TRẮC NGHIỆM TRẮC ĐỊA CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH (CÓ ĐÁP ÁN)

TRẮC NGHIỆM TRẮC ĐỊA CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH (CÓ ĐÁP ÁN)

TRẮC NGHIỆM TRẮC ĐỊA CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH (CÓ ĐÁP ÁN)
... bình đồ không Bình đồ địa hình xét ảnh hưởng độ cong trái đất, đồ không Bình đồ thể độ cao đồ địa hình không Bản đồ thể độ cao bình đồ địa hình không Câu 10: khoảng cao đồ địa hình là: A B C D ... YB= 82, 43m); C(XC= 90,82m; YC= 143,32m); D(XD= 65,56m; YD= 95,38m)? A B C D 1693 m2 1963 m2 1369 m2 123 6 m2 Dữ kiện dùng cho câu 21 22 Độ cao điểm A B HA= 22 ,34m HB= 17,02m Biết khoảng cao đồ 0,5m ... Câu 16: Diện tích khu đất đồ tỷ lệ 1 :20 00 24 cm2 Nếu biểu thị khu đất đồ tỷ lệ 1:5000 diện tích bao nhiêu: A 3,84 cm2 B 3.48 cm2 C 3,84 mm2 D 3,48 mm2 Câu 17: : Bản đồ địa hình có khoảng cao h= 0,5m...
 • 5
 • 2,938
 • 5

Trắc nghiệm CSVC và CCDT ở cấo độ tế bào (Có đáp án)

Trắc nghiệm CSVC và CCDT ở cấo độ tế bào (Có đáp án)
... lần 2n = 36 d lấn 2n = 36 ĐÁP ÁN a 23.Một tế bào sơ khai nguyên phân lần Các tế bào trở thành tế bào sinh trứng tổng số thể định hướng tạo bằng: a 24 b 36 c 48 d 60 ĐÁP ÁN c 24.Một chuột đẻ chuột ... bào tạo sau nguyên phân trở thành tế bào sinh trứng giảm phân bình thường Tổng số trứng tạo bằng: a 16 b 32 c 48 d 64 ĐÁP ÁN a 18.Nhóm tế bào sinh giao tử đực nhóm tế bào sinh giao tử có số lượng ... suất 6,25% hình thành hợp tử Số tế bào sinh tinh tạo số tinh trùng nói a b c d ĐÁP ÁN d 21.Cũng theo kiện câu 20, tinh trùng nói phát sinh từ tế bào sơ khai đực tế bào sơ khai nguyên phân lần vùng...
 • 3
 • 593
 • 4

Trắc ngiệm Trắc Địa chương 3 Kiến thức cơ bản về sai số ( Có đáp án )

Trắc ngiệm Trắc Địa chương 3 Kiến thức cơ bản về sai số ( Có đáp án )
... cho bảng Lần đo β 63 00’42’’ 63 00’18’’ 63 00 34 ’’ Số lần đo 12 10 32 Câu 22: tìm giá trị xác suất co kết đo ( chọn nguy = m) A B C D X0= 63 00 31 ’’=> (chọn Pi= số lần đo cho bảng) X0= 63 00’41’’ ... dài, sai số dãn nỡ nhiệt thước thuộc loại sai số: A B C D Sai số hệ thống Sai số ngẫu nhiên Sai lầm Sai số trung phương Câu 11: Khi đo góc sai số bắt hoàn toàn không xác mục tiêu thuộc loại sai số: ... số sai số xác xuất kết đo với giá trị đo Tất đungs Câu 14: sai số giới hạn Δgh là: A B C D Sai số thực lớn kết đo Sai số trung bình kết đo Sai số trung bình cảu bình phương sai số thực Sai số...
 • 6
 • 2,733
 • 2

CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ HỌC docx

CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ HỌC docx
... chí TỶ LỆ -Bản đồ tỉ lệ lớn -Bản đồ tỉ lệ vừa -Bản đồ tỉ lệ nhỏ -Bản đồ Mặt trăng, Sao Hỏa… Tiêu chí PHẠM VI ĐỊA LÝ -Bản đồ Thế giới Bản đồ châu lục đại dương… Bản đồ Quốc Gia Bản đồ vùng, tỉnh ... Tiêu chí MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG - Bản đồ treo tường - Bản đồ để bàn - Bản đồ dùng quân - Bản đồ dùng nghiên cứu - Bản đồ dùng Kinh tế quốc dân - Bản đồ dùng giáo dục - Bản đồ dùng quảng bá GIS TRONG ... 6356079 1 :29 9,15 Clark 1880 637 824 9 6356515 1 :29 3,46 Everest 1830 637 727 6 6356075 1:300,80 Kraxovxki 1946 637 824 5 6356863 1 :29 8,30 WGS- 72 19 72 6378145 6356760 1 :29 8 ,25 WGS-84 1984 63567 52 1 :29 8 ,25 GIS...
 • 118
 • 205
 • 1

Trắc nghiệm chương trình vật lý lớp 10 (có đáp án)

Trắc nghiệm chương trình vật lý lớp 10 (có đáp án)
... Khi vật rắn cân thí trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm khơng thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật 3.5* Trong vật sau vật ... lên vật C ngoại lực tác dụng lên vật D lự ma sát tác dụng lên vật Câu 4.53 nói động vật, phát biểu sau đúng? A Động vật tăng gia tốc vật lớn khơng B Động vật tăng vận tốc vật lớn khơng C Động vật ... Kéo vật giãn 5cm so với vị trì ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 độ cao h = 20m vật ném thẳng đứng lên với vận tốc đầu v0 = 10m/s...
 • 46
 • 2,263
 • 3

trắc nghiệm chương các đinh luật bảo toàn có đáp án

trắc nghiệm chương các đinh luật bảo toàn có đáp án
... phương án tổng quát : Cơ hệ vật Trái Đất bảo toàn khi: A Không lực cản, lực ma sát B Vận tốc vật không đổi C Vật chuyển động theo phương ngang D Lực tác dụng trọng lực (lực hấp dẫn) 25 Một vật ... Lấy g=10m/s2 Công suất trung bình lực kéo bằng: A 5W B 4W C 6W D 7W 28 Chọn đáp án : Cơ là: A Một đại lượng vô hướng giá trò đại số B Một đại lượng véc tơ C Một đại lượng vô hướng luôn dương ... 10m/s.Lấy g=10m/s 2.Bỏ qua sức cản Hỏi vật quãng đường 8m động vật giá trò bao nhiêu? A 9J B 7J C 3J D 26J 26 Một vật nằm yên có: A Động B Vận tốc C Động lượng D Thế 27 Một gàu nước khối lượng...
 • 3
 • 1,997
 • 22

trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Biểu đồ chuyển dạ có đáp án

trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Biểu đồ chuyển dạ có đáp án
... Bài số: 10 Tên bài: Biểu đồ chuyển Câu hỏi phát triển từ trường: Trường thứ nhất: BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ Chọn câu hỏi trả lời cho câu hỏi sau: Những phụ nữ sau nên thực ghi biểu đồ chuyển dạ? ... 110l/1phút Đáp án: 1.E,2.C,3.A,4.E,5.A,6.B,7.D,8.A,9.C,10.E,11.E,12.B,13.C,14.E,15.E,16.D,17.D,18.B,19 D,20.C,21.C,22.B,23.A,24.B Bài số: 10 Tên bài: Biểu đồ chuyển Trường thứ hai: BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ ... 4cm/giờ Bài số: 10 Tên bài: Biểu đồ chuyển Biểu đồ chuyển bảng ghi lại: a Các diễn biến chuyển đẻ thường ký hiệu quy định b Các diễn biến chuyển bất thường ký hiệu quy định c @ Các diễn biến chuyển...
 • 8
 • 571
 • 5

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 GỒM 553 CÂU( CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 GỒM 553 CÂU( CÓ ĐÁP ÁN)
... tng hp x = x + x cú giỏ tr l _ + A = A12 + A12 2A1 A cos ( ) A B 38 A = A12 + A12 + A1 A cos (1 ) C A = A12 + A12 + 2A1A cos ( + ) D A = A12 + A12 A1 A cos (1 ) Cõu 363 Mt tia sỏng ti ... cng dũng quang in bóo ho I bh= 0,6(mA) S e tỏch Catt mi giõy l A 3804 1012ht/s B 3206 1012ht/s C 3 112 1012ht/s D 3000 1012ht/s Cõu 31 í kin no sau õy l ỳng núi v tia t ngoi? A ng dng cha bnh ... 10 10 12 Cõu 114 Mt mch in xoay chiu R, L, C mc ni tip Bit R = 6W, ; Hiu in U AB =120 sin100 t (V) Tng tr ca on mch cú th nhn giỏ tr no sau õy? th hai u on mch: A Z = 12, 5W B Z = 15W C Z = 12W...
 • 62
 • 417
 • 11

50 Câu hỏi trắc nghiệm về Bất đẳng thức và Bất phwowng trình( Có đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm về Bất đẳng thức và Bất phwowng trình( Có đáp án)
...  nghiệm khi: x− m> A m> Phần: Bất đẳng thức - Bất phương trình B m =1 x ≥0 Môn: Toán C m< D m ≠ 42 Bất phương trình mx> vô nghiệm khi: A m = B m > C m < D m ≠  ( x + 3)(4 − x) > 43 Hệ bất ... Phần: Bất đẳng thức - Bất phương trình Môn: Toán 17 Giá trị m phương trình : x2 - mx +1 -3m = nghiệm trái dấu? A m > B m < C m > D m < 2 18 Gía trị m pt: (m-1)x - 2(m-2)x + m - = nghiệm ... Phần: Bất đẳng thức - Bất phương trình Môn: Toán ĐÁP ÁN A D C D D C A D D 10 B 11 B 12 A 13 B 14 C 15 C 16 C 17 A 18 D 19 A 20 B 21 C 22 D 23 C 24 D 25 B 26 B 27 D 28 C 29 A 30 A Phần: Bất đẳng thức...
 • 8
 • 2,175
 • 132

50 Câu trắc nghiệm hình ( có đáp án gạch dưới)

50 Câu trắc nghiệm hình ( có đáp án gạch dưới)
... a (3 + )x + 2(2 - )y +1+4 = v: (3 - )x + 2(2 + )y +1+4 = b (3 + )x + 2(2 - )y +1+4 = v: (3 - )x + 2(2 + )y +1-4 = c (3 + )x + 2(2 + )y +1+4 = v: (3 - )x + 2(2 - )y +1-4 = d (3 - )x + 2(2 - )y +1-4 = v: (3 + ... giỏc ABC bng a (1 ;0) b (0 ;1) c (0 ;0) v (0 ;4\3) d (0 ,2) 46 Cho ng thng i qua A(3;0), B(0;-4), tỡm to im M nm trờn 0y cho din tớch tam giỏc ABM bng a (0 ;1) b (0 ;8) c (1 ;0) d (0 ,0) v (0 ;-8) 47 Tỡm ... Cho ng thng i qua A(3;-1), B(0;3), tỡm to im M nm trờn 0x cho khong cỏch t M ti ng thng AB bng a (2 ;0) b (4 ;0) c (1 ;0) v (3 ,5;0) d ( 13 ,0) 45 Cho ng thng i qua A(3;-1), B(0;3), tỡm to im M...
 • 4
 • 1,133
 • 4

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)
... C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án ... a axit amin cu i –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin D) Đáp án Câu 50 A) B) C) D) Đáp án Câu 51 A) B) C) D) Đáp án Câu 52 A) B) C) D) Đáp án Câu 53 A) B) C) D) Đáp án Gi m m t axít amin so v i bình ... ribôxôm ribôxôm A Câu 54 A) B) C) D) Đáp án Câu 55 A) B) C) D) Đáp án Câu 56 A) B) C) D) Đáp án Câu 57 A) B) C) D) Đáp án Câu 58 A) B) M t gen A b đ t bi n thành gen a ,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin...
 • 14
 • 1,788
 • 11

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến NST (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến NST (Có đáp án)
... t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy n đo n m t NST D) Đ o đo n NST Đáp án D Câu 16 Hi n tư ng b t thư ng dư i hi n tư ng chuy n đo n NST A) M t NST di chuy n t v trí sang v trí khác m t NST B) ... Đ;X Đáp án A Câu 13 Hình v dư i mô t hi n tư ng: ABCDE FGH ABCBCDE FGH A) B) C) D) Đáp án Câu 14 đo n s A) B) C) D) Đáp án Câu 15 M t đo n NST L p đo n (NST) Chuy n đo n m t NST Đ o đo n NST ... B) C) D) Đáp án Câu 21 MNOCDE FGH ABPQ R M t đo n NST L p đo n NST Chuy n đo n m t NST Đ o đo n NST C Hình v dư i mô t hi n tư ng: ABCDE FGH A E FGH DCB A) M t đo n NST B) L p đo n NST C) Chuy...
 • 5
 • 550
 • 27

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án) docx

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án) docx
... 24 Xét nguyên t mà nguyên t có l p electron l p M S nguyên t mà nguyên t c a có electron ñ c thân : A B C D 25 Có nguyên t hoá h c mà nguyên t c a có l p l p N ? A B C 18 D 32 26 Cho nguyên t ... 20 Cho nguyên t R có t ng s h t 115, h t mang ñi n nhi u h t không mang ñi n 25 h t C u hình electron nguyên t c a R A [Ne] 3s2 3p3 B [Ne] 3s2 3p5 C [Ar] 3d10 4s2 D [Ar] 3d10 4s2 4p5 21 Nguyên ... hàm lư ng % s nguyên t tương ng 16O (99,757%), 17 O (0,038%), 18O (0,205%) N u l y nguyên t kh i b ng s kh i nguyên t kh i trung bình c a O b ng A 16,0 B 16,2 C 17,0 D 18,0 13 Nguyên t kh i trung...
 • 4
 • 779
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm giữa kì 2 môn hóa lớp 11 có đáp ántrac nghiem hoc ki 2 mon hoa lop 10 co dap anbài tập trắc nghiệm sinh học phần các quy luật di truyền có đáp áncau trac nghiem mon sinh lop 12 bai 5 bai 6 co dap antrắc nghiệm lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ nhôm có đáp ántrắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi đại học có đáp ántrắc nghiệm môn đường lối đảng cộng sản việt nam có đáp ántrac nghiem tính quy luật của hiện tượng di truyền co dap anngân hàng trắc nghiệm tin học công chức hành chính năm 2014 có đáp ántrắc nghiệm môn nguyên lý kế toán phần thực hành có đáp áncau hoi trac nghiem kien truc may tinh va he dieu hanh co dap annhững câu đố mẹo vui có đáp án phần 2trắc nghiệp công chức chuyên ngành tài chính có đáp áncâu đố tư duy có đáp áncâu đố mẹo khó có đáp ánTuần 1. Tổng quan văn học Việt Namtopload grammar 1 3qGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10HÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGHướng dẫn học sinh cách học và làm bài thi trắc nghiệm môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaLiên môn rất hay đạt giải huyện dầu gội đầu với môit rường và sức khỏeskkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnLiên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhBài 11. Câu ghépVận dụng dạy học tích cực nội dung văn học trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường THPT tĩnh gia 5Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinhXây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết 26 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa (từ sau ngFantastic flyers activity bookSCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai taptieng anh lop 3 tap 1 sach hoc sinhtieng anh lop 3 tap 2 sach hoc sinh