Sự phát triển du lịch hà nội trong thời kỳ đổi mới (1990 2004) thực trạng và giải pháp

Sự phát triển du lịch nội trong thời kỳ đổi mới

Sự phát triển du lịch hà nội trong thời kỳ đổi mới
... điểm phát triển ngành du lịch Nội 3.2.2 Mục tiêu phát triển ngành du lịch Nội 3.3 Những giải pháp để phát triển ngành du lịch Nội 3.3.1 Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước kinh doanh du ... NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI 3.1 Xu hướng triển vọng phát triển du lịch 3.1.1 Dự báo ngành du lịch năm đầu kỷ 21 3.1.2 Định hướng phát triển du lịch Việt Nam 3.2 Định hướng phát triển du lịch Nội 3.2.1 ... lực 2.2 Đặc điểm phát triển du lịch Nội trước năm 1990 2.2.1 Quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển du lịch Nội 2.2.2 Kết quả, hạn chế 2.3 Thực trạng du lịch Nội giai đoạn 1990...
 • 181
 • 56
 • 0

Phát triển du lịch thành phố hồ chí minh theo hướng bền vững hiện trạng giải pháp đến năm 2030

Phát triển du lịch thành phố hồ chí minh theo hướng bền vững  hiện trạng và giải pháp đến năm 2030
... B TR NGă GIÁO D CăVÀă ÀOăT O I H C KINH T TP H C TR N H PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH CHÍ MINH NG H CHÍ MINH THEO H B N V NG ậ HI N TR NG VÀ GI I PHÁP NG N N M 2030 Chuyên ngành : Kinh t ... NGă2:ăTH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH B N V NG THÀNH PH H CHệ MINH GIAIă O N 2006 N 2013 22 2.1 T ng quan v thành ph H Chí Minh 22 2.2 Tài nguyên du l ch thành ph H Chí Minh 22 ... vi c phát tri n du l ch theo h ng lai, ng b n v ng h t s c c n thi t V i lý trên, tác gi ch n đ tài Phát tri n du l ch Thành Ph H Chí Minh theo h ng b n v ng – hi n tr ng gi i pháp đ n n m 2030 ...
 • 105
 • 211
 • 1

Thương mại - dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta, thức trạng giải pháp.DOC

Thương mại - dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta, thức trạng và giải pháp.DOC
... thơng mại dịch vụ năm đổi nớc ta chơng 3: giải pháp để phát triển thơng mại dịch vụ nớc ta 1: mục tiêu quan điểm vấn đề thơngmại dịch vụ nớc ta 2:các giải pháp chủ yếu cho thơng mại dịch vụ Website: ... rút qua nghiên cứu thơng mại năm đổi nớc ta dịch vụ Qua phân tích thực trạng thơng mại- dịch vụ nớc ta năm đoỏi ta thấy thơng mại- dịch vụ nớc ta có đóng góp không nhỏ vào GDP nâng cao đời sống ... NGàY 2 5-4 -1 994) quy định hàng hoá ,dịch vụ kinh doanh có điều kiện thị trờng nớc (NĐ 02/CP ngày 5-1 - 1995) Ngày 0 3-1 - 1996, nhà nớc ban hành nghị sử phạt vi phạm hành lĩnh vự thơng mại -dịch vụ...
 • 27
 • 397
 • 6

Thương mại - dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta_ thức trạng giải pháp

Thương mại - dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta_ thức trạng và giải pháp
... thơng mại dịch vụ năm đổi nớc ta chơng 3: giải pháp để phát triển thơng mại dịch vụ nớc ta 1: mục tiêu quan điểm vấn đề thơngmại dịch vụ nớc ta 2:các giải pháp chủ yếu cho thơng mại dịch vụ phần ... thơng mại - dịch vụ I khái niệm thơng mại dịch vụ vai trò thơng mại dịch vụ khái niệm thơng mại Để tồn phát triển, ngời cần nhiều nhu cầu khác nhaunh: ăn, ở, mặc, chữa bệnh, học tập, giải trí ... NGàY 2 5-4 -1 994) quy định hàng hoá ,dịch vụ kinh doanh có điều kiện thị trờng nớc (NĐ 02/CP ngày 5-1 - 1995) Ngày 0 3-1 - 1996, nhà nớc ban hành nghị sử phạt vi phạm hành lĩnh vự thơng mại -dịch vụ...
 • 27
 • 208
 • 0

Luận văn: Thương mại - dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta, thức trạng giải pháp potx

Luận văn: Thương mại - dịch vụ trong những năm đổi mớỉ nước ta, thức trạng và giải pháp potx
... Thương mại - dịch vụ năm đổi mớỉ nước ta, thức trạng giải pháp" Nội dung đề tài gồm: CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận thương mại - dịch vụ 1: Bản chất vai trò thương mại - dịch vụ 2: Nội dung thương ... thương mại dịch vụ 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại - dịch vụ CHƯƠNG 2: Thực trạng thương mại - dịch vụ 1:Đặc điểm phát triển thương mại dịch vụ nước ta 2: Phân tích thức trạng thương mại dịch ... vụ năm đổi nước ta 3: Kết luận rút qua nghiên cứu thương mại dịch vụ năm đổi nước ta CHƯƠNG 3: giải pháp để phát triển thương mại dịch vụ nước ta 1: mục tiêu quan điểm vấn đề thươngmại dịch vụ...
 • 29
 • 199
 • 0

SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HiỆN ĐẠI HÓA .doc

SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HiỆN ĐẠI HÓA .doc
... riêng khách du lịch văn hoá mà nhiều đối tợng khác chơng I cần thiết để phát triển du lịch văn hoá thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá I Vai trò vị trí du lịch văn hoá phát triển du lịch Những ... cách hợp lý Phát triển du lịch văn hoá thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc a Sự phát triển du lịch văn hoá góp phần làm tăng thu nhập quốc dân cho địa phơng - đất nớc du lịch thông ... văn hoá Sự phát triển du lịch văn hoá nói riêng du lịch nói chung đòi hỏi phải có điều kiện khách quan điều kiện chủ quan cần thiết định 13 Điều kiện phát triển du lịch văn hoá Điều kiện để phát...
 • 32
 • 389
 • 1

Phát triển du lịch văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Phát triển du lịch văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
... công nghiệp hoá, đại hoá Điều kiện để phát triển du lịch văn hoá Phát triển du lịch văn hoá thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Kinh nghiệm chủ yếu số nớc phát triển du lịch văn hoá ... riêng khách du lịch văn hoá mà nhiều đối tợng khác chơng I cần thiết để phát triển du lịch văn hoá thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá I Vai trò vị trí du lịch văn hoá phát triển du lịch Những ... lịch Việt Nam) 32 mở đầu chơng I cần thiết để phát triển du lịch văn hoá thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá I Vai trò vị trí du lịch văn hoá phát triển du lịch Những nét khái quát du lịch...
 • 33
 • 354
 • 2

Khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố nội trong thời kỳ đổi mới thực trạng giải pháp phát triển luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố hà nội trong thời kỳ đổi mới  thực trạng và giải pháp phát triển  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf
... để phát triển khu vực kinh tế nhân thành phố Nội Nhiệm vụ: Thông qua phân tích vai trò, thực trạng khu vực kinh tế nhân thành phố Nội thời kỳ đổi mới, luận văn nêu lên số giải pháp ... LỢI THẾ PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Nhận định tổng quát tiềm năng, lợi thành phố Nội việc phát triển khu vực kinh tế nhân Thành phố Nội địa ... năng, lợi phát triển thực trạng khu vực kinh tế nhân thành phố Nội Chƣơng 3: Mục tiêu, phương hướng giải pháp phát triển khu vực kinh tế nhân thành phố Nội giai đoạn 2005 - 2010 Chƣơng...
 • 114
 • 129
 • 1

phát triển khu du lịch núi sam thành phố châu đốc (tỉnh an giang), thực trạng giải pháp

phát triển khu du lịch núi sam thành phố châu đốc (tỉnh an giang), thực trạng và giải pháp
... Chương Thực trạng phát triển khu du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) - Chương Những định hướng giải pháp phát triển khu du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) 11 Chương ... hướng giải pháp phù hợp, khả thi cho việc phát triển DL địa phương 41 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH NÚI SAM THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC (TỈNH AN GIANG) 2.1 Khái quát khu Núi Sam Châu Đốc 2.1.1 ... động du lịch khu du lịch số địa phương Việt Nam 36 1.2.3 Tiểu kết chương 39 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH NÚI SAM THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC (TỈNH AN GIANG) 41 2.1 Khái quát khu Núi...
 • 134
 • 519
 • 2

vấn đề xuất khẩu của nội trong thời kỳ đổi mới - thực trạng giải pháp

vấn đề xuất khẩu của hà nội trong thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp
... Nội thời kỳ đổi (1986 - 2000 )- Thực trạng giải pháp" làm đề tài nghiên cứu Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Luận văn có đối tợng nghiên cứu hoạt động xuất Nội thời kỳ đổi kinh tế (1986 - 2000) ... nghiệp chế biến hàng xuất Chơng Thực trạng hoạt động xuất Nội thời kỳ đổi kinh tế (1986 - 2000) 2.1.Đặc điểm chung Thành phố Nội: 2.1.1 Những lợi Thủ đô Nội việc phát triển xuất khẩu: Là Thủ ... thuyết xuất kinh nghiệm số Thành phố nớc nớc việc đẩy mạnh xuất Chơng 2: thực trạng hoạt động xuất Nội thời kỳ đổi kinh tế (1986 - 2000) Chơng 3: Quan điểm giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất Thành...
 • 82
 • 310
 • 0

ngân sách phường của thành phố nội trong thời kỳ đổi mới

ngân sách phường của thành phố hà nội trong thời kỳ đổi mới
... chi ngân sách phờng thành phố nội Hai mơi 20 năm qua, địa giới hành thành phố Nội có nhiều thay đổi; với việc chuyển thị xã sáu huyện tỉnh Tây tỉnh Vĩnh Phúc, Nội thành lập thêm số quận ... Nhà nớc, hệ thống NSNN nớc ta bao gồm: NSTW ngân sách cấp quyền địa phơng, bao gồm: Ngân sách cấp tỉnh thành phố trực thuộc TW; Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngân sách ... cấu thành ngân sách quận, ngân sách quận phận cấu thành ngân sách thành phố Toàn NSĐP phận NSNN Nh vậy, trớc đây, NSP nằm NSNN, đợc tổng hợp vào NSNN Tuy nhiên, tính chất phức tạp NSP cần có thời...
 • 98
 • 239
 • 0

luận văn văn hóa ứng xử của người nội trong thời kỳ đổi mới hiện

luận văn văn hóa ứng xử của người hà nội trong thời kỳ đổi mới hiện
... văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1 Quan niệm, đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1.1 Quan niệm văn hóa ứng xử xây dựng văn ... điểm văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi kết kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội thể giá trị văn hóa hình thành thời kỳ đổi Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử thời kỳ đổi ... ), để văn hóa ứng xử “sống” phát triển cộng đồng 1.1.2 Một số đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội Đặc điểm văn hóa ứng xử người Nội phần tách rời đặc điểm văn hóa tinh...
 • 102
 • 3,042
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: luận văn văn hóa ứng xử của người hà nội trong thời kỳ đổi mới hiệnchính sách phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mớiphát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ đổi mới phục vụ nghiên cứu quy hoạch thủy lợitac dung cua am thuc trong viec phat trien du lich ha noiquy hoạch tổng thể phát triển du lịch hà nộiquy hoạch phát triển du lịch hà nộikế hoạch phát triển du lịch hà nộichiến lược phát triển du lịch hà nộiđịnh hướng phát triển du lịch hà nộixu hướng phát triển du lịch hà nộigiải pháp phát triển du lịch hà nộimột số biện pháp khai thác tài nguyên du lịch của khu phố cổ để phát triển du lịch hà nộikhái quát về phát triển du lịch hà nộiđánh giá sơ lược tình hình phát triển du lịch hà nội giai đoạn 2001 2006hiện trạng phát triển du lịch hà nộiQuyết định 554 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 2478 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 2361 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông vào Khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2300 QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau khai thác trắng rừng trồng năm 2016 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Thuận do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 2519 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 4307 QĐ-BNN-BVTV năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vậtQuyết định 1924 QĐ-CHK năm 2016 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Cục Hàng không Việt NamQuyết định 4296 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 2309 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án trồng cây phân tán, cây che bóng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1400 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3701 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 5603 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 3263 QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong các đô thị thuộc địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 5206 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 4132 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh HóaQuyết định 1206 QĐ-UBND-HC về dừng thực hiện đề tài tuyển chọn cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 627 QĐ-UBND năm 2016 về Bộ đơn giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung tỉnh Bắc Giang