Thiet ke IC so c5

tổng quan thiết kế ic số

tổng quan thiết kế ic số
... Nội dung • Thiết kế IC số Thiết kế hệ thống số Thiết kế IC số • • • • • IC gì? Phân loại IC Mô hình thiết kế IC Quy trình thiết kế IC Kiến thức cần có IC gì? • IC: Integrated Circuit ... hình thiết kế IC • BOTTOM UP Mô hình thiết kế IC • TOP DOWN Quy trình thiết kế IC số Design specification FAB Behavioral description Layout verification and implementation RTL coding Physical ... Vi mạch tích hợp Phân loại IC theo chức IC số Tín hiệu IC tương tự Tín hiệu số Tín hiệu tương tự Standard Cells Đối tượng Hệ thống Phân loại IC theo tảng thiết kế ASIC Semi Custom Cell-based (Standard...
 • 33
 • 216
 • 0

Thiết kế đồng hồ số sử dụng bộ công cụ phần mềm thiết kế IC chuyên nghiệp của Synopsys

Thiết kế đồng hồ số sử dụng bộ công cụ phần mềm thiết kế IC chuyên nghiệp của Synopsys
... chuyền công nghiệp Nhận biết tầm quan trọng ngành thiết kế IC, thông qua môn học “ Thiết kế VLSI” ,chúng em định thực đề tài Thiết kế đồng hồ số sử dụng công cụ phần mềm thiết kế IC chuyên nghiệp ... ASIC 1.2.1 Specification Đây bước luồng thiết kế ASIC phần quan trọng luồng thiết kế ASIC Trong bước này, đặc tính chức ASIC định nghĩa, đồng thời người thiết kế lập kế hoạch thiết kế mình(liên quan ... trình thiết kế ASIC sử dụng phần mềm Synopsys 1.1 Tổng quan công nghệ ASIC ASIC - Application Specific Integrated Circuit: mạch thích hợp ứng dụng chuyên biệt ASIC xây dựng việc kết nối mạch có sẵn...
 • 65
 • 410
 • 0

Triển khai thuật toán Cordic trên FPGA BTL môn thiết kế IC và Hệ thống số

Triển khai thuật toán Cordic trên FPGA BTL môn thiết kế IC và Hệ thống số
... ta tập trung vào phương pháp CORDIC, thuật toán điểm cố định, để thiết kế đơn vị số học "hàm lượng giác" Ở mức 2, không giới hạn phương pháp CORDIC, cách sử dụng loạt bảng thuật toán phương pháp ... + δ n2−1 x0 sin θ = K n x0 sin θ Trong : Kết cuối : Để đơn giản hóa chọn cho 3.3 Sơ đồ thuật toán Cordic IV Quy trình thiết kế Quy trình thiết kế ASIC chia làm hai phần Front-end Back-end Front-end ... Phùng Văn Thông Nguyễn Văn Trọng III Thuật toán Cordic 3.1 Khái niệm CORDIC CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer) phương pháp đơn giản hiệu để tính toán hàm lượng giác hypepol Nó thường...
 • 27
 • 669
 • 7

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾSỞ DỮ LIỆU BÀI TOÁN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TOÁN
... PHẦN II: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Lập ma trận phân tích Danh từ Phiếu đăng ký Tác nhân hồ sơ liệu Hồ sơ liệu Giấy báo dự thi Hồ sơ liệu Danh mục tỉnh-thành phố Hồ sơ liệu Danh mục dân tộc Hồ sơ liệu Danh ... vào: Hồ sơ thí sinh mà người sử dụng lưu sở liệu -Đầu ra: Chức đưa thống kể tỷ lệ học sinh Nguyễn Văn Tài 38 Lớp 507104 ĐỒ ÁN KỲ PHẦN III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Sơ đồ luồng liệu mức Sơ đồ luồng liệu ... Nguyễn Văn Tài 42 Lớp 507104 ĐỒ ÁN KỲ Xây dựng mô hình khái niệm liệu Bước 1: Chính xác hóa liệu Dữ liệu gốc GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI Dữ liệu xác hóa GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI Số phiếu Số phiếu Tên trường...
 • 67
 • 1,558
 • 19

bao cao thiet ke co so du lieu.doc

bao cao thiet ke co so du lieu.doc
... MASACH NGAYTRA Bảng THAMSONGUYEN : Thuộc tính MATHAMSO TENTHAMSO GIATRI Nội dung bảng THAMSONGUYEN chuyển giao cho phần mềm : MATHAMSO TS01 TS02 TS03 TS04 TS05 TS06 TENTHAMSO TUOITOITHIEU TUOITOIDA ... TACGIA, NHAXUATBAN, NAMXUATBAN, NGAYNHAN, SOLUONG) THELOAI(MATHELOAI, TENTHELOAI) MUONSACH(MADOCGIA, MASACH, NGAYTRA) THAMSONGUYEN(MATHAMSO, TENTHAMSO, GIATRI) Chi tiết bảng Bảng DOCGIA : Thuộc ... TUOITOITHIEU TUOITOIDA THOIHANTHE THOIHANXUATBAN SOSACHMUONTOIDA THOIGIANMUONTOIDA GIATRI 18 55 4 Biểu đồ sở liệu thiết kế theo phần mềm Microsoft Access ...
 • 5
 • 1,088
 • 5

THIẾT KẾSỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... tỏch cỏc lc Mc dự l nhng tớnh cht quan trng ca phộp tỏch lc quan h nhng mt phộp tỏch cú th tho tớnh cht ny nhng li khụng tho tớnh cht Chng hn, phộp tỏch lc quan h ABCD, {AB, CD} thnh hai lc ... phi ri H Cm H- HSP HN Phộp tỏch cỏc lc quan h Khi ú, vic thay th lc R = U, F bng cỏc lc R1 = U1, F1, R2 = U2, F2,, Rk = Uk, Fk c gi l mt phộp tỏch lc quan h ó cho U, F ký hiu l = (R1, R2,, ... Phộp tỏch cỏc lc quan h Ta s dng mt s ký hiu sau: Du hoa th (*) ký hiu phộp kt ni t nhiờn trờn giao ca hai thuc tớnh = (R1, R2,, Rk) hay = (U1, U2,, Uk) l phộp tỏch lc quan h trờn U thnh...
 • 34
 • 1,673
 • 11

Slide thiết kếsở dữ liệu

Slide thiết kế cơ sở dữ liệu
... cách dùng thiết kế CSDL  Khái niệm toàn vẹn liệu thao tác với toàn vẹn liệu  Tìm hiểu từ điển liệu, thiết kế bảo mật, thiết kế vật lý quan hệ với thiết kế CSDL Database Design and Implementation ... khác thiết kế CSDL  Từ điển liệu    Các kiểu liệu Thực thi toàn vẹn liệu   Các định nghĩa thành tố liệu độc lập với định nghĩa bảng hay phần định nghĩa bảng Là độ tin cậy xác liệu Thiết kế ... / Session / of 23 Thiết kế CSDL  Bất kể độ lớn tính phức tạp CSDL, việc thiết kế CSDL theo bước sau:      Thu thập thông tin Xác định đối tượng liệu Thiết kế mô hình liệu Xác định loại...
 • 23
 • 851
 • 8

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾSỞ DỮ LIỆU.doc (2).DOC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.doc (2).DOC
... tổng kết quý In thông tin thiết bị cần đơc sử chữa: Cho phép ngời quản lý In thông tin thiết bị dang hỏng, In thông tin tìm kiếm : Chức giúp ngời quản lý in thông tin tìm kiếm cần in II ) Thiết ... In thông tin tìm kiếm : Chức giúp ngời quản lý in thông tin tìm kiếm cần in II ) Thiết kế sở liệu ) Thiết kế Bảng ( Table ) :Để lu gi thông tin chơng trình a) Bảng QL máy tính dùng để lu tr thông ... theo thiết bị cần thiết (bao gm tên thiêt bị mã may tính,ngày mua ,đơn giá) 14 c) In theo Bảng ngời sử dụng (bao gm h tờn , lp, tờn mỏy tớnh, ) 15 d) In theo tên máy tính : 16 17 Phần Kết luận...
 • 18
 • 601
 • 11

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾSỞ DỮ LIỆU.doc.DOC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.doc.DOC
... Phần Phân tích thiết kế sở liệu I ) Chức chơng trình ) Hệ thống quản lý đờng bao gồm chức sau : Chơng trình ... thu ngày : Đây chức in thông tin tổng thu, dự toán, thuế, lãi xe ngày hoạt động II ) Thiết kế sở liệu ) Thiết kế Bảng ( Table ) Bảng Bang du lieu chinh lu trữ thông tin mã thông tin bến xe TT ... đầy đủ Các toán tìm kiếm khác thực tơng tự Thí dụ sở liệu (gốc): Dữ liệu từ bảng chính: 18 Ta liệu vao bảng liệu để bổ sung vào thông tin cần thiết bến để quản lý VD : Nhìn bảng ta cần nhập thứ...
 • 36
 • 543
 • 4

Thiết kếsở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC

Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC
... dòng liệu, mô hình quan hệ thực thể, qui trình hệ thống, khái quát nội dung chức chơng trình, xây dựng chơng trình quản lý sách th viện Chơng : Xây dựng chơng trình: Thiết kế sở liệu, thiết kế hệ ... quan mật thiết, chặt chẽ với mặt chức xử lý liệu dùng chung Rõ ràng hệ thống thống mà kết khâu tác động tính thống khâu qua hệ thống máy tính Tính thống cao hiệu hoạt động khâu nh hệ thống tốt ... đặt mối quan hệ toàn hệ thống lớn sở lý thuyết Trong phân tích thiết kế hệ thống, công việc quan trọng đặt phải xác định đợc chức nghiệp vụ hệ thống Chức nghiệp vụ hệ thống khái niệm lôgic,...
 • 23
 • 518
 • 2

Thiết kếsở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu
... phải có thiết kế logic tốt Điều bao gồm việc thiết kế bảng định nghĩa quan hệ chúng Thiết kế CSDL hiệu bắt đầu việc thiết kế CSDL chuẩn hóa Một CSDL logic thiết kế tốt tảng để thiết kế CSDL ứng ... với CSDL SQL Server Bước thiết kế CSDL lập kế hoạch cho CSDL, kế hoạch đóng vai trò hướng dẫn thực thiết kế đồng thời làm tài liệu kỹ thuật cho CSDL hoàn thành thiết kế Chi tiết độ phức tạp CSDL ... tìm hiểu chi tiết cách thiết kế CSDL logic Thiết kế CSDL vật lý liên quan đến cách lưu trữ, truyu xuất ràng buộc liệu để đảm bảo tốc độ phù hợp 1.2 Thiết kế CSDL logic Thiết kế CSDL logic bao gồm...
 • 20
 • 579
 • 0

Vì sao cần thiết kếsở dữ liệu

Vì sao cần thiết kế cơ sở dữ liệu
... nghiệp vụ 18 Tạo biểu nhập liệu, báo cáo truy vấn cuối Phát triển ứng dụng Sửa lại thiết kế thấy cần thiết 19 Yêu cầu người dùng chạy thử hệ thống Cập nhật thiết kế cần thiết 20 Cuối hệ thống sẵn ... giúp tạo sơ đồ quan hệ) Nhập liệu mẫu vào bảng 15 Tạo truy vấn, biểu nhập liệu báo cáo mẫu Khi tạo đối tượng này, thiếu xót thiết kế xuất Sửa chữa, cập nhật thiết kế cần thiết 16 Tham khảo ý kiến ... giá biểu nhập liệu báo cáo Chúng có đáp ứng yêu cầu người sử dụng không? Nếu không ta cần phải sữa lại Chú ý chuẩn hóa lại liệu cần thiết (các bước 8-12) 17 Đến ta trở lại hình thiết kế bảng để...
 • 12
 • 4,143
 • 4

THIẾT KẾ LOGIC SỐ

THIẾT KẾ LOGIC SỐ
... yêu cầu chung thiết kế mạch logic số Các phương pháp thể thiết kế mạch logic số Các công nghệ thiết kế mạch logic số, khái niệm, phân loại 10 Trình bày sơ lược công nghệ thiết kế IC số chip khả ... thiết kế, giảm thiểu tập lệnh không cần thiết sử dụng phần tử tiết kiệm lượng Các công nghệ thiết kế mạch logic số Vi mạch số thiết kế tay (Manual IC design), trợ giúp chương trình trợ giúp thiết ... rãi Điểm hạn chế thiết kế dạng chúng phù hợp cho thiết kế SSI đơn giản giới hạn mật độ tích hợp tốc độ làm việc thấp Thiết kế logic số 20 Hình 1.11: Phân loại thiết kế vi mạch số Design Automation...
 • 280
 • 1,988
 • 58

Thực hành thiết kế mạch số với hdl

Thực hành thiết kế mạch số với hdl
... cấu hình lên board DE2 Thực hành thiết kết mạch số với HDL 38 KTMT ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 54 Quá trình lập trình hoàn tất Thực hành thiết kết mạch số với HDL 39 KTMT ĐH Bách Khoa ... nhấn OK Thực hành thiết kết mạch số với HDL 40 KTMT ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 55 Cửa sổ lựa chọn loại file Bước Cửa sổ soạn thảo hình bên Thực hành thiết kết mạch số với HDL 41 KTMT ... đặt xuất Thực hành thiết kết mạch số với HDL 48 KTMT ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 62 Cửa sổ cài đặt ModelSim Bước Bạn nhấn Next để tiếp sang bước Thực hành thiết kết mạch số với HDL 49...
 • 84
 • 708
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu – lý thuyết và bình luận về các ví dụ thực tế tại việt namnghiên cứu cơ sở hình thành khung giá đất, thực trạng việc áp dụng khung giá đất ở thành phố kon tum – tỉnh kon tumnghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractHợp Đồng THẾ CHẤP QSDĐngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệpngười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học ngaNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP công thương việt nam – chi nhánh lê chânPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcphương thức thanh toán cad, ghi sổ, chuyển tiềnQui trình sản xuất phân uretiểu luận chiến lược giá quốc tếThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcthực tiễn và biện pháp thúc đẩy marketing mix tại công ty kính viglacera đáp cầuthực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)TRÌNH bày IAS 01 và VAS 10