình ... lớn Sx ban đầu Việc tích luỹ tiền Việc t tức giá trị thặng dư biến thành tiền, bỏ thêm vào giá trị - tư trình vận động hay không, gia nhập trình tuần hoàn cách nhập làm với tư T 13 14 thành đại ... chung tuần hoàn tư sản xuất Slđ Sx H - T T - H Sx (Sx) Tlsx 14 15 2 .3 Tuần hoàn tư - hàng hoá Công thức chung tuần hoàn tư hàng hoá là: H - T - H Sx H H sản phẩm mà tiền đề hai tuần hoàn nói...
 • 5
 • 180
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 2 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 2 pdf
... tiếp tục tuần hoàn tư bản; t bị tiêu dùng với tư cách thu nhập (t - h) vào lưu thông chung, lại tách khỏi tuần hoàn tư Chỉ có phận t hoạt động làm tư tiền tệ phụ thêm gia nhập tuần hoàn mà Trong ... chuẩn bị cho trình sản xuất lại thể bước quay trở trình ấy, việc lặp lại trình ấy, bước mở cho trình tái sản xuất, mở cho việc lặp lại trình làm tăng thêm giá trị 10 Một lần T - Slđ việc mua bán ... hẳn, h - t - h gia nhập lưu thông tư chừng mà h phần giá trị H Mối quan hệ tuần hoàn tư với tư cách phận lưu thông chung, tuần hoàn tư với tư cách khâu lưu thông độc lập, biểu lộ tiếp tục xem...
 • 5
 • 241
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết tuần hoàn và việc quản lý doanh nghiệp phần 1 doc
... cảm ơn! B Phần nội dung Phần I: thuyết chung tuần hoàn chu chuyển tư I Cơ sở luận vấn đề tuần hoàn chu chuyển tư Quan điểm Mác - Lênin tuần hoàn tư Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tư ... tổng tuần hoàn Bây giai đoạn thứ hai tuần hoàn lại giai đoạn thứ lưu thông Tuần hoàn thứ kết thúc T trở lại mở đầu tuần hoàn thứ hai với tư cách tư - tiền tệ Tính chất tuần hoàn thay đổi cách ... hình thái thân tuần hoàn 2.2 Tuần hoàn tư sản xuất Công thức chung tuần hoàn tư sản xuất là: SX H - T - H SX Tuần hoàn nói lên hoạt động lắp lắp lại cách chu kỳ tư sản xuất, hay trình sản xuất...
 • 5
 • 235
 • 0

ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP BẰNG CÁCH THUYẾT TRÌNH

ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP BẰNG CÁCH THUYẾT TRÌNH
... thú tự tin học tập môn Toán nên mạnh dạn trình bày cách làm III NỘI DUNG ĐỀ TÀI Để hướng dẫn học sinh ôn tập cách thuyết trình thực bước cụ thể sau: - Thông báo nội dung ôn tập, vấn đề chủ yếu ... cho học sinh thuyết trình Tổ chuẩn bị Sau xin trình bày phần tổ chức cho học sinh ôn tập phương pháp thuyết trình : ÔN TẬP THI HỌC KỲ I LỚP 11 theo chương trình nâng cao 1/ Thông báo nội dung ôn ... cầu ôn tập với học sinh trình độ giỏi tạo cho học sinh hứng thú học tập Hoàn thành soạn tổ để trình bày trước thầy cô bạn giúp em ôn luyện kiến thức chương - Thuyết trình trước tập thể tập...
 • 10
 • 725
 • 2

Một số hướng dẫn cách trình bày các công trình nghiên cứu khoa học

Một số hướng dẫn cách trình bày các công trình nghiên cứu khoa học
... Khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết khoa học - Phạm vi nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở nghiên cứu B Phần thứ hai: Kết nghiên cứu Cơ sở lí ... pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu công cụ nghiên cứu khoa học thực nhiệm vụ đề tài Tổng kết phương pháp nghiên cứu khoa học phải đủ thực tổng nhiệm vụ đề tài Mỗi phương pháp nghiên cứu nên ... GV hướng dẫn Liền cuối thời gian thực tế Viết Theo kế hoạch, quy định Nộp sản phẩm cho GV hướng dẫn 2.11 Dàn ý công trình nghiên cứu Lập dàn ý công trình nghiên cứu xác định liệt kê cấu trúc công...
 • 4
 • 1,388
 • 2

Hướng dẫn cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học
... c i ti n cách trình bày, t i thi u t n d ng èn chi u trình bày Cách dùng èn chi u (OverHead): ây phương án ơn gi n nh t hi u qu nh t Hãy chu n b trình bày (k c hình v ) l b o v b ng cách s d ... làm vi c Kh c sách ngo i ng tham kh o Kh t ng h p ki n th c, vi t báo cáo Hình th c trình bày báo cáo Th i h n hoàn thành n p báo cáo 15 45 15 10 5 T ng c ng: 100 i m B ng phân i m nói m t nh hư ... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ I H C Qu c Gia TP.HCM Trư ng H Khoa h c T nhiên Lu n văn ph i c trình bày ng n g n, rõ ràng, m...
 • 26
 • 1,368
 • 2

Hướng dẫn cách trình diễn Powerpoint

Hướng dẫn cách trình diễn Powerpoint
... 09/08/13 PowerPoint 2003 - Nguyn Xuõn Hựng VD Microsoft PowerPoint l chng trỡnh tt cho phộp chun b t liu thuyt trỡnh dng slides Thông thường, chương trình trình diễn (presentation) PowerPoint ... 09/08/13 PowerPoint 2003 - Nguyn Xuõn Hựng VD 15 Thoỏt PowerPoint Ging Word, Excel (Hóy thoỏt PowerPoint chun b cho bc tip theo) 09/08/13 PowerPoint 2003 - Nguyn Xuõn Hựng VD 16 Thoỏt Powerpoint ... Programs Microsoft office Microsoft PowerPoint 2003 C3: Kớch ỳp chut vo c to lp bi PowerPoint cú dng *.PPT 09/08/13 PowerPoint 2003 - Nguyn Xuõn Hựng VD Mn hỡnh PowerPoint 2003 M mt bn trỡnh din...
 • 60
 • 355
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn cách thuyết trìnhhướng dẫn làm thuyết trìnhhướng dẫn làm thuyết trình tiếng anhhướng dẫn cách lập trình tổng đài điện thoạihướng dẫn làm thuyết trình bằng flashhướng dẫn làm thuyết trình bằng powerpoint 2003hướng dẫn làm thuyết trình bằng powerpointhướng dẫn làm thuyết trình videohướng dẫn làm thuyết trình bằng prezihướng dẫn cách lập trình webhướng dẫn cách làm bài thuyết trìnhhướng dẫn cách sử dụng chương trình proshow goldhướng dẫn cách trình bày luận vănhướng dẫn cách trình chiếu powerpoint 2003hướng dẫn cách trình chiếu powerpoint 2007chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả