Sáng kiến kinh nghiện sử 9

sang kien kinh nghiem su 9

sang kien kinh nghiem su 9
... đồ đợc sử dụng dạy mục III, ý Phong trào đồng khởi ( 195 9- 196 0) 4.1.Nội ndung cần nắm Đây lợc đồ phong trào Đồng khởi miền Nam năm 195 9 196 0 Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ Đông Dơng đợc kí kết, Mĩ tìm ... dục số 1- 199 1 2.Phan Ngọc Liên,Trịnh Đình Tùng,Hệ thống phơng pháp dạy học trờng phổ thông Tạp chi NCGD,số 1- 199 2 Nguyễn Thanh Hùng, Sự tồn phơng pháp dạy học cụ thể, Tạp chí NCGD số 2- 199 2 Trịnh ... Giơ-ne-vơ 195 4 Đông Dơng 1.1 Nội dung cần nắm 19 Theo kế hoạch định, ngày 8-10- 195 4,các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam chia làm nhiều đờng tiến vào ngoại thành Hà Nội Chiều ngày 91 0- 195 4 quân...
 • 35
 • 165
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm Sử 9
... phong trào Đồng khởi Lợc đồ đợc sử dụng dạy mục III, ý Phong trào đồng khởi ( 195 9- 196 0) 4.1.Nội ndung cần nắm Đây lợc đồ phong trào Đồng khởi miền Nam năm 195 9 196 0 Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ Đông ... ruộng đất Hình 59 Chủ tịch Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch nớc Tôn Đức Thắng (7- 196 0) Bức ảnh sử dụng để dạy mục II, ý Cải tạo quan hệ sản xuất, bớc đầu phát triển kinh tế văn hóa ( 195 8- 196 0) 3.1 Nội ... quyền cách mạng lan rộng nớc Khởi nghĩa nhân dân Pari,nền quân 2-6-1 793 đến 27-7-1 794 Đỉnh cao cách mạng 17-7-1 794 ddeens9-111 799 thoái trào cách mạng Tầng lơp cách thiết chuyên dân chủ banh t sản...
 • 29
 • 188
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9
... % 9a1 33 15 45,45 10 30,3 21,2 9a2 34 0 10 29, 4 15 44,1 26,5 9a3 34 8,8 23,5 11 32,4 12 35,3 9a4 32 3,1 21 ,9 11 34,4 13 % SL 40,6 B N I DUNG Các bi n pháp ti n hành nâng cao ch"t l !ng môn sinh ... 15 Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 E - Rút kinh nghi m HS hi u bài, n m !c ki n th c tr ng tâm c a Ph #ng pháp phù h!p, h c sinh ho t ng tích c c K t th c nghi m Sau áp d ng ph #ng pháp ... Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 L ch s sáng ki n kinh nghi m Hi n ang gi ng d y môn sinh h c kh i 8, t i tr Cháy.$ây tr ng THCS Bãi ng n&m khu du l ch , ph huynh h c sinh r"t...
 • 19
 • 248
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9 trường THCS HỒNG THỦY

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9 trường THCS HỒNG THỦY
... - Tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử trường THCS Huyện Lệ Thủy nói chung trường THCS Hồng Thủy nói riêng - Đưa giải pháp để sử dụng đồ dạy học lịch sử lớp cách tối ưu - Từ kết thực nghiệm ... tập môn lịch sử V BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ kết thu trình sử dụng đồ vào dạy học lịch sử lớp để nâng cao chất lượng dạy học thân đúc rút số kinh ... cho học sinh Giải pháp thực Qua tìm hiểu thực tế sử dụng BĐTD dạy học môn lịch sử trường THCS nói chung trường THCS Hồng Thủy nói riêng, thân thực giải pháp để sử dụng BĐTD dạy học môn lịch sử...
 • 20
 • 517
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI 5 “TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI”- LỚP 9

Sáng kiến kinh nghiệm –SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI 5 “TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI”- LỚP 9
... trình SGK lớp Trong đó có 5: “Tình hữu nghị dân tộc giới” II SƯ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO BÀI 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI 1) Vài nét tiếp ... vào Bài : “Tình hữu nghị dân tộc giới” Bài kiểm tra HKI Lớp 9A 9B 9C 9D 9E 9G TSHS 31 36 34 35 36 34 Khá - Giỏi SL 22 28 23 24 22 19 % 70 ,9 77,8 67,6 68 ,5 61,1 55 ,9 Trung bình trở lên SL ... 28,6 10 27,8 13 38,2 Yếu - Kém SL 0 % 6 ,5 0 2 ,9 11,1 5, 9 Bài học kinh nghiệm Là GV giảng dạy môn GDCD THCS, dù tuổi nghề non trẻ rút được nhiều kinh nghiệm trình sử dụng PTDH Có điều mà cảm...
 • 17
 • 137
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm “ Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “ Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học sinh học 9
... Thúy Hằng 10 Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Giáo viên thực hiện: Phan Thị Thúy Hằng 11 Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Giáo viên thực ... BỘI Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Dạng đồ thứ 2: MẤT ĐOẠN ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST ĐẢO ĐOẠN LẶP ĐOẠN ĐỘT BIẾN NST HIỆN TƯỢNG DỊ BỘI ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST Dạng đồ ... thảo luận sử dụng BĐTD xây dựng thư viện BĐTD để GV HS khai thác, sử dụng Giáo viên thực hiện: Phan Thị Thúy Hằng Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Trên số ý kiến tôi,...
 • 13
 • 670
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm: “Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học phần Quang học lớp 9 ở Trường PTDTBT – THCS Quảng Sơn”

Sáng kiến kinh nghiệm: “Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học phần Quang học lớp 9 ở Trường PTDTBT – THCS Quảng Sơn”
... Trng PTDTBT THCS Qung Sn Sỏng kin kinh nghim: S dng cú hiu qu thit b dy hc phn Quang hc lp Trng PTDTBT THCS Qung Sn Ngi thc hin: Phm Vn Trang Giỏo viờn Trng PTDTBT THCS Qung Sn Sỏng kin kinh ... phn Quang hc lp Trng PTDTBT THCS Qung Sn Ngi thc hin: Phm Vn Trang Giỏo viờn Trng PTDTBT THCS Qung Sn 10 Sỏng kin kinh nghim: S dng cú hiu qu thit b dy hc phn Quang hc lp Trng PTDTBT THCS ... TK Vận dụng, củng cố (6phút): Trả lời câu hỏi GV, Nêu câu hỏi, yêu cầu HS III Vận dụng chốt lại kiến thức chốt lại kiến thức học học: - Thấu kính hội tụ thấu kính C7 phần rìa mỏng phần -...
 • 26
 • 435
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân 9

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân 9
... động, hợp tác học tập Qua dạy môn Giáo dục công dân đơn vị trường học, dạy giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm thành công Việc tổ chức phương pháp thảo luận nhóm giáo viên manh tính hình ... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THIỆU HOÁ TRƯỜNG THCS THIỆU THÀNH ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP Giáo viên : Chu Thị Tươi Chức vụ: Giáo ... học hỏi thành viên nhóm Có thể nói việc đổi sử dụng 21 phương pháp dạy học kích thích tích cực, chủ động, sáng tạo người học phương pháp dạy học thảo luận nhóm phương pháp Từ đó, chất lượng môn...
 • 26
 • 46
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng sơ đồ đoạn thẳng
... thực hành thao tác qua đồ để phát kiến thức IV KẾT QUẢ Qua trình nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ đoạn thẳng dạy học giải toán cho học sinh lớp 5”, áp dụng số biện pháp vào thực ... vẽ đồ tóm tắt nội dung toán sau: Thùng thứ gấp lần thùng thứ hai , ta vẽ đoạn thẳng biểu thị thùng thứ -5- Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán – Lớp trước, sau chia đoạn thẳng làm phần Vẽ đoạn thẳng ... nội dung đồ đoạn thẳng Học sinh thực hành tóm tắt đề toán đồ đoạn thẳng bảng con, bảng nhóm, bảng lớp, - Sử dụng đồ đoạn thẳng giải toán có lời văn giúp học sinh tích lũy hình tượng...
 • 12
 • 2,678
 • 20

Sáng kiến kinh nghiệm: Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol

Sáng kiến kinh nghiệm: Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol
... đờng thẳng (D) song song với đờng thẳng 2y+4x=5 tiếp xúc với parabol (P):y=-x2 b)Đờng thẳng (D) vuông góc với đờng thẳng x-2y+1=0 tiếp xúc với parabol (P):y=-x2 c) đờng thẳng (D) tiếp xúc với parabol( P):y=x2-3x+2 ... đặc biệt giáo viên dạy toán chúng tôI thấy loại toán tơng giao đờng thẳng đờng thẳng, đờng thẳng parabol thờng đợc đề cập tới đề thi vào THPT em thờng gặp khó khăn:do không vẽ đợc đồ thị, cha ... (3 ; 2) v ch Do ú a = ; b = -3 v c = C.Kết kinh nghiệm Trên vài kinh nghiệm nhỏ đợc rút từ thực tế sau năm giảng dạy thân.Phần tơng giao đờng thẳng parabol nhiều toán nhiều dạng nhng với khả...
 • 7
 • 2,588
 • 58

sáng kiến kinh nghệm sinh 9

sáng kiến kinh nghệm sinh 9
... cầu giáo dục lâu dài Đối với phần Di truyền Biến dò môn sinh học 9, loại kiến thức vừa vừa trừu tượng, khó học sinh Để giúp học sinh nắm kiến thức phần chuẩn bò vận dụng phương pháp dạy học tích ... sinh học cấp THCS qua năm thực thay sách đại trà từ lớp đến lớp 9, có nhận xét sau : Đối với lớp thay sách 6,7,8 ,9 phát huy tính tích cực học sinh Tuy nhiên tính tích cực chưa thể đồng học sinh ... THCS Tuy nhiên học sinh lớp học đến phần Di truyền Biến dò, đa phần học sinh bò chững lại, loại kiến thức vừa mới, vừa trừu tượng khó học sinh, bên Với kết cấu chương trình Sinh học từ lớp đến...
 • 21
 • 178
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học âm, vần

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học âm, vần
... tài sử dụng phần mềm Microsoft Office PowerPoint để dạy âm - vần lớp bậc Tiểu học “ để góp phần nâng cao hiệu dạy học theo quan điểm đổi Đảng nhà nước ta B BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : Dạy âm ,vần trải ... suốt học kì hết tuần 24 học kì 2, lớp Các âm ,vần học hầu hết gần gũi với thực tế, sống, học sinh cần phải nắm vững vận dụng vào thực tế ,có sở tiếp tục học tập đọc học kì , ÁP DỤNG KIẾN THỨC học ... dạng Font chữ , chỉnh sửa màu , Font , tạo lạ mắt , thích thú cho học sinh * Phương pháp giảng dạy dùng kết hợp nhiều phương pháp có hai phương pháp đặc trưng : phương pháp trực quan thực hành...
 • 9
 • 995
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng giáo cụ trực quan sinh động trong giảng dạy Mỹ thuật

Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng giáo cụ trực quan sinh động trong giảng dạy Mỹ thuật
... lẫn số lợng Nguyện vọng để có đợc nhiều giáo viên giảng dạy môn Hiện huỵên ta thiếu nhiều lực lợng giáo viên có chuyên môn giảng dạy môn mỹ thuật Để học sinh đợc học tốt hơn, tiếp thu đợc nhiều ... luận: Môn Mĩ thuật dạy cho học sinh tập tạo đẹp biết thởng thức đẹp, qui tắc cụ thể để định nghĩa đợc đẹp mà dạy thuật để hớng em đến đẹp nhng phải học học sinh phải đẹp khác bố cục (hình thể) ... hoàn thành Để học sinh lam bài, giáo viên làm việc với em giúp em tìm cách thể hiện, bố cục mảng, tìm hình vẽ tìm vẽ màu, dùng phơng pháp gợi mở nhiều cộng với sử dụng đồ dùng trực quan nhận thấy...
 • 9
 • 1,593
 • 28

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN 9
... g(x) chưa hết cho (x – 199 9); (x – 2000) nên: g(x) +k(x – 199 9)(x – 2000)(x – x0) ⇒ f(x) = k(x – 199 9)(x – 2000)(x – x0) Tính f(2001) – f( 199 8) = 3(2k + 1) hợp số Bài toán 11: Cho đa thức f(x) ... f( 199 0) = 2000 f(2000) = 2001 Chứng minh f(2001) – f( 199 8) hợp số Giải: + Tìm đa thức phụ Đặt g(x) = f(x) +ax + b Tìm a,b để g( 199 9) + g(2000) = tương 0 = 2000 + 199 9.a + b đương với a, b nghiệm ... củng cố kiến thức đa thức tong chương trình toán từ lớp đếnlớp9 rèn kỹ giải số dạng toán từ đơn giản đến phức tạp mà kiến thức không vượt trình độ THCS IMỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI LOẠI TOÁN...
 • 9
 • 1,289
 • 44

sang kien kinh nghiem cnghe 9

sang kien kinh nghiem cnghe 9
... nghĩ việc dạy thực Giáo viên: Nguyễn Trờng Bình Sáng kiến kinh nghiệm- dạy thực hành công nghệ hành môn Công nghệ công việc khó khăn Với kinh nghiệm thân, mạnh dạn trình bày vài suy nghĩ tiết dạy ... liên quan đến nội dung thực hành Giáo viên: Nguyễn Trờng Bình Sáng kiến kinh nghiệm- dạy thực hành công nghệ Ví dụ: Tiết 9, 10, 11, 12 Thực hành nối dây dẫn điện cần phải cho học sinh nhắc lại ... Sáng kiến kinh nghiệm- dạy thực hành công nghệ Thuận lợi: + Học sinh : Ngoan, biết lời, có ý thức học tập,...
 • 5
 • 748
 • 16

Xem thêm