bài 9 sắc ký bản mỏng ion cổ điển

bài 9 sắc bản mỏng ion cổ điển

bài 9 sắc ký bản mỏng ion cổ điển
... Cu2+ Ni2+ Quãng đường di chuyển 6 .90 0 .95 4 .95 5.50 Rf 1.0000 0.137 0.717 0. 797 Khoa công nghệ hóa học MÔN: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓA LÝ Sắc trao đổi ion cổ điển Ứng dụng xác định Cu2+ hỗn hợp ... Kết Lần Thể tích K2Cr2O7 0.0 099 N 10.75 10 .90 10 .90 Thể tích trung bình 10.85 Nồng độ Na2S2O3 0.0107N Lần Thể tích Na2S2O3 Nồng độ Cu2+ 8.5 0. 091 0 8.5 0. 091 0 8.5 0. 091 0 Trả lời câu hỏi CẢM ƠN MỌI ... giống mặt hóa học lẫn vật lý  Máy sắc luôn tiến vượt bậc thay đội hang năm Giới thiệu Mục đích ý nghĩa Trang bị kiến thức kỹ thực hành phương pháp sắc mỏng Hóa chất thiết bị Dung dịch NH3...
 • 26
 • 268
 • 0

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: sở lý thuyết của phương pháp sắc bản mỏng và ứng dụng của sắc bản mỏng.

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng.
... Nội dung sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Nguyên tắc chế sắc mỏng Cách tiến hành phương pháp sắc mỏng Ứng dụng phương pháp sắc mỏng Phân tích định tính Phân tích định ... Phương pháp sắc xuống • Phương pháp sắc nằm ngang • Phương pháp sắc đa bậc • Phương pháp sắc hai chiều Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc lên Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc ... Phân tích định lượng Phân tích hợp chất hữu hữu Phân tích hợp chất vô sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản Pha tĩnh Pha động Hệ Sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản • Dùng để trải...
 • 28
 • 825
 • 5

bài thực hành số 2 sắc cột và sắc bản mỏng

bài thực hành số 2 sắc ký cột và sắc ký bản mỏng
... SẮC KÝ CỘT VÀ SẮC KÝ CỘT VÀ SẮC KÝ BẢN MỎNG SẮC KÝ BẢN MỎNG 22 / 02/ 2006 Lê Văn Dăng ĐHSP II- CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ A-PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ 1- Sơ lược sắc kí : Sắc kí trình ... chất kết dính có cỡ hạt nhỏ hạt dùng sắc cột, dùng chất hấp phụ sắc kí bảng mỏng để nhồi cột làm sắc cột 3- SẮC KÍ BẢNG MỎNG b) Tráng bảng khổ nhỏ (2- 3 x 6-8) : - Các kiếng rửa chất tẩy ... isoprenoit c nạp mẫu vàno cộ-tKhoa Hoá - ĐHSP bỏ trướ 20 /8 /20 06 Hợp Lê Vă Đăng 2- SẮC KÍ CỘT : f) Kỹ thuật nạp mẫu vào đầu cột : Để nạp mẫu vào cột, phải theo tiến trình sau đây: mở khóa cột để hạ mực...
 • 77
 • 1,236
 • 2

Kỹ thuật sắc bản mỏng trong phân tích định lượng kháng sinh

Kỹ thuật sắc ký bản mỏng trong phân tích định lượng kháng sinh
... thực hành công nghệ hóa sinh GVHD: ThS Trịnh Đình Khá Kỹ thuật sắc mỏng phân tích định lượng kháng sinh kỹ thuật thực nghiên cứu, không áp dụng nhiều công nghiệp Bản sắc sau kết thúc thí nghiệm ... Trịnh Đình Khá Bài 2: Tinh protein sắc lọc gel I Nguyên tắc Dựa vào mức độ dịch chuyển khác phân tử có kích thước khác hệ thống phân tử gel sắc hỗn hợp phân tử có kích thước khác qua cột ... công nghệ hóa sinh GVHD: ThS Trịnh Đình Khá Bài 3: Xác định hoạt độ Enzyme Amilase theo phương pháp phân tích lượng đường khử tạo thành I Nguyên tắc Xác đinh hoạt độ thông qua phân tích sản phẩm...
 • 8
 • 628
 • 11

phan tach sac to ca chua chin ca rot du du chin bang phuong phap sac ky ban mong

phan tach sac to ca chua chin ca rot du du chin bang phuong phap sac ky ban mong
... licopen β- caroten, d ch chưa tinh t - ð i v i h dung môi Toluen: axeton ch y s c ký làm cho h n h p licopen β- caroten m u di chuy n lên m c ti n n dung môi, theo [1] h dung môi Toluen: axeton phân ... ký b n m ng d ch màu cà chua chín H dung môi t l Ete d u h a:Toluen:Axeton 45 : : Ete d u h a:Toluen:Axeton 45 : : Toluen:Axeton 45 : Ete d u h a:Axeton 45 : Ete d u h a: Toluen 45 : Rf Màu s c ... ng d ch ch t màu ñu ñ chín H dung môi t l Ete d u h a:Toluen:Axeton 45 : : Ete d u h a:Toluen:Axeton 45 : : Toluen:Axeton 45 : Ete d u h a:Axeton 45 : Ete d u h a: Toluen 45 : Rf Màu s c Hình...
 • 41
 • 394
 • 0

Tài liệu BÀI 5 CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ BẢN docx

Tài liệu BÀI 5 CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ CƠ BẢN docx
... khách hàng sở liệu đặt hàng sở liệu kiểm kê 34 8.2 BIỂU ĐỒ CẤU TRÚC THỂ HIỆN KIẾN TRÚC BA TẦNG CHO CREATE NEW ORDER v1.0011107222 35 CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU • sở liệu (DB) ... v1.0011107222 50 VÍ DỤ TÁCH BẢNG 1NF THÀNH BẢNG 2NF Tách bảng 1NF thành bảng 2NF Chuyển sang 2NF 51 v1.0011107222 VÍ DỤ CHUYỂN BẢNG 2NF THÀNH CÁC BẢNG 3NF Chuyển bảng 2NF thành bảng 3NF Chuyển ... kiểu liệu quan hệ kiểu liệu hướng đối tượng v1.0011107222 39 9.4 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ • Hệ Quản trị sở liệu Quan hệ (RDBMS) tổ chức liệu thành bảng hay gọi quan hệ; • Bảng cấu trúc liệu hai...
 • 27
 • 291
 • 0

Vật lý 12 Phân ban: BÀI 9 : CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MẶT CHÂN ĐẾ pptx

Vật lý 12 Phân ban: BÀI 9 : CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MẶT CHÂN ĐẾ pptx
... Mặt chân đế Mặt chân đế vật đa giác lồi nhỏ chứa điểm tiếp xúc vật mặt đỡ b Điều kiện cân vật mặt chân đế Điều kiện cân vật mặt chân đế đường tác dụng trọng lực phải qua mặt chân đế (hay ... mặt chân đế vật ? Hoạt động : HS : Quan sát hình vẽ sách giáo GV : Làm thí nghiệm hình 10.5 GV : Điều kiện cân vật mặt chân đế ? khoa GV : Lấy ví dụ tủ cao, HS : Nêu định nghĩa mặt chân đế ... Các dạng cân vật rắn trục quay cố định a Cân bền : Trạng thái cân vật bền vật bị lệch khỏi trạng thái trở lại vị trí cân ban đầu tác dượng trọng lực b Cân không bền : Trạng thái cân vật không...
 • 6
 • 186
 • 0

Bài 9 sóng dừng ban bản 12

Bài 9 sóng dừng ban cơ bản 12
... - BÀI SÓNG I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG DỪNG II SÓNG DỪNG Khái niệm: Sóng truyền sợi dây trường hợp xuất Sóng dừng gì?gọi sóng dừng nút bụng TIẾT 16 - BÀI SÓNG I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG DỪNG II SÓNG DỪNG ... tượng sóng dừng Sóng phản xạ Q Q Sóng tới P P Quan sát tượng sóng dừng Sóng phản xạ Q Q Sóng tới P P TIẾT 16 - BÀI SÓNG I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG DỪNG II SÓNG DỪNG λ λ Nút Q  Trong sóng dừng có : + ... Phản xạ sóng vật cản tự do: + Sóng phản xạ luôn pha với sóng tới điểm phản xạ TIẾT 16 - BÀI SÓNG I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG DỪNG II SÓNG DỪNG P Sóng tới Khảo sát Sóng phản xạ tạo thành sóng dừng dây...
 • 22
 • 110
 • 0

Giáo trình chiết và lập các hợp chất tự nhiên, chương 3 sắc lớp mỏng

Giáo trình chiết và cô lập các hợp chất tự nhiên, chương 3  sắc ký lớp mỏng
... thích hợp cho trình saa81c cột - SKLM công cụ đắc lực để theo dõi trình sắc cột, để nhận định phân đoạn thu từ sắc cột Kết quan sát vết bảng mỏng quan trọng để nhận định phân đoạn hỗn hợp ... cho vào bình sắc chạy hệ dung môi II Kỹ thuật sắc chiều IV .3 Kỹ thuật sắc điều chế (Preparative Chromatography) SKLM điều chế gọi kỹ thuật sắc chế hóa, thường để tách chất với lượng ... hợp chiết xuất ban đầu có hợp chất tính phân cực hỗn hợp mẫu chiết - Để định hướng loại dung môi phù hợp cho sắc cột Trước dùng sắc cột để tách lượng lớn mẫu chất, nhà nghiên cứu thường...
 • 8
 • 322
 • 9

Giáo trình chiết và lập các hợp chất tự nhiên, chương 5 sắc trao đổi ion

Giáo trình chiết và cô lập các hợp chất tự nhiên, chương 5  sắc ký trao đổi ion
... 200-400 35- 75 16 -50 50 0-1000 40-60 350 -55 0 40-60 350 -55 0 16 -50 50 0-1000 16 -50 50 0-1000 100-400 40-120 >400 Bảng 16: Nhựa trao đổi cation yếu Tên thương mại Hãng xuất sản Nhóm chức Đối -ion Chất mang ... điện hợp chất) hợp chất có điện tích toàn phần zero, hợp chất không gắn vào nhựa Các protein hợp chất luỡng cực nên tùy thuộc vào pH mà protein có khả gắn vào nhựa trao đổi anion hay nhựa trao đổi ... carboxilic H+ Polistyren 4% nối 350 Polimetacrylat 5- 14 16 -50 50 0-1000 250 5- 14 40-60 350 -55 0 Polistyren 420 5- 14 16 -50 50 0-1000 Acid carboxilic Na+ Polistyren 50 1 -5 40-60 350 -55 0 Cellex CM Bio Rad Carboximetil...
 • 14
 • 335
 • 2

Ứng dụng phương pháp sắc lớp mỏng hiệu năng cao trong phân tích định tính bài thuốc tiền liệt thanh giải

Ứng dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao trong phân tích định tính bài thuốc tiền liệt thanh giải
... lớp mỏng (SKLM) 1.2.1 Nguyên tắc phương pháp sắc lớp mỏng 1.2.2 Ưu, nhược điểm phương pháp sắc lớp mỏng 1.2.3 Ứng dụng phương pháp sắc lớp mỏng sắc lớp mỏng hiệu cao ... dụng phương pháp sắc lớp mỏng hiệu cao phân tích định tính thuốc Tiền liệt giải thực với mục tiêu: Lựa chọn điều kiện khai triển sắc lớp mỏng để phân tích định tính cao Tiền liệt giải ... NGUYỄN THỊ NGỌC VUI ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG HIỆU NĂNG CAO TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH BÀI THUỐC “TIỀN LIỆT THANH GIẢI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn: ThS Cao Ngọc Anh TS...
 • 60
 • 631
 • 3

Định tính saponin trong giảo cổ lam bằng sắc lớp mỏng

Định tính saponin trong giảo cổ lam bằng sắc ký lớp mỏng
... khai sc - Trin khai sc theo chiu dc - Trin khai sc theo chiu ngang - Trin khai sc t ng - Trin khai nhiu sc - Thit b densitometer - Mỏy quột - Mỏy lu kt qu: lu hỡnh nh sc cỏc ... hin Gio c lam ti Lo Cai Vit Nam Trong nhng nm gn õy, Gio c lam c trng trờn din rng cỏc a phng, c ch bin thnh cỏc sn phm chố Gio c lam a dng v c lu thụng rng rói trờn th trng nh Gio c lam Tu Linh, ... trờn, khúa lun nh tớnh saponin Gio c lam bng sc lp mng c thc hin vi mc tiờu: - nh tớnh thnh phn saponin ca loi Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino - So sỏnh thnh phn saponin gia cỏc loi GCL...
 • 57
 • 559
 • 3

BÀI TẬP SẮC LỜI GIẢI

BÀI TẬP SẮC KÝ CÓ LỜI GIẢI
... với phép sắc đại lượng VM KD khác Vậy thời gian lưu hiệu chỉnh cấu tử thứ cột sắc thứ : 29,33 phút Bài [2_424]: Trong cột sắc phân bố lỏng cho hợp chất A K=10 hợp chất B K=15 ... 17, Bài 20 [3]: Trong trình tiến hành sắc chất cột sắc chiều dài 45 cm Người ta thu sắc đồ pic tương ứng : 60s, 360s, 375s ứng với cấu tử X, Y, Z Các pic dạng đường Gauss Y Z W ... Tính tRA tRB b> thể tách A B khỏi không ? c> Tính độ phân giải phép sắc Bài giải: a> Ta : tR = L U Với : L - chiều cao cột sắc U - Tốc độ tuyến tính cấu tử - Cấu tử A : - Cấu tử B: t...
 • 19
 • 6,777
 • 25

Tìm hiểu về phương pháp sắc trao đổi ion

Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion
... B C Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Sắc trao đổi ion (IC) phần sắc lỏng (LC) Theo Liên minh Quốc tế Cơ Ứng dụng Hóa học (IUPAC) sắc trao đổi ion định nghĩa ... áp dụng sắc trao đổi ion: trao đổi ion • hình thành cặp ion ion loại trừ Phương pháp sắc xác định chế tách tĩnh tách động sử dụng Ngày sắc trao đổi ion đơn giản gọi sắc ion (IC), ... Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION .24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24 2.2 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 25 2.2.1 Ionit .26 2.2.1.1 Nhựa trao đổi ion ...
 • 37
 • 3,358
 • 50

Phân tách sắc tố cà chua chín, cà rốt và đu đủ chín bằng sắcbản mỏng

Phân tách sắc tố cà chua chín, cà rốt và đu đủ chín bằng sắc kí bản mỏng
... chua chín, r t, ñu ñ chín b ng s c ký c t Các phân ño n c a m u chua chín, r t, ñu ñ chín tính t Màu s c dư i c t lên ñ u c t Phân ño n Vàng da cam Phân ño n Vàng da cam Phân ño n Vàng ... axeton phân c c không phù h p ñ ch y s c ký b n m ng phân tách s c t chua chín, r t, ñu ñ chín Vì v y ph i tách d ch b ng s c c t ch y b n m ng ñ i v i d ch chua chín, r t, ñu ñ chín ... NGHI M 2.1 Thu m u chua chín, r t, ñu ñ chín: chua chín, r t, ñu ñ chín ñư c thu mua t i ch Tân T ch vào lúc sáng s m chua l a lo i qu chín ñ , ñ c ru t, h t r t l a c căng bóng,...
 • 41
 • 648
 • 3

Xem thêm