ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ MÁC LÊNIN

Đề cương nguyên mac lenin 2

Đề cương nguyên lý mac  lenin 2
... + 22 v +22 m (m’=100%) • Quy mô tư B với 40m tỷ lệ 40m: + 20 m cho tiêu dùng + 20 m cho tích lũy Trong 20 m tích lũy đc chia thành: 16c(c2) 4v(v2) Quy mô tư B sau tích lũy : 96c + 24 v + 48m (m’ =20 0%) ... + 20 v + 20 m (m’=100%) Quy mô B: 80c + 20 v + 40m (m’ =20 0%) ( = ) • Quy mô tư A với 20 m phân chia tích lũy: 20 m: + 10m cho tiêu dùng + 10m cho tích lũy Trong 10m tích lũy đc chia thành: 8c(c1) 2v(v1) ... thu đc PCN = 18% x 900 = 1 62 Nhà tư công nghiệp bán cho nhà tư thương nghiệp với giá 900 + 1 62 = 10 62 Chênh lệch giá bán giá mua lợi nhuân thương nghiệp PTN = 1080 – 10 62 = 18 Khoản lợi nhuận tương...
 • 14
 • 69
 • 0

Đề cương môn nguyên mác - lênin 1 2013

Đề cương môn nguyên lý mác - lênin 1 2013
... CA CH NGHA MC - LấNIN I Khỏi lc v ch ngha Mỏc Lờnin Ch ngha Mỏc - Lờnin v ba b phn cu thnh - Ch ngha Mỏc - Lờnin l h thng cỏc quan im v hc thuyt khoa hc C.Mỏc (Karl Marx 18 18 18 83) v Ph.ngghen ... phúng ngi - Ni dung ca ch ngha Mỏc - Lờnin bao gm b phn lun l: + Trit hc Mỏc - Lờnin + Kinh t chớnh tr Mỏc - Lờnin + Ch ngha xó hi khoa hc - i tng, v trớ, vai trũ v tớnh thng nht ca b phn lun ... b Chõn v vai trũ ca chõn vi thc tin * Chõn - Theo trit hc vt bin chng, chõn l nhng tri thc phn ỏnh ỳng n hin thc khỏch quan v c thc tin kim nghim * Cỏc tớnh cht ca chõn - Tớnh...
 • 48
 • 2,353
 • 21

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN MÁC LENIN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MÁC LENIN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
... lại, phàn ánh tông không lệ thuộc vào cảm giác” Phân tích: Ở định nghĩa Lê nin phân biệt vấn đề quan trọng: - “Vật chất phạm trù triết học” nghĩa vật chất không tồn cảm tính, không đồng với ... Đối với hoạt động thực tiễn thân: Phát huy động, sáng tạo ý thức trình học tập công tác Chống bệnh chủ quan ý chí, thái độ tích cực học tập công tác Câu Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản ... định vật + Suy luận hình thức xuất phát tư nhiều phán đoán, tiền đề để rút phán đoán kết luận - Sự thống biện chứng nhận thức cảm tính nhận thức tính, giai đoạn trình nhận thức dựa sở hoạt động...
 • 19
 • 1,998
 • 0

Đề cương nguyên 1 chủ nghĩa Mac Lenin

Đề cương nguyên lý 1 chủ nghĩa Mac Lenin
... vật? Bởi nguyên lý, quy luật, phạm trù phép biện chứng vật xoay quanh, làm rõ vận động phát triển vật, tượng 90 Kể tên nguyên lý, quy luật phép biện chứng * Nguyên (2): + Nguyên mối liên ... Để nhận thức giải vấn đề thực tiễn, mặt, cần phải đặt vật, tượng theo khuynh hướng lên 50 Nội dung nguyên coi sở luận quan điểm phát triển? Nguyên phát triển 51 Cái riêng ? Cái riêng ... 11 Chỉ ta tiền đề lí luận có ảnh hưởng trực tiếp đến đời triết học Mác - Triết học cổ điển Đức Kinh tế trị học cổ điển Anh Chủ nghĩa xa hội không tưởng 12 Chỉ tiền đề khoa học tự...
 • 9
 • 1,843
 • 57

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN 1 THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT học của CHỦ NGHĨA mácLÊNIN

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN lý 1 THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT học của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN
... tâm Học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa tâm Triết học nhất, nhị nguyên - Triết học nguyên: Khi giải mặt thứ vấn đề triết học, thừa nhận nguyên thể (hoặc vật chất ý thức) nguồn gốc giới ... tâm chủ quan - Chủ nghĩa tâm khách quan Câu Định nghĩa vật chất Lênin Các hình thức phương thức tồn vật chất Ý nghĩa phương pháp luận việc nghiên cứu khái niệm Vật chất * Quan niệm trước C .Mác vật ... hội cộng sản chủ nghĩa Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa có giai đoạn phát triển: thời kỳ độ từ tư chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Cộng sản Câu 15 Khái niệm,...
 • 30
 • 2,365
 • 0

Đề cương ôn tập môn nguyên mác lênin

Đề cương ôn tập môn nguyên lý mác lênin
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN 2009 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN 2009 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN ... .24 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN 2009 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN 2009 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN ... .24 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN 2009 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN 2009 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN...
 • 25
 • 116
 • 0

Định hướng trả lời các vấn đề ôn tập môn Nguyên Mác - Lênin 1 (1)

Định hướng trả lời các vấn đề ôn tập môn Nguyên lý Mác - Lênin 1 (1)
... chất, có trước, có sau, định nào? => Có cách trả lời nào? + Mặt thứ hai (nhận thức luận): Con người có khả nhận thức được giới hay không? Có cách trả lời nào? - Các hình thức chủ nghĩa ... luận - Quan điểm toàn diện - Quan điểm lịch sử – cụ thể Nguyên phát triển Gợi ý: * Khái niệm phát triển - Quan điểm siêu hình - Quan điểm biện chứng - Khái niệm phát triển - Phân ... Nam - Thời kỳ trước 19 86 - Từ đổi mới (19 86) đến 11 Biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Gợi ý: * Khái niệm sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng - Khái niệm sở hạ tầng - Kết...
 • 13
 • 294
 • 0

Đề cương nguyên máy

Đề cương nguyên lý máy
... vận tốc máy không ổn định Vì khắc phục hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu máy làm việc không cần phải làm chuyển động máy + Làm cđ máy thường thực cách chọn thích hợp khối lượng khâu động máy Sự dao ... thường Jđ lắp vào khâu có vận tốc cao máy  Tại sao? Tại máy cđ nhanh dần, động tích lũy lại bánh đà trả lại động cho máy máy chuyển động chậm dần  làm máy chuyển động ổn định Câu 5: ưu khuyết ... Giai đoạn ngừng máy Trong giai đoạn ngừng máy vận tốc khâu dẫngiảm từ trí số ωo=ωtb tới không.Thời kì thường bắt đầu ngừng cung cấp công phát dộng chô máy: Ad=o Trong giai đoạn ngừng máy, Ac lớn,...
 • 19
 • 1,582
 • 20

Đề cương nguyên cơ bản 2

Đề cương nguyên lý cơ bản 2
... hội Câu 13 vấn đề tôn giáo trình xây đưng chủ ngĩa xã hội Quan điểm đạo việc giải vấn đề tôn giáo xây dựng CNXH Tín ngưỡng, tôn giáo vấn đề tế nhị, nhạy cảm phức tạp.Vì giải vấn đề nảy sinh từ ... mâu thuẫn đối kháng Đấu tranh 22 loại bỏ mặt trị vừa phải khẩn trương, cương quyết, vừa phải thận trọng có sách lược - Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể giải vấn đề tôn giáo Ở thời kỳ lịch sử ... nhân dân' Hiến pháp năm 19 92 khẳng định, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân phải thể chế hóa quyền lực pháp luật, pháp luật bảo hộ Dân 21 chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương công xã hội đòi hỏi...
 • 24
 • 466
 • 6

on tap nguyen ly mac lenin (1)

on tap nguyen ly mac lenin (1)
... nhất; vậy, phải thấy riêng biệt, phong phú đa dạng cá nhân phong cách, nhu cầu, lợi ích v.v cộng đồng xã hội c) Con người vừa chủ thể vừa sản phẩm lịch sử.Con người tác động, cải biến tự nhiên ... giải vật tự nhiên, xã hội, người tư Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng vật, đặc biệt ... nghĩa chủ nghĩa MácLênin Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin có ảnh to lớn lên thực tiễn phong trào công nhân nhân dân lao động giới Cách mạng tháng...
 • 48
 • 234
 • 2

DE CUONG ON THI MAC LENIN

DE CUONG ON THI MAC  LENIN
... Thi n đường vĩnh - Hy Lạp cổ đại: Con người tiểu vũ trụ vũ bao la - Thời kỳ Trung cổ: Con người sản phẩm sáng tạo thượng đế Cuộc sống trần tạm bợ, hạnh phúc giới bên - Triết học Phục hưng: Con ... thành, phát triển hoàn thi n với hoạt động thực tiễn người * Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội Trong tác phẩm Luận cương Feuerbach, K.C.Mác khẳng định: “Trong tính thực nó, chất ... CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Con người chất người a Quan niệm người Triết học Phương đông - Phật giáo: Con người kết hợp sắc danh (vật...
 • 29
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương nguyên lý mác lênin 1de cuong nguyen ly mac lenin 1đề thi nguyên lý mác lêninđề thi nguyên lý mác lênin 1đề thi nguyên lý mác lênin 2de cuong mon nguyen ly mac leninđề cương ôn tập nguyên lý mác lênin 2đề cương ôn tập nguyên lý mác lêninde cuong nguyen ly co ban chu nghia mac leninde cuong on tap mon nguyen ly mac leninde cuong mon nguyen ly mac lenin 2đề cương môn nguyên lý mác lênin 1 2013nguyen ly mac lenin ve van de dan chutiểu luaanj nguyên lý mác lênin về vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở vnđề cương nguyên lý kế toánTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTslide môn pháp luật đại cương (full)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Tiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Bài giảng chuyên đề đông nam á aseanBài giảng nhiệt kỷ thuậtBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)Bài giảng địa lí 2MAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Lịch sử vật lýgiáo án toán lớp 3 học kỳ 1giáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH THẾ GIỚIMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAM