Bài 1 : Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 207 và ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK 2012 (N.Đ.HUY).

Bài 1 : Trình bày lại dụ 3.4 trang 207 dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK 2012 (N.Đ.HUY).

Bài 1 : Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 207 và ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK 2012 (N.Đ.HUY).
... yếu tố trình bày sau: Yếu tố C (T k d : T = Y 111 + Y4 21 + Y3 31 + Y2 41) Yếu tố B Yếu tố A B1 B2 B3 B4 A1 C1 Y 111 C2 Y122 C3 Y133 C4 Y144 T1 A2 C2 Y 212 C3 Y223 C4 Y234 C1 Y2 41 T2 A3 C3 Y 313 C4 ... Chọn ô I 11 nhập biểu thức =G 11- G10/POWER(4,2) -Giá trị SSE Chọn ô I10 nhập biểu thức =I 11- SUM(J7:I9) Tính giá trị MSR MSC MSF MSE -Các giá trị MSR MSC MSF Chọn ô K7 nhập biểu thức =K7/(4 -1) Dùng ... SSR = r ∑ (r -1) j =1 T j (r -1) (r -1) (r-2) SSC (r − 1) T − r r MSC= SSC = SSF = Sai số SSR (r − 1) r T T ∑ rk − r k =1 r Yếu tố C Bình phương trung bình SSF (r − 1) MSF= SSE (r − 1) ( r − 2) SSE...
 • 5
 • 190
 • 0

Trình bày lại dụ 3.4 trang 161 4.2 trang 171 Giáo trình XSTK 2009 pps

Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 161 và 4.2 trang 171 Giáo trình XSTK 2009 pps
... trị thống kê bé Fα II/ÁP DỤNG EXCEL Bước ta tính Ti lệnh SUM Tiếp theo ta tính Tj tương tự Tính Tf lệnh SUM theo cách nói : Tính giá trị T: =SUM(B3:E6)  Chọn ô H8 nhập vào biểu thức : =SUMSQ(B8:E8) ... =L8/0.3958 dùng trỏ chuột kéo kí hiệu tự điền ta FC,F Sau tính toán xong ta co bảng số liệu sau: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN: FR F0,05(3,6) nên bác bỏ H0 F> F0,05(3,6) nên bác...
 • 4
 • 240
 • 0

BÀI TẬPCÂU 1: trình bày 3 phương pháp chống ăn mòn thép trong lòng cốt đất trong nước biển

BÀI TẬPCÂU 1: trình bày 3 phương pháp chống ăn mòn thép trong lòng cốt đất và trong nước biển
... =Q = -32 95 136 J/mol Ta có : ▲U =Q v Qp =▲H = Q v + ▲nRT = ▲U + ▲nRT  ▲H = -32 95 136 + (6 – – 7.5) 8 .31 4 298 = - 33 01509 J/mol Kết luận : a Q = -32 95 136 J/mol b.▲U= -32 95 136 J/mol ▲H = - 33 01509 ... hơi? Lời giải: a Phương trình Phản ứng : C6 H 6(h) + 7.5 O2 (K) => CO2(K) + 3H2O (L) Theo 0. 532 / 78 (mol) tỏa 22475,746 J Vậy mol tỏa Q = ( -22475,746 )/ ( 0. 532 / 78) = -32 95 136 J/mol b.▲U phản ... Clorua kim loại Biết ĐNa = 23 Lời giải: Gọi A kim loại cần tìm đương lượng gam Ta có nNaCl = 1,755/58,5 = 0, 03 (mol) NaCl ==> Na+ + Cl0, 03 0, 03 0, 03 (mol) => mCl = 0, 03 x 35 ,5 = 1,065 (g) => mNa...
 • 4
 • 199
 • 0

BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
... số liệu Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Một số dạng biểu đồ Biểu đồ dạng cột Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Tạo biểu đồ Bài 9: TRÌNH BÀY ... Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Tạo biểu đồ Nháy chuột nút Next hộp thoại nút Finish hộp thoại cuối Ta biểu đồ ... Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Tạo biểu đồ Chọn ô miền liệu cần vẽ biễu đồ Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Tạo biểu đồ Nháy chuột nút Chart Wizard công cụ Chương trình bảng tính...
 • 10
 • 2,968
 • 61

BÀi 18 (tiết 1) : Trình bày trang văn bản in

BÀi 18 (tiết 1) : Trình bày trang văn bản và in
... dạng trang hay trình bày trang Vậy trình bày trang cách thức để trình bày Vậy sau vào l : Trình bày trang văn in Sau vào nội dung thứ - Trình diễnn nội - Xem, ghi Trình bày trang văn bản: dung ... sánh hiểu rõ Trang đứng Trang nằm ngang * Lưu : - Nghe, ghi * Lưu : Cần phân biệt rõ lề trang với lề đoạn văn: - Lề trang văn bản: Là biên vùng chứa văn trang in - Lề đoạn văn bản: Là khoảng ... thứ Trình bày trang văn ta xác định tham số lien quan đến trang in văn nh : kích thước trang, lề giấy, hướng trang, … - Nhấn mạnh yêu - Nghe, cầu trình bày trang ghi * Các yêu cầu trình bày trang...
 • 5
 • 2,950
 • 36

luận văn: " Bài trình bày về vi khuẩn"

luận văn:
... Cầu khuẩn phổi nhóm vi khuẩn gây bệnh vi m phổi, vi m phế quản, vi m họng Ngoài gây bệnh nhiều quan khác vi m tai giữa, vi m amidan, vi m khớp, vi m não, vi m xoang mũi v.v  Vi khuẩn bạch hầu ... hai tế bào IV) Vi khuẩn đời sống: Tác dụng có lợi vi khuẩn  Vi khuẩn chiếm đa số vi sinh vật, có mẫu đất vi khuẩn chiếm tới 90%, bi đóng vai trò định trình chuyển hoá vật chất  Vi khuẩn có khả ... 08141088 Bài làm vi khuẩn 25/03/200 • Vi sinh vật học đại cương nghiên cứu về: cấu tạo đòi sống vi sinh vật, quy luật chung sâu tìm hiểu vi sinh vật Đối tượng nghiên cứu vi sinh...
 • 21
 • 793
 • 1

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - Giáo án Tin học 7 - GV.V.M.Quân

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - Giáo án Tin học 7 - GV.V.M.Quân
... Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ I - MỤC TIÊU a Kiến thức - Biết mục đích việc sử dụng biểu đồ - Một số dạng biểu đồ thông thường - Các bước cần thiết để tạo biểu đồ từ bảng liệu - Thay ... -> Filter -> AutoFilter Hoạt động 2: Trình bày liệu biểu đồ Trình bày liệu biểu đồ ? Em trình bày cách vẽ - Chọn ô vùng liệu biểu đồ biểu diễn liệu - Nháy nút Chart Wizard trang tính ? - Nháy Next ... bảng liệu cầu giáo viên d) Tạo biểu đồ với liệu khối GV: Yêu cầu HS thực A4:C9 tạo biểu đồ với khối liệu A4:C9 Hoạt động 3: Bài tập 2 Bài tập - Yêu cầu HS tạo biểu HS: Tạo biểu đồ a) Tạo biểu đồ...
 • 39
 • 881
 • 2

Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ (tt)

Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ (tt)
... Hoạt động 2: Tìm hiểu thao tác với biểu đồ (20 phút) Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tiếp theo) a) Chọn dạng - Giới thiệu số dạng biểu đồ - Quan sát biểu đồ Yêu cầu học sinh quan sát hình ... khối liệu chọn để tạo biểu đồ liệu Bước 1: Chọn nhóm biểu đồ Bước 2: Chọn dạng biểu đồ nhóm - Sau chọn miền liệu, ta nháy Next để sang hộp thoại - Trong trường hợp có nhiều liệu việc lựa chọn liệu ... Quan sát đưa nhận xét kiểu biểu đồ phù hợp với liệu bảng SỐ nhận xét (trông sinh HỌC SINH GIỎI CỦA KHỐI động, trực quan hay không) B1: Chọn nhóm biểu đồ B2: Chọn dạng biểu đồ nhóm B3:Nháy nút Next...
 • 3
 • 527
 • 5

Bài 9 - trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Bài 9 - trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
... 02/03/2010 Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tiếp theo) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: nắm thao tác để tạo biểu đồ chỉnh sửa biểu đồ tạo - Kỉ năng: biết cách chỉnh sửa biểu đồ có sẵn tạo từ trước - Thái ... BIỂU ĐỒ (25 phút) GV: tiết trước nghiên HS: lắng nghe Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ cứu cách tạo biểu đồ minh hoạ số LIỆU BẰNG BIỂU ĐO học sinh giỏi qua năm học GV: cô muốn minh hoạ HS: suy nghó biểu đồ ... đồ? sánh liệu có nhiều cột 2) Để tạo biểu đồ, em thực - Biểu đồ đường gấp khúc: dùng thao tác nào? để so sánh liệu dự đoán xu 3) Yêu cầu HS tạo biểu tăng hay giảm liệu đồ máy tính - Biểu đồ hình...
 • 6
 • 324
 • 13

Trình bày Nguyên lý Macroprocessor. Nêu rõ vai trò ý nghĩa của nguyên lý này trong các giai đoạn xây dựng hoạt động của hệ thống. Điều gì xảy ra khi nguyên lý này bị vi phạm? Cho dụ minh họa trong WINDOWS?

Trình bày Nguyên lý Macroprocessor. Nêu rõ vai trò và ý nghĩa của nguyên lý này trong các giai đoạn xây dựng và hoạt động của hệ thống. Điều gì xảy ra khi nguyên lý này bị vi phạm? Cho ví dụ minh họa trong WINDOWS?
... HỆ ĐIỀU HÀNH Đề tài 02: Trình bày Nguyên Macroprocessor Nêu vai trò ý nghĩa nguyên giai đoạn xây dựng hoạt động hệ thống Điều xảy nguyên bị vi phạm? Cho dụ minh họa WINDOWS? ... dụ minh họa I Trình bày nguyên Macroprocessor? dụ vĩ mô xử cho C Windows? Sơ đồ giai đoạn xây dựng hoạt động nguyên hệ thống:  Nạp phiếu yêu cầu  Phân tích  Thiết kế, xây dựng ... Array), để thay đối số gọi vĩ mô cho số đánh dấu định nghĩa vĩ mô lưu trữ Hình ảnh minh họa bước thực dụ trên: 11 HỆ ĐIỀU HÀNH 12 HỆ ĐIỀU HÀNH 13 HỆ ĐIỀU HÀNH II Vai trò ý nghĩa nguyên xây...
 • 17
 • 1,977
 • 45

bai 9 trinh bay du lieu bang bieu do

bai 9 trinh bay du lieu bang bieu do
... Bài 9: trình bày liệu biểu đồ Ví dụ: Bài 9: trình bày liệu biểu đồ + Nháy nút Chart Wizard công cụ.Chơng trình bảng tính hiển thị hộp thoại Chart Wizard Bài 9: trình bày liệu biểu đồ Bài 9: trình ... Bài 9: trình bày liệu biểu đồ Minh hoạ liệu biểu đồ: Ví dụ 1: Em quan sát trang tính bên nhận xét số học sinh giỏi theo năm học Bài 9: trình bày liệu biểu đồ Bài 9: trình bày liệu ... hiển thị kết Bài 9: trình bày liệu biểu đồ Bài 9: trình bày liệu biểu đồ a Chọn dạng biểu đồ: - Trong hộp thoại ta chọn nhóm biểu đồ, sau chọn dạng biểu đồ nhóm nháy Next Bài 9: trình bày liệu...
 • 32
 • 1,041
 • 3

Tìm hiểu các dạng biểu đồ trong Excel trình bày các dụ mẫu

Tìm hiểu các dạng biểu đồ trong Excel và trình bày các ví dụ mẫu
... biểu đồ excel Biểu đồ cột 2 .Các biểu đồ đường thẳng 3 .Các biểu đồ hình bánh .7 4 .Các biểu đồ hình 5 .Các biểu đồ vùng .9 6 .Các ... • Các biểu đồ đường đồng mức đường đồng mức khung dây * Ghi Biểu đồ đường đồng mức đường đồng mức khung dây không dễ đọc.Bạn sử dụng biểu đồ bề mặt 3D thay vào 9 .Các biểu đồ hình xuyến Giống biểu ... TÙNG I Các biểu đồ excel Biểu đồ cột Dữ liệu xếp hang cột worksheet vẽ biểu đồ cột .Các biểu đồ cột hữu dụng việc thể loại liệu khoảng thời gian để minh hoạ so sánh mục Trong biểu đồ cột ,các hạng...
 • 25
 • 511
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: câu 1 trình bày các phương thức của hoạt động kinh doanh quốc tế thông qua những ví dụ thực tế đối với các chủ thể của việt nam trong những năm vừa quaphát biểu bài toán 1 trình bày tóm tắt về phân lớp dữ liệubài tập trình bày dữ liệu bằng biểu đồgiao an bài 9 trình bày dữ liệu bằng biểu đồbài giảng trình bày dữ liệu bằng biểu đồbài 9 trình bày dữ liệu bằng biểu đồbài văn trình bầy quyêt định của mình về việc phán xét sự việc xét nghiệm của bệnh viện hoài đức như 1 baì văn ngắnviet 1 bai van trinh bay cam nhan cua em ve tac pham khuc hat ru nhung em be ngu tren lung mebài 18 tiết 1 trình bày trang văn bản và inbài 9 trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tiết 2tin hoc lop 7 bài 9 trình bày dử liệu bằng biểu đồtin hoc lop 7 bai 9 trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tiết 57câu 20 khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui trình bày ưu nhược điểm của phương pháp này và cho biết một ví dụ cụ thể về một phân tích hồi quigv trình bày lại bài háttiến hành thuyết trình 2 4 1 trình bày nội dung bài thuyết trìnhBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018Môn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP