Tìm hiểm về công ty TNHH và công ty cổ phần

Bài thuyết trình: Tìm hiểu về IPO của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

Bài thuyết trình: Tìm hiểu về IPO của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)
... tích Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt) PHẦN II: QUÁ TRÌNH IPO CỦA VIETINBANK •Thông tin chung đợt IPO •Cơ cấu cổ đông sau cổ phần hóa •Bản cáo bạch VietinBank QUÁ TRÌNH IPO CỦA VIETINBANK ... lệ 13,400,000 QUÁ TRÌNH IPO CỦA VIETINBANK Cơ cấu cổ đông sau cổ phần hóa CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SAU CỔ PHẦN HÓA CỔ ĐÔNG  Nhà nước (SCIC)  Cổ đông công chúng  Nhân viên  Công đoàn  Đối tác chiến ... SL cổ phần bán 53,600,000 cp 12 Trong SL cổ phần NĐT nước 874,397 cp 13 Tổng giá trị cổ phần bán 1,086,181,580,000 đ QUÁ TRÌNH IPO CỦA VIETINBANK KẾT QUẢ VỀ ĐỢT IPO CỦA VIETINBANK QUÁ TRÌNH IPO...
 • 22
 • 155
 • 0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
... Chi nhánh Lang Chánh Chi nhánh Quan Hoá Đội công trình Đội công trình5 Đội công trình Đội công trình Đội công trình 11 Đội công trình15 Đội xe máy Đội T công giới Đội SX K thác vật liệu Đội X.lắp ... Thnh SV: Trnh Vit Anh 44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty cổ phần đầu t xây dựng phát triển hạ tầng phúc thành Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị ... h tng Phỳc Thnh t chc b mỏy qun lý theo mụ hỡnh trc tuyn - chc nng, theo kiu hi ng qun tr iu hnh mi vic bi s giỳp sc ca cỏc phũng chc nng Tuy nhiờn quyn quyt nh cỏc thuc v hi ng qun tr Mụ hỡnh...
 • 26
 • 77
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Những quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 về công ti cổ phần cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung " pptx

Tài liệu Báo cáo
... thi t Lu t doanh nghi p nm 2005 cng khụng quy nh v th i h n n m gi c ph n u ói bi u quy t c a t ch c c Chớnh ph u quy n Quy nh t i kho n i u 78 cú th d n t i cỏch hi u c ph n u ói bi u quy t c ... ph thụng, cụng ti nh n c v n cú kh nng chi ph i giỏm sỏt ho t ng kinh doanh c a CTCP Chớnh vỡ v y, Lu t doanh nghi p nm 2005 c n cú nh ng quy nh b sung vớ d nh: C ph n u ói bi u quy t c n c phỏt ... cụng ti l a ch n Vỡ v y, Lu t doanh nghi p nm 2005 c n cú nh ng quy nh b sung, nh t l hi n ó cú thờm nh ng quy nh v a m i ban hnh nh Ngh nh c a Chớnh ph s 84/2010/N -CP ngy 02/8/2010 v s a i, b sung...
 • 8
 • 213
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn lãi suất kép phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn và lãi suất kép phần 1 doc
... A(n -1) + in.A(n -1) = (1+ in).A(n -1) Do đó: A (1) = A(0) + i1.A(0) = (1+ i1).A(0) A(2) = A (1) + i2.A (1) = (1+ i2).A (1) = (1+ i2). (1+ i1).A(0) … A(n) = A(n -1) + in.A(n -1) = (1+ in).A(n -1) = (1+ in)… (1+ i2). (1+ i1).A(0) ... nhiêu? Giải: A(3) = (1+ 7,5%). (1+ 7%). (1+ 6,5%) .10 00000 (1+ i3). (1+ i2). (1+ i1).A(0) = = 1. 225. 016 VND 1. 3 Lãi đơn (Simple Interest) lãi kép (Composed Interest) Trong phần trình hai trường hợp điển hình ... với lãi suất kép Hàm tích lũy vốn trường hợp lãi kép là: A(t) = k.a(t) = k (1+ i)t (10 ) Lợi tức kỳ thứ n là: In = A(n) – A(n -1) = k (1+ i)t - k (1+ i)t -1 = k (1+ i)t -1. i In = k (1+ i)t -1. i (11 ) Trong...
 • 10
 • 456
 • 2

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn lãi suất kép phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn và lãi suất kép phần 2 ppt
... d.t) với t < d-1 (22 ) t < d-1 với với t < d-1 (23 ) i : lãi suất đơn tương ứng d : lãi suất chiết khấu hiệu dụng đơn 1.5.4 Chiết khấu kép Đối với chiết khấu kép, ta giả thiết lãi suất chiết khấu ... tiền lãi suất hiệu dụng đơn Giải : Nếu lãi suất hiệu dụng kép : = (1 - 6%) x 40.000.000 = 33 .22 3.360 VND Nếu lãi suất hiệu dụng đơn : = (1 - 6%.3) x 40.000.000 = 32. 800.000 VND 1.6 Lãi suất danh ... t = năm = 21 8 A(t)k = 20 0(1+9%)1 triệu = 21 8 = 18 Itk triệu = 21 3,5 A(t)k= 20 0(1+9%)9/ 12 triệu = 18 A(t)đ = 20 0(1+9%) triệu Itđ triệu A(t)đ = 20 0(1+9%.9/ 12) triệu Itđ triệu A(t)đ = 20 0(1+5.9%)...
 • 10
 • 199
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn lãi suất kép phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn và lãi suất kép phần 3 doc
... khấu đơn - lãi suất chiết khấu kép ĐS : 11.850.000 VND 12.065 .35 5 VND Nếu lãi suất danh nghĩa ngân hàng công bố 8%, trả lãi tháng lần, lãi suất hiệu dụng tương ứng với lãi suất ? ĐS : 8 ,3% Nếu lãi ... sau: lãi suất, ngày khoá sổ tài khoản, ngày giá trị 2.1.4.1 .Lãi suất - Lãi suất áp dụng cho nghiệp vụ Nợ gọi lãi suất Nợ - Lãi suất áp dụng cho nghiệp vụ Có gọi lãi suất Có Khi áp dụng mức lãi suất ... : < 7 ,33 3% Tây có khoản tiền 30 0.000.000 VND muốn đầu tư 10 năm Có hai phương án cho Tây : - gửi vào ngân hàng với lãi suất kép i (%/năm) đầu tư vào dự án đem lại tỷ suất sinh lợi (lãi kép) 10...
 • 10
 • 243
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn lãi suất kép phần 4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn và lãi suất kép phần 4 ppsx
... thuộc vào yếu tố: lãi suất, ngày khoá sổ tài khoản, ngày giá trị Lợi tức tài khoản vãng lai tính theo phương pháp tính lãi đơn Lãi suất áp dụng cho nghiệp vụ Nợ Có: Khi áp dụng mức lãi suất cho ... tức C 40 2.60 44 5.298.000 375.298.000 375.298.000 Số dư Có Lợi tức Ví dụ 2: Doanh nghiệp mở tài khoản Ngân hàng B với điều kiên sau: 01/06 -> 31/07: Lãi suất Nợ: 7,2% Lãi suất Có: 6, 84% 01/08 ... áp dụng lãi suất Nợ (lãi suất cho vay) cao lãi suất (lãi suất tiền gửi) Lãi suất Nợ áp dụng để tính lợi tức cho vay theo số dư Nợ tài khoản Lãi suất Có áp dụng để tính lợi tức tiền gửi theo...
 • 10
 • 273
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn lãi suất kép phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về lãi suất đơn và lãi suất kép phần 5 doc
... chiết khấu tối thiểu (thường từ 10-> 15 ngày) 3.1.3.3 .Lãi suất chiết khấu Lãi suất chiết khấu lãi suất mà ngân hàng áp dụng để tính tiền lãi chiết khấu Lãi suất chiết khấu thấp lãi suất cho vay thông ... 3.2.2.3 .Lãi suất chi phí chiết khấu Lãi suất chi phí chiết khấu xác định sở AGIO so với mệnh giá thương phiếu chiết khấu Gọi dp lãi suất chi phí chiết khấu 3.2.2.4 .Lãi suất chiết khấu thực tế Lãi suất ... ghi vào tài khoản ngày 27/ 05 Doanh nghiệp Y mở tài khoản ngân hàng thời hạn từ ngày 01/10 đến 31/12 với điều kiện sau: 01/10 -> 30/11: Lãi suất Nợ: 9% Lãi suất Có: 8,64% 01/12 -> 31/12: Lãi suất...
 • 10
 • 179
 • 1

TÌM HIỂU về sự GIỐNG NHAU KHÁC NHAU GIỮA PHẦN mềm kế TOÁN ERP

TÌM HIỂU về sự GIỐNG NHAU và KHÁC NHAU GIỮA PHẦN mềm kế TOÁN và ERP
... 11 )Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 12 )Phần mềm kế toán METADATA Accounting 13) Phần mềm kế toán AIS 14 )Phần mềm kế toán Cyber Accounting 15 )Phần mềm kế toán Esoft Financials 16 )Phần mềm Kế toán ... Seeget 4 )Phần mềm Kế toán ASC 5 )Phần mềm kế toán 1A 6 )Phần mềm kế toán Asia Accounting 7 )Phần mềm Quản trị - Tài - Kế toán BRAVO 8) Phần mềm tài kế toán Ebiz VietNam 9 )Phần mềm kế toán Simsoft 7.0 ... 3S Finance 8.0 17)PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACCNET 2004 18) Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 19 )Phần mềm kế toán “1C:KẾ TOÁN 8″ 20 )Phần mềm kế toán CADS Accounting 2008 21 )Phần mềm kế toán Visual EFFECT...
 • 17
 • 727
 • 2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN
... chế thị trường phát triển kinh tế thương mại Chuyển tên từ Cty Thương Mại Thiệu Yên thành Cty Cổ Phần Thương Mại Thiệu Yên Tờn đơn vị : Cụng ty cổ phần thương mại Thiệu Yờn Trụ sở chớnh : Thị trấn ... ty - Trạm thương mại Vĩnh Lộc –Huyện Vĩnh Lộc - Trạm thương mại Kiểu-Yên Phong –Yên Định -Trạm thương mại Quán lào –Thị Trấn Quán lào ;Yên Định - Trạm thương mại Thiệu Hoá -Thị trấn Vạn Hà ;Thiệu ... Thiệu Hoá -Thị trấn Vạn Hà ;Thiệu Hoá - Trạm thương mại ga Thanh Hoá -Phú Sơn ;TP Thanh Hoá - Trạm thương mại ga Nghĩa Trang –Hoằng Hoá - Trạm thương mại Nghệ An –TP Vinh ; Nghê An - Cửa hàng Honda...
 • 9
 • 223
 • 0

So sách doanh nghiệp TNHH Doanh Nghiệp cổ phần

So sách doanh nghiệp TNHH và Doanh Nghiệp cổ phần
... hay tăng lãi cổ phần để kinh doanh mới, có hay k nâng cao uy tín thân cần công ty TNHH khác · Công ty TNHH có bất lợi so với DNTN điểm nh phải chia lợi nhuận, khó giữ bí m kinh doanh có rủi ro ... cách nhanh chóng Vì vậy, cổ đông trì tính khoản cổ phiếu chuyển nhượng cổ phiếu cách thuận tiện họ cần tiền mặt Khó khăn · Công ty cổ phần phải chấp hành · Khó khăn kiểm so t: Mỗi th chế độ kiểm ... hơn, có vị tạo khả tăng trưởng c Công ty cổ phần tồn ổn doanh nghiệp định lâu bền · Tính chất ổn định, lâu bền, thừa nhận hợp pháp, khả chuyển nhượng cổ phần trách nhiệm hữu hạn, tất cộng lại,...
 • 5
 • 303
 • 1

Tổng quan về Cụng ty Cổ phần May 10.

Tổng quan về Cụng ty Cổ phần May 10.
... ty Cổ phần May 10 có trụ sở Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội 1.2 - Đặc điểm hoạt động SX-KD Công ty CP May 10: Công ty CP may 10 Doanh nghiệp cổ phần trực thuộc Bộ công thương hoạt động lĩnh vực may ... kinh doanh Xí nghiệp may số 1Xí nghiệp may số Phòng QA Văn phòng Công ty đào tọa công ty KT may Trường Xí nghiệp may số Xí nghiệp may Đông Hưng Xí nghiệp May Hưng Hà Xí nghiệp may Vị Hoàng Sơ đồ ... xuất - kinh doanh Công ty Cổ phần May 10 qua số năm sau: Bảng 1: Một số tiêu kết sản xuất - kinh doanh Công ty cổ phần May 10 giai đoạn 2005 - 2007: TT Chỉ tiêu Giá trị tổng sản lượng SX Số lượng...
 • 14
 • 307
 • 0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM & XD

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM & XD
... PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM & XD 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Lịch sử hình thành - Công ty TNHH Cavico Việt Nam Khai thác ... thành viên - Ngày 13/6/2006, Công ty thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác Mỏ Xây dựng 1.1.2.Giới thiệu Công ty  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC ... kiện nâng vốn tăng lực sản xuất Công ty cổ phần xây dựng đầu tư Việt Nam (gọi tắt Cavico Việt Nam), cổ đông sở hữu 49,8% vốn điều lệ Cavico Mỏ, doanh nghiệp cổ phần phát triển mạnh thời gian qua,...
 • 21
 • 132
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX

TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX
... TP.HCM 1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Việt Nox 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán - Sơ đồ máy kế toán Công ty Cổ phần Việt Nox KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN THANH TOÁN THỦ QUỸ KẾ ... ty có phương án chuyển hàng kịp thời cho khách hàng, thu tiền hàng chuyển Công ty Lên kế hoạch thu nợ Chi nhánh Sơ đồ : Bộ máy tổ chức quản lý Công ty Công ty Cổ phần Việt Nox GIÁM ĐỐC CÔNG TY ... việc kinh doanh Công ty tốt 1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX - Phòng Giám đốc: Gồm 01 giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Công ty, người đại diện hợp...
 • 12
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về cụng ty cổ phần may lờ trựctìm hiểu về công ty tnhhtìm hiểu về công ty tnhh dinh dưỡng 3atìm hiểu về công ty bảo hiểm prudentialtìm hiểu về công ty bảo hiểm manulifetim hieu ve con tac quan tri nhan su cua cong ty co phan thuong mai va van tai petrolimexsánh các chỉ tiêu về sản phẩm với công ty tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ tân mai và công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm bắc giangtìm hiểu về công ty tài chínhtìm hiểu về công ty chứng khoántìm hiểu về công ty hợp danh tại vntìm hiểu về công ty youngone nam địnhsáp nhập công ty tnhh và công ty cổ phầntìm hiểu về công ty cổ phần may 10tìm hiểu về công ty chứng khoán bảo việttìm hiểu về công ty cổ phần bibicaĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ