Tài liệu tập huấn kinh doanh MegaVNN module 1 kỹ năng giao tiếp

Tài liệu tập huấn kinh doanh MegaVNN: Kỹ năng giao tiếp

Tài liệu tập huấn kinh doanh MegaVNN: Kỹ năng giao tiếp
... d ng giao ti p (giao ti p s ph m, giao ti p kinh doanh, giao ti p ngo i giao ) c i m c a giao ti p kinh doanh: Trong kinh doanh có lo i giao d ch: giao d ch bán hàng, giao d ch marketing, giao ... Phân lo i giao ti p 2.1 Xét ho t ng giao ti p xã h i: Tài li u t p hu n Kinh doanh MegaVNN Module 1: K n ng giao ti p Khi phân tích ho t ng giao ti p xã h i, ta có th chia thành ba lo i: + Giao ti ... tác giao ti p tr c ti p ch m sóc khách hàng 35 Tài li u t p hu n Kinh doanh MegaVNN Module 1: K n ng giao ti p CH NG 1: KHÁI QUÁT V GIAO TI P Khái ni m v giao ti p: 1.1 nh ngh a: Giao...
 • 39
 • 185
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn viên du lịch - Đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt docx

Tài liệu Hướng dẫn viên du lịch - Đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt docx
... dẫn viên du lịch chuyên nghiệp Để trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, bạn cần phải có được: - Kiến thức lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán dân tộc, địa phương hiển rõ địa danh du ... tập quán dân tộc, địa phương hiển rõ địa danh du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử… - Kỹ giao tiếp, ứng xử linh hoạt, có văn hóa Ở kỹ đòi hỏi bạn phải am hiểu kiến thức tâm lý người, văn ... hướng dẫn viên du lịch phải tự trang bị cho tảng văn hóa đất nước, địa phương thật vững, khả tinh thông ngoại ngữ lĩnh nghề nghiệp để bình tĩnh đối phó với tình phát sinh dẫn tour Trở thành hướng...
 • 4
 • 285
 • 1

Giao tiếp trong kinh doanh chương 4 các kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp trong kinh doanh  chương 4 các kỹ năng giao tiếp
... bình thường Trân trọng kính chào V CÁC KỸ NĂNG XÃ GIAO THÔNG THƯỜNG Những nguyên tắc chung giao tiếp giao: (3) Xã giao hàng ngày, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh cần tuân theo nguyên tắc sau ... việc tư II GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI 41 Giao tiếp với khách hàng: Trong kinh tế thị trường, thành bại doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào khách hàng Chính khách hàng lâu người trả lương cho doanh nghiệp ... thông cảm, bạn giải xong công việc 43 Giao tiếp với báo chí: Trong hoạt động mình, bạn có dịp gặp gỡ với báo chí Kỹ tiếp xúc với báo chí tiền đề nhà kinh doanh ngày Tạo mối quan hệ tốt với báo...
 • 48
 • 155
 • 3

Tài liệu Tài liệu tập huấn chăn nuôi 2009 - Phần 1 docx

Tài liệu Tài liệu tập huấn chăn nuôi 2009 - Phần 1 docx
... vật nuôi Chăn nuôi bò Số lượng bò truyền giống nhân tạo số bê lai đời sau: Năm Số bò truyền giống (con) Số bề lai đời (con) 2005 24.474 17 .377 2006 23.2 71 16.289 2007 21. 6 21 15.567 2008 20.400 15 .300 ... cầm việc cấp Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng, vịt thời vụ theo Thông tư hướng dẫn số 92/2007/TT-BNN ngày 19 /11 /2007 Bộ Nông nghiệp & PTNT Chăn nuôi trâu Con trâu vật nuôi gắn bó lâu đời với ... PHẦN I TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI Ở QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2005 -2 008 Chăn nuôi nghề sản xuất lâu đời cuả nông dân Quảng Nam, sản phẩm chăn nuôi xác định lợi so với sản phẩm...
 • 5
 • 477
 • 3

ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ

ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ
... chuyên trách công tác Tuyên giáo công tác văn hoá - văn nghệ sở Với chức tham mưu cho cấp uỷ đảng lãnh đạo công tác văn hoá - văn nghệ sở, cán chuyên trách công tác tuyên giáo có nhiệm vụ: - Nắm ... Tuyên giáo Trung ương) Tổ chức lực lượng làm công tác giáo dục lý luận trị sở - Ban Tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện có nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng - Cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp ... viên - Giáo viên trường học sở tuyên truyền, giáo dục trị cho học sinh theo chương trình thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Một số vấn đề nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận trị sở a Về giáo dục...
 • 107
 • 3,007
 • 15

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
... Hiu trng trng trung cp chuyờn nghip, trng i hc, cao ng c giao nhim v o to trung cp chuyờn nghip, y ban nhõn dõn cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, cỏc b, c quan ngang b qun lý trng trung cp chuyờn ... dy trỡnh trung cp chuyờn nghip cỏc trng trung cp chuyờn nghip v cỏc c s giỏo dc c giao nhim v o to trung cp chuyờn nghip (sau õy gi chung l nh trng) iu Chun nghip v s phm giỏo viờn trung cp chuyờn ... Trỏch nhim ca cỏc B, Ngnh qun lý trng Trung cp chuyờn nghip v cỏc c s o to h Trung cp chuyờn nghip - Ch o, hng dn cỏc trng Trung cp chuyờn nghip, cỏc c s o to h Trung cp chuyờn nghip trc thuc B,...
 • 79
 • 416
 • 3

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN CỐT CÁN CẤP TỈNH VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA MÔN GDCD Ở THCS

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN CỐT CÁN CẤP TỈNH VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA MÔN GDCD Ở THCS
... GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ I MỤC TIÊU TẬP HUẤN Sau tập huấn này, HV có khả : - Phân tích khả giáo dục KNS qua môn GDCD trường THCS - Nêu mục tiêu giáo ... HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN Hoạt động : Tìm hiểu khả giáo dục KNS qua môn GDCD trường THCS Mục tiêu : HV nêu khả giáo dục KNS KNS giáo dục qua môn GDCD trường THCS Phương pháp/kĩ thuật tập huấn: KT Suy ... qua môn GDCD trường THCS ? Phiếu học tập số (Dành cho hoạt động 2) Đọc mục Tài liệu GDKNS môn GDCD trường THCS, anh/ chị nêu tóm tắt mục tiêu giáo dục KNS qua môn GDCD trường THCS Phiếu học tập...
 • 34
 • 283
 • 0

Sẵn sàng để thành công tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016

Sẵn sàng để thành công  tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016
... Việt Nam Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm kỳ bầu cử năm 2016 v Lời cảm ơn Tài liệu tập huấn biên soạn cho đối tác Dự án sử dụng khóa bồi dưỡng dành cho nữ ứng cử viên tiềm kỳ bầu cử tới ... ĐỒNG NHÂN DÂN Ngày 34 Sẵn sàng để thành công >35 2016 QUY TRÌNH ỨNG CỬ QUY TRÌNH ỨNG CỬ >35 2016 Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm kỳ bầu cử năm 2016 35 Trong phần này, bạn có kiến ... Sẵn sàng để thành công: Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm kỳ bầu cử năm 2016 mắt vào thời điểm thuận lợi, quan nhà nước tổ chức xã hội dân Việt Nam tiến hành công tác chuẩn bị cho kỳ...
 • 122
 • 178
 • 0

Luật chính tả: Tài liệu tập huấn Tiếng Việt Công nghệ 1

Luật chính tả: Tài liệu tập huấn Tiếng Việt Công nghệ 1
... chương trình TV1.CGD? THÔNG TIN PHẢN HỒI 3 .1 Luật viết hoa a Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa b Tên riêng b1 Tên riêng Tiếng Việt: - Viết hoa tất tiếng gạch nối Ví dụ: Vạn Xuân, Việt Nam ... chương trình TV1.CGD? THÔNG TIN PHẢN HỒI 3 .1 Luật viết hoa a Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa b Tên riêng b1 Tên riêng Tiếng Việt: - Viết hoa chữ đầu tất tiếng gạch nối Ví dụ: Việt Nam, ... thiệu chung Các luật tả TV1.CGD: - Luật tả viết hoa - Luật tả e, ê, i - Luật tả âm đệm - Luật tả nguyên âm đôi - Luật tả phiên âm tiếng nước - Luật tả ghi dấu - Luật tả theo nghĩa - Một số trường...
 • 18
 • 3,380
 • 35

Tài liệu Chương 1: Kỹ năng giao tiếp pptx

Tài liệu Chương 1: Kỹ năng giao tiếp pptx
... cuốn, thu hút đối tượng giao tiếp, biết trì hứng thú tập trung ý đối tượng Bao gồm: Kỹ quan sát mắt Kỹ nghe Kỹ làm chủ trạng thái tiếp xúc Kỹ làm chủ phương tiện giao tiếp Kỹ quan sát mắt: Phát ... định hướng để điều chỉnh điều khiển trình giao tiếp đạt tới mục đích định Nhóm kỹ định hướng giao tiếp Nhóm kỹ định vị Nhóm kỹ điều khiển trình giao tiếp  Đoán biết tương đối xác diễn biến ... thời gian giao tiếp: chọn thời điểm mở đầu, dừng, tiếp tục kết thúc trình giao tiếp  Rèn luyện tính chủ động, điều tiết đặc điểm tâm lý thân Đt giao tiếp, đánh giá thông tin Làm thể để có kỹ định...
 • 27
 • 941
 • 0

Module 4: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ doc

Module 4: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ doc
... này” - Nhạy bén cách ứng xử "Đối nhân xử thế" quen với câu nói cần đối xử cách thân thiện Là lãnh đạo, định người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến toàn tổ chức Sự nhạy bén ứng xử nhà lãnh đạo cần ... nguyên tắc bản: "Hãy đối xử với người khác cách bạn muốn người khác đối xử với mình" KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI ĐỒNG NGHIỆP 3.1 Bản chất và mối quan hệ đồng nghiệp Giao tiếp giữa đồng ... theo yêu cầu thủ trưởng KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI CẤP DƯỚI 2.1 Bản chất và mối quan hệ cấp - cấp dưới Giao tiếp từ cấp xuống cấp dưới là hình thức giao tiếp từ thủ trưởng...
 • 14
 • 5,131
 • 100

TÀI LIỆU TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP pot

TÀI LIỆU TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP pot
... Thế kế hoạch tài chính? Lí cần lập kế hoạch tài chính? 5.2 Những nội dung kế hoạch tài 5.3 Các bước lập kế hoạch tài DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP MỤC LỤC TÀI LIỆU TẬP ... hoạch kinh doanh Chủ đề Lập kế hoạch tài cho toàn nông trại NỘI DUNG 1.1 Một kế hoạch kinh doanh gì? 1.2 Sự khác biệt kế hoạch kinh doanh kế hoạch khác 1.3 Tại lại phải lập kế hoạch kinh doanh? 2.1 ... TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP NỘI DUNG CHỦ ĐỂ Chủ đề Khái niệm kế hoạch Chủ đề Cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh Chủ đề Những nội dung kế hoạch kinh doanh Chủ đề Các bước lập kế hoạch kinh...
 • 51
 • 915
 • 7

Tài liệu tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh

Tài liệu tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh
... người làm kinh doanh kế hoạch cho công việc kinh doanh thành công người kế hoạch hoạt động kinh doanh Để lập kế hoạch kinh doanh có nhiều cách Mẫu kế hoạch kinh doanh sau dùng cho Doanh nghiệp ... nghiệp trở thành người kinh doanh Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp giống Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác - Kế hoạch kinh doanh gì? - Kế hoạch kinh doanh tài liệu hướng dẫn dành ... hoạch kinh doanh Một số lý để lập kế hoạch kinh doanh là: - Kế hoạch kinh doanh cho biết khả thị trường, tính khả thi công việc sản xuất kinh doanh, nhờ người làm kinh doanh biết tình hình tài...
 • 21
 • 422
 • 0

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ
... Luật Cục An toàn thực phẩm tiến hành biên soạn "Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố" để sử dụng làm tài liệu phục vụ tập huấn Cuốn tài liệu biên ... BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ | Tài liệu tập huấn | www.vfa.gov.vn CHỦ BIÊN TS Trần Quang Trung THAM GIA ... rộng quan hệ quốc tế Với mục tiêu đưa tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố theo yêu cầu Luật An toàn thực phẩm văn hướng...
 • 32
 • 408
 • 3

Xem thêm