Tổng quan về hệ thống điện nhà máy xi măng hải phòng đi sâu hệ thống lọc bụi

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than
... 682 681 38 38 TUC61 TUC62 dự phòng đa vôi đá sét đóng bao trạm xử lí n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi ... 28 ngy l 300kg/cm2 600kg/cm2) v cỏc loi xi mng ụng kt nhanh, xi mng chng gión n, xi mng bn nhit, xi mng bn nc bin phc v cho cỏc mc ớch khỏc Sn xut xi mng trng theo kiu lũ ng c xõy dng cỏc...
 • 113
 • 674
 • 3

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf
... n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV Mỏy ct tng 631 ly in t mỏy bin ỏp T1 cp lờn cỏi C61 Thanh cỏi C61 cp ... nh n nng sut v cht lng xi mng sn xut Vi ti : Tng quan v trang b in cụng ty xi mng Hi phũng i sõu nghiờn cu thit k h thng iu khin v giỏm sỏt h thng thy lc ca cụng on nghin than Ni dung ca ỏn bao ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi...
 • 114
 • 370
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu về hệ thống điện nhà máy xi măng Hải Phòng - Đi sâu nghiên cứu về hệ thống lọc bụi pot

Luận văn: Tìm hiểu về hệ thống điện nhà máy xi măng Hải Phòng - Đi sâu nghiên cứu về hệ thống lọc bụi pot
... 17 1- 7, 13 1-1 , 13 1-3 , 11 2-1 , 11 2-2 , 13 2-2 , 13 2-3 , cỏc mỏy ct 131, 112, 132, mỏy bin ỏp T1, T2, cỏc T1171, 172, 131, 132, cỏc mỏy ct 631, 632, 612 17 Kim tra cỏc dao tip a 11 2-1 4, 11 2-2 4, 13 2-3 8, ... cỏch ly 13 1- 1, 13 1-3 treo bin cm úng in * Khi úng in cho MBA T2 cp in lờn cỏi C62 trỡnh t thao tỏc nh sau: Kim tra ton b dao cỏch ly 17 1- 7, 13 1-1 , 13 1-3 , 11 2-1 , 11 2-2 , 13 2-2 , 13 2-3 , cỏc mỏy ... Nghiền phụ gia Két Két Két Xi Két Két Phụ măng đóng đóng đóng Xi măng bao bao bao gia ống vôi Đá sấy Máy đóng báo Tro bay Phụ gia Máng xuất xi măng Hỡnh 1.1 S cụng ngh sn xut xi mng 1.2.1 Cụng on...
 • 52
 • 538
 • 1

Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất

Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất
... nguyên hệ thống đi n nhà máy nhƣ hình 2.1 Nhà máy phôi thép Đình Vũ lấy nguồn từ lƣới đi n 110KV quốc gia Hệ thống thiết bị phân phối đi n nhá máy hệ thống thiết bị phân phối đi n trời 2.2 TRẠM ... vấn đề Đi n năng lƣợng chủ yếu nhà máy Các nhà máy tiêu thụ khoảng 70% tổng số đi n đƣợc sản suất ra, vấn đề sử dụng hợp tiết kiệm đi n nhà máy có ý nghĩa lớn Tính chung toàn hệ thống đi n thƣờng ... thiết bị bảo vệ làm việc cấp nguồn cho rơ le trung gian Rtr Rơ le RTr tác động đóng mạch cuộn cắt để cắt máy cắt 29 CHƢƠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC LÀM MÁT PHỤC VỤ SẢN XUẤT 3.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG...
 • 79
 • 365
 • 4

LUẬN VĂN Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất

LUẬN VĂN Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất
... sau: Nghiên cứu tổng quan trang bị đi n nhà máy phôi thép Đình Đi sâu hệ thống xử nƣớc làm mát phục vụ sản suất Nội dung đề tài bao gồm : - Chƣơng 1: Tổng quan trang bị đi n nhà máy phôi thép ... nguyên hệ thống đi n nhà máy nhƣ hình 2.1 Nhà máy phôi thép Đình Vũ lấy nguồn từ lƣới đi n 110KV quốc gia Hệ thống thiết bị phân phối đi n nhá máy hệ thống thiết bị phân phối đi n trời 2.2 TRẠM ... vấn đề Đi n năng lƣợng chủ yếu nhà máy Các nhà máy tiêu thụ khoảng 70% tổng số đi n đƣợc sản suất ra, vấn đề sử dụng hợp tiết kiệm đi n nhà máy có ý nghĩa lớn Tính chung toàn hệ thống đi n thƣờng...
 • 81
 • 205
 • 0

Luận văn Tổng quan về hệ thống điện nhμ máy xi măng Hải Phòng. Đi sâu hệ thống lọc bụi

Luận văn Tổng quan về hệ thống điện nhμ máy xi măng Hải Phòng. Đi sâu hệ thống lọc bụi
... dụng hệ thống lọc bụi Trong hệ thống lọc bụi tĩnh đi n hệ thống lọc bụi mang lại hiệu cao Dới h-ớng dẫn nhiệt tình Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý bạn lớp em thực đồ án: Tổng quan hệ thống đi n nhà máy xi ... mạng đi u khiển nhà máy xi măng Hải Phòng Chơng 4: Hệ thống lọc bụi nhà máy xi măng Hải Phòng Ch-ơng Giới thiệu nhà máy xi măng Hải Phòng 1.1 Giới thiệu Chung Công ty Xi Măng Hải Phòng nhà máy ... đi n nhà máy xi măng Hải Phòng Đi sâu hệ thống lọc bụi. Nội dung đồ án bao gồm: Chơng 1: Giới thiệu nhà máy xi măng Hải Phòng Chơng 2: Hệ thống cung cấp đi n nhà máy xi măng Hải Phòng Chơng 3:...
 • 75
 • 413
 • 0

Trang bị điện điện tử dây chuyền sản xuất xi măng nhà máy xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển máy nghiền

Trang bị điện điện tử dây chuyền sản xuất xi măng nhà máy xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển máy nghiền
... khu hành đi n sáng Do nhà máy có số khu vực yêu cầu phải cung cấp đi n liên tục nhà máysẩy tượng đi n. Đólà hệ thống PLC ,hệ thống đi u khiển trung tâm,lò số hệ thống khác,do nhà máy hệ thống UPS ... 2.1 - 15 - CHƢƠNG 2: TRANG BỊ ĐI N VÀ ĐI N TỬ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG Công ty xi măng Hải Phòng sản xuất xi măng theo phương pháp khô với hệ thống lò nung đại, ... 3: HỆ THỐNG ĐI U KHIỂN MÁY NGHIỀN ĐI SÂU NGHIÊN CỨU CÔNG ĐOẠN NGHIỀN LIỆU NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÕNG 3.1 HỆ THỐNG BÔI TRƠN CON LĂN 3.1.1 Giới thiệu chung Hệ thống bôi trơn lăn máy nghiền liệu nhà...
 • 72
 • 440
 • 1

Đồ án: Trang bị điện-điện tử dây chuyền sản xuất xi măng nhà máy xi măng Hải Phòng. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển máy nghiền. pptx

Đồ án: Trang bị điện-điện tử dây chuyền sản xuất xi măng nhà máy xi măng Hải Phòng. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển máy nghiền. pptx
... l: Trang b in-in t dõy chuyn sn xut xi mng nh mỏy xi mng Hi Phũng i sõu nghiờn cu h thng iu khin mỏy nghin. Ni dung ca ỏn bao gm chng : Chng 1: Tng quan v nh mỏy xi mng Hi Phũng Chng 2: Trang ... sn xut xi mng cỏc loi mỏc khỏc nh: PC300, PC400, PC500 ( PC300- PC600 l t l chu nộn ca xi mng sau ụng kt 28 ngy l 300kg/cm2 600kg/cm2) v cỏc loi xi mng ụng kt nhanh, xi mng chng gión n, xi mng ... xut xi mng Chng 3: H thng iu khin mỏy nghin i sõu nghiờn cu cụng on nghin liu nh mỏy xi mng Hi Phũng -1- CHNG GII THIU CHUNG V CễNG TY XI MNG HI PHếNG 1.1 GII THIU CHUNG Cụng ngh sn xut xi mng...
 • 73
 • 428
 • 0

[Khóa luận]tìm hiểu về hệ thống điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu về hệ thống lọc bụi

[Khóa luận]tìm hiểu về hệ thống điện công ty xi măng hải phòng  đi sâu nghiên cứu về hệ thống lọc bụi
... mỏy xi mng Hi Phũng Chng 2: H thng cung cp in ca nh mỏy xi mng Hi Phũng Chng 3: H thng lc bi nh mỏy xi mng Hi Phũng CHNG GII THIU V CễNG TY XI MNG HI PHếNG 1.1 QU TRèNH PHT TRIN Cụng ty Xi Mng ... Nghiền phụ gia Két Két Két Xi Két Két Phụ măng đóng đóng đóng Xi măng bao bao bao gia ống vôi Đá sấy Máy đóng báo Tro bay Phụ gia Máng xuất xi măng Hỡnh 1.1 S cụng ngh sn xut xi mng 1.2.1 Cụng on ... thuc tng cụng ty Xi mng Vit Nam ó tn ti v phỏt trin trờn 100 nm Cụng ty xi mng mi c xõy dng li v a vo hot ng nm 2005, n ó hot ng n nh vi nng sut thit k 1,2 triu tn cliker/nm Cụng ty Xi mng Hi Phũng...
 • 51
 • 410
 • 1

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nghiệp bao bì xi măngnhà máy xi măng hải phòng

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – nhà máy xi măng hải phòng
... Chƣơng GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO XI MĂNG HẢI PHÒNG 1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN nghiệp Bao Xi măng Hải Phòng thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng nằm quốc lộ (số đường Hà ... hệ số cực đại công suất trung bình phương pháp cho kết xác so với phương pháp 2.4 XÁC ĐỊNH PTTT CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO XI MĂNG Các máy móc sản xuất nghiệp bao xi măng Hải Phòng máy ... CHỌN DÂY CAO ÁP Điện cấp cho nghiệp lấy từ lộ 671 từ trạm biến áp trung gian 110/6kV Hạ Lý Lộ 671 cấp điện cho nghiệp bao xi măng cấp điện cho số đơn vị khác như: xưởng 4, máy xay, khí...
 • 58
 • 468
 • 0

Tổng quan về nhà máy xi măng Hải Phòng

Tổng quan về nhà máy xi măng Hải Phòng
... thành tốt tập Công ty xi măng Hải Phòng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG CỦA NHÀ MÁY 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG 1.1.1 Lịch sử đời ... trình phát triển: - Công ty Xi măng Hải Phòng – trùc thuộc tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam – nôi ngành sản xuất xi măng, có tiền thân nhà máy Xi măng Hải Phòng người Pháp khởi công xây ... quản lý dự án nhà máy xi măng Hải Phòng Trực tiếp phụ trách đơn vị ban quản lý dự án nhà máy 1.2 TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG 1.2.1 Giới thiệu dây chuyền sản xuất xi măng nhà máy Do đặc...
 • 38
 • 749
 • 5

Luận văn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nghiệp bao bì xi măngNhà máy xi măng Hải Phòng ppt

Luận văn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – Nhà máy xi măng Hải Phòng ppt
... hệ số cực đại công suất trung bình phương pháp cho kết xác so với phương pháp 2.4 XÁC ĐỊNH PTTT CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO XI MĂNG Các máy móc sản xuất nghiệp bao xi măng Hải Phòng máy ... cấp điện cho nghiệp bao xi măng Nhà máy xi măng Hải Phòng ” Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn thực Đề tài gồm nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu nghiệp sản xuất bao xi măng Chương ... CHỌN DÂY CAO ÁP Điện cấp cho nghiệp lấy từ lộ 671 từ trạm biến áp trung gian 110/6kV Hạ Lý Lộ 671 cấp điện cho nghiệp bao xi măng cấp điện cho số đơn vị khác như: xưởng 4, máy xay, khí...
 • 59
 • 363
 • 1

Đề tài NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG GIAO DIỆN HỆ THỐNG VỚI NHÁNH ĐIỀU KHIỂN ĐỐT LÒ NUNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG

Đề tài NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG GIAO DIỆN HỆ THỐNG VỚI NHÁNH ĐIỀU KHIỂN ĐỐT LÒ NUNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG
... xuất xi măng nhà máy xi măng Hải Phòng Chương nung điều khiển nung Chương Thiết kế giao diện điều khiển cụm vòi đốt nung Chương Dây chuyền sản xuất xi măng nhà máy xi măng Hải Phòng ... xuất nhà máy Xi măng Hải Phòng, quy trình công nghệ sản xuất xi măng, nghiên cứu xây dựng cấu trúc cụm nung nhà máy xi măng Hải Phòng Thực điều khiển hoạt động cụm nung hình thực ... xét: giao diện hệ thống với nhánh điều khiển đốt nung nhà máy xi măng Hải Phòng cho kết tốt, thông qua phương án thử nghiệm, hệ thống điều khiển, giám sát từ xa hệ thống tự động nung, ...
 • 54
 • 630
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – nhà máy xi măng hải phòng ppthe thong can phu gia nha may xi mang hai phongluận văn tìm hiểu hệ thống đo lường trong máy nén khí – nhà máy xi măng hải phòng potxbác hồ về thăm nhà máy xi măng hải phòngnhà máy xi măng hải phòngđịa chỉ nhà máy xi măng hải phònglịch sử nhà máy xi măng hải phòngnhà máy xi măng hải phòng mớinhà máy xi măng hải phòng cũbãi công công nhân nhà máy diêm cưa bến thủy nhà máy xi măng hải phòng hãng dầu nhà bèhệ thống điện nhà máy xi măngtổng quan về khí thải từ nhà máy lọc hóa dầu một ví dụ liên hợp lọc hóa dầu nghi sơntổng quan về công ty tnhh nhà máy bia việt namlọc bụi tĩnh điện nhà máy xi măngtổng quan về hệ thống máy tínhTap huan cong tac chu nhiem phan baHoạt động ngoài giờ lên lớpTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinGiáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 4 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNgiáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 2Bài 37. Dân cư Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 14. Bảo vệ loài vật có íchHiện tượng phong hóaQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.