Tính toán tải lượng ô nhiễm không khí

TÌM HIỂU PHẦN MỀM ENVIMAP - TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHO NHIỀU NGUỒN ĐIỂM

TÌM HIỂU PHẦN MỀM ENVIMAP - TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHO NHIỀU NGUỒN ĐIỂM
... http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-giam-sat-chatluong-khong-khi-khu-cong-nghiep-amata-loteco-dong-nai-36636/ http://www.kilobooks.com/ung-dung-phan-mem -envimap- giam-sat-o-nhiem-khong- khi -cho- khu-kinh-te-dung-quat-quang-ngai-57760 http://www.zbook.vn/ebook/xay-dung-mo-hinh-giam-sat-moi-truong-khong-khi-khu- ... http://www.zbook.vn/ebook/xay-dung-mo-hinh-giam-sat-moi-truong-khong-khi-khu- cong-nghiep-bien-hoa-1-bang-ky-thuat-tin-hoc-38505/ http://blogv.p-gis.com/2011/02/giam-sat-o-nhiem-khong-khi.html Bùi Tá Long, Các phần mềm môi ... ENVIMAP phần mềm tích hợp GIS, CSDL môi trường hình toán học mẫu lan truyền chất ô nhiễm môi trường không khí môi trường nước Các CSDL khí tượng, điểm lấy mẫu chất lượng không khí, nguồn thải điểm, ...
 • 43
 • 548
 • 5

Tài liệu Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe docx

Tài liệu Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe docx
... Ô nhiễm không khí không khí có mặt chất lạ có biến đổi quan trọng thành phần không khí , làm cho không sạch, bụi, có mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn,… CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NGUỒN Ô ... TOBACCO SMOKE Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ BÊN NGÒAI CACBON MONOXIT (CO) Là loại khí không màu, không mùi, không vị Tạo cháy không hoàn toàn vật liệu có chứa cacbon than, dầu số chất hữu khác Khí thải từ ... nhiễm độc, nhiều người bị mù Năm 1992 (Mexico): Ô nhiễm không khí bật giới-trường học đóng cửa, tạm ngừng họat động nhiều nhà máy, xí nghiệp nhằm giảm lượng khí độc KHÁI NIỆM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ...
 • 139
 • 769
 • 7

Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm, dự báo và thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn thải của nhà máy tuynel từ sơn

Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm, dự báo và thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn thải của nhà máy tuynel từ sơn
... TH HIU_57DT_MSSV:208357 Page A X L KH THI BấN NGOI CT GVHD:TS NGUYN C LNG TíNH TOáN TảI Lợng chất gây ô nhiễm từ nguôn thải A NGUN THI T Lề NUNG (NGUN THI S 01) I TNH TON LNG NHIấN LIU CP CHO ... ny khụng c tớnh toỏn v x thỡ rt cú th s gõy ụ nhim mụi trng.Theo nhim v ca ỏn thỡ ta cn phi tớnh toỏn xem nng cỏc thnh phn ú l bao nhiờu v cú cn phi x khụng v x nh th no m bo thi mụi ... Lng than cn dựng cho lũ nung h l BT = Q than 2935600 = = 0,53 (tn/h) = 529,64 (kg/h) Q 5542, Trong ú cú 42% l dựng than trn vo gch mc ban u v 58% than chia cho lũ nung (100% than dựng cho quỏ...
 • 41
 • 105
 • 0

Mô hình tính toán ô nhiễm không khí

Mô hình tính toán ô nhiễm không khí
... lượng môi trường không khí khu vực đồ thị, nhà máy hay khu công nghiệp đó, người ta thường khảo sát đo đạc tính toán nồng độ ô nhiễm yếu tố độc hại cách riêng rẽ mức độ ô nhiễm môi trường không khí ... ÷  2σ z2 ÷ ÷    e (23) Đây công thức sở hình lan truyền chất ô nhiễm theo luật phân phối chuẩn Gauss hay gọi hình Gauss” sở Diễn giải công thức hình Gauss sở phương pháp phân tích ... khí đánh giá cách độc lập chất ô nhiễm khác Mặc khác tiêu chuẩn môi trường Việt Nam đưa giới hạn nồng độ cho phép chất ô nhiễm riêng biệt không khí xung quanh không khí bên nhà mà chưa có qui định...
 • 24
 • 969
 • 1

Tài liệu Xác định chiều cao hiệu quả của ống khói khi tính khuếch tán ô nhiễm không khí ppt

Tài liệu Xác định chiều cao hiệu quả của ống khói khi tính khuếch tán ô nhiễm không khí ppt
... khói thải nhiệt độ không khí xung quanh Vì vậy, tính toán khuếch tán ô nhiễm từ nguồn điểm cao, chiều cao tính toán ống khói tổng chiều cao hình học ống khói với độ nâng cao tổng cộng luồng khói: ... sánh trên, kiến nghị nên dùng công thức W.F Davidson để xác định chiều cao hiệu ống khói tính toán khuếch tán chất ô nhiễm không khí tương đối đơn giản cho kết tính toán đủ độ tin cậy Nguồn: ... công thức Holland, Stumke Berliand cho kết cao, chiều cao hiệu He cao chiều cao hình học ống khói dao động từ - lần điều khó xảy thực tế Công thức Davidson cho kết hợp lý, chiều cao hiệu He cao...
 • 7
 • 963
 • 17

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em dưới 5 tuổi tại khu dân cư vùng nhà máy xi măng huyện anh sơn, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khu dân cư vùng nhà máy xi măng huyện anh sơn, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... xi mng huyn Anh Sn, tnh Ngh An" 28 Chng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu - Thnh phn mụi trng khụng khớ ti khu vc xung quanh nh mỏy - Tr em di tui khu dõn c vựng nh mỏy xi mng Anh ... tui ti khu dõn c vựng nh mỏy xi mng huyn Anh Sn (hay xó Hi Sn, huyn Anh Sn, Ngh An) , chỳng tụi thu c kt qu nghiờn cu nh sau: 3.1.1 Thc trng mụi trng khụng khớ xung quanh nh mỏy xi mng huyn Anh Sn ... quanh nh mỏy Thụng s QCVN 05: n v Bi l àg/m lng NO2 SO2 CO 2009/BTNMT àg/m3 àg/m3 àg/m3 Ting n dBA (TB gi) 300 200 350 30.000 75 (TCVN 59 49 - 1998) Kt qu K1 K2 K3 K4 K5 456 4 4246 41 15 3728 350 6...
 • 40
 • 549
 • 1

bước đầu tính toán tải lượng khí methane thoát ra từ các bãi chôn lấp tphcm, xác định giải pháp thu hồi

bước đầu tính toán tải lượng khí methane thoát ra từ các bãi chôn lấp ở tphcm, xác định giải pháp thu hồi
... lượng từ rác thải, tận dụng nguồn khí methane phát sinh từ bãi chôn lấp việc làm có ý nghóa Với vấn đề phát sinh từ bãi chôn lấp nay, việc lựa chọn đề tài Bước đầu tính toán tải lượng khí methane ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Xác đònh tải lượng rác thải sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh tính toán tải lượng khí methane phát sinh từ bãi chôn lấp • Dự báo tải lượng khí methane ... điều tra phân tích thành phần tính chất rác thải sinh hoạt (chủ yếu tính chất vật lý); • Tính toán tổng tải lượng khí methane thoát từ bãi chôn lấp rác thải TP Hồ Chí Minh tiến hành dự báo tải lượng...
 • 81
 • 468
 • 0

ĐỒ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI XI MĂNG

ĐỒ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI XI MĂNG
... Đồ án xử ô nhiễm không khí GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Dũng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Ô nhiễm không khí bụi 1.1 Định nghĩa bụi Bụi tập hợp nhiều hạt có kích thước bé, tồn lâu không khí dạnh bụi bay, bụi ... Dương Công Toàn - Hoàng Thị Khuyên Chụp hút Trang 24 Hệ thống xử khí thải Đồ án xử ô nhiễm không khí GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Dũng Hình 1.8: Sơ đồ quy hoạch mặt CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ Thiết ... bùn, bụi magezit ẩm, bụi kim loại, bụi pirit, oxit chì, kẽm thiếc, bụi xi măng khô, mồ hóng, sữa khô, bụi tinh bột, mạt cưa SVTH: Dương Công Toàn - Hoàng Thị Khuyên Trang Đồ án xử ô nhiễm không...
 • 54
 • 1,189
 • 9

Khai phá dữ liệu thời gian sử dụng thuật toán di truyền và mạng nơron – nghiên cứu dựa trên các dự báo tình hình ô nhiễm không khí

Khai phá dữ liệu thời gian sử dụng thuật toán di truyền và mạng nơron – nghiên cứu dựa trên các dự báo tình hình ô nhiễm không khí
... giải pháp tối ưu Nghiên cứu ví dụ khai phá liệu thời gian Nghiên cứu đưa dựa tình hình ô nhiễm không khí hàng thành phố Ban- Chiao sử dụng 1996 liệu làm sở khai phá liệu mạng nơ ron mô hình dự báo ... thời gian dự báo, tỷ lệ thay đổi) Các thành Bước 5: Đưa mô hình dự báo ô nhiễm không phần công khí việc sử dụng thuật toán di truyền nghệ trí mạng nơ ron thông minh nhân tạo Tiểu Luận: Công Cụ Toán ... giống dự báo chắn thực khoảng thời gian ngắn không đảm bảo khoảng thời gian dài Mặc dù trường hợp dự báo nghiên cứu có độ xác cao dự báo ô nhiễm không khí 1-giờ lại dự báo độ xác khoảng thời gian...
 • 22
 • 550
 • 0

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Ân Thi-tỉnh Hưng Yên thể hiện bằng GIS

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Ân Thi-tỉnh Hưng Yên thể hiện bằng GIS
... tài Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Ân Thi-tỉnh Hưng Yên thể GIS. Đánh giá phát thải khí gây ô nhiễm nguồn không khí huyện Ân thitỉnh ... phương pháp đánh giá nhanh đánh giá lượng phát thải gây ô nhiễm không khí, từ phương pháp pháp đánh giá người ta đưa kết ô nhiễm có biện pháp xử lý phù hợp cho lợi ô nhiễm Vì đồ án chuyên ngành ... chuyên ngành Trường ĐHSPKT Hưng Yên Em xin chân thành cảm ơn! Mục đích: • Đánh giá lượng phát thải gây ô nhiễm không khí từ nguồn thải không khí khu vực huyện Ân ,Thi-tỉnh Hưng Yên năm 2009 (đánh...
 • 70
 • 177
 • 1

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS
... & Môi Trường Đồ án chuyên ngành LỜI NÓI ĐẦU Đồ án chuyên nghành Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thể GIS ... Học & Môi Trường Đồ án chuyên ngành 2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT THẢI 2.2.1 Sử dụng hệ số phát thải - Phương pháp sử dụng hệ số định mức kiểm nghiệm thực tế để xác định ... trường không khí Ô nhiễm không khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần không khí, làm cho không khí không gây toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi) Tác nhân gây ô nhiễm: ...
 • 58
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán tải lượng ô nhiễmtải lượng ô nhiễm không khítính toán tải lượng ô nhiễm nước3 15 tải lượng ô nhiễm không khí do hoạt động giao thôngtài liệu ô nhiễm không khígiao thông vận tải gây ô nhiễm không khí4 7 tải lượng ơ nhiễm do khí thải sinh hoạt tại các đơ thị huyện bến lức năm 20104 24 tải lượng ơ nhiễm do khí thải sinh hoạt tại các khu vực nơng thơn huyện bến lức 2010ước tính thải lượng các chất ô nhiễm không khí chủ yếu của một số ngành công nghiệp tại tp hồ chí minh năm 2003ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễmmô hình tính toán ô nhiễm không khícách tính tải lượng ô nhiễm khí thảitình trạng ô nhiễm không khí tại hà nộitính toán ô nhiễm không khícông thức tính tải lượng ô nhiễm khí thảiBài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mBài 33. ôi, ơiM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayBài 24. Cây gỗHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t Namnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uChuong trinh ngay hoi doc sachGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapDanh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April AP