Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và rãnh gió mùa tới chế độ mưa trên khu vực đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới rãnh gió mùa tới chế độ mưa trên khu vực đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và rãnh gió mùa tới chế độ mưa trên khu vực đồng bằng bắc bộ
... HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐỖ HƯƠNG LINH NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA DẢI HỘI TỤ NHIỆT ĐỚI VÀ RÃNH GIÓ MÙA ĐẾN CHẾ ĐỘ MƯA TRÊN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Chuyên ngành: ... cầu hội tụ với đới gió tây xích đạo mở rộng Dải hội tụ nhiệt đới thứ ba dải hội tụ kép với dải hội tụ Bắc Bán Cầu dải hội tụ phụ Nam Bán Cầu với cường độ phát triển không lớn dải hội tụ phía bắc ... có hội tụ vào rãnh gió mùa tây nam giàu nước phía nam với gió đông có nguồn gốc lục địa phía bắc khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, vào mùa mưa, có nhiều hình thời tiết gây mưa khu vực: bão, áp thấp nhiệt...
 • 57
 • 367
 • 0

nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn tự chế thức ăn công nghiệp lên hiệu quả nuôi cá tra (pangasius hypophthalmus) trong ao nuôi thâm canh

nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn tự chế và thức ăn công nghiệp lên hiệu quả nuôi cá tra (pangasius hypophthalmus) trong ao nuôi thâm canh
... lẽ đó, đề tài: " Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn tự chế thức ăn công nghiệp lên hiệu nuôi Tra (Pangasius hypophthalmus) ao nuôi thâm canh " thực thông qua hợp tác môn Dinh Dưỡng Chế Biến Thủy Sản, ... kết nghiên cứu M Masser and et.al (1992), hệ số thức ăn ao nuôi nheo Mỹ sử dụng thức ăn viên dao động từ 1,5 – 2,0 Đối với bè nuôi tra, basa sử dụng TATC hệ số thức ăn cao so với nuôi ao ... phần thức ăn dày tra tự nhiên Loại thức ăn Tỷ lệ (%) tạp Ốc 23,9 Thực vật 6,67 Mùn bã hữu Trung 37,8 31,6 nuôi ao sử dụng loại thức ăn khác tạp, thức ăn viên, rau muống, tấm, cám,…...
 • 46
 • 669
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN TỰ CHẾ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP LÊN HIỆU QUẢ NUÔI CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) TRONG AO NUÔI THÂM CANH docx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN TỰ CHẾ VÀ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP LÊN HIỆU QUẢ NUÔI CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) TRONG AO NUÔI THÂM CANH docx
... lẽ đó, đề tài: " Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn tự chế thức ăn công nghiệp lên hiệu nuôi Tra (Pangasius hypophthalmus) ao nuôi thâm canh " thực thông qua hợp tác môn Dinh Dưỡng Chế Biến Thủy Sản, ... kết nghiên cứu M Masser and et.al (1992), hệ số thức ăn ao nuôi nheo Mỹ sử dụng thức ăn viên dao động từ 1,5 – 2,0 Đối với bè nuôi tra, basa sử dụng TATC hệ số thức ăn cao so với nuôi ao ... phần thức ăn dày tra tự nhiên Loại thức ăn Tỷ lệ (%) tạp Ốc 23,9 Thực vật 6,67 Mùn bã hữu Trung 37,8 31,6 nuôi ao sử dụng loại thức ăn khác tạp, thức ăn viên, rau muống, tấm, cám,…...
 • 46
 • 378
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI (FDI) TỚI TỔNG THU NHẬP TRONG NƯỚC (GDP) pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TỚI TỔNG THU NHẬP TRONG NƯỚC (GDP) pdf
... CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sơ lược đối ng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu : Nghiên cứu ngồn vốn đầu nước ngoài, đầu nhà nước, đầu tư nhân vào ... triển # : Vốn đầu khu vực kinh tế có vốn đầu nước ảnh hưởng tới tổng thu nhập nước = : Không ảnh hưởng  > đầu khu vực kinh tế nước góp phần thúc đầy kinh tế phát triển    < đầu khu ... kết luận Giả thiết H0 : R2 = : Đầu nước FDI không ảnh hưởng tới tổng thu nhập nước GDP giai đoạn 1995-2010 với mức ý nghĩa 5% H0 : R2 # : Đầu nước FDI thực ảnh hưởng tới tổng thu nhập nước...
 • 9
 • 279
 • 2

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG
... Thạc sĩ Mai Đăng Tuấn, nghiên cứu số thông số ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy nhôm phẳng Trong tác giả quy hoạch thực nghiệm toàn phần thông số: số vòng quay đầu khuấy, tốc độ hàn đường ... tiêu nghiên cứu Quá trình hàn ma sát khuấy chịu ảnh hưởng nhiều thông số, việc phân tích để xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy quan trọng Do vấn đề cần tiến hành: THÂN ... giãn dài mối hàn: Độ giãn dài (%) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Hình Ứng suất kéo % kéo giãn với góc nghiêng đầu dao thay đổi (a) ứng suất kéo, (b) độ giãn dài mối hàn tối...
 • 34
 • 167
 • 2

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG
... Thạc sĩ Mai Đăng Tuấn, nghiên cứu số thông số ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy nhôm phẳng Trong tác giả quy hoạch thực nghiệm toàn phần thông số: số vòng quay đầu khuấy, tốc độ hàn đường ... tiêu nghiên cứu Quá trình hàn ma sát khuấy chịu ảnh hưởng nhiều thông số, việc phân tích để xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy quan trọng Do vấn đề cần tiến hành: THÂN ... giãn dài mối hàn: Độ giãn dài (%) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Hình Ứng suất kéo % kéo giãn với góc nghiêng đầu dao thay đổi (a) ứng suất kéo, (b) độ giãn dài mối hàn tối...
 • 34
 • 283
 • 0

tiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động nokia của sinh viên trường đại học kinh tế- đại học huế

tiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động nokia của sinh viên trường đại học kinh tế- đại học huế
... tượng nghiên cứu:  Khách thể nghiên cứu: Sinh vi n trường Đại học Kinh Tế Huế sử dụng điện thoại di động Nokia  Đối tượng nghiên cứu: Sự ảnh hưởng Kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại ... Xác định thành phần kiến thức thương hiệu  Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động Nokia sinh vi n Đại học Kinh Tế Đại học Huế  Kiểm ... Thành phố Huế  Xây dựng mô hình Kiến thức thương hiệu để sử dụng nghiên cứu  Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động Nokia sinh vi n Đại...
 • 66
 • 615
 • 3

nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn bổ sung tới năng suất, chất lượng đàn ong mật apis cerana nuôi tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn bổ sung tới năng suất, chất lượng đàn ong mật apis cerana nuôi tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... Ảnh hưởng thức ăn bổ sung tới chất lượng mật ong hoa vải 74 3.8.2 Ảnh hưởng thức ăn bổ sung tới chất lượng mật ong hoa nhãn…… 76 3.8.3 Ảnh hưởng thức ăn bổ sung tới chất lượng mật ong hoa bạch đàn ... Ảnh hưởng thức ăn bổ sung tới khả nhân đàn ong. … 44 2.3.4.5 Ảnh hưởng thức ăn bổ sung tới suất mật ong …… 44 2.3.4.6 Ảnh hưởng thức ăn bổ sung tới chất lượng mật ong … 45 2.3.4.7 Ảnh hưởng thức ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO THỊ HINH NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA THỨC ĂN BỔ SUNG TỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG ĐÀN ONG MẬT APIS CERANA NUÔI TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN...
 • 115
 • 366
 • 1

tiểu luận môn kinh tế lượng nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố đến vấn đề chi tiêu của sinh viên khoa quản trị trường đại học duy tân

tiểu luận môn kinh tế lượng nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố đến vấn đề chi tiêu của sinh viên khoa quản trị trường đại học duy tân
... Môn: kinh tế lượng IX TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Cường (2007) “Giáo trình Kinh tế lượng ĐH Duy Tân Nguyễn Thống (2000) Kinh tế lượng ứng dụng” NXB Đại học Quốc Gia TPHCM Trường đại học kinh ... Đại học Duy Tân Chi tiêu vấn đề “nhức nhối” tất người nói chung, sinh viên Cũng sinh viên, đặt câu hỏi: Làm để chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng “đầu tháng no, cuối tháng đói”? Vậy nhân tố ảnh hưởng ... với β2=0.002384 : yếu tố khác không đổi chi tiêu sinh viên Nam lớn chi tiêu sinh viên Nữ 0.002384 Đối với β3 = - 0.002794 : yếu tố khác không đổi chi tiêu sinh viên năm sinh viên năm 0.002794 ...
 • 26
 • 561
 • 1

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới chất lượng môi trường đất nước khu vực dải ven biển tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới chất lượng môi trường đất nước khu vực dải ven biển tỉnh Thái Bình
... X A H O I K H U VlfC D A I VEN B I E N T Ì N H T H A I B Ì N H 4.1 DÀC DIÉM TU NHIÉN KHU VUC DAI VEN BIEN TINH THÀI BÌNH 4.1.1 Vi tri dia ly Thài Binh tinh dóng bang ven bién, mot bó phàn cùa ... KSNH TÉ CUA CAC MÒ HÌMH NUÒI TÒM VÙNG VEN BIEN TÌNH T H A I BÌNH 5.1 HIEN TRANG VA QUY TRÌNH NUÓI TÒM Ò VÙNG VEN BIEN THÀI BÌNH Hién nay, viéc nuói tòm vùng ven bién tinh Thài Binh chù yéu tón ... truòng dàt nuóc khu vuc dai ven bién tinh Thài Binh'' dugc thuc hién vói càc muc tiéu sau: L Dành già hién trang mói truóng dàt, nuóc va tiém nàng nuói tròng thuy san ó khu vuc dai ven bién tinh...
 • 95
 • 423
 • 0

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hồ chí minh

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hồ chí minh
... biệt mạng hội lên hiệu làm việc doanh nghiệp Do đó, đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên doanh nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh chọn để nghiên cứu Kết nghiên cứu ... ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên doanh nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh có mục tiêu nghiên cứu : - Xác định mô hình nghiên cứu ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên ... quan nghiên cứu ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên 13 2.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên 13 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 109
 • 688
 • 2

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi mài trục dài lớn trên máy tiện 1a64 để phục vụ sản xuất đơn chiếc

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi mài trục dài lớn trên máy tiện 1a64 để phục vụ sản xuất đơn chiếc
... ty, để giảm giá thành, chủ động tiến độ sản suất Dựa yêu cầu thực tiễn sản phẩm, luận văn chọn hướng: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến chất lượng bề mặt mài trục dài lớn máy tiện 1A64 để phục ... tiện 1A64 để phục vụ sản xuất đơn chiếc Ý nghĩa đề tài Góp phần giải công nghệ sản xuất đơn nhằm nâng cao xuất, chất lượng hiệu sản xuất Đánh giá ảnh hưởng yếu tố chế độ cắt đến chất lượng bề mặt ... máy tiện Qua thời gian trực tiếp làm công ty em nhận thấy chất lượng bề mặt mài không ổn định em lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến chất lượng bề mặt mài trục dài lớn máy tiện...
 • 81
 • 278
 • 0

BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc

BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc
... yếu tốc tác động đến tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chọn đề tài sau: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP thành phố Đà ... trì tăng trưởng vững kinh tế Với vấn đề quan trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế vấn đề quan tâm hàng đầu nhà kinh tế nhà hoạch định sách Đà Nẵng địa phương có tốc độ phát triển nhanh, kinh tế - xã ... mô tốc độ GDP tính đầu người phản ánh tăng trưởng kinh tế xác Các nhân tố định tăng trưởng kinh tế phía cung: Cho đến với nhiều nghiên cứu thực nghiệm công bố lĩnh vực bổ sung nhiều kiến thức tăng...
 • 14
 • 1,244
 • 9

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tổng thu nhập Việt Nam từ năm 1990 đến 2009.doc

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tổng thu nhập Việt Nam từ năm 1990 đến 2009.doc
... Nhập * NIA - Thu nhập ròng từ nước ngoài: hiệu số thu nhập từ yếu tố xuất thu nhập từ yếu tố nhập NIA = thu nhập từ yếu tố xuất - thu nhập từ yếu tố nhập * Thu gián thu (Indirect tax) loại thu ... tế thu nhập Vì với mong muốn tìm hiểu ảnh hưởng yếu tố đến tổn thu nhập mà nhóm chúng em định chọn đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến tổng thu nhập Việt Nam từ năm 1990 đến 2009” Để nghiên ... động, tìm hiểu yếu tố tác động qua đề tài nhóm: "Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến tổng thu nhập Việt Nam từ năm 1990 đến 2009." Nguồn gốc mô hình từ lý thuyết 2.1 Khái niệm Tổng thu nhập quốc dân...
 • 39
 • 1,011
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoátiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự sinh trưởng và phát dục của giống đậu tươngnghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợntiểu luận kinh tế lượng nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố vốn đầu tư dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng gdp tại thành phố đà nẵng giai đonghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự sinh trưởng và phát dục của giống đậu tươngnghiên cứu sự ảnh hưởng của bệnh phân trắng lợn con theo mênghiên cứu sự ảnh hưởng của loại thuốc bảo quản và thời gian ủ đến độ sâu thấm thuốc đối với gỗ bạch đàn trắng bằng phương pháp băng đakết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa 68kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữanghiên cứu sự ảnh hưởng của quảng cáo sử dụng hình ảnh con bò sữa vinamilk tới phụ huynh học sinh tiểu học trong thành phố huếmột số ảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bắng bắc bộ đối với đời sống văn hoá tinh thần phụ nữ việt nam hiện nayảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đến đời sống văn hoá phụ nữ việt nam hiện nayảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đối với văn hoá ứng xử của phụ nữ việt nam hiện nayảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đối với văn hóa ăn mặc của phụ nữviệt nam hiện nayảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đến đời sống tinh thần phụ nữ việt nam hiện nayĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại