ỨNG DỤNG mô HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN tạo TRONG dự báo KINH tế TRƯỜNG hợp THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ứng dụng hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­trường hợp thị trường chứng khoán việt nam

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­trường hợp thị trường chứng khoán việt nam
... giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam? (4) Cấu trúc mạng ANN thích hợp để dự báo giá chứng khoán? (5) Liệu khả ứng dụng hình ANN dự báo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam ... giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam? (4) Cấu trúc mạng ANN thích hợp để dự báo giá chứng khoán? (5) Liệu khả ứng dụng hình ANN dự báo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam ... Thiết kế hình mạng thần kinh nhân tạo Chương 2: THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM hình mạng ANN đưa ứng dụng lần...
 • 218
 • 668
 • 10

Ung dung mo hinh mang than kinh du bao lam phat viet nam (1)

Ung dung mo hinh mang than kinh du bao lam phat viet nam (1)
... đến nay, mô hình mạng thần kinh nhân tạo đưa vào ứng nhiều lĩnh vực khác nhau y học công nghệ Nội dung nghiên cứu tập trung vào ứng dụng mô hình mạng thần kinh lĩnh vực kinh tế - tài - 23 - 1.2.5.1 ... mức 30% hàng năm - 28 - Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng cung tiền (M2), tín dụng lạm phát 60.00% 50.00% 40.00% Lam phat 30.00% tin dung 20.00% Cung tien 10.00% 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ... hồi quy tuến tính (Linear regression model) M2 Tăng trưởng cung tiền M2 (Money supply M2) MA Trung bình di động (Simple moving average) MFN Mô hình mạng thần kinh chuyển tiếp đa tầng (Multi feedforward...
 • 74
 • 337
 • 0

Sử dụng hình mạng thần kinh nhân tạo để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến trốn thuế trong cơ chế tự khai tự nộp

Sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến trốn thuế trong cơ chế tự khai tự nộp
... nh 44 Chương Ư C LƯ NG CÁC Y U T THU NH HƯ NG N TR N TPHCM B NG MÔ HÌNH M NG TH N KINH NHÂN T O 4.1 hình m ng th n kinh nhân t o (ANN16) 4.1.1 s lý thuy t c a hình 4.1.1.1 Lan truy n ... thu i n hình TPHCM g n ây 40 K t lu n chương 43 CHƯƠNG Ư C LƯ NG CÁC Y U T NH HƯ NG N TR N THU TPHCM B NG MÔ HÌNH M NG TH N KINH NHÂN T O 44 4.1 hình m ng th n kinh nhân t o ... 4.1.1 s lý thuy t c a hình 44 4.1.2 Ch ng c 4.2 ng d ng hình ANN 49 S d ng hình ANN c lư ng y u t tác ng n tr n thu TPHCM 50 4.2.1 L a ch n ph n m m x lý hình...
 • 74
 • 184
 • 1

thảo luận kinh tế đề tài Ứng dụng hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins dự báo chỉ số vn-index.

thảo luận kinh tế vĩ mô đề tài Ứng dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins dự báo chỉ số vn-index.
... trình xử lý số liệu có phần để dự báo chuỗi thời gian Xuất phát từ thực tế ứng dụng lớn hình ARIMA em chọn đề tài nghiên cứu “ Ứng dụng hình ARIMA phương pháp Box-Jenkins dự báo số vn-index” ... tình hình tài lành mạnh tăng trưởng bền vững 22 Đề án môn học GVHD: TS Nguyễn Thị Minh KẾT LUẬN hình ARIMA có nhiều ứng dụng thực tế, đặc biệt vấn đề dự báo Dự báo số tiêu kinh tế mô, số ... Ngoài ứng dụng lĩnh vực khí tượng thủy văn để dự báo tốc độ gió, dự báo mực nước dòng sông, dự báo lũ lụt Các công ty dự báo doanh số công ty đạt nhiều ứng dụng khác CHƯƠNG MÔ HÌNH ARIMA DỰ BÁO CHỈ...
 • 25
 • 237
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện (giai đoạn 2)

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện (giai đoạn 2)
... chuyển sang sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt mạng ron nhân tạo để dự báo ngắn hạn nớc ta, có vài nghiên cứu số nơi mạng ron dự báo phụ tải điện nhng nặng nghiên cứu phơng pháp ... b iii M U Dự báo phụ tải điện với độ xác cao nhiệm vụ vô quan trọng quy hoạch vận hành hệ thống điện Dự báo phụ tải điện chia làm nhóm: dự báo ngắn hạn (một đến tuần), dự báo trung hạn (từ tuần ... hạn (từ tuần đến năm) dự báo dài hạn (trên năm) Nếu nh dự báo trung hạn dài hạn đợc quan tâm nghiên cứu nhiều nớc ta (chủ yếu để phục vụ quy hoạch hệ thống điện) dự báo ngắn hạn đóng vai trò cực...
 • 71
 • 715
 • 6

luận văn nghiên cứu, ứng dụng hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình

luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình
... KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT NỐI MARINE VÀ IMECH1D ĐỂ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH 56 6.1 Kết kiểm tra toán mẫu cho 10 lưu vực phận: 56 6.2 Sử dụng hình kết nối Marine- IMech1D để dự ... thác hình thủy lực chiều IMech1D Chương 4: Kết nối hình thủy văn Marine với hình thủy lực chiều IMech1D thành hình thống Ứng dụng hình cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ ... cuối hình thủy văn Marine hình thủy lực IMech1D lựa chọn để phát triển kết nối thành hình kết nối Marine IMech1D phục vụ toán dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình Trên sở nội dung luận văn bao...
 • 90
 • 634
 • 3

Báo cáo tổng kết:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO NGẮN HẠN PHỤ TẢI ĐIỆN ppt

Báo cáo tổng kết:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO NGẮN HẠN PHỤ TẢI ĐIỆN ppt
... chuyển sang sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt mạng ron nhân tạo để dự báo ngắn hạn nớc ta, có vài nghiên cứu số nơi mạng ron dự báo phụ tải điện nhng nặng nghiên cứu phơng pháp ... b iii M U Dự báo phụ tải điện với độ xác cao nhiệm vụ vô quan trọng quy hoạch vận hành hệ thống điện Dự báo phụ tải điện chia làm nhóm: dự báo ngắn hạn (một đến tuần), dự báo trung hạn (từ tuần ... hạn (từ tuần đến năm) dự báo dài hạn (trên năm) Nếu nh dự báo trung hạn dài hạn đợc quan tâm nghiên cứu nhiều nớc ta (chủ yếu để phục vụ quy hoạch hệ thống điện) dự báo ngắn hạn đóng vai trò cực...
 • 71
 • 307
 • 3

Ứng dụng hình hồi quy FE và GMM vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam

Ứng dụng mô hình hồi quy FE và GMM vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam
... Xuất phát từ thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam, đề tài: Ứng dụng hình hồi quy FE GMM vào nghiên cứu nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam lựa chọn nhằm đánh giá tổng quát thực trạng, ... lý nợ xấu NHTM Việt Nam Để xác định nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu, nghiên cứu sử dụng hình hồi quy liệu bảng (Panel Data Regression), ước lượng hình Fixed Effects (FEM), hình Random Effects ... Chương vào phân tích tổng quan hoạt động NHTM thực trạng nợ xấu hoạt động xử lý nợ xấu Chương IV hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam Bằng việc sử dụng hình hồi quy liệu...
 • 5
 • 2,697
 • 70

Nghiên cứu và ứng dụng hình ISC 3 để đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ISC 3 để đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp
... hình ISC để tính toán mức độ ô nhiễm nguồn thải công nghiệp sinh cho môi trường không khí thành phố Nội 2 .3 MÔ HÌNH KHU CH TÁN ISC3 Nguyên hình ISC hình ISC 32 Đây phần mềm sử dụng để đánh ... ISC3 10 10 Ị1 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ISC3 ĐẺ ĐẢNH GIÁ VÀ D ự BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU v ự c HÀ NỘI DO NGUỒN THẢI CÔNG NGHIỆP 19 3. 1 Cơ SỞ DỮ LIỆU 19 3. 2 KIỂM NGHIỆM MÔ HÌNH > 3. 3 ... tài: Nghiên cứu ứng dụng hình ISC3 để đánh giá dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Nội nguồn thải công nghiệp Mã số: QT - 09 - 53 b Chủ trì đề tài: ThS Phạm Thị Việt Anh c Các cán...
 • 54
 • 685
 • 1

ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện khu vực tỉnh sóc trăng

ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện khu vực tỉnh sóc trăng
... thực dựa việc dự báo phụ tải Dự báo phụ tải phân thành: Dự báo dài hạn từ 10 đến 30 năm, dự báo trung hạn từ đến 10 năm dự báo ngắn hạn (giờ, ngày, tháng, mùa năm) Dự báo ngắn hạn chủ yếu phục ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - - DIỆP XUÂN TRƯỜNG ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO NGẮN HẠN PHỤ TẢI ĐIỆN KHU VỰC TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Điện ... phát triển công cụ mạng ron áp dụng dự báo dài hạn, trung hạn dự báo phụ tải ngắn hạn, cho kết xác Mô hình mạng nơ- ron dự báo phụ tải ứng dụng nhiều nước có thị trường điện phát triển Mỹ, Úc,...
 • 123
 • 292
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 3D ĐỂ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ THỬ NGHIỆM BIỂU DIỄN KẾT QUẢ TRÊN WEB

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 3D ĐỂ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ THỬ NGHIỆM BIỂU DIỄN KẾT QUẢ TRÊN WEB
... ngành: Quản Lý Môi Trường Mã số: 60 85 10 I TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu ứng dụng hình chất lượng không khí 3D để dự báo chất lượng không khí vùng Đông Nam Bộ thử nghiệm biểu diễn kết web II NHIỆM VỤ VÀ ... văn tốt nghiệp cao học Nghiên cứu ứng dụng hình chất lượng không khí 3D để dự báo chất lượng không khí vùng Đông Nam Bộ thử nghiệm biểu diễn kết web công trình nghiên cứu khoa học thực thân ... sử dụng công cụ GIS để biểu diễn kết yếu tố KT, nồng độ chất gây ô nhiễm kết AQI đồ chuyên đề - Nội dung 8: xây dựng trang web Dự báo Chất lượng không khí vùng Đông Nam Bộ để biểu diễn kết dự...
 • 238
 • 718
 • 1

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Sự vượt trội của hình Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) so với hình Hồi quy tuyến tính truyền thống.pdf

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Sự vượt trội của mô hình Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) so với mô hình Hồi quy tuyến tính truyền thống.pdf
... Mạng thần kinh nhân tạo việc dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam nói riêng biến kinh tế nói chung ?, hình Mạng thần kinh nhân tạo kết hợp với hình Hồi quy tuyến tính hình dự báo tốt Việt ... Mạng thần kinh nhân tạo việc dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam nói riêng biến kinh tế nói chung ?, hình Mạng thần kinh nhân tạo kết hợp với hình Hồi quy tuyến tính hình dự báo tốt Việt ... thần kinh nhân tạo Các dạng hình Mạng thần kinh nhân tạo Huấn luyện Mạng thần kinh nhân tạo Các vấn đề hình Mạng thần kinh nhân tạo Ƣu điểm khuyết điểm hình Mạng thần kinh nhân tạo So...
 • 109
 • 1,418
 • 10

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sự vượt trội của hình mạng thần kinh nhân tạo so với hình hồi quy tuyến tính truyền thống

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sự vượt trội của mô hình mạng thần kinh nhân tạo so với mô hình hồi quy tuyến tính truyền thống
... Chƣơng MÔ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO Đặc điểm hình Mạng thần kinh nhân tạo Các dạng hình Mạng thần kinh nhân tạo Huấn luyện Mạng thần kinh nhân tạo Các vấn đề hình Mạng thần kinh nhân tạo ... Mạng thần kinh nhân tạo việc dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam nói riêng biến kinh tế nói chung ?, hình Mạng thần kinh nhân tạo kết hợp với hình Hồi quy tuyến tính hình dự báo tốt Việt ... Mạng thần kinh nhân tạo việc dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam nói riêng biến kinh tế nói chung ?, hình Mạng thần kinh nhân tạo kết hợp với hình Hồi quy tuyến tính hình dự báo tốt Việt...
 • 109
 • 439
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình hồi quy fe và gmm vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt namxây dựng mô hình ấp trứng gia cầm và nuôi gia cầm bố mẹ phù hợp với điều kiện ở việt namluận vănnghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố đà nẵng docứng dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh trong công ty sơn tổng hợp hà nộimô hình lựa chọn kỳ hạn và thời kỳ ước lượng lợi suất – ứng dụng trên thị trường chứng khoán việt namxây dựng mô hình đặt hàng kinh tếxây dựng mô hình đặt hàng kinh tế ttứng dụng mô hình swot để đánh giá tiềm năng du lịch biển đảo kiên giangvận dụng mô hình kim cương của m porter phân tích lợi thế cạnh tranh xuất khẩu của cà phê việt nambài học kinh nghiệm từ mô hình quản lý thị trường chứng khoán của một số nước và những bài học cho quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nammô hình thị trường chứng khoán việt nammô hình tổ chức thị trường chứng khoán việt nammô hình thị trường chứng khoán việt nam hiện naymột số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nammô hình garch đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt namCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây