Kỹ thuật khai tác thủy sản

Kỹ thuật khai tác thủy sản

Kỹ thuật khai tác thủy sản
... (2,5 - 3,0) lần độ sâu ngư trường 5.4 Kỹ thuật khai thác lưới kéo Tương tự số nghề đánh bắt khác, kỹ thuật khai thác lưới kéo liên quan đến chu kỳ (một mẻ) khai thác, bao gồm bước: Chuẩn bị; thả ... chế tạo nhiều loại công cụ để khai thác loại thủy hải sản theo đặc tính thủy vực đối tượng khai thác Theo ghi nhận Đồng Sông Cửu Long có hàng trăm loại công cụ khai thác khác Một số công cụ dần ... trình cần phải chuẩn bị thao tác cẩn thận, cần thực hành kỹ thuật đem lại sản lượng cao cho mẽ khai thác Ta tìm hiểu bước cụ thể sau: 5.4.1 Chuẩn bị Bao gồm công tác chuẩn bị bờ chuẩn bị ngư...
 • 96
 • 249
 • 0

Kỹ thuật khai thác thủy sản doc

Kỹ thuật khai thác thủy sản doc
... ng khai thác, s l ng l i, s l ng tàu s d ng, c u t o l i, khu v c khai thác, mà phân lo i (B 5.1), ch ng h n: B ng 5.1 - Phân lo i l i kéo i t d ng, c u t o l i, khu v i t ng khai S l ng l i thác ... i cào tôm - L i kéo l i - L i cào sò 5.3 C u t o l ng khai thác, s l ng l i, s l ng tàu s c khai thác S l ng Khu v c khai K tc ul i tàu thác - Cào r ng - Cào n - L i cào h - Cào ván - Cào ôi ... (2,5 - 3,0) l n sâu ng tr ng 5.4 K thu t khai thác l i kéo T ng t m t s ngh ánh b t khác, k thu t khai thác l i kéo liên quan n m t chu k (m t m ) khai thác, bao g m b c: Chu n b ; th l i; kéo...
 • 76
 • 227
 • 2

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT KHAI THÁC THỦY SẢN (Ths Hà Phước Hùng) Tập 2 docx

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT KHAI THÁC THỦY SẢN (Ths Hà Phước Hùng) Tập 2 docx
... +0,10 +0 ,20 +0 ,26 +0,08 -0,11 +0, 32 12 22 28 33 - 450-730 -3,10 -2, 11 -9 ,25 -0,86 -0,44 -0 ,21 +0,91 +0,88 +0,86 +0, 62 91 88 86 63 300 20 0 900 82 41 18 - (Eγ) nước nước biển +0, 12 +0 ,22 +0 ,28 +0,05 ... 0,65 0,53 0, 42 0,307 0 ,20 2 0,1004 0,00 0,59 0,85 1,14 1,33 1,60 1,90 2, 20 2, 50 2, 86 3,33 3,8 4,4 5 ,2 6 ,2 7,6 9,6 13 20 40 90 59 51 42 36 32 29 25 22 20 17 15 13 11 Thí dụ 2. 13 Người ta tính sức ... cản Cx = 0 ,29 Áp lực hãm thủy động là: q = ρV2 /2 = (105) (2, 06 )2/ 2 = 22 3 kg/m2 Do vậy, lực cản thủy động dây cáp kéo theo công thức (3.7) là: Rx = 0 ,29 x 500 x 0,015 x 22 3 = 485 kg 2. 1.4Lực thuỷ...
 • 155
 • 295
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 2 docx

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 2 docx
... có biểu thức liên hệ U1 U2 sau: 2 U1 + U2 = 2 suy ra: U1 = − U2 hay U2 = − U1 Giá trị U1 U2 nhỏ 1: U1 < U2 < Để thuận tiện, ta dựa U1 U2 để tra giá trị U2 U1 lại Bảng 2. 1 Thí dụ Giả sử ta có lưới ... (2. 1) là: U1 = L0 = 10 = 0, Từ U1 tra Bảng 2. 1, ta được: U2 = 0,8 Vậy, chiều cao lưới rút gọn là:H = U2.H0 = 0,8 x = 2, 4 m Bàng 2. 1 - Bảng tra giá trị U2 từ U1 U1 U1+ [U+F044]U1 0.00 0.01 0. 02 ... Ta thấy dạng đan tăng, giảm mặt sau (H 2. 6) 12 CHƯƠNG LƯỚI TẤM VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LƯỚI Figure 2. 3 2. 5 Các loại nút lưới thường dùng ngành khai thác thủy sản Nút dẹt13 Nút ghế dây đôi Nút mở14...
 • 8
 • 208
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 10 ppt

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 10 ppt
... ánh sáng, § 10( 69) đ đánh cá, § 10( 69) đồng sông cửu long, § 3(15) 82 Attributions Collection: Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B Edited by: VOCW URL: http://cnx.org/content/col10950/1.1/ ... hợp ánh sáng qua sơ đồ sau (H 10. 4) 76 CHƯƠNG 10 ĐÁNH CÁ KẾT HỢP ÁNH SÁNG Figure 10. 4 • Kỹ thuật khai thác lơi vây kết hợp ánh sáng Thắp đèn Trong khai thác lưới vây kết hợp ánh sáng, để đạt ... nghề khai thác lưới vó kết hợp ánh sáng thường áp dụng tàu cỡ nhỏ, có công suất máy từ (50-120) CV Đây loại hình khai thác hiệu quả, vốn đầu tư thấp, dễ áp dụng kỹ thuật động 78 CHƯƠNG 10 ĐÁNH...
 • 16
 • 208
 • 1

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 9 ppt

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 9 ppt
... ròng 66 CHƯƠNG NGHỀ LƯỚI ĐÁY Figure 9. 5 9. 4 Kỹ thuật khai thác lưới đáy Kỹ thuật khai thác lưới đáy gồm có hai bước: Chọn ngư trường (chọn bãi đặt lưới Đáy), khai thác nghề lưới đáy 9. 4.1 Chọn ... lưới vào bờ hết nước khai thác lưới đáy 9. 4.2.2 Kỹ thuật khai thác lưới đáy neo Lưới đáy cố định neo phương pháp động phương pháp khai thác lưới đáy Nó đáp ứng nhu cầu khai thác nơi sâu, khó lắp ... dàng • Gần nơi tiêu thụ sản phẩm thủy sản, thuận lợi cho việc vận chuyển ngư lưới cụ sản phẩm thủy sản 67 9. 4.2 Kỹ thuật khai thác lưới đáy Nhìn chung kỹ thuật khai thác lưới đáy (đáy cọc, đáy neo,...
 • 8
 • 237
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 8 ppsx

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 8 ppsx
... là: H L = 8. 4 Kỹ thuật khai thác lưới vây Kỹ thuật khai thác lưới vây liên quan đến chu kỳ (mẻ) khai thác, bao gồm năm bước sau: Chuẩn bị, thăm dò, thả (bủa) lưới, thu lưới bắt cá 8. 4.1 Chuẩn ... tùng lưới vây toàn cá thoát ta cuộn rút lưới vây 8. 4.2 Thăm dò cá Đối với toàn trình khai thác lưới vây, khâu thăm dò cá khâu quan trọng cho mẽ khai thác lưới vây có hiệu Lưới vây hoạt động hiệu ... nước chiều gió mạnh nước sau (H 8. 2a,b,c,d): 57 Figure 8. 2 Figure 8. 3 Trong thực tế bủa lưới, thuyền trưởng kinh nghệm, phán đoán sai, có hai trường hợp xảy ra: 58 CHƯƠNG LƯỚI VÂY Vòng vây khép...
 • 10
 • 239
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 7 docx

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 7 docx
... trụ Yêu cầu lọp phải bền, chắc, không cá phá lọp 7. 4 KỸ THUẬT KHAI THÁC LƯỚI ĐĂNG Lưới Đăng thường đánh bắt mang tính mùa vụ nên kỹ thuật khai thác lưới Đăng thường phân thành giai đoạn: • Giai ... đặt chuồng lưới Đăng • Giai đoạn 2: Khai thác lưới Đăng 7. 4.1 Lắp đặt chuồng lưới đăng Do lưới Đăng khai thác theo mùa vụ, nên trước bắt đầu đến thời kỳ khai thác, việc lắp đặt chuồng lưới Đăng ... 44 CHƯƠNG LƯỚI ĐĂNG Chiều dài lưới đăng tùy thuộc vào độ rộng cho phép khu vực khai thác, phụ thuộc vào mức độ phát tán đàn cá xuất gần khu vực đặt lưới đăng khai thác sông lớn, biển,...
 • 8
 • 194
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 6 pot

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 6 pot
... thích hợp 42 CHƯƠNG NGHỀ CÂU 6. 5 Phương pháp móc mồi kỹ thuật câu 6. 5.1 Phương pháp móc mồi Tùy theo loại mồi câu đối tượng ta cần câu mà có phương pháp móc mồi khác Yêu cầu với kỹ thuật móc mồi ... sét trình làm việc với nước Thực tế lưỡi câu thường thấy dạng lưỡi đơn lưỡi kép sau: • Lưỡi đơn, ta có dạng lưỡi đơn sau: 38 CHƯƠNG NGHỀ CÂU Figure 6. 2 • Lưỡi kép, ta có dạng lưỡi kép sau (H 6. 4): ... câu 6. 4 Mối quan hệ mồi tập tính cá Mồi câu cá tập tính cá có quan hệ mật thiết với Tùy theo tập tính ăn mồi đối tượng khai thác mà có loại mồi khác Thực tế có loại mồi là: Mồi dụ cá mồi câu 6. 4.1...
 • 8
 • 209
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 5 pptx

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 5 pptx
... - 3,0) lần độ sâu ngư trường 5. 4 Kỹ thuật khai thác lưới kéo Tương tự số nghề đánh bắt khác, kỹ thuật khai thác lưới kéo liên quan đến chu kỳ (một mẻ) khai thác, bao gồm bước: Chuẩn bị; thả lưới; ... sản lượng khai thác Thời gian dắt lưới lâu sản lượng khai thác nhiều, thời gian có giới hạn nó, dắt lưới đến lúc mà thời gian phải tính đến sức chứa đụt lưới độ tươi tốt đối tượng khai thác, cá ... lưới dễ bị hư hỏng, rách nát lưới (do cố đứt cáp) trình khai thác • Xăng dầu, nước đá, muối, thực phẩm, phải chuẩn bị đầy đủ cho chuyến khai thác • Chuẩn bị ngư trường Khi đến ngư trường rồi,...
 • 8
 • 180
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 3&4 pot

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 3&4 pot
... ngang 20 CHƯƠNG LƯỚI RÊ m - số mắt lưới theo chiều cao Kỹ thuật đánh bắt lưới rê Kỹ thuật đánh bắt lưới rê loạt bước cần thiết nhằm đảm bảo cho chu kỳ khai thác lưới rê có hiệu quả, tiến trình tính ... 17 18 CHƯƠNG LƯỚI RÊ Figure 4.1 Cấu tạo lưới rê • Chiều dài Chiều dài lưới rê không thiết phải dài vừa, chiều dài lưới rê phụ thuộc vào mức rộng lớn khu vực khai thác, thủy vực rộng cho ... mét, có dài 15 km • Chiều cao Chiều cao lưới rê phụ thuộc vào độ sâu ngư trường khai thác tầng nước mà đối tượng khai thác thường hoạt động Ở vùng nước nông (ao, hồ, sông), độ cao lưới rê thường...
 • 12
 • 211
 • 0

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 1 ppt

Giáo trình -Kỹ thuật khai thác thủy sản- chương 1 ppt
... Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B Collection Editor: VOCW Authors: VOCW vocw Online: < http://cnx.org/content/col10950 /1. 1/ > CONNEXIONS Rice University, ... hiệu: 210 D/9 210 D /12 , ta thấy ký hiệu có nghĩa ta cân 9.000 mét chiều dài sợi có ta có trọng lượng 210 gram Còn số số 12 có nghĩa sợi mà ta xét có 12 sợi se xoắn lại với Từ ký hiệu: 210 D/3x3 210 D/3 ... chiều dài 1. 000 m sợi có để biểu thị Nếu ta cân trọng lượng 1. 000 m sợi ta biểu thị công thức kết cấu Thí dụ: Khi ta nhìn vào nhãn loại đó, ta thấy ký hiệu: 210 D/9hoặc 210 D/3 x 210 D /12 hay 210 D/ x...
 • 12
 • 181
 • 0

Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 1 part 1 doc

Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 1 part 1 doc
... hiệu: 210 D/9 210 D /12 , ta thấy ký hiệu có nghĩa ta cân 9.000 mét chiều dài sợi có ta có trọng lượng 210 gram Còn số số 12 có nghĩa sợi mà ta xét có 12 sợi se xoắn lại với Từ ký hiệu: 210 D/3x3 210 D/3 ... chiều dài 1. 000 m sợi có để biểu thị Nếu ta cân trọng lượng 1. 000 m sợi ta biểu thị công thức kết cấu Thí dụ: Khi ta nhìn vào nhãn loại đó, ta thấy ký hiệu: 210 D/9 210 D/3 x 210 D /12 hay 210 D/ x ... có xơ ta tạo xơ * Phân loại xơ Người ta phân loại xơ theo nguyên liệu theo chiều dài xơ (B 1. 1) Bảng 1. 1 - Bảng phân loại xơ theo nguyên liệu theo chiều dài xơ Theo nguyên liệu Theo chiều dài •...
 • 10
 • 260
 • 0

Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 1 part 2 potx

Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 1 part 2 potx
... có biểu thức liên hệ U1 U2 sau: U 12 + U = suy ra: U1 = − U hay U = − U 12 11 Giá trị U1 U2 nhỏ 1: U1 < U2 < Để thuận tiện, ta dựa U1 U2 để tra giá trị U2 U1 lại Bảng 2 .1 Thí dụ Giả sử ta có ... 0,6 L0 10 Từ U1 tra Bảng 2 .1, ta được: U2 = 0,8 Vậy, chiều cao lưới rút gọn là: H = U2.H0 = 0,8 x = 2, 4 m Bàng 2 .1 - Bảng tra giá trị U2 từ U1 U1 0.00 0. 01 0. 02 0.03 0.00 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 0 .10 0.99 ... 0.08 1. 0 0.98 0.96 0. 92 0.88 0.89 0.73 0.63 0.47 0.09 1. 0 0.98 0.96 0. 92 0.87 0.80 0. 72 0. 61 0.46 0.90 1. 0 0.44 0.0 0. 42 0.0 0.39 0.0 0.37 0.0 0.34 0.0 0. 31 0.0 0 .28 0.0 0 .24 0.0 0 .20 0.0 0 .14 ...
 • 10
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật khai thác thủy sảntài liệu kỹ thuật khai thác thủy sảngiáo trình kỹ thuật khai thác thủy sảngiáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 2 part 2 pptxgiáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 2 part 2bai tap ky thuat khai thac thuy san bbai tap kỹ thuật khai thác thủy sảngiáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 1giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản tập 2bài giảng kỹ thuật di truyền thủy sảnkỹ thuật di truyền thủy sảnkỹ thuật phòng bệnh thủy sảnkỹ thuật chế biến thủy sảnkỹ thuật đông lạnh thủy sảnkỹ thuật lạnh đông thủy sảnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại