SACH ON TAP VAT LY 11

SACH ON TAP VAT LY 11

SACH ON TAP VAT LY 11
... Tính vận tốc electron đến điểm P Biết M, electron vận tốc ban đầu Khối lượng electron 9,1.10-31 kg A, B, C ba điểm tạo thành tam giác vuông A đặt điện → trường có véc tơ E song song với AB Cho α ... Trên cầu thừa hay thiếu electron so với số prôtôn để cầu trung hoà điện? A Thừa 4.1012 electron B Thiếu 4.1012 electron 12 C Thừa 25.10 electron D Thiếu 25.1013 electron 26 45 Tại A có điện tích ... điện trở nguồn có bộ: rb = r1 + r2 + + rn + Ghép song song n nguồn điện có suất điện động E điện trở r tạo thành nguồn song song có suất điện đong E b = E r điện trở rb = n B CÁC DẠNG BÀI TẬP...
 • 133
 • 195
 • 0

Ôn tập Vật 11

Ôn tập Vật lý 11
... ứng từ thông (hay từ thông) qua diện tích S Thờng hay chọn >0 để >0 +) ý nghĩa từ thông =0 =B.S Từ thông số đờng sức từ xuyên qua diện tích S đặt vuông góc với đờng sức +) Đơn vị từ thông vêbe ... độ dài a=20 cm Hãy xác đinh: Điện tâm hình vuông? Điện đỉnh L hình vuông? Công tối thiểu để đa q từ L-O ĐS: V; -1800 V; Công lực điện A=-7,2.10-5J; công ngoại lực A=-A Bài 14 Hai phẳng song song ... q ( e công lực lạ ) 5) Đơn vị dung lợng acqui A.h (1Ah=3600C) 6) Công ,công suất dòng điện: A=q.U=I.t.U; P=A/t=U.I (A điện tiêu thụ) 7) Định luật Jun-Lenxơ: A=Q=U.I.t=R.I2.t 8) Công công suất...
 • 21
 • 798
 • 11

On tap Vat ly 11

On tap Vat ly 11
... khụng khớ Cm ng t ti N bng 6.10-5T Tớnh khong cỏch I3 N n dõy dn t Bi 16 Hai dõy dn di vụ hn song song cỏch 10cm, ú cú hai dũng in I1=I2=10 A chy song song cựng chiu Lc in t tỏc dng lờn mi di ca ... A=-7,2.10-5J; công ngoại lực A=-A Bài 14 Hai phẳng song song cách d=5,6 mm, chiều dài cm Một điện tử bay vào khoảng với vận tốc v0=200 000 km/s hớng song song cách Hỏi hiệu điện lớn đặt lên để bay khỏi ... = 10 ; B2=; l2 R R l1 Vì l1 l2 đoạn dây mắc song song nên N Giáo Viên: Nguyễn Tiến Đại Năm học: 2007-2008 11 Trơmg THPT Bình Giang Ôn tập Vật Lý 11 l l U1=U2 I = I I l1 = I l B1 = B2 B...
 • 19
 • 406
 • 4

Ôn tập Vật 11

Ôn tập Vật lý 11
... 43:Dòng điện Fu – cô A.Dòng điện chạy khối vật dẫn B.Dòng điện cảm ứng sing mạch kín từ thông qua mạch biến thiên C.Dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn vật dẫn chuyển động từ trường D.Dòng điện ... ta dùng vật liệu sau A Mạt đồng B Mạt nhôm C Mạt kẽm D Mạt sắt Câu 21: Cảm ứng từ điểm tử trường A Vuông góc với đường sức từ B Nằm theo hướng đường sức từ C Nằm theo hướng lực từ D Không có hướng ... đường sức từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều hướng từ phía trước phía sau mặt phẳng hình vẽ B Từ trường gây nên lực từ F tác dụng lên đoạn dây dẫn MN có đường sức từ vuông góc với mặt...
 • 8
 • 639
 • 3

Ôn tập Vật 11 chương 1 (đầy đũ - hay)

Ôn tập Vật lý 11 chương 1 (đầy đũ - hay)
... C2 -6 -6 -6 C1 A Q1 = 4 .10 C; Q2 = 2 .10 C; Q3 = 2 .10 C C3 B Q1 = 2 .10 -6 C; Q2 = 3 .10 -6 C; Q3 = 1, 5 .10 -6 C -6 -6 -6 C Q1 = 4 .10 C; Q2 =10 C; Q3 = 3 .10 C D Q1 = 4 .10 -6 C; Q2 = 1, 5 .10 -6 C; Q3 = 2,5 .10 -6 C ... là: A Q1 = 3 .10 -3 (C) Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) Q2 = 7,2 .10 -4 (C) 39 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 ... Q2 = 16 .10 -5 C; Q3 = 8 .10 -5 C -5 -5 -5 C Q1 = 15 .10 C; Q2 = 10 .10 C; Q3 = 5 .10 C D Q1 = 16 .10 -5 C; Q2 = 10 .10 -5 C; Q3 = 6 .10 -5 C 72 Tụ điện phẳng gồm hai hình vuông cạnh a= 20cm, đặt cachs d= 1cm điện...
 • 36
 • 24,915
 • 664

đề cương ôn tập vật 11 kỳ 2 trường BC EAKAR

đề cương ôn tập vật lý 11 kỳ 2 trường BC EAKAR
... Trường THPT BC Eakar Bộ môn :Vật I loại 2: xác định :- B ,I ,r công thức: B =2. 10-7 r I B =4π.10-7nI R loại3: xác định cảm ứng từ tổng hợp điểm dòng điện gây ? điểm mà từ trường tổng ... chuyển động tịnh tiến từ trường loại3 : - tính suất điện động tự cảm - tính W,L,i công thức : W = Li2 Chương VI : khúc xạ ánh sáng : loại : xác định góc i,r công thức:n1sini =n2sinr loại : tính góc ... công thức lăng kính để tính : chiết suất,góc lệch, góc chiết quang lăng kính loại2 :- xác định vị trí ảnh số phóng đại ảnh vật (thật) qua TKHT-TKPK loại 3:-biết độ phóng đại ảnh khoảng cách vật- ảnh...
 • 2
 • 1,332
 • 16

Đề cương ôn tập Vật 11

Đề cương ôn tập Vật lý 11
... dòng điện chạy qua đoạn mạch đó: P = UI Đề cương ôn tập HKI – Khối 11 – Trang + Công suất toả nhiệt vật dẫn có dòng điện chạy qua xác đònh nhiệt lượng toả vật dẫn U2 đơn vò thời gian: P = RI2 = ... khơng ? A Một vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron B Một vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron C Một vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương D Một vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron ... biểu khơng ? A Một vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương B Một vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron C Một vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron D Một vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron...
 • 11
 • 921
 • 32

đề cương ôn tập vật 11

đề cương ôn tập vật lý 11
... c) Cho biết đèn Đ có sáng bình thường không? Tại sao? C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A B C D C©u : A C C©u : A C©u 10 : A B C D C©u 11 : Cho mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm ngn ®iƯn cã st ... cđa ngn ®iƯn lµ 12 (V) St ®iƯn ®éng cđa ngn ®iƯn lµ: B E = 12,00 (V) C E = 12,25 (V) D E = 11, 00 (V) E = 11, 75 (V) Ngn ®iƯn víi st ®iƯn ®éng E, ®iƯn trë r, m¾c víi ®iƯn trë ngoµi R = r, cêng ®é...
 • 3
 • 438
 • 9

on tap vat ly 11 (sieu hot)

on tap vat ly 11 (sieu hot)
... C2 C1 mắc song song mắc nối tiếp với tụ C3 B C2 C3 mắc song song mắc nối tiếp với tụ C1 C C3 C1 mắc song song mắc nối tiếp với tụ C2 D C2 , C1 C3 mắc song song 21/ Một tụ xoay có 11 cực hình ... chuyển động có hướng electron, ion dương ion âm Ôn tập VL 11- HK1- trang 14 blog.thuvienvatly.com/uyenphuong1234 B Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hướng electron Dòng điện chân không chất ... hướng electron, ion (-) truyền cho ion (+) va chạm 3.3 Nguyên nhân gây điện trở kim loại là: A Do va chạm electron với ion (+) nút mạng B Do va chạm ion (+) nút mạng với C Do va chạm electron với...
 • 17
 • 221
 • 2

ÔN TẬP VẬT 11_HỌC KỲ 1

ÔN TẬP VẬT LÝ 11_HỌC KỲ 1
... là: A Q1 = 3 .10 -3 (C) Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) Q2 = 7,2 .10 -4 (C) 1. 76 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 ... thứ hai A R2 = 10 (cm) B R2 = 12 (cm) C R2 = 15 (cm) D R2 = 18 (cm) P N CHNG : Từ trờng 1D 2A 3A 4B 5C 6C 7C 18 B 19 B 20A 21D 22C 23C 24B 8C 9C 10 D 11 C 12 D 13 C 14 B 15 C 16 A 17 B 30B 31C 32C 33D 34C ... điện là: A Q1 = 3 .10 -3 (C) Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) Q2 = 7,2 .10 -4 (C) 8 Năng lợng điện trờng 1. 79 Phát biểu...
 • 36
 • 229
 • 0

ON TAP VAT LY 11

ON TAP VAT LY 11
... Lý 11NC Thời gian: 45 phút Đáp án mã đề: 157 01 02 03 04 - - = ~ ~ ~ - 05 06 07 08 - / - - = = = - 09 10 11 12 ; / / - - ~ - 13 ; - - 14 - - - ~ 15 - / - - 05 ; 06 07 08 ; - = - ~ - 09 10 11 ... lần D Tăng lên 16 lần Câu Hỏi phải chia dây dẫn đồng chất có điện trở 64Ω phần để mắc chúng song song điện trở tương đương chúng 1Ω A Chia phần b B Chia phần b C Chia phần b D Chia 10 phần -6 ... ~ ~ ~ Kiểm tra tiết HKI - Năm học 2009-2010 Môn: Vật Lý 11NC Thời gian: 45 phút 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; / / / / = = = = ~ ~ ~ ~ 09 ; 10 ; 11 ; 12 ; / / / / = ~ = = ~ = ~ 13 ; / = ~ 14 ; / = ~ 15...
 • 9
 • 163
 • 0

ÔN TẬP VẬT 11_HỌC KỲ 2

ÔN TẬP VẬT LÝ 11_HỌC KỲ 2
... C¶m øng ®iƯn tõ 1B 2C 3A 4D 5C 6A 7C 8B 9B 10B 11A 12B 13C 14A 15B 16B 17C 18B 19D 20 A 21 A 22 C 23 D 24 A 25 C 26 C 27 B 28 D 29 D 30A 31C 32C 33A 34D 35C 36A 37D 38B 39D 40B 41B 42C 43C 44D 45A 46B ... hai lµ A R2 = 10 (cm) B R2 = 12 (cm) C R2 = 15 (cm) D R2 = 18 (cm) ĐÁP ÁN CHƯƠNG : Tõ trêng 1D 2A 3A 4B 5C 6C 7C 8C 9C 10 D 11C 12 D 13C 14B 15 C 16 A 17B 18B 19B 20 A 21 D 22 C 23 C 24 B 25 A 37C ... (cm) ĐÁP ÁN CHƯƠNG : Khóc x¹ ¸nh s¸ng 1A 2B 3D 4C 5D 6A 7C 8B 9D 10B 11C 12C 13B 14C 16B 17C 18D 19C 20 B 21 B 22 A 23 C 24 A 25 B 26 B 27 D 28 C 15A 29 B Bài tập Bổ sung chương 6: SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ...
 • 46
 • 223
 • 0

Xem thêm