50Bai oxychonloc thaytungtoan p3

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P3

Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P3
... 116 Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0 6.5.4 Vạch đường liên mạng Vạch đường liên mạng tương tự mạng đơn, thêm vào chút phức tạp Xét liên mạng cho hình ... liên mạng mạng bên thấy mạng Cô lập luồng giao thông mạng : Với trợ giúp router, giao thông mạng giữ mức thấp H6.33 Địa mạng giới bên Hình mô tả địa IP phân mạng xuất với giới Internet bên với mạng ... ba mạng Net1, Net2 Net3 nối lại với nhờ router R1, R2 R3 Mạng Net4 nối router lại với Công việc thiết kế mạng liên mạng IP chọn địa mạng cho nhánh mạng Trong trường hợp ta chọn mạng lớp C cho mạng...
 • 45
 • 510
 • 3

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p3.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p3.pdf
... trị tri thức marketing TMĐT 17 3.2 Quản trị tri thức marketing TMĐT Tri thức marketing: kiến thức chọn lọc tổng hợp theo trật tự nhà marketing nhà tư vấn, đối tác, nhân viên DN 18 3.2 Quản trị tri ... Quyết định đặt banner quảng cáo (www.petsmart.com www.about.com) Chương Quản trị tri thức marketing 3.1 Chiến lược chuyển tải liệu 3.2 Quản trị tri thức marketing TMĐT 3.3 Một số cách tiếp cận nghiên ... hành vi khách hàng, tình báo cạnh tranh Cơ sở liệu sản phẩm Nền tảng KH/ tri n vọng phát tri n Các liệu khác/Thông tin * Tri thức marketing* S Tier 1: Phân đoạn Mục tiêu hoá Khác biệt hoá Định...
 • 56
 • 741
 • 2

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS p3.ppt

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS p3.ppt
... ức chế Ứng dụng chất đối kháng với QS Dựa vào AHL Dựa vào AHL tổng hợp - Sử dụng AHL tổng hợp (5Z)-4-bromo-5(bromomethylene)-2(5H)-furanone - Tăng mức độ mẫn cảm biofilm kháng sinh Ứng dụng chất ... Ứng dụng chất đối kháng với QS Dựa vào AHL Furanone chứa halogen tảo đỏ - Tạo chất gắn lên chất điều hòa đáp ứng  không hoạt hóa gene đích - Đó Furanone tảo đỏ có cấu trúc tương tự AHL Ứng dụng ... autoinducer • Sử dụng chất tương đồng ức chế hoạt động LuxI  không tổng hợp AHL • Chất ức chế sử dụng S-adenosylmethionine  Cần có nghiên cứu sâu vấn đề Một số hướng tiếp cận Ứng dụng chất đối...
 • 13
 • 1,420
 • 6

Tài liệu hỏi đáp về bộ máy hành chính, thủ tục hành chính p3.docx

Tài liệu hỏi đáp về bộ máy hành chính, thủ tục hành chính p3.docx
... cho hoạt động xây dựng ban hành văn QPPL Bộ, ngành - Tăng cường công tác thẩm định Bộ Tư pháp tổ chức pháp chế Bộ, ngành Kết thẩm định Bộ Tư pháp tổ chức pháp chế Bộ, ngành phải đảm bảo khách ... Tư pháp tổ chức pháp chế Bộ, ngành phải đảm bảo khách quan, khoa học, có sức thuyết phục cao tài liệu bắt buộc hồ sơ trình dự thảo văn QPPL Muốn vậy, cần phải có kế hoạch thường xuyên đào tạo,...
 • 2
 • 626
 • 3

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P3

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P3
... ph gia kg/tn kg/tn 5-8 0 20 0-1 .000 4. 6-1 2.3 230 5-8 0 9 2-1 .032 - Nc m /tn 13 0-6 00 100 10 0-1 50 14 4-3 80 tn FO /tn kWh/tn 1, 5-2 ,5 88 5-2 .000 1,655 900 0,2 4-0 ,32 24 0-3 50 0,8 6-2 ,39 - 3 Nng lng Nhit nng ... tn 0, 5-1 10 0-4 00 5-1 0 2 0-5 0 Hoỏ cht Cht nhum Cht ph gia kg/tn kg/tn Nc m /tn 10 0-5 00 2-3 tn FO /tn kWh/tn 10 0-4 00 5 0-1 50 1 2-5 0 3-1 0 % 2 0-4 0 2 0-4 0 (Kh nng sinh li õy l rt khỏc nhau) Tng 6 2-1 60 ... ngha l 20gm thuc nhum/kg hng) 0,5 - 5%/phỳt 50 - 150%/phỳt Dung t nhum 4:1 - 25:1 0,4:1 - 1,2:1 Nng thuc nhum 0,5 - g/l 17 - 50 g/l Thi gian nhum 20 -2 00 phỳt 0,6 - phỳt Trang 14/107 Ti liu hng...
 • 107
 • 442
 • 5

Hóa học dầu mỏ - P3

Hóa học dầu mỏ - P3
... ) Trong đó: C1-nhiệt dung phân đoạn dầu mỏ toC, kcal/kgoC d15,615,6-tỷ trọng phân đoạn dầu mỏ t: nhiệt độ oC Chính xác hơn, nhiệt dung cần phải tính đến ảnh hưởng thành phần hóa học phân đoạn, ... Nước dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ Nước tồn dầu mỏ hàm lượng chúng thay đổi nhiều tuỳ thuộc vào giai đoạn khai thác vận chuyển hay chế biến Khi tiến hành khai thác, tác dụng lực học nước trộn lẫn dầu ... kiện áp suất nhiệt độ p2, t2 Tỷ trọng dầu mỏ cho biết dầu nặng hay nhẹ, thông qua ước lượng sơ hiệu suất thu sản phẩm trắng loại dầu mỏ Đối với sản phẩm dầu mỏ ý nghĩa tỷ trọng khác Ở nhiên liệu...
 • 21
 • 832
 • 5

Lý thuyết điện hóa - P3

Lý thuyết điện hóa - P3
... dng váût cháút tỉì bãư màût âi v tỉì ngoi âãún bãư màût phèa bàòng khäng) ϕ = ϕâ - vt 0...
 • 19
 • 318
 • 2

Cơ sở hóa học tinh thể - P3

Cơ sở hóa học tinh thể - P3
... 2 Chương HÌNH THÁI TINH THỂ Như nói, tinh thể vật rắn dị hướng, đồng Các hạt tạo nên tinh thể đặt thẳng không gian Bắt nguồn từ chất đó, thuộc tính tinh thể khả tự tạo hình đặn riêng ... hạng: - Hạng thấp; tinh thể hạng không chứa trục bậc ba, bậc bốn, bậc sáu - Hạng trung; tinh thể chứa trục thẳng đứng; trục bậc ba, trục bậc bốn trục bậc sáu - Hạng cao; tinh thể chứa trục trực ... bao gồm tinh thể tự nhiên (khoáng vật) nhân tạo chưa có trường hợp nằm 32 lớp tinh thể 12 2.2.2 Hạng, hệ tinh thể Căn đặc điểm tổ hợp yếu tố đối xứng chia 32 dạng đối xứng thành ba hạng: - Hạng...
 • 19
 • 358
 • 4

Vật lý thống kê - P3

Vật lý thống kê - P3
... Trạng thái cân thống kê: Với hệ kín trạng thái vĩ mô có số trạng thái vi mô lớn (Entropy thống cực đại hay vi phân toàn phần zero) σ = σ max → dσ = O (2.1) Hàm Entropy thống hệ hàm trạng ... dạng cân (CB) thống kê: CB nhiệt, CB áp suất CB hóa học Đơn giản ta xét hệ kín gồm hệ phân chia vách nhiệt Mô tả hệ kín gồm hệ Hệ (n1 ) Hệ (n2 ) Vách ngăn 2.1.1 – Cân nhiệt • Cân thống nhiệt: ... (2.9) Có thể nói: Khi hệ trạng thái CB nhiệt nhiệt độ thống hệ riêng lẻ (Lưu ý nhiệt độ có ý nghĩa với hệ vĩ mô gồm vô số hạt) nhiệt độ thống liên quan nhiệt độ T đo thực nghiệm là: θ = K B...
 • 38
 • 460
 • 5

Environmental chemistry - P3

Environmental chemistry - P3
... CH2FCF3 (HFC-134a): chất thay cho CFC-12 dùng máy điều hòa không khí xe tủ lạnh gia đình; CHCl2CF3 (HCFC-123) CH3CCl2F (HCFC-141b): chất thay cho CFC-11 trình sản xuất đệm xốp; CHClF2 (HCFC-22): dùng ... liên kết với nguyên tử clo flo Các CFC thường gặp CCl3F (CFC-11), CCl2F2 (CFC-12), C2Cl3F3 (CFC-113), C2Cl2F4 (CFC-114) C2ClF5 (CFC-115) CFCs hợp chất nhân tạo trước tự nhiên CFCs sử dụng lần ... RO2 RO hay hay RH N2O5 R H2O + M M NO2 hν O M O3 O O2 M HNO3 OH hν RCO-O2 + M H2O N2O4 H2O N2O3 H2O HNO2 M RCO-O2 RCO-O2-NO2 (PANs) Hình 2.8 Các chuyển hóa hóa học chủ yếu NOx tầng đối lưu [7]...
 • 35
 • 291
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình