bộ câu hỏi ôn thi hỗ trợ tín dụng và một số gợi ý

CÂU HỎI ÔN THI THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

CÂU HỎI ÔN THI THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
... ngày d) Không Câu 20: Một công ty gặp khó khăn thu hồi công nợ, cho dù số ngày khoản phải thu không thay đổi giảm dần a) Đúng b) Sai Câu 21: Đối với hoạt động thẩm định tín dụng, công cụ Chu ... sản cố định suy giảm năm gần Giả định giá trị tài sản cố định không đổi, bạn đưa kết luận xu hướng công ty nói trên? a) Tốc độ gia tăng tài sản cố định chậm tốc độ tăng trưởng công ty b) Công ty ... f) Vốn cổ phần Câu 7: Lựa chọn câu SAI số câu sau Giả định công ty liên tục đầu tư thêm tài sản cố định mới, so với việc áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, việc áp dụng phương pháp...
 • 10
 • 319
 • 2

SHB 2013 – 80 Câu hỏi ôn thi Thẩm định tín dụng KHDN

SHB 2013 – 80 Câu hỏi ôn thi Thẩm định tín dụng KHDN
... ngày d) Không Câu 20: Một công ty gặp khó khăn thu hồi công nợ, cho dù số ngày khoản phải thu không thay đổi giảm dần a) Đúng b) Sai Câu 21: Đối với hoạt động thẩm định tín dụng, công cụ Chu ... sản cố định suy giảm năm gần Giả định giá trị tài sản cố định không đổi, bạn đưa kết luận xu hướng công ty nói trên? a) Tốc độ gia tăng tài sản cố định chậm tốc độ tăng trưởng công ty b) Công ty ... f) Vốn cổ phần Câu 7: Lựa chọn câu SAI số câu sau Giả định công ty liên tục đầu tư thêm tài sản cố định mới, so với việc áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, việc áp dụng phương pháp...
 • 22
 • 250
 • 0

CÂU HỎI ÔN THI THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHDN – SHB 2013

CÂU HỎI ÔN THI THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHDN – SHB 2013
... ngày d) Không Câu 20: Một công ty gặp khó khăn thu hồi công nợ, cho dù số ngày khoản phải thu không thay đổi giảm dần a) Đúng b) Sai Câu 21: Đối với hoạt động thẩm định tín dụng, công cụ Chu ... sản cố định suy giảm năm gần Giả định giá trị tài sản cố định không đổi, bạn đưa kết luận xu hướng công ty nói trên? a) Tốc độ gia tăng tài sản cố định chậm tốc độ tăng trưởng công ty b) Công ty ... f) Vốn cổ phần Câu 7: Lựa chọn câu SAI số câu sau Giả định công ty liên tục đầu tư thêm tài sản cố định mới, so với việc áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, việc áp dụng phương pháp...
 • 22
 • 86
 • 0

Bộ câu hỏi ôn thi thuế tin học 2014

Bộ câu hỏi ôn thi thuế tin học 2014
... thị? A Các thông tin cấu hình máy tính hệ điều hành sử dụng B Các thông tin máy in C Các thông tin Card net D Tất thông tin 16 Trong Windows Explorer, phím sử dụng để đổi tên tệp tin? A Phím F1 ... C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai 67 Nội dung trang Web A Chứa thông tin dạng văn B Chứa thông tin dạng Hình ảnh, âm C Chứa thông tin dạng Video D Tất 68 Trong Internet Explorer, ô Address A (I) ... nghiêng, đậm 36 Trong Microsoft Word, công cụ Drawing A (I).Là công cụ chuyên dùng để vẽ, tuỳ chỉnh hình ảnh… B (II).Là hai công cụ chương trình C (III).Là công cụ chuyên dùng để tạo bảng biểu (table)...
 • 12
 • 642
 • 36

Bộ câu hỏi ôn thi nghiệp vụ chuyên đề tín dụng + đáp án

Bộ câu hỏi ôn thi nghiệp vụ chuyên đề tín dụng + đáp án
... sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” không? Anh (chị) nêu lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định trên? 20 A Khoản Điều Quy định sách tín dụng ... khuyến khích phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ “chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, Hội đồng quản trị ... thị trấn nên không coi hộ gia đình khu vực “Nông thôn” B Tại Khoản Điều Quy định sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP Chính phủ Thông tư số 14/2010/TT-NHNN...
 • 45
 • 717
 • 2

bộ câu hỏi ôn thi tư tưởng HỒ CHÍ MINH Có đáp án

bộ câu hỏi ôn thi tư tưởng HỒ CHÍ MINH Có đáp án
... Trang tư ng H Chí Minh V tư ng văn hóa fương Tây, HCM ti p thu tư ng văn hóa dân ch & CM c a Pháp c a M V tư ng dân ch c a CM Pháp, HCM ti p thu tư ng c a nhà khai sáng (Vônte, ... n m i v tư ng kháng chi n ki n qu c Th i kỳ tư ng HCM bư c phát tri n m i b t n i dung sau: ó n i tư ng k/c k t h p v i ki n qu c, ti n hành k/c k t h p v i xd ch DCND tư ng chi ... v i cách ng c m quy n Trang tư ng H Chí Minh Trong nh ng giai ý nghĩa v ch o n ng ó giai o n tư ng HCM i cho CMVN? Hãy ch ng minh Trong nh ng giai o n giai o n t 1921 – 1930 ý...
 • 47
 • 296
 • 0

bộ câu hỏi ôn thi Chứng Chỉ A tin học

bộ câu hỏi ôn thi Chứng Chỉ A tin học
... Escape (ESC) d Phím Delete, phím F3, phím cách Câu 6: Câu sai? Thao tác x a ô có đặc điểm sau: a X a toàn nội dung ô b.X a toàn định dạng ô c.X a đ a ô d.X a toàn công thức có ch a đ a ô Câu ... Header and Footer c View - Header and Footer d Format - Header and Footer Câu 28: Trong Word, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a Microsoft Equation b Ogranization ... văn, ta thực : a Format - Drop Cap b Insert - Drop Cap c Edit - Drop Cap d View - Drop Cap Câu 32: Trong soạn thảo văn Word, muốn lưu hồ sơ với tên khác, ta thực a File - Save b File - Save As c...
 • 8
 • 186
 • 2

Bộ câu hỏi ôn thi tín dụng vietinbank 2010

Bộ câu hỏi ôn thi tín dụng vietinbank 2010
... vốn,định hướng tín dụng NHCT; mức độ rủi ro tín dụng rủi ro ngành, rủi ro sách, rủi ro thị trường TH chưa có đủ thông tin cần thi t để xác định GHTD KH/nhóm KHLQ có nhu cầu cấp tín dụng ngay, NHCTD ... hàng, chưa đánh giá rủI ro giao dịch Do cấp sản phẩm tín dụng cụ thể, chi nhánh phảI đánh giá rủI ro khoản tín dụng Câu 9: Công ty A có quan hệ tín dụng với chi nhánh NHCT X chi nhánh NHCT Y với GHTD ... đồng tín dụng hành, trưởng phòng khách hàng người ký kiểm soát tờ trình thẩm định đề xuất cấp tín dụng, họp Hội đồng tín dụng, vai trò trưởng phòng khách hàng là: a) Thư ký hội đồng tín dụng...
 • 68
 • 255
 • 0

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ
... Câu hỏi Anh/chị cho biết người nộp thuế TTĐB hoàn thuế nộp trường hợp nào? Câu hỏi Anh/chị cho biết quy định khấu trừ thuế TTĐB? Nêu 01 ví dụ Câu hỏi Giá tính thuế hàng hoá chịu thuế TTĐB không ... giải số tiền thuế nộp thừa nào? Câu Anh (Chị) cho biết người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành định hành thuế? Nêu biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế mà quan quản lý Thuế áp dụng Câu Anh (Chị) ... xử lý nào? Câu Anh (Chị) cho biết nguyên tắc việc khai thuế tính thuế theo quy định Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành? Câu Anh (Chị) cho biết coi tiền thuế nộp thừa? Người nộp thuế có quyền...
 • 36
 • 433
 • 3

bo cau hoi on thi

bo cau hoi on thi
... Các đá trầm tích biển phân bố rộng khắp lãnh thổ, đặc biệt đá vơi tuổi Đêvon Cacbon-Pecmi có nhiều miền Bắc Tài liệu ơn thi tốt nghiệp mơn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 Các hoạt động uốn nếp ... q trình phong hóa hình thành đất, nguồn nhiệt ẩm dồi khí hậu, lượng nước phong phú mạng lưới sơng ngòi nước ngầm, phong phú đa dạng thổ nhưỡng giới sinh vật tạo nên diện mạo sắc thái thi n nhiên ... núi hướng Tây Bắc-Đơng Nam, gồm dãy núi so le, song song, hẹp ngang + Cao đầu, thấp trũng Phía Bắc vùng núi Tây Nghệ An, phía Nam vùng núi Tây Thừa Thi n-Huế Mạch cuối dãy Bạch Mã-ranh giới với...
 • 44
 • 299
 • 0

bộ câu hỏi ôn thi hk2-11

bộ câu hỏi ôn thi hk2-11
... Bộ câu hỏi tự ơn tập thi HKII năm 2009-2010 37/Hợp chất 1, - đimetylbenzen có tên gọi khác là: 38/ Dưới tác ... hiđrat hố thu ancol ? 72/ Có tượng xảy nhỏ dd Glixerol vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 ? trang Bộ câu hỏi tự ơn tập thi HKII năm 2009-2010 73/ C7H8O có đồng phân phenol 74/ Nêu tượng xảy cho khí CO2 vào ... thành phân tử hiđrocacbon mạch ngắn nhờ tác dụng nhiệt hoặc xúc tác q trình 94/Thành phần khí thi n nhiên khí mỏ dầu là: 95/Khí mỏ dầu gọi 96/Q trình chưng cất than đá tiến hành điều kiện...
 • 3
 • 287
 • 0

Bộ câu hỏi ôn thi lý thuyết Vật Lý 12

Bộ câu hỏi ôn thi lý thuyết Vật Lý 12
... điện biến thi n với chu kì T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kì T B biến thi n điều hoà với chu kì C biến thi n điều hoà với chu kì 2T D không biến thi n theo ... C 12, 5g D 6,25g Các nguyên tử gọi đồng vò hạt nhân chúng có A số prôtôn B số nơtron C khối lượng D số nuclôn 14 Hạt nhân C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prôtôn nơtron B prôtôn nơtron C prôtôn ... ứng hạt nhân: Be + α → X + n Hạt nhân X A 12 C B 16 O C 12 B D 14 C 14 10 Trong hạt nhân C có A prôtôn nơtron B prôtôn 14 nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn electron A 11 Nếu phóng xạ, hạt nhân nguyên...
 • 25
 • 284
 • 0

BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC ( có đáp án)

BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC ( có đáp án)
... nhân, phận (b) Trực tuyến đòa bàn (d) Bộ máy tổ chức (c) Trực tuyến sản phẩm 73: Phát biểu sau mô hình tổ chức (d) Câu (a) kết hợp thêm câu (b) hoặc/và câu (c) 70: Trong đối tượng bò quản trò, ... doanh nhận đònh (b) Người quản trò cấp điều hành (c) Người quản trò cấp (d) Người quản trò cấp sở 51: Phát biểu sau không xác nói kỹ người quản trò: (a) Kỹ kỹ thuật khả cần thi t để thực công ... chức quản trị trường ĐH khác với d) Tất yếu tố 110.Nhà quản trị nên triệu tập họp nào? chức quản trị cơng ty SAI a)Cần thi t chuẩn bị trước để tránh thời 11.Nhà quản trị nên khả làm việc (kỹ...
 • 19
 • 3,724
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minhbộ câu hỏi ôn thi rung chuông vàngbộ câu hỏi ôn thi triết họcbộ câu hỏi ôn thibộ câu hỏi ôn thi công chức thuế 2012bộ câu hỏi ôn thi ai là triệu phúcâu hỏi ôn thi trắc nghiệm tin học đại cươngbộ câu hỏi on thi cao học môn nguyên lý kế toánbộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nướcbộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm quản trị học có đáp ánbộ cau hoi on thi cong chuc hanh chinh nam 2015bộ câu hỏi ôn thi phần sinh học di truyềnbo cau hoi on thi luat cong phap quoc te 2bộ câu hỏi ôn thi istqbđề thi hỗ trợ tín dụng ngân hàng shbĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học