Ebook bàn về tự do (phần 1) NXB tri thức

TỰ HỌC EXCEL 2007 - CĂN BẢN VỀ EXCEL 2007 - PHẦN 1 docx

TỰ HỌC EXCEL 2007 - CĂN BẢN VỀ EXCEL 2007 - PHẦN 1 docx
... [img]http://utbinh.com/AA6 /17 062 010 /CANBAN _1. png[/img] http://utbinh.com/AA6 /17 062 010 /CANBAN _1. png http://utbinh.com/AA6 /17 062 010 /CANBAN _1. doc http://utbinh.com/AA6 /17 062 010 /CANBAN _1. pdf http://utbinh.com/AA6 /17 062 010 /CANBAN _1. htm ... Số học , luận lý , quan hệ … ) Ví dụ : • • • • • Cộng giá trị với : =15 +20 Cộng giá trị Ơ với : =A1+B1 Cộng trị số (Hằng) giá trị Ơ : =15 +A1+B1 Tính Tổng Ơ từ A1 đến A10 Hàm SUN : =SUM(A1:A10) ... =MOD(C4-B4;7)&" Ngày" Kết : ngày Thành tiền : Cơng thức : =D4*B6*E4 *16 000 Kết : 9.360.000.000 NGÀY 17 .6.2 010 : 32 .EXCEL 2007 : BÀI TẬP CƠ BẢN ...
 • 13
 • 235
 • 0

hãy phân tích và so sánh ưu nhược điểm của các loại máy xay xát kiểu trục vít ,kiểu nhiều đĩa, kiểu trục côn ,kiểu cặp lô cao su(thuyết minh,sơ đồ,ảnh, bản vẽ).từ đó đề xuất phạm vi ứng dụng

hãy phân tích và so sánh ưu nhược điểm của các loại máy xay xát kiểu trục vít ,kiểu nhiều đĩa, kiểu trục côn ,kiểu cặp lô cao su(thuyết minh,sơ đồ,ảnh, bản vẽ).từ đó đề xuất phạm vi ứng dụng
... đáng kể tới trình xát trắng hạt Hình - Máy xát trục vít Hình - Máy xay xát kiểu nhiều đĩa đá 2.3 Máy xát trục vít Máy xát trục vít gồm có trục xát có đoạn: đoạn đầu có cánh dạng vít, đoạn sau có ... chỉnh nâng trục lên hạ xuống nhờ tay quay điều chỉnh, qua làm tăng giảm khe hở xát rôto lưới Thanh cao su điều chỉnh vào Hình - Máy xát trục côn (trục quay lên Hình - Máy xát trục côn (quay xuống) ... dĩa đá ,kiểu trục côn kiểu cặp cao su II Nội dung nghiên cứu: 2.1 Máy xát trục côn Gồm rôto hình nón cụt có đáy lớn phía trên, đáy nhỏ phía (cũng ngược lại) bao bọc lớp đá nhám Rôto lắp trục...
 • 13
 • 923
 • 1

58 bài thực hành về biểu đồ phần 1 potx

58 bài thực hành về biểu đồ phần 1 potx
... 719 95,5 74306,9 76596,7 77635,4 78685,8 82032,3 Th nh thị 12 880,3 13 9 61, 2 14 938 ,1 16835,4 18 0 81, 6 18 805,3 19 4 81 215 91, 2 Nông thôn 5 313 6,4 55488,9 57057,4 574 71, 5 585 14 ,7 588 30 ,1 59204,8 604 41, 1 ... thời gian 19 0 01- 2005 ( Đơn vị triệu ngơì) Năm 19 01 1936 19 56 19 60 19 79 19 89 19 99 20 01 2005 Số dân 13 ,5 17 ,5 27,5 30,4 52,5 64,4 76,3 78,7 82,6 1- Vẽ biểu đồ Lựa chọn kiểu vẽ đồ thị, biểu đồ cột Cách ... Năm 19 60 19 65 19 70 19 76 19 79 19 89 19 99 20 01 Gia tăng dân số 3,40 3 ,11 2,80 3,20 2,53 2,29 1, 51 1,43 2- Vẽ biểu đồ Biểu đồ tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử v gia tăng tự nhiên dân số nớc ta thời gian 19 60-...
 • 10
 • 234
 • 1

Chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản về DB2 9, Phần 1: Lập kế hoạch cho DB2 pot

Chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản về DB2 9, Phần 1: Lập kế hoạch cho DB2 pot
... chỉnh phù hợp với phần khác thương trường Trong kỳ thi bản, bạn kỳ vọng hiểu khác biệt sản phẩm DB2 phiên bản, nên tất có phần hướng dẫn Tất ấn (editions) có phân phối DB2 thể hình Hình mô ... chạy phiên DB2 kết nối sở liệu (Tuy nhiên, Máy trạm với Control Center kết nối tối sở liệu để thực quản lý từ xa) Bởi vì: DB2 is DB2 is DB2 , ứng dụng mà phát triển cho ấn DB2 Personal ... từ khóa db2 với DB2 CLP chế độ tương tác DB2 CLP cho phép bạn nhập câu lệnh DB2 cách tương tác, không cần dùng tiền tố db2 để báo cho hệ điều hành mà bạn có kế hoạch để nhập câu lệnh DB2 Tuy...
 • 86
 • 212
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích các thông số kỹ thuật và cách phân bố tải trong bản vẽ cầu đường phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn phân tích các thông số kỹ thuật và cách phân bố tải trong bản vẽ cầu đường phần 1 ppt
... biên dầm có cách nh sau: Chơng IV: Thiết kế cầu dầm - 10 8 - Giáo trình Thiết kế cầu thép cách Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ cách cách Hình 4 .17 : Các cách nối sờn tăng cờng vo biên dầm Cách 1: tốt nhng ... sau: Cầu dầm đơn giản: h 1 = ữ l 12 15 h 1 Đối với cầu đờng sắt: = ữ l 11 Đối với cầu ôtô: Cầu dầm thép liên hợp với BTCT: h 1 = ữ l 15 20 h 1 Đối với cầu đờng sắt: = ữ l 10 16 Đối với cầu ... đặt cách 1. 4-2m có đến 3m Bản mặt cầu đặt trực tiếp lên dầm chủ liên hợp với dầm chủ 1, 4ữ2 ,1( 3) (m) 1, 4ữ2 ,1( 3) (m) 1, 4ữ2 ,1( 3) (m) Hình 4.6: Khoảng cách dầm chủ nhịp nhỏ Chơng IV: Thiết kế cầu...
 • 10
 • 269
 • 0

Giáo trình tổng hợp cách sắp xếp hợp lý cho các bản vẽ cầu đường phần 1 docx

Giáo trình tổng hợp cách sắp xếp hợp lý cho các bản vẽ cầu đường phần 1 docx
... biên dầm có cách nh sau: Chơng IV: Thiết kế cầu dầm - 10 8 - Giáo trình Thiết kế cầu thép cách Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ cách cách Hình 4 .17 : Các cách nối sờn tăng cờng vo biên dầm Cách 1: tốt nhng ... sau: Cầu dầm đơn giản: h 1 = ữ l 12 15 h 1 Đối với cầu đờng sắt: = ữ l 11 Đối với cầu ôtô: Cầu dầm thép liên hợp với BTCT: h 1 = ữ l 15 20 h 1 Đối với cầu đờng sắt: = ữ l 10 16 Đối với cầu ... đặt cách 1. 4-2m có đến 3m Bản mặt cầu đặt trực tiếp lên dầm chủ liên hợp với dầm chủ 1, 4ữ2 ,1( 3) (m) 1, 4ữ2 ,1( 3) (m) 1, 4ữ2 ,1( 3) (m) Hình 4.6: Khoảng cách dầm chủ nhịp nhỏ Chơng IV: Thiết kế cầu...
 • 10
 • 268
 • 0

Tiểu luận môn Báo chí và Thông tin Đối ngoại BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

Tiểu luận môn Báo chí và Thông tin Đối ngoại BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ
... khác nhau, thí đối lập nhau, báo chí khó thoát ly tính giai cấp, khó có tự tuyệt đối Bởi, có tự báo chí cho giai cấp tất yếu phải hạn chế tự báo chí với giai cấp khác Do đó, tự báo chí mục tiêu ... thay đổi Một báo chí tự phải biết tìm thật phải đưa tin điều Nền báo chí mệt mỏi việc tìm kiếm đạt đến tính xác Báo chí không phép đưa tin sai thật biết rõ điều Tự báo chí hay tự thông tin quyền ... quyền tự báo chí chân nhân dân Thêm vào đó, Luật báo chí năm 1989 có quy định bảo vệ cho quyền tự báo chí, quyền tự báo chí công dân, từ làm tăng cường vai trò người làm báo Điều Luật báo chí năm...
 • 16
 • 426
 • 1

Quan điểm về tự do trong bàn về tự do của John Stuart Mill

Quan điểm về tự do trong bàn về tự do của John Stuart Mill
... thể chế trị, cấu trị Về sau, thuật ngữ “hệ thống trị” nhà luật học Xô -Viết sử dụng phổ biến từ năm 80 kỷ 20 Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, trị hệ thống trị sản phẩm quan hệ giai cấp đấu ... thành người dân tộc thiểu số Tây nguyên đặc điểm tâm lý có tính đặc thù Người dân có quan hệ huyết thống sâu đậm, quan hệ dòng tộc, thân tộc bao trùm lên quan hệ khác buôn làng; họ tin tưởng bảo ... HOAT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Ở TÂY NGUYÊN 2.1 Đặc điểm vai trò hệ thống trị sở Tây Nguyên 2.1.1 Đặc điểm hệ thống trị sở Tây Nguyên Cũng vùng, miền nước, hệ thống trị sở địa bàn Tây Nguyên...
 • 120
 • 976
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núibài tập tự luận về tốc độ phản ứnggiao an mi thuat lop 1 bai ve tu doban ve so do tram bom cap 1tuổi trẻ lập nghiệp từ trang trại phần 1 nxb thanh niênphan tich quy luat quan he san xuat phu hop voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat tu do lay 1 vi du va lam ro su van dung quy luat cua dang ta trong su nghiep doi moibản vẽ cad đồ án bê tông 1bản vẽ cad đồ án bê tông cốt thép 1phân tích kết quả đầu tư cơ bản về tự nhiên kinh tế xã hộihiệp định giữa nhật bản và nước chxhcn việt nam về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tưđầu tu trực tiếp của nhật bản vào việt nam sau khi ký sáng kiến chung việt nam nhật bản và hiệp định về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tubản vẽ sơ đồ nhà ởđề thi mỹ thuật vẽ đề tài vẽ tự dokhái niệm cơ bản về từ trườngbản vẽ trục đoTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhBài 13. Di truyền liên kếtslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia lai