QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Quản chất thải rắn tại tp. Hồ chí minh những thuận lợi và khó khăn

Quản lý chất thải rắn tại tp. Hồ chí minh những thuận lợi và khó khăn
... Xây dựng ban hành Chính sách quản thống chất thải rắn đô thị; Xây dựng kiện toàn Khung thể chế quản thống chất thải rắn đô thị (đặc biệt trọng đến Qui chế Quản chất thải rắn đô thị, cụ ... sau 3.4 Những tồn hệ thống quản chất thải rắn đô thị TPHCM Từ việc dẫn trên, có nhận thấy số mặt tồn hệ thống quản chất thải rắn đô thị TPHCM sau: Chưa tổ chức hệ thống quản chuyên ... TẾ – CHẤT THẢI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ THỐNG NHẤT VÀ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TPHCM Để giải vấn đề chất thải rắn đô thị, TPHCM theo cách tiếp cận truyền thống, tối đa hóa việc xử cuối...
 • 11
 • 2,658
 • 14

Quản chất thải rắn - Chương 1

Quản lý chất thải rắn - Chương 1
... xử chất thải rắn phát sinh nguồn ô nhiễm mà biện pháp xử triệt để, dễ làm chuyển dịch chất ô nhiễm dạng rắn thành chất ô nhiễm dạng khí hay dạng lỏng 1. 4 Hệ thống quản chất thải Chất thải ... thải rắn phát sinh từ nguồn sau đây: - Sinh hoạt - Dịch vụ - Bệnh viện - Sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp ) Chất thải rắn công nghiệp có đặc thù riêng quan tâm chủ yếu chất thải rắn đô thị Quản ... đáng kể lợng rác thải phải xử cuối Hình 1. 10 giới thiệu sơ đồ dòng đời vật chất Quản tổng hợp chất thải rắn giải toán kinh tế-kỹ thuật tối u nhằm nâng cao giá trị sử dụng vật chất suốt trình...
 • 8
 • 612
 • 11

Quản chất thải rắn - Chương 2

Quản lý chất thải rắn - Chương 2
... 6-3 0 1-1 0 8-3 0 Plastics 1-5 2- 6 2- 8 Vải 1-5 2- 1 0 2- 6 1-5 1-4 1-5 1-1 0 1-1 0 1-1 0 Thành phần (% khối lợng) Các chất hữu cơ: Thức ăn thừa Giấy Carton Cao su Da Rác sân vờn Gỗ 2 0-4 5 5-1 5 0 -2 0 -2 ... gom chất thải rắn thải: Việc tổ chức quản thu gom chất thải rắn phụ thuộc vào yếu tố sau đây: - Hình thức tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn - Chất lợng hạ tầng sở - Phân loại chất thải rắn ... Da Rác sân vờn Gỗ 2 0-4 5 5-1 5 0 -2 0 -2 1 0 -2 0 1-4 Các chất vô cơ: Thủy tinh Lon thiếc Nhôm 2- 8 1-5 1-5 Những kim loại khác Tro, bụi 4 -2 0 2- 8 1-4 1-4 0 1-3 0 0-1 0 Ghi chú: Phân biệt mức thu nhập quốc...
 • 38
 • 490
 • 7

Công cụ kinh tế quản chất thải rắn

Công cụ kinh tế quản lý chất thải rắn
... định mức phí thải với chi phí giảm thải cận biên với chi phí thiệt hại cận biên theo công thức sau: F=MAC=MDC Tuy nhiên thực tế áp dụng công thức này, giống chuẩn mức thải hay công cụ thuế, đủ ... giấy phép xả thải chất thải chuyển nhượng mà thông qua đó, Nhà nước công nhận quyền nhà máy, xí nghiệp, vv… phép thải chất ô nhiễm vào môi trường” Nhà nước xác định tổng lượng chất thải gây ô nhiễm ... mức thải cuối không chùng với mức tối ưu Trợ cấp môi trường Trợ cấp thường đựơc sử dụng trường hợp khu vực mà khó khăn đáng kể kinh tế Trợ cấp nhà nước để xử ô nhiễm môi trường chất thải rắn...
 • 7
 • 2,729
 • 38

Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình

Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình
... hiểu Công ty Thị Chính thị Thái Bình em chọn đề tài: Bớc đầu nghiên cứu hình thu gom, vận chuyển quản chất thải rắn sinh hoạt Công ty Thị Chính thị Thái Bình. Đối tợng phạm vi nghiên ... đợc chất thải 22 II Hiện trạng thu gom, vận chuyển rác thải công ty thị thị Thái Bình 2.1 Tổ chức sản xuất Công ty Thị Chính Thái Bình Công ty Thị Chính ( Công ty Môi trờng Đô thị) thị Thái ... nghiên cứu đề tài Đối tợng nghiên cứu đề tài tập trung tìm hiểu công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Công ty Thị Chính địa bàn thị Qua thực tế công tác thu gom, vận chuyển rác thải...
 • 63
 • 771
 • 1

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hà Đông

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hà Đông
... Quận Đông đến năm 2020; (f) Đề xuất hình quản chất thải rắn sinh hoạt Quận Đông; Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đồi tượng nghiên cứu đề tài sở luận hình quy hoạch quản chất thải ... vững 1.3.2 hình quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị 1.5.2.1 Các hình quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị + hình quản Nhà nước: định hướng thành lập Tập đoàn Quản CTRSH đô ... luận thực tiễn quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị Chương 2: Hiện trạng quản chất thải rắn sinh hoạt Quận Đông Chương 3: Quan Điển giải pháp hoàn thiện hình quản chất thải rắn...
 • 81
 • 1,852
 • 15

Về đẩy mạnh công tác quản chất thải rắn

Về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn
... chất thải rắn; xây dựng công trình tái chế chất thải rắn b) Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy phạm chất thải rắn Xây dựng xong chế, sách công tác quản chất thải rắn ... đạo đẩy mạnh công tác quản chất thải rắn đô thị khu công nghiệp nhiệm vụ trọng tâm, từ đến 2010 phấn đấu đạt được mục tiêu: a) Hoàn thành quy hoạch quản chất thải rắn cho đô thị khu công ... tham gia quản lý, hoạt động lĩnh vực xử chất thải rắn đô thị khu công nghiệp - Chỉ đạo việc nghiên cứu, triển khai thực số dự án đầu t ư xây dựng khu xử chất thải rắn có tính chất vùng...
 • 5
 • 209
 • 0

18 Quan ly chat thai ran

18 Quan ly chat thai ran
... nhiệm nhiệm thuộc quan lập pháp, ban hành sách Chính phủ, Quốc hội quan chịu trách nhiệm thực thi Bộ/ngành địa phương Đối với vấn đề sách, thể chế văn quy phạm pháp luật liên quan đến CTR: cần ... chung dự án quản lý CTR nói riêng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế giới (WB) Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhà tài trợ lớn, đóng vai trò quan trọng dự án quản lý CTR Việt ... động vốn từ Quỹ BVMT Việt Nam kể đến nguồn đầu tư quan trọng, hỗ trợ cho dự án xử lý chất thải Tính đến tháng 11/2011, Quỹ cho 24 dự án liên quan đến lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp, chất...
 • 5
 • 176
 • 0

Quản chất thải rắn: Hiện trạng, thách thức và định hướng

Quản lý chất thải rắn: Hiện trạng, thách thức và định hướng
... quản CTR đô thị mà phù hợp với công tác quản chất thải nguy hại Chính vậy, việc xem xét, điều chỉnh quy hoạch, khoanh vi lại việc xây dựng khu xử chất thải liên vùng/liên tỉnh chất thải ... vực xử chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, xã hội hóa thu gom rác thải vay tới 260 tỷ đồng Mặc dù vậy, nguồn tài đầu tư cho quản CTR ... quy định, quy chuẩn quản chất thải nguy hại Đối với hệ thống tổ chức quản CTR, cần kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bộ/ngành, xác định...
 • 5
 • 436
 • 7

Quản chất thải rắn và độc hại Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quản lý chất thải rắn và độc hại Trên địa bàn tỉnh Sơn La
... Phần I Thực trạng quản chất thải rắn độc hại địa bàn tỉnh Sơn La Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc quản chất thải rắn độc hại tỉnh Sơn La: Sơn La tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, có diện ... 2010 Sơn La, 1995 UBND tỉnh Sơn La Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La đến năm 2010 Sơn La, 2001 UBND tỉnh Sơn La Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2010 Sơn La, 1995 UBND tỉnh ... quản chất thải rắn độc hại lựa chọn vấn đề có tính xúc khả giải điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trên sở đánh giá trạng dự báo diễn biến ảnh hưởng chất thải rắn độc hại địa bàn tỉnh...
 • 15
 • 658
 • 3

Đánh giá công tác quản chất thải rắn quận Hà Đông – TP. Hà Nội

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn quận Hà Đông – TP. Hà Nội
... chuyển, xử chất thải rắn Trong đề tài Đánh giá công tác quản chất thải rắn quận Đông Thành phố Nội đưa số đề xuất ban đầu để giúp công tác quản chất thải rắn địa bàn quận tốt Tuy ... quận Đông) Đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn quận Đông Nhìn vào ta thấy mô hình quản chất thải rắn quận Đông tổ chức chặt chẽ: công ty Môi trường đảm nhiệm trực tiếp công ... trạng công tác quản chất thải rắn - Đối tượng nghiên cứu: chất thải rắn Câu hỏi nghiên cứu - Chất thải rắn gì? - Quản chất thải rắn nào? - Đối tượng tham gia vào công tác quản chất thải rắn? ...
 • 49
 • 1,727
 • 6

Đánh giá hiện trạng quản chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước và đề xuất giải pháp

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước và đề xuất giải pháp
... đến quản chất thải rắn địa bàn thị Đồng Xoài tỉnh Bình Phước - Điều tra, khảo sát hoạt động thu gom, xử quản chất thải rắn địa bàn thị - Phân tích, tổng hợp đánh giá trạng quản ... sát, đánh giá trạng quản chất thải rắn đề xuất giải pháp thị Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI 2.1 Điều kiện tự nhiên [16] 2.1.1 Vị trí địa Thị Đồng Xoài ... trạng quản xử chất thải rắn thị Đồng Xoài - Đề xuất giải pháp phù hợp cho việc quản xử chất thải rắn thị Đồng Xoài nói riêng tỉnh Bình Phước nói chung 1.4 Phương pháp nghiên cứu...
 • 76
 • 1,476
 • 10

Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng 3R để quản chất thải rắn tại thủ đô Hà Nội

Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng 3R để quản lý chất thải rắn tại thủ đô Hà Nội
... 0918.775.368 NỘI DUNG Chương 1: Một số luận chung quản chất thải rắn áp dụng 3R để quản chất thải rắn 1.1 Tổng quan quản chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn Theo quan niệm chung: Chất ... quản chất thải rắn thủ đô Nội Nội dung chuyên đề cấu trúc sau: Lời mở đầu Chương I: Một số luận chung quản chất thải rắn áp dụng 3R để quản chất thải rắn Chương II: Chương trình 3R ... vườn, nông trại …): loại chất thải nông nghiệp, chất thải độc hại 1.1.3 Quản chất thải rắn đô thị Nội 1.3.1.1 Khái niệm quản chất thải rắn đô thị: Quản chất thải rắn vấn đề then chốt...
 • 10
 • 618
 • 12

quản chất thải rắn đô thị cho cán bộ kỹ thuật

quản lý chất thải rắn đô thị cho cán bộ kỹ thuật
... thống chất thải rắn việc lựa chọn áp dụng kỹ thuật, cơng nghệ chương trình quản thích hợp nhằm hồn thành mục tiêu đặc biệt quản chất thải rắn Một cách tổng qt, sơ đồ hệ thống kỹ thuật quản ... lượng chất thải, tái sinh, tái sử dụng kỹ thuật chuyển hóa chất thải, việc thải bỏ phần chất thải lại bãi chơn lấp khâu quan trọng chiến lược quản thống chất thải rắn Một bãi chơn lấp chất thải ... Quản Và Phân Loại Chất Thải Rắn Tại Nguồn 5.1.1 Quản lý, phân loại thải rắn sinh hoạt hộ gia đình 5-1 5-1 5.1.2 Quản lý, phân loại chất thải khu thương mại sở sản xuất 5.1.3 Lưu trữ chất thải...
 • 200
 • 439
 • 6

quản chất thải rắn

quản lý chất thải rắn
... ng qu n t t s có y u t tác ñ ng : Trang thi t b , k thu t, c u t ch c, l c cán b , kinh nghi m qu n lý, lu t pháp Gi i pháp v m t sách a Công c pháp S d ng văn b n pháp ñ qu n môi ... ngư i CÁC BI N PHÁP QU N LÝ VÀ X LÝ CH T TH I R N ðÔ TH Vi c qu n ch t th i r n g m nhi u khâu liên quan ñ n t ngu n phát sinh t i nơi th i b cu i v y c n có s qu n ñ ng b t khâu thu gom ... khâu chi n lư c qu n t ng h p CTR Ưu ñi m Phù h p v i vùng có di n tích ñ t r ng X ñư c t t c lo i CTR k c CTR mà phương pháp khác không th x tri t ñ ho c không x ñư c Sau ñóng c a...
 • 50
 • 231
 • 0

Xem thêm