Tìm hiểu về khu công nghiệp đình vũ, đi sâu thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng acid photphoric

Tìm hiểu về khu công nghiệp Đình Vũ, đi sâu thiết kế cung cấp điện cho phân xƣởng Acid Photphoric

Tìm hiểu về khu công nghiệp Đình Vũ, đi sâu thiết kế cung cấp điện cho phân xƣởng Acid Photphoric
... đặt cuối trục A thiết bị 2.5.CÁC YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP ĐI N CỦA KHU CÔNG NGHIỆP Các yêu cầu cung cấp đi n phải đảm bảo yêu cầu là: Độ tin cậy cấp đi n, chất lƣợng đi n, an toàn đi n tính kinh tế ... TOÁN PHÂN XƢỞNG ACID PHOTPHORIC (PA) 2.1.KHÁI QUÁT CHUNG Mục đích thiết kế phân xƣởng acid photphoric khâu chuyển apatit acid sunphuric vào khu n viên phân xƣởng tới lúc kết thúc phân phối acid photphoric ... áp phân xƣởng lấy nguồn từ mạng cao áp khu công nghiệp xuống để cung cấp cho phụ tải 380V, đặc biệt động hạ cung cấp chiếu sáng cho phân xƣởng Do tổng công suất phân xƣởng 3676,05 kW phân xƣởng...
 • 76
 • 405
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của tổng công ty công nghiệp tàu thủy bạch đằng

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của tổng công ty công nghiệp tàu thủy bạch đằng
... tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện cho phân xƣởng sửa chữa khí Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng ” Thạc sỹ Đỗ Thị Hồng Lý hƣớng dẫn Đề tài gồm có nội dung sau: Chƣơng 1: Giới thiệu Tổng ... thiệu Tổng Công Ty CNTT Bạch Đằng Chƣơng 2: Thiết kế mạng cao áp cho Tổng Công Ty CNTT Bạch Đằng Chƣơng 3: Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xƣởng sửa chữa khí Chƣơng 4: Tính toán bù công suất ... -2- Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẠCH ĐẰNG 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN * Tổng công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng đƣợc bắt đầu khởi công xây dựng từ ngày 01/04/1960...
 • 87
 • 332
 • 0

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
... HỌC CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Tính toán : Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp Tỷ lệ phụ tải điện loại I&II 85% Hao tổn điện ... ngắn, dây chọn vượt cấp 11 CHƯƠNG : TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐIỆN Tính toán phụ tải điện công việc bắt buộc công trình cung cấp điện Việc cung cấp số liệu phục vụ cho việc thiết kế lưới điện sau người ... nhóm động lực Vì phân xưởng có nhiều thiết bị nằm rải rác nhiều khu vực mặt phân xưởng, nên việc tính toán phụ tải xác làm thiết kế tủ động lực cấp điện cho phân xưởng, ta chia thiết bị nhóm...
 • 95
 • 852
 • 9

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
... điện Hơn cần áp dụng thiết bị thiết kế đại có khả mở rộng tương lai Dưới hướng dẫn thầy Phạm Anh Tuân , em nhận đề tài Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp Đồ án bao gồm ... ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Phân xưởng sửa chữa thiết bị điện : Phụ tải phân xưởng sửa chữa thiết bị điện : Số hiệu sơ đồ Tên thiết bị Hệ số ksd cos ϕ Bể ngâm ... dùng đèn sợi đốt Halogen cho phân xưởng Bố trí đèn : thường bố trí theo góc hình vuông hình chữ nhật 1.1.2 Tính toán chiếu sáng Thiết kế cho phân xưởng sản xuất công nghiệp có kích thước HxDxW...
 • 62
 • 959
 • 6

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
... N MễN HC CUNG CP IN THIT K CUNG CP IN CHO PHN XNG SN XUT CễNG NGHIP Sinh viờn : Nguyn Ngc Tuyn Lp : 5H4 Tớnh toỏn : Thit k cung cp in cho phõn xng sn xut cụng nghip T ... cú MBA d tr) 3.1.2 Chn cụng sut MBA Chn cho iu kin lm vic bỡnh thng trm m bo cung cp in nng cho ph ti v cú d tr mt lng cụng sut phũng s c, m bo an ton cung cp in, tui th mỏy, tiờu chun kinh ... 7,50 55,00 10,00 13,00 2,00 107,80 2.2: Xỏc nh ph ti tớnh toỏn cho cỏc nhúm ph ti ng lc: 2.2.1 : Tớnh toỏn cho Nhúm 1: (S liu ph ti cho bng 2.1) a) Xỏc nh h s s dng tng hp k sd S Xỏc nh h s s dng...
 • 59
 • 595
 • 4

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp hải sơn

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp hải sơn
... Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP HẢI SƠN 1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỆN Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP HẢI SƠN Tên giao dịch tiếng anh: HAI ... Chƣơng THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP HẢI SƠN 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hƣởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện ... Vậy chọn cáp 16 (mm2) cho tuyến hợp lý - 26 - Chƣơng THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƢỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG Công Ty Cổ Phần Vấn Xây Lắp Hải Sơn đƣợc xây dựng địa bàn với...
 • 87
 • 431
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : “Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng chặt da” pptx

Luận văn tốt nghiệp : “Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng chặt da” pptx
... Nếu điện từ nguồn cung cấp cho phân xưởng lúc nguồn dự phòng cung cấp cho phân xưởng nhằm đảm bảo liên tục theo u cầu I TÍNH TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CHO TỒN PHÂN XƯỞNG: 1) Tính tổn thất điện áp tồn phân ... củng cố kiến thức học trường vào việc thiết kế cụ thể Nay em mơn thiết kế cung cấp điện giao cho đề tài: “Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng chặt da” Nhờ có hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Q ... :Lê Duy Khiêm Khoa Điện Điện Tử Đồ Án Cung Cấp Điện ChươngV: TÍNH TỐN TIẾP ĐỊA CHO PHÂN XƯỞNG CHẶT DA I Đặt vấn đ : Hệ thống cung cấp điện làm nhiệm vụ truyền tải phân phối điện đến hộ tiêu...
 • 53
 • 208
 • 0

Thiết Kế Cung Cấp Điện Cho Phân Xưởng Sản Xuất Công NghiệpNguyễn Ngọc Huyền

Thiết Kế Cung Cấp Điện Cho Phân Xưởng Sản Xuất Công NghiệpNguyễn Ngọc Huyền
... kế cung cấp điện cho phân xưởng khí- sửa chữa Thời gian thực : 11-2014 01-2015 A.Đề tài : PHẦN A: ĐỀ BÀI Thiết kế cung cấp điện Bài 40A Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp” ... Thiết kế mạng điện cung cấp cho phân xưởng với số liệu cho bảng số liệu thiết kế cấp điện phân xưởng Tỷ lệ phụ tải điện loại I 70% Hao tổn điện áp cho phép mạng điện hạ áp ∆U cp =3,5% Hệ số công ... Thiết Kế Cung Cấp Điện Cho Phân Xưởng Sản Xuất Công Nghiệp” Giáo viên hướng dẫn : TS.Phạm Mạnh Hải Sinh viên thực : Nguyễn Ngọc Huyền Khoa : Hệ thống điện Lớp : D7-ĐCN2 Tên đồ án : Thiết kế cung...
 • 65
 • 377
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởngđiện thuộc công ty than cao sơn

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ điện thuộc công ty than cao sơn
... tập gần hai tháng Công ty than Cao Sơn dược trí thầy giáo hướng dẫn, em định chọn dề tài “ Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Điện thuộc Công ty than Đồ án tốt nghiệp Cao SVTH: Phạm Hùng ... Chất Q Bộ môn Điện Khí Hoá CHŨŨNG1 GIỚI THIỆU CHUNG VỂ CÔNG TY THAN CAO SƠN VÀ TÌNH HÌNH CUNG CÂP ĐIỆN 1.1 Giới thiệu chung công ty than Cao Son 1.1.1 Vị trí Địa lý Công ty than Cao Sơn thành lập ... đại công suất trung bình (phương pháp số thiết bị hiệu quả) áp dụng hợp lí cho phân xưởng Điện mà em thiết kế sách thiết bị cho phân xưởng điện thể bảng 2.1 Danh Bảng 2.1 Thông kê thiết bị phân...
 • 73
 • 167
 • 0

thiết kế cung cấp điện cho phân xưởngđiện công ty than đèo nai

thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ điện công ty than đèo nai
... đồ án gồm phần chính: *Phần 1: Khái quát Công ty than Đèo Nai tình hình cung cấp điện công ty *Phần 2: Thiết kế cung cấp điện cho phân xởng điện công ty Vì thời gian có hạn trình độ thân nhiều ... Đức Điện K54B Lớp: Đồ án Tốt Nghiệp Trờng Đại Học Mỏ - Địa Chất Chơng Khái quát công ty cổ phần than Đèo Nai- ViNACOMIN 1.1 Giới thiệu chung công ty 1.1.1 Vị trí địa lý Công ty than Đèo Nai ... Địa Chất cấu tổ chức điện - Phó giám đốc điện vận tải thông qua trởng phòng điện để đạo công tác điện - Trởng phòng điện đạo Phó quản đốc điện công trờng, phân xởng toàn Công ty - Phó...
 • 87
 • 248
 • 0

Tìm hiểu về khu công nghiệp gang thép thái nguyên (giai đoạn 1959 -1986)

Tìm hiểu về khu công nghiệp gang thép thái nguyên (giai đoạn 1959 -1986)
... bộ, công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ Lò cao số Khu Gang thép Thái Nguyên mãi biểu đẹp đẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt - Trung bền vững nh sắt thép. " Bài xã luận nhấn mạnh: "Sự đời Khu Gang thép Thái ... nghìn CB,CNV toàn Công trờng Chính lẽ đó, tháng 11/1966, Ban Chấp hành Đảng Công ty Gang thép Thái Nguyên định lấy ngày 29/11 hàng năm làm ngày truyền thống công nhân gang thép thái nguyên Hơn nửa ... chức Công đoàn Công trờng - đợc định làm Th ký, đồng chí Trần Tiến Quân làm Phó Th ký Ngày đợc chọn ngày thành lập Công đoàn Công trờng Khu Gang thép Thái Nguyên Đến cuối năm 1959, toàn Công...
 • 86
 • 228
 • 1

xác định phụ tải tính toán của khu công nghiệp - thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp

xác định phụ tải tính toán của khu công nghiệp - thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp
... Thng in 1-Khúa 47 - 23 - N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO KHU CễNG NGHIP 3.1 KHI NIM MNG CAO P KHU CễNG NGHIP Hệ thống điện Hệ thống cung cấp điện nhà máy1 Hệ thống cung cấp điện khu công nghiệp ... điện khu công nghiệp Mạng cao áp khu công nghiệp Hệ thống cung cấp điện nhà máy Hệ thống cung cấp điện nhà máy Mng cao ỏp nhn in t HT n mỏy bin ỏp ngun cung cp cho cỏc nh mỏy Thit k ng trờn quan ... H Thng in 1-Khúa 47 - 46 - N TT NGHIP THIT K CUNG CP IN CHO KHU CễNG NGHIP - Cho TBATT(110/35kV): VB35 = 2.3720.106 = 7440.106 - Cho ng dõy: Vdi = 1,8.Kdi.Li (vi 1,8 l h s ng thi cho l kộp)...
 • 134
 • 1,324
 • 2

Thiết kế cung cấp điện cho Khu công nghiệp Nomura

Thiết kế cung cấp điện cho Khu công nghiệp Nomura
... tạo cảnh quan Khu công nghiệp có nhà máy điện riêng, với hệ thống máy phát chạy dầu FO có tổng công suất 50MW, đảm bảo việc cung cấp đủ lƣợng điện cho toàn khu công nghiệp Nhà máy điện với đội ... khách hàng Trong thời gian gần khu công nghiệp cung cấp thêm nguồn điện thành phố để phục vụ nhà đầu tƣ Khu công nghiệp có nhà máy cấp nƣớc riêng Nƣớc đƣợc cung cấp từ nhà máy nƣớc Vật Cách đƣa ... trí, công suất thiết bị bố trí mặt khu công nghiệp, chia phân xƣởng khu công nghiệp thành nhóm phụ tải Bảng 2.1: Bảng phân nhóm phụ tải khu công nghiệp STT Tên nhóm,phân xƣởng KH mặt Nhóm Công...
 • 67
 • 346
 • 1

Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp

Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp
... K CUNG CP IN CHO KHU CễNG NGHIP 3.1 KHI NIM MNG CAO P KHU CễNG NGHIP Hệ thống điện Hệ thống cung cấp điện nhà máy1 Hệ thống cung cấp điện khu công nghiệp Mạng cao áp khu công nghiệp Hệ thống cung ... thống cung cấp điện nhà máy Hệ thống cung cấp điện nhà máy Mng cao ỏp nhn in t HT n mỏy bin ỏp ngun cung cp cho cỏc nh mỏy Thit k ng trờn quan im ca nh cp in, ch xột chi phớ u t phm vi khu cụng ... THIT K CUNG CP IN CHO KHU CễNG NGHIP O 2.3 XC NH PH TI TNH TON CA KHU CễNG NGHIP 2.3.1 Xỏc nh ph ti tớnh toỏn ca ton khu cụng nghip Tớnh toỏn tng t nh cho cỏc phõn xng vúi h s ng thi ca khu cụng...
 • 134
 • 585
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của tổng công ty công nghiệp tàu thủy bạch đằngtim hieu ve khu cong nghiepthiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệpthiet ke cung cap dien cho khu cong nghiepthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phươngde tai thiet ke cung cap dien cho mot xi nghiep cong nghiepđồ án thiết kế cung cấp điện cho 1 một phân xưởng sản xuất công nghiệpthiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpthiết kế cung cấp điện cho xưởng may công nghiệpthiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệpthiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sản xuất công nghiệpđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpđồ án thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệpthiet ke cung cap dien cho mot xi nghiep cong nghiep nha may xi mangđồ án thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp111Nghi quyet DHCD 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)CV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển