SACH ON TAP VAT LY 10 (FULL)

sách ôn tập vật lớp 10 hot

sách ôn tập vật lý lớp 10 hot
... = 10 + (-0,5).4 = m/s Gọi a gia tốc chuyển động tàu thì: vB = vA + a .10 = + 10a 1 Vì: AB – BC = vA .10 + a .102 – (vB .10 + a .102 ) = 2 14  ÔN TẬP LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN   40 + 50a – 40 – 100 a ...  ÔN TẬP LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN  I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Chuyển động + Chuyển động vật thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian + Những vật có kích thước ... đổi B Véc tơ gia tốc vật có hướng thay đổi, độ lớn không đổi C Véc tơ gia tốc vật có hướng độ lớn thay đổi D Véc tơ gia tốc vật có hướng độ lớn không đổi 27  ÔN TẬP LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN...
 • 124
 • 361
 • 0

Ôn tập Vật 10

Ôn tập Vật lý 10
... động vật B Lực nguyên nhân trì chuyển động vật C Không cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn đợc D Nếu lực tác dụng vào vật vật chuyển động đợc Câu 52 Nếu định luật I Niu Tơn vật chuyển ... Do lực tác dụng vào vật biến C Do lực tác dụng vào vật cân D Do lực gây chuyển động vật dã hết tác dụng Câu 53 Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật thu đợc gia tốc ... giống nhau,mỗi xe có khối lợng 2.0 .104 kg.ở cách xa 40 m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lợng p xe ? lấy g = 9,8 m/s2 A 85 .10- 12p B 85 .10- 8p C 34 .10- 8p D 34 .10- 10p Câu 65 Một tau vũ trụ bay hớng...
 • 18
 • 368
 • 6

on tap vat ly 10

on tap vat ly 10
... đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2 .101 1Pa Lực kéo F tác dụng lên đầu thép để thép dài thêm 2,5mm? A F = 1,5 .101 0N B F = 1,5 .104 N C F = 15 .107 N D F = 1,5 .105 N [] 7.3.1.1.a So sánh nở dài ... Một dầm sắt có độ dài 10m nhiệt độ trời 100 C Khi nhiệt độ trời 400C độ dài dầm bao nhiêu? Biết hệ số nở dài sắt 12 .10 -6 K-1 A xấp xỉ 10, 36 m B xấp xỉ 10, 0036 m C xấp xỉ 10, 036 m D xấp xỉ 13,6 ... kín chứa khí ôxi nhiệt độ 200 C áp suất 1,00 .10 Pa Nếu đem bình phơi nắng 40 C áp suất bình A.O,94 105 Pa B 0,50 105 Pa C.2,00 105 Pa D 1,07 105 Pa 5232_b Một lượng khí nhiệt độ 18 oC tích...
 • 9
 • 274
 • 1

Đề cương ôn tâp Vật 10

Đề cương ôn tâp Vật Lý 10
... g=10m/s2 Bài Hệ hai vật m1=1kg, m2=0,5kg nối với sợi dây đợc kéo lên thẳng đứng nhờ lực F=18N đặt lên vật I Tìm gia tốc chuyển động lực căng dây Dây không giãn có khối lợng không đáng kể g=10m/s2 ... Bài Hai vật m1=5kg, m2=10kg nối với sợi dây nhẹ, đặt mặt phẳng ngang không ma sát Tác dụng lực nằm ngang F=18N lên vật m1 a) Phân tích lực tác dụng lên vật dây Tính vận tốc quãng đờng vật sau ... phẳng ngang k=0,1 Lấy g=10m/s2 Thả cho hệ vật chuyển động Tính: + Gia tốc chuyển động vật Quãng đờng vật sau giây kể từ chuyển động + Sức căng dây nối Bài Vật có khối lợng m =100 kg chuyển động mặt...
 • 2
 • 969
 • 13

On tap Vat Ly 10 cb

On tap Vat Ly 10 cb
... động quay + Các lực đồng quy lực có giá cắt điểm + Các lực song song có giá song song.( Trường hợp đặc biệt hai lực có độ lớn song song ngược chiều gọi ngẫu lực) u r + Trọng tâm G vật rắn điểm ... Biết hệ số ma sát trượt bánh xe đường ray 0,2 Lấy g = 10m/s2 Ví dụ 7: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 =20cm có cứng 12,5N/m có vật nặng m = 10g gắn vào đầu lò xo a) Vật nặng m quay tròn mặt phẳng ... quảng đường dài ? Cho hệ số ma sát với mặt phẳng ngang àt = 0,1 Lấy g = 10 m/s2 Ví dụ 10: Một buồng thang máy có khối lượng 10 a Từ vị trí đứng yên đất, thang máy kéo lên theo phương thẳng đứng...
 • 36
 • 230
 • 1

Bài tập ôn tập vật 10. Trắc nghiệm và tư luận

Bài tập ôn tập vật lý 10. Trắc nghiệm và tư luận
... so với vật B Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật C Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật D Vật rơi xuống trước 1s so với vật Câu 2: Một vật rơi tự từ độ cao h xuống mặt đất Biết 2s cuối vật rơi ... đúng) C 1,2kg D 2kg Câu 5: Lực F tác dụng vào vật m làm vật thu gia tốc a , tác dụng vào vật m vật thu 1 gia tốc a Nếu lực tác dụng vào vật m = m +m vật m thu gia tốc bao nhiêu? 2 A a = a a (Đáp ... vuông góc với bờ sông người lái đò phải hướng theo phương lệch góc α so với phương vuông góc Biết vận tốc dòng nước so với bờ sông 0,9m/s đò sang sông thời gian 5phút.Vận tốc đò so với nước sông...
 • 10
 • 1,047
 • 11

Ôn tập Vật 10- Dạng 3

Ôn tập Vật Lý 10- Dạng 3
... 19 Một vật chuyển động thẳng nhanh dần qua A với vận tốc vAvà đến B thời gian 4s Sau 2s, vật đến C Tính vA gia tốc vật Biết AB = 36 m, BC = 30 m 20 Một vật chuyển động đoạn thẳng AB = 30 0m Vật bắt ... đường s ? 13 Một viên bi chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,2 m/s2 vận tốc ban đầu không Tính quãng đường viên bi thời gian 3s giây thứ ba 14 Một vật chuyển động nhanh dần với vận tốc đầu 36 km/h ... Trong giây thứ tư kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động vật quãng đường 13, 5m Tìm gia tốc chuyển động vật quãng đường dược sau giây 15 Một xe chuyển động thẳng nhanh dần không vận tốc đầu Trong giây...
 • 3
 • 366
 • 0

On tap vat ly 10 chuong 1 va 2

On tap vat ly 10 chuong 1 va 2
... thành viên Ông: Nguyễn Quốc Thònh GV Làm thư kí 10 Bà : Nguyễn Viết Hoài Trang GV Làm thành viên 11 Ông: Châu Hùng Phong TPTĐ – 5a Làm thành viên 2. 5/ Hội đồng Thi đua – Khen thưởng : Bà : Đinh ... ủy viên Giao cho tổ văn phòng nhập máy – hiệu trưởng ký thơng qua định vào ngày 16 /9 /2 010 Cuộc họp kết thúc lúc 17 30 phút ngày Chủ tọa Thư ký Chữ ký thành viên ... đồng Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên 10 Ông : Đinh Ngọc Tuyển GV Thành viên 2. 7/ Ban đạo tổ chức thực ba vận động phong trào thi đua: Bà : Ông : Bà : Ông : Ông : Ông : Ông...
 • 3
 • 1,166
 • 0

On tap vat ly 10

On tap vat ly 10
... tự thời gian 10s Hãy tính thời gian vật rơi 10m thời gian vật rơi 10 m cuối cùng., cho g= 10m/s2 Câu 3: Từ điểm A cách mặt đất 20 m người ta ném thẳng đứng lên viên bi với vận tốc 10m/s a) Tính ... g = 10 m/s2 Câu 9: Từ đỉnh tháp người ta buông rơi vật Một giây sau tầng thấp 10 m người ta buông rơi vật thứ hai Hai vật rơi chạm đất lúc Tính thời gian rơi vật thứ Lấy g = 10 m/s2 Câu 10 : ... chuyển động với vận tốc 15km/h rời ga B ngồi toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10km/h vào ga Hai đường tàu song song với Tính vận tốc B A Đáp số :vB, A = -25 km/h Câu 4: Một máy bay bay hướng...
 • 4
 • 363
 • 0

on tap vat ly 10 HK II

on tap vat ly 10 HK II
... khối lượng 100 g có động 2000 J Hỏi viên đạn chuyển động với vận tốc bao nhiêu? (200 m/s ) 24 Một ôtô có khối lượng chuyển động với vận tốc 36 km/h Tìm động lượng động ôtô? ( 2 .104 kgm/s 105 J ) ... tích 150 cm3 2 .105 Pa Thể tích khí để áp suất khí tăng gấp lần (50 cm3) Trong xilanh động đốt có dm3 hổn hợp khí áp suất 1atm nhiệt độ 600C Khi pittông nén xuống áp suất khí tăng lên 10 atm nhiệt ... công 110 J Nội khí biến thiên lượng bao nhiêu? (90 J) Người ta thực công 100 J để nén khí xilanh Tính độ biến thiên nội khí , biết khí truyền môi trường xung quanh 20 J ( 80 J) CHƯƠNG VII: CHẤT...
 • 3
 • 267
 • 3

đề cương ôn tập vật 10 hk1

đề cương ôn tập vật lý 10 hk1
... dụng lên vật B lực thì: A./ Vật B tác dụng lại vật A lực nhỏ lực mà vật A tác dụng lên vật B B./ Vật B tác dụng lại vật A lực lớn lực mà vật A tác dụng lên vật B C./ Vật B tác dụng lại vật A lực ... sát , tác dụng lên vật lực F theo phương ngang , vật đẩy vật chuyển động với gia tốc a Lực mà vật tác dụng lên vật có độ lớn : A F B m2a C (m1 + m2)a D (m1 _ m2)a Câu43:Một vật chịu tác dụng ... nhân làm vật chuyển động B./ Lực có đơn vị N D./ Có thể tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành Câu38:Phát biểu sau : Có hai vật A B biết khối lượng vật B lớn khối lượng vật A Khi vật A tác...
 • 2
 • 1,185
 • 38

on tap vat ly 10 (sieu hot)

on tap vat ly 10 (sieu hot)
... hai lực song song chiều lực (1) có độ lớn (2) độ lớn hai lực A 1- song song, chiều; 2- tổng B 1- song song, ngược chiều; 2- tổng C 1- song song, ngược chiều; 2- hiệu D 1- song song, chiều; ... là: hệ hai lực tác dụng vào vật A song song, chiều, có độ lớn B song song, ngược chiều, có độ lớn C song song, chiều, không độ lớn D song song, ngược chiều, không độ lớn Câu 22.2: Mômen ... 1,45 .10- 4 rad/s D 12h, π/3rad/s 20 10 Câu34.Vận tốc dài kim là: A.0,18m/s B.15,7 .10- 3m/s C.4,35 .10- 6m/s D Tất sai Câu35 Chu kì vận tốc góc kim phút là: http://blog.thuvienvatly.com/uyenphuong1234-Trang2...
 • 17
 • 204
 • 0

Đề cương ôn tập Vật 10

Đề cương ôn tập Vật Lý 10
... 92 93 94 C B B D B D D A B D C B C B D D 95 96 97 98 99 B D B C C 109 11 C D 111 C 10 D 10 A 10 C 103 10 D C 10 B 10 B 10 C 108 D 13 D 14 C ... Chọn câu Câu 108 Đối với vật quayquanh trục cố định, câu sau ? A Nếu không chịu momen lực tác dụng lên vật vật phải đứng yên B Khi không momen lực tác dụng vào vật vật quay dừng lai C Vật quay nhờ ... thấy tốc độ góc vật thay đổi chắn có momen lực tác dụng lên vật Câu 109 Mức quán tính vật quay quanh trục không phụ thuộc vào A khối lượng vật C tốc độ góc vật B hình dạng kích thước vật D vị trí...
 • 13
 • 708
 • 16

Xem thêm