bài 8 chuẩn độ độ dẫn

bài 8 chuẩn độ độ dẫn

bài 8 chuẩn độ độ dẫn
... Chuẩn lần 1mL NaOH mẫu HCl VNaOH độ dẫn lần 2660 2370 2060 2060 1 780 1752 1527 1503 1 286 1270 1040 1040 80 1 81 4 80 7 788 88 9 82 0 10 1023 2060 2320 2370 2 580 2660 940 1 780 1527 1 286 1040 80 1 80 7 ... 1227 17 12 68 12 78 18 1293 1300 19 1354 1360 2590 2320 2 080 1633 độ dẫn (µS) lần 1740 1509 1261 1050 1499 1394 1299 12 68 1199 1179 1075 1050 1009 89 3 85 2 88 1 920 967 VNaOH (mL) độ dẫn (µS) lần ... 30s, đọc giá trị lần Chuẩn lần 1mL NaOH Kết mẫu hỗn hợp HCl, CH3COOH VNaOH độ dẫn 2590 2430 2320 2160 2 080 187 4 1740 1509 1400 1261 1176 1050 960 89 3 85 1 85 2 84 4 88 1 87 9 10 920 927 11 967...
 • 24
 • 225
 • 0

bài giảng chuẩn độ điện thế mới

bài giảng chuẩn độ điện thế mới
... bị chuẩn độ điện Thiết bị chuẩn độ điện CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP • Định nghĩa: phương pháp chuẩn độ điện phương pháp phân tích dựa việc đo biến thiên trính chuẩn độ ĐẶC ĐIỂM • Độ biến thiên biến đổi đột ... trình chuẩn độ Quá trình chuẩn độ tự động + Không chịu ảnh hưởng trạng thái dung dịch chuẩn vả mẫu + Có thể chuẩn độ phần nhỏ + Biết tiến trình phản ứng + Tự động đánh giá báo kết Các Kỹ thuật chuẩn ... chuẩn+ Mẫu Cơ sở trình chuẩn độ End Dung dịch chuẩn Dung dịch chuẩn + Mẫu Cơ sở trình chuẩn độ Quá trình chuẩn độ thực tay + Nhận điểm cuối qua biến đổi màu + Quá trình thêm chuẩn tay + Quá trình...
 • 53
 • 830
 • 4

Bài 52 Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

Bài 52 Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat
... PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ PEMANGANAT (Phép đo pemanganat) Là phương pháp phổ biến để chuẩn độ dd nhiều chất khử khác môi trường axit mạnh mạnh Trong môi trường ion MnO 4- có tính oxh mạnh  bị khử ...  bị khử Mn2+ không màu MnO 4- + 5e + 8H+  Mn2+ + H2O Do dùng dd KMnO4 có màu tím hồng để chuẩn độ dd chất khử Ví dụ: MnO 4- + 5Fe2+ + 8H+  Mn2+ +5Fe3+ + 4H2O 2MnO 4- + 5H2O2+ 6H+  2Mn2+ +5O2 ... nồng độ 0,02M làm dd chuẩn dd H2SO4 3-4 M để tạo môi trường axit  Dd KMnO4 dễ bị phân hủy tác dụng ánh sáng nên người ta đựng chai thủy tinh màu nâu có nút thủy tinh mài nhám Khi chuẩn độ dd...
 • 5
 • 1,712
 • 36

Bài 8: Điều độ sản xuất docx

Bài 8: Điều độ sản xuất docx
... này? Bài nghiên cứu nguyên tắc điều độ sản xuất kỹ thuật phân tích để đưa định phân giao hợp lý 144 Bài 8: Điều độ sản xuất 8.1 Thực chất vai trò điều độ sản xuất 8.1.1 Thực chất điều độ sản xuất ... công việc 62 phút 155 Bài 8: Điều độ sản xuất TÓM LƯỢC CUỐI BÀI Điều độ sản xuất hoạt động có tính cụ thể, tác nghiệp cao Nó khâu tổ chức, đạo triển khai hệ thống tổ chức sản xuất thiết kế, nhằm ... việc cho nhiều đối tượng; 156 Bài 8: Điều độ sản xuất CÂU HỎI ÔN TẬP Hãy nêu thực chất vai trò điều độ sản xuất? Cho ví dụ minh họa? Trình bày nội dung điều độ sản xuất Hãy nêu nguyên tắc ưu tiên...
 • 16
 • 1,078
 • 18

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH SỐ 2 TỰ LUẬN pdf

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH SỐ 2 TỰ LUẬN pdf
... xác định C = Câu 6: Khi chuẩn độ etanol dung dịch K2Cr2O7 mơi trường axit xảy phản ứng sau 3CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2 SO4  3CH3CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Để chuẩn độ 10 ml mẫu thử có hàm ... lượng H2C2O4.2H2O (M= 126 ,067 g/mol) cần lấy để pha 100 ml dd chuẩn H2C2O4 0,01M A 0,063 gam B 0,73 gam C 0,36 gam D 0,37 gam Câu 18: Hòa tan a gam FeSO4.7H2O vào nước dung dịch X Khi chuẩn độ dung ... 50 ml dung dịch Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, lọc kết tủa, sấy khơ 0, 87375 g chất rắn Nồng độ H2SO4 Na2SO4 tương ứng A 0, 02 M 0,013M B 0,01 M 0,005M C 0,0M 0, 125 M...
 • 3
 • 827
 • 11

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH TỰ LUẬN ppt

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH TỰ LUẬN ppt
... Câu 5: Chuẩn độ dung dịch CH3COOH dd chuẩn NaOH Tại điểm tương đương, pH dung dịch A > B < C = D khơng xác định Câu 6: Khi chuẩn độ etanol dung dịch K2Cr2O7 mơi trường axit ... sau thêm 49,95 ml dung dịch HCl A 10,6 B 9,4 C 4,6 D 5,4 Câu 10: Chuẩn độ 50 ml hỗn hợp KOH 0,010M NaOH 0,005M dung dịch HCl 0,010M pH dung dịch thu thêm 74,50 ml 75,50 ml dung dịch HCl A 9,0 4,4 ... định nồng độ chất dd A chứa chất tan Na 2SO4 H2SO4 người ta làm sau: Lấy 25 ml dung dịch A, nhỏ sẵn vài giọt phenolphtalein Thêm từ từ vào dung dịch A lượng dung dịch NaOH 0,01M thấy dung dịch bắt...
 • 3
 • 1,244
 • 18

bai 8 :while ...do

bai 8 :while ...do
... Bộ Y tế Số ca mắc bệnh tử vong bệnh nhân có liên quan đến ô nhiễm nguồn nước năm 20 08 Thương hàn Tả năm 20 08 Ca Tử Ca bệnh vong bệnh 93 946 Lỵ trực trùng Tiêu chảy Tử vong Ca bệnh Tử vong Ca ... M S N G ú quỏ ch Cú 5C7 ch cỏi: SNHIMTRONG phõn LOI NGUYấNca Cú 9ch8cỏi cỏi: CúBóoCúcỏi:gõy hoỏ hc, thuc trNHN ch cỏi: NC8CHIM Cucỏi:sng VI SINH VT SINH cỏi: ch 7nhiu CC LN TRNG sõu ễ dngCú ... lan truyền loại bệnh dịch tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, đau mắt hột, Có tới 80 % bệnh sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm * Trước tình trạng nguồn nước, đặc biệt nguồn nước địa phương...
 • 34
 • 100
 • 0

Bài giảng chuẩn độ oxi hóa khử

Bài giảng chuẩn độ oxi hóa  khử
... 5/13/2013 CHT CH TH OXI HO - KH CHT CH TH OXI HO - KH * Khỏi nim v cht ch th oxi hoỏ -kh Cú dng cht ch th oxi hoỏ -kh nh sau: 1) Bn thõn cht oxi hoỏ -kh cú mu lm ch th (KMnO4) 2) Cht oxi hoỏ -kh to ... V(ml) chất chuẩn 0,1000M S% = ảnh hưởng số cân phản ứng hiệu số oxi hoá - khử đến khoảng bước nhảy đường chuẩn độ 5/13/2013 15 5/13/2013 100 = 0.1% 1000 16 5/13/2013 Cỏc cht kh v oxi hoỏ thụng ... 3) Cht oxi hoỏ -kh cú dng kh v dng oxi hoỏ khỏc mu 5/13/2013 - Nh vy, tr mt s trng hp cỏ bit (hai dng u), a s cỏc cht ch th oxi hoỏ kh l cỏc cht hu c cú tớnh cht oxi hoỏ - kh m mu ca dng oxi hoỏ...
 • 16
 • 242
 • 0

BÀI 5: CHUẨN ĐỘ CÁC ĐA AXIT VÀ ĐA BAZƠ

BÀI 5: CHUẨN ĐỘ CÁC ĐA AXIT VÀ ĐA BAZƠ
... Hữu Tương Đa axit • Có   thể coi đa axit hỗn hợp nhiều đơn axit • Phân tử đa axit có khả phân li cho n proton( n>1) Với n=2,3, Thì phân li đa axit diễn theo nấc • Ví dụ: Sự phân li axit H3A H3A ...    =      x = [OH-]III suy ra [ H+]III  H3A V1 V2 NaOH H2A- NaOH HA2- Sơ đồ chuẩn độ axit H3A XOH 1.2 Đường chuẩn độ • Để xây dựng đường chuẩn độ,  có thể thiết lập hàm    liên hệ pH – P •  Ví dụ: Chuẩn độ H3A( Co,Vo) bằng XOH ( C,V) ... = H2A- = HA2A3Suy [H3A] = C.    Tương tự, [i] = Ci.i , với đa axit = Phương trình tổng quát   đường chuẩn độ P= =  1.3. Sai số chuẩn độ •  Tại điểm tương đương thứ q =  = = • Áp dụng ĐKP, ta có phương trình ĐKP:...
 • 25
 • 122
 • 0

bài 6 chuẩn độ acid baz

bài 6 chuẩn độ acid baz
... 7.78 5.55 4 .6 5 .6 8.14 5 .65 3 .6 5.7 8.38 5.75 2.4 5.8 8.58 5.85 5.9 8.74 5.95 1 .6 8.87 6. 05 1.3 6. 1 8.98 6. 15 1.1 6. 2 9.09 6. 25 1.1 6. 3 9.18 6. 35 0.9 6. 4 9.28 6. 45 6. 5 9.34 6. 55 0 .6 6 .6 lần pH ... 0 .6 0.5 0.5 0.5 0.5 0 .6 0.5 0 .6 0.5 0.5 0 .6 0.7 0 .6 0.8 0 .6 0 .6 0 .6 VNaOH 3.3 3.4 3.5 3 .6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 .6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5 .6 5.7 5.8 5.9 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 ... 2.91 2.93 2. 96 2.99 3.02 3.05 3.08 3.12 3. 16 3.21 3. 26 3.32 3.38 3. 46 3.55 3 .66 3.81 4.03 4 .63 5.32 5 .68 5.93 6. 16 6. 36 6.58 6. 78 7.28 7.7 8.19 8.5 8.71 9.03 9.15 9.28 Kết Nồng độ NaOH Thể tích...
 • 26
 • 229
 • 0

bài 7 chuẩn độ ohk kết tủa

bài 7 chuẩn độ ohk kết tủa
... hiệu chuẩn KMnO4 VKMnO4 E (mV) V 3,8 690 3 ,75 3,9 694 3,85 6 97 3,95 4,1 70 1 4,05 4,2 70 5 4,15 4,3 71 0 4,25 4,4 71 4 4,35 4,5 71 9 4,45 4,6 72 6 4,55 4 ,7 735 4,65 4,8 74 3 4 ,75 4,9 75 5 4,85 77 5 4,95 ... 5.11 878 0.0490 Trung bình 5.11 Lần thí nghiệm VNaOH pHtđ CNaOH 5.25 876 0.0 477 5.25 876 0.0 477 5.25 876 0.0 477 Trung bình 5.25 0.0490 0.0 477 Cách tiến hành 5ml H2SO4 6N Đặt điện cực buret tự động ... pháp chuẩn độ oxi hóa khử ứng dụng chuẩn độ Fe2+ - Trước điểm tương đương, ta có:   - Tại điểm tương đương:   - Sau điểm tương đương:   Tóm tắt phương pháp Phương pháp chuẩn độ kết tủa ứng dụng chuẩn...
 • 32
 • 251
 • 0

BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC

BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC
... nhóm Câu 1: Chúng ta có cần tôn trọng học hỏi dân tộc khác không ? Để làm gì? Câu 2: Có ý kiến cho có dân tộc chậm phát triển cần phải học hỏi dân tộc khác Em đồng ý không ? Vì ? Câu 3: Em nêu ... hóa dân tộc - Luôn tìm hiểu, tiếp thu điều tốt đẹp kinh tế, văn hóa, xã hội dân tộc, thể lòng tự hào dân tộc ? Việc tôn trọng, học hỏi dân tộc khác có ý nghóa ? Ý nghóa việc tôn trọng học hỏi dân ... nghiệm, học quý báu công xây dựng bảo vệ đất nước Câu 2: Không, kể nước phát triển hay phát triển cần phải học hỏi tinh hoa dân tộc khác II NỘI DUNG BÀI HỌC Thế tôn trọng học hỏi dân tộc khác...
 • 22
 • 1,064
 • 2

Tiết 61- LÀM VĂN Bài: TÍNH CHUẨN XÁC, HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH

Tiết 61- LÀM VĂNBài: TÍNH CHUẨN XÁC, HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH
... nhà thơ II Tính hấp dẫn văn thuyết minh   Tại văn thuyết minh cần phải có tính hấp dẫn? Thế tính hấp dẫn văn thuyết minh? Tính hấp dẫn văn thuyết minh   - Tính hấp dẫn văn thuyết minh có vai ... THPTBCChu Văn An Tổ Văn Giáo viên: Nguyễn Thị Ngát Tiết 61- LÀM VĂN Bài: TÍNH CHUẨN XÁC, HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH A/ Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Nắm kiến thức tính chuẩn xác hấp dẫn văn thuyết ... bày trước lớp  I Tính chuẩn xác văn thuyết minh Tính chuẩn xác văn thuyết minh - Chuẩn xác yêu cầu quan trọng văn thuyết minh - Tính chuẩn xác : + Đúng với chân lí, với chuẩn mực thừa nhận +...
 • 23
 • 830
 • 7

Bai 8 HDSX cua nguoi dan o Tay Nguyen

Bai 8 HDSX cua nguoi dan o Tay Nguyen
... cho biết chúng Chúng thuộc thuộc loại loại cơng nghiệp lâu năm gì? Những trồng Tây Ngun: CÀ PHÊ HỒ TIÊU CAO SU CHÈ Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên 1) Trồng cơng nghiệp đất ba - dan Th o ... Tây Nguyên Hoạt đợng 1: Trồng cơng nghiệp đất ba - dan Hoạt đợng 2: Chăn ni đờng cỏ Hoạt động cá nhân: Thời gian: phút Quan sát hình Các trồng Tây kể tên Ngun là: cà trồng phê, cao su, hồ ... ? Cây cơng nghiệp cà phê cao su chè hồ tiêu Diện tích ( ha) 494 200 97 200 22 3 58 11000 Đó trồng có giá trị xuất cao HOẠT ĐỘNG NHĨM ĐƠI Thời gian: phút Cho biết loại cơng nghiệp có Bn Ma Thuột...
 • 31
 • 232
 • 2

Giáo án kỹ thuật lớp 5 - Bài 8 : CHUẨN BỊ NẤU ĂN pdf

Giáo án kỹ thuật lớp 5 - Bài 8 : CHUẨN BỊ NẤU ĂN pdf
... thực - HS lắng nghe chuẩn bị nấu ăn - GV tóm tắt nội dung 18 ’ HĐ1 (như SGV/34) c Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực số công việc chuẩn bị nấu ăn * MT: HS biết cách thực số công việc chuẩn bị nấu ăn ... GV ghi đề 10 b Hoạt động 1: ’ Xác định số công việc chuẩn bị nấu ăn * MT: - HS nhắc lại đề HS nêu công việc chuẩn bị nấu ăn - HS đọc trả lời * Cách tiến hành: câu hỏi - GV hướng dẫn HS đọc nội ... chế thực phẩm SGK - GV tóm tắt nội dung 3’ HĐ2 (như SGV/ 35) - HS - GV hướng dẫn HS nhà giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn d Hoạt động 3: Đánh giá kết - HS đọc ghi học tập nhớ * MT: HS có ý thức vận...
 • 8
 • 1,351
 • 8

Xem thêm