Nghiên cứu phát triển du lịch MICE tại các khách sạn 4 sao ở hạ long quảng ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch MICE tại các khách sạn 4 sao hạ long quảng ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch MICE tại các khách sạn 4 sao ở hạ long  quảng ninh
... Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch Mice khách sạn : khách sạn Sài Gòn Hạ Long khách sạn Hạ Long Plaza, khách sạn Hạ Long Pearl - Chỉ thuận lợi, khó khăn khách sạn khai thác thị trường du lịch ... niệm du lịch Mice, đặc điểm du lịch Mice, môi trường kinh doanh phát triển du lịch Mice, xu hướng phát triển du lịch Mice Việt Nam giới kinh nghiệm thực tiễn phát triển du lịch Mice nước - Nghiên ... trở lớn cho khách sạn Từ vấn đề tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch MICE khách sạn Hạ Long - Quảng Ninh Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn đưa mục đích nghiên cứu...
 • 140
 • 66
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị hội thảo - tại các khách sạn 4 sao Hạ Long - Quảng Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị hội thảo - tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long - Quảng Ninh
... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch MICE khách sạn Hạ Long - Quảng Ninh Lịch sử nghiên cứu vấn đề Hiện giới nghiên cứu du lịch MICE xuất nhiều nước có ngành du lịch phát triển Mỹ, Pháp, ... kinh doanh du lịch MICE khách sạn Hạ Long - Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh du lịch MICE khách sạn nghiên cứu Từ đề xuất giải pháp phát triển du lịch MICE khách sạn nghiên cứu, rút học ... Phòng hội nghị, hội thảo: Hiện nay, hầu hết sở lưu trú từ – Hạ Long có hệ thống phòng hội nghị hội thảo để phục vụ khách MICE Các khách sạn có phòng hội nghị, khách sạn có phòng khách sạn Sài...
 • 131
 • 682
 • 1

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch
... phát triển nhân lực khách sạn Thành ph Cần Thơ Chương Giải pháp phát triển nhân lực khách sạn Thành phố Cần Thơ 10 CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN 1.1 Khái niệm, vai trò khách ... phát triển nguồn nhân lực khách sạn Thành phố Cần Thơ làm luận văn thạc sĩ Hy vọng thành công luận văn góp phần đắc lực vào phát triển khách sạn hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực ... pháp phát triển nhân lực khách sạn chương sau 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.1 Tổng quan du lịch Cần Thơ 2.1.1 Vị trí địa lý TP Cần Thơ...
 • 129
 • 304
 • 0

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch
... phát triển nhân lực khách sạn Thành ph Cần Thơ Chương Giải pháp phát triển nhân lực khách sạn Thành phố Cần Thơ 10 CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN 1.1 Khái niệm, vai trò khách ... phát triển nguồn nhân lực khách sạn Thành phố Cần Thơ làm luận văn thạc sĩ Hy vọng thành công luận văn góp phần đắc lực vào phát triển khách sạn hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực ... pháp phát triển nhân lực khách sạn chương sau 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.1 Tổng quan du lịch Cần Thơ 2.1.1 Vị trí địa lý TP Cần Thơ...
 • 129
 • 112
 • 0

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các khách sạn 3 sao Nội theo nội dung dự án EU. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Kim Liên và khách sạn Sài Gòn

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các khách sạn 3 sao ở Hà Nội theo nội dung dự án EU. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Kim Liên và khách sạn Sài Gòn
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN HÀ MY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO HÀ NỘI THEO NỘI DUNG DỰ ÁN EU NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH ... tác quản phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THEO NỘI DUNG DỰ ÁN EU TẠI KHÁCH SẠN KIM LIÊN VÀ KHÁCH SẠN SÀI GÒN 2.1 Hệ thống khách ... phát triển nguồn nhân lực khách sạn Sài Gòn theo dự án EU 2.2 .3. 1 Quản nguồn nhân lực Khách sạn Sài Gòn khách sạn ba với quy mô trung bình so với hệ thống khách sạn ba địa bàn thành phố Hà...
 • 118
 • 541
 • 1

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại các khách sạn 4 sao Hạ Long. Khảo sát đối với khách du lịch Hàn Quốc

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long. Khảo sát đối với khách du lịch Hàn Quốc
... Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn phùng thị vân trang nghiên cứu chất l-ợng dịch vụ ăn uống khách sạn hạ long Khảo sát khách du lịch hàn quốc Chuyờn ngnh: Du lch ... 32.700 31.600 32.850 M 36 .48 2 39.019 40 .700 41 .518 44 .098 c 46 .795 50.215 52.800 61.500 63. 345 c 25.983 35.891 36.700 36.000 37.859 Malaysia 34. 756 32. 748 21.500 21.900 23. 147 10 Nht Bn 20.151 26.077 ... 290. 946 241 .122 195.600 247 .800 2 94. 882 Hn Quc 188 .49 7 181.825 129.200 1 94. 500 206.170 Phỏp 79.330 88.252 85.500 83.800 85 .47 6 i Loan 53.989 55.287 53.900 95.800 102.506 Thỏi Lan 56.2 24 58.3 34 32.700...
 • 136
 • 526
 • 0

Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao Hạ Long

Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long
... tác quản trị nguồn nhân lực khách sạn Hạ Long Vũ Thị Hằng Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực khách sạn Hạ Long CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH ... nhà quản trị nhân lực tính phức tạp sản phẩm dịch vụ khách sạn Vũ Thị Hằng Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực khách sạn Hạ Long Như vậy, quản trị nguồn nhân lực kinh doanh khách sạn ... thực trạng công tác 32 Vũ Thị Hằng Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực khách sạn Hạ Long CHƢƠNG ƢU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN HERITAGE HẠ LONG, ...
 • 156
 • 558
 • 1

Chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao Hạ Long thực trạng và giải pháp

Chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long thực trạng và giải pháp
... nội dung dịch vụ lưu trú chất lượng dịch vụ lưu trú Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn Hạ Long Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn Hạ Long Chƣơng ... thiên nhiên khách sạn) 1.2.2 Chất lượng dịch vụ lưu trú 1.2.2.1 .Chất lượng dịch vụ dịch vụ Khách sạn a Chất lượng: Để hiểu sâu chất lượng dịch vụ, cần tìm hiểu chất lượng Chất lượng phạm trù phức ... khách sạn làm thoả mãn tất đối tượng khách đến khách sạn đánh giá dịch vụ lưu trú chất lượng hay không Ngoài 19 chất lượng dịch vụ thể bước thực dịch vụ lưu trú Các bước thực dịch vụ lưu trú...
 • 125
 • 694
 • 2

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao tỉnh bà rịa - vũng tàu

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao ở tỉnh bà rịa - vũng tàu
... pháp phát triển nguồn nhân lực Du lịch khách sạn - Về không gian: Phạm vi nghiên cứu khách sạn tỉnh Rịa Vũng Tàu - Về thời gian: Các số liệu phục vụ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Du lịch ... http://jumla.vn/vi/tin-tuc/doanh-nghiep/quan-tri-nhan-su/771-bi-quyet-giu-channguoi-gioi-trong-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho.html 41 http://www quantrinhansu-online.com/chien-luoc-nhan-su/ 42 http://vimeco.com/?id =41 4] Thu hút nhân lực chất lượng cao - vấn ... http://btmedia.vn/?thamso=cat0&id =45 38 http://dddn.com.vn/chuyen-de/van-hoa-doanh-nghiep.htm 39 http://www.kynangquanly.com/xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep/ 40 http://jumla.vn/vi/tin-tuc/doanh-nghiep/quan-tri-nhan-su/771-bi-quyet-giu-channguoi-gioi-trong-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho.html...
 • 7
 • 130
 • 2

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
... TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2.1 Khái quát đặc điểm nguồn nhân lực khách sạn Rịa Vũng Tàu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách ... lịch khách sạn tỉnh Rịa Vũng Tàu Chƣơng Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch khách sạn tỉnh Rịa Vũng Tàu CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN 1.1 ... nhân lực Du lịch khách sạn - Về không gian: Phạm vi nghiên cứu khách sạn tỉnh Rịa Vũng Tàu - Về thời gian: Các số liệu phục vụ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Du lịch khách sạn tỉnh Rịa...
 • 130
 • 277
 • 0

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020
... trạng nguồn nhân lực nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn nhân lực khách sạn tỉnh Lâm Đồng chương 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1 ... lý luận phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực khách sạn tỉnh Lâm Đồng Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khách sạn tỉnh Lâm Đồng 4 CHƢƠNG ... TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 24 2.1 Khái quát khách sạn tỉnh Lâm Đồng 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn tỉnh Lâm Đồng 24 2.1.2...
 • 101
 • 339
 • 3

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao thành phố huế ( nghiên cứu trường hợp khách sạn saigon morin và khách sạn camellia

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao ở thành phố huế ( nghiên cứu trường hợp khách sạn saigon morin và khách sạn camellia
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  LA NHẬT ANH ÐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ LƢU TRÚ TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO THÀNH PHỐ HUẾ (Nghiên cứu trường hợp khách sạn Saigon Morin khách sạn Camellia) Chuyên ... luận thực tiễn chất lượng đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú KS - Khảo sát thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú KS TP Huế - Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú KS TP Huế - Đề xuất ... sở lý luận đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn Chương Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn TP Huế Chương Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú...
 • 159
 • 411
 • 2

Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân lực bộ phận lễ tân tại các khách sạn 4 sao Nghệ An

Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân lực bộ phận lễ tân tại các khách sạn 4 sao ở Nghệ An
... luận quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn Chương Thực trạng công tác quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn Nghệ An Chương Các đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực phận lễ tân khách ... 1.1 .4. 1 Vai trò phận lễ tân khách sạn 20 1.1 .4. 2 Nhiệm vụ phận lễ tân 21 1.2 Quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn 23 1.2.1 Mục tiêu quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn 23 1.2.2 ... động khách sạn số phận khách sạn, chưa nghiên cứu sâu nhân lực phận lễ tân khách sạn Tuy nhiên, nay, chưa có công trình nghiên cứu, đánh giá cách tổng quát quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn...
 • 108
 • 377
 • 3

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch
... công nhân viên 31 Phần II Tình hình Quản trị nguồn nhân lực Tại viện nghiiên cứu phát triển du lịch I Qúa trình hình thành phát triển viện nghiên cứu phát triển du lịch Viện nghiên cứu phát triển ... Phần II: Tình hình quản trị nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Phất triển Du lịch Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Để hoàn thành chuyên ... lý luận quản trị nguồn nhân lực I TổNG QUAN CHUNG Về QUảN TRị NHâN LựC Khái niệm nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm Nguồn nhân lực nguồn lực ngời đợc nghiên cứu dới nhiều khía cạnh .Nguồn nhân lực với...
 • 76
 • 474
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
... tiễn phát triển DLST - Nghiên cứu tiềm du lịch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái nhân tố ảnh hưởng tới huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - ... đẩy mạnh phát triển DLST Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng khách du lịch, tài nguyên du lịch sinh thái, chủ ... dân sống Hoà Bình lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình với mong muốn đóng góp phần tiếng nói giúp ban quản lý có điều chỉnh để phát triển ngày...
 • 11
 • 2,577
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: th ực trạng kinh doanh du lịch mice tại các khách sạn 4 sao ở hạ longcác giải pháp phát triển du lịch mice tại các khách sạn 4 saomột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các khách sạn ba sao ở hà nội nói chung tại khách sạn kim liên và khách sạn sài gòn nói riêngmột số bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các khách sạn ba sao ở hà nộiđịnh hướng phát triển du lịch và định hướng phát triển khách sạn 4 sao ở hạ longnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninhđề tài nghiên cứu phát triển du lịchnghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vân đồn quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia pù mát nghệ annghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng gốm bát tràngluận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi tỉnh hoà bìnhnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninhnghien cuu phat trien du lich ben vung tai chua huongnghiên cứu phát triển du lịch tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu phát triển du lịch văn hóabài kiểm tra 15 chương 1Đề thi cuối năm lớp 5đề ôn cuối năm lop 5DE KIEM TRA CUOI TUAN 3 lop 4VIOLYMPIC TOAN-ANH 4 VONG 2Tuần 12. Mùa thảo quảBài 5. Luyện tập chuộtBài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tínhTuần 17. Ca dao về lao động sản xuấtBài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing TestBài 1. Máy tính và chương trình máy tính.giao an sinh học 8Bài 8. Hợp tác với những người xung quanhKH công nghệ 6Tuần 3KHCD truong mam nonTHỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨCGA THÁNG 9/2017KHGD năm 2017- 2018 trẻ 4-5 tuổiTuần 5. Từ đồng âm