Thế tương tác nguyên tử và các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS
... lượng vật rắn lượng nguyên tử hay phân tử tự Người ta xây dựng dạng liên kết khác vật rắn, mà vai trò tương tác nguyên tử Tương tác nguyên tử theo cặp liên kết mô tả qua số tương tác Lennard-Jones, ... cặp nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ, số hạng thứ hai đặc trưng cho đóng góp nguyên tử lân cận tổng theo i chạy từ i nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ i , tổng theo j chạy theo tất nguyên tử ... gần trừ nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ chúng đóng góp Ux Dao động nguyên tử tính theo phương pháp thống kê lượng tử với gần dao động chuẩn điều hoà, toán tử Hamilton hệ viết dạng tổng số hạng...
 • 52
 • 160
 • 0

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS các hiệu ứng cao tần

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần
... TÊN Đ Ề TÀ I: Xây dựng phương pháp xác định cấu trúc, thê tương tác nguyên tử, tham nhiệt động XAFS hiệu ứng cao tẩn Mã số: QG.03.02 CHỦ TR Ì Đ Ể TÀI: PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG CÁC CÁN BỘ TH ... tài, mã sô: Xây dụng phương pháp xác định cấu trúc, tương tác nguyên tử, tham nhiệt động XAFS hiệu útig cao tẩn Mã số: b Chủ trì để tài: QG.03.02 PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG c Các cán tham gia: ... Góp phần xây dựng lý thuyết XAFS phi điều hoà Xảy dựng c c phương pháp tính c c tham s ô vật lý phương pháp XAFS c c tinh thể tinh khiết có tạp chất Xây dựng phương pháp tính tương tác ngu yên...
 • 119
 • 244
 • 0

Hiểu thế nào là quy tắc thị trường biện pháp đưa hoạt động của các doanh nghiệp thương mại hiện nay ở nước ta theo đúng quy tắc đó

Hiểu thế nào là quy tắc thị trường và biện pháp đưa hoạt động của các doanh nghiệp thương mại hiện nay ở nước ta theo đúng quy tắc đó
... Khả liên doanh liên kết doanh nghiệp chưa chặt chẽ, điều phần làm giảm bớt sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp Các biện pháp đưa hoạt động doanh nghiệp thương mại nước ta theo quy tắc thị trường 3.1 ... 3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước quản lý doanh nghiệp thương mại sách thương mại Chính sách thương mại Nhà nước có vai trò to lớn việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp, khuyến ... dài thương trường phải có chiến lược, biện pháp phát triển phù hợp quy tắc thị trường Đó vấn đề cấp thiết doanh nghiệp thương mại Việt Nam, giai đoạn nay, Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại...
 • 13
 • 2,014
 • 4

Đánh giá cổng thông tin điện tử mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, quan ngang bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011

Đánh giá cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011
... BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO Đánh giá Trang /Cổng thông tin điện tử mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ, quan ngang Bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 Thực công tác đánh ... bày Phụ lục Về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá xếp hạng sở khai báo Bộ, quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối chiếu ... Cục Ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi qua báo cáo đơn vị gửi Bộ Thông tin Truyền thông năm 2011 Mức độ ứng dụng CNTT Bộ, quan ngang Bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 đánh giá...
 • 42
 • 434
 • 7

quy tắc thị trường biện pháp đưa hoạt động của các doanh nghiệp thương mại hiện nay ở nước ta theo đúng quy tắc

quy tắc thị trường và biện pháp đưa hoạt động của các doanh nghiệp thương mại hiện nay ở nước ta theo đúng quy tắc
... Khả liên doanh liên kết doanh nghiệp chưa chặt chẽ, điều phần làm giảm bớt sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp Các biện pháp đưa hoạt động doanh nghiệp thương mại nước ta theo quy tắc thị trường 3.1 ... động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Việt Nam năm gần 2.1 Những thành tựu đạt a) Thị trường nước - Các doanh nghiệp thương mại có vai trò to lớn việc giúp cho hàng hóa, dịch vụ lưu thông thị ... 3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước quản lý doanh nghiệp thương mại sách thương mại Chính sách thương mại Nhà nước có vai trò to lớn việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp, khuyến...
 • 13
 • 265
 • 0

ĐÁNH GIÁ TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, QUAN NGANG BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM

ĐÁNH GIÁ TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM
... CÁO ĐÁNH GIÁ TRANG/ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 Tháng 6/2012 BỘ THÔNG TIN VÀ ... TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO Đánh giá Trang/ Cổng thông tin điện tử mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ, quan ngang Bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 Thực công tác đánh giá thường niên Trang/ Cổng ... bày Phụ lục Về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá xếp hạng sở khai báo Bộ, quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối chiếu...
 • 43
 • 378
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ: ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, QUAN NGANG BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 pdf

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ: ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 pdf
... CÁO ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 Tháng 6/2012 BỘ THÔNG TIN VÀ ... TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO Đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ, quan ngang Bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 Thực công tác đánh giá thường niên Trang/Cổng ... Về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá xếp hạng sở khai báo Bộ, quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối chiếu với số liệu...
 • 43
 • 478
 • 0

Hoàn thiện công tác trả lương các khoản trích theo lương tại Công ty CP Sợi Trà

Hoàn thiện công tác trả lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Sợi Trà Lý
... HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ I Tổng quan Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý: Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sợi Trà (Tra ... Chương I: Cơ sở luận Chương II: Thực trạng hình thức trả lương Công ty Cổ phần Sợi Trà Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương Công ty Cổ phần Sợi Trà Sinh viên: ... Thực trạng hình thức trả lương Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình thức trả lương Công ty: Bảng 2.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương Sinh viên: Bùi...
 • 64
 • 72
 • 0

Các hiệu ứng nhiệt động các tham số cấu trúc với ảnh hưởng của dao động phi điều hoà trong thuyết XAFS

Các hiệu ứng nhiệt động và các tham số cấu trúc với ảnh hưởng của dao động phi điều hoà trong lý thuyết XAFS
... thấp nguyên tử dao động điều hoa, hiệu ứng phi điều hoa bỏ qua, nhiệt độ cao, hiệu ứng đáng kể không ý đến nhận thông tin v ật sai lệch v ật thể Ở nhiệt độ thấp dao động nguyên tử điều hoa phonon ... tương tác v ới thuyết E X A F S thuyết điều hoa người ta sử dụng thuyết để tính số tham số nhiệt động cho kết trùng hợp tốt với phổ E X A F S đo nhiệt độ thấp [73] Nhưng nhiệt độ tăng ... hỏi mô hình thuyết để tính giải tích để giải thí ch kết thực nghiệm hay rút tham số vật từ số liệu thực nghiệm Các hiệu ứng nhiệt động tinh thể thường dao động nguyên tử rạo nên, nhiệt độ...
 • 125
 • 264
 • 2

đồ án kỹ thuật viễn thông Tìm hiểu sâu hơn về các quy tắc xuất xứ của hai chế độ thuế quan thông qua việc so sánh các quy tắc xuất xứ các mẫu chứng nhận xuất xứ (CO)

đồ án kỹ thuật viễn thông Tìm hiểu sâu hơn về các quy tắc xuất xứ của hai chế độ thuế quan thông qua việc so sánh các quy tắc xuất xứ và các mẫu chứng nhận xuất xứ (CO)
... nhằm mục đích tìm hiểu sâu quy tắc xuất xứ hai chế độ thuế quan thông qua việc so sánh quy tắc xuất xứ mẫu chứng nhận xuất xứ (CO) Kết cấu tiểu luận gồm phần, đó: - Phần 1: Tổng quan hệ thống ... đối tượng so sánh Để tiện so sánh đối chiếu, phần II chia thành mục nhỏ: mục 2.1, quy tắc tương đồng quy định xuất xứ hai hiệp định phân tích, chẳng hạn quy tắc tiêu chuẩn xuất xứ, quy tắc vận ... giấy chứng nhận xuất xứ nước hưởng cấp giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A cuối sở giấy chứng nhận dịch chuyển EUR.1, cấp quan có thẩm quy n Thuỵ Sĩ 2.2.1.2 Quy định chứng từ Việc đòi ưu đãi từ chế độ...
 • 41
 • 309
 • 0

Kế toán vốn bằng tiền, kế toán NVL-CCDC, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngCông ty cổ phần tập đoàn đại châu.doc

Kế toán vốn bằng tiền, kế toán NVL-CCDC, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngCông ty cổ phần tập đoàn đại châu.doc
... sinh theo ngày, theo mã khách hàng , theo vụ việc hợp đồng, theo kho, theo vật t Đợc mở cho tháng để theo dõi cho kế toán quản trị doanh nghiệp Trên sở sổ kế toán đợc mở, đến kỳ báo cáo kế toán ... hp tớnh chi phớ sn xut, giỏ thnh ca cụng ty 3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty - Hệ thống chứng từ kế toán Một số chứng từ Công ty nh sau: Phần hành NVL - Phiếu yêu cầu mua hàng - ... điểm công ty có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nên để thuận tiện cho công tác ghi chép sổ sách cách xác, hiệu nên công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Theo hình thức kế toán này,...
 • 36
 • 379
 • 1

Quản lí nhà nước về công tác lưu trữ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay

Quản lí nhà nước về công tác lưu trữ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay
... Văn thư Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ Thời gian qua, việc quản nhà nước công tác lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều thay đổi mô hình tổ chức máy nội dung quản lý, ... dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản nhà nước văn thư, lưu trữ tỉnh trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định pháp luật" Do đó, để Chi cục Văn thư - Lưu trữ hoàn ... Về mô hình tổ chức Việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ sở hợp Phòng Quản lý văn thư - lưu trữ Trung tâm Lưu trữ tỉnh, thành phố có thuận lợi định Chi cục Văn thư - Lưu...
 • 3
 • 696
 • 5

Các cấu trúc đại số của tập thô ngữ nghĩa của tập mờ trong thuyết tập thô

Các cấu trúc đại số của tập thô và ngữ nghĩa của tập mờ trong lý thuyết tập thô
... in Pawlak Trong trng hp ny, chỳng tụi tỡm hiu nhng khụng gian xp x thụ di dng nhng dn BZ Tỡm hiu mi quan h gia thuyt m v thuyt thụ qua vic nhn c mt khung ng ngha i vi m theo thuyt thụ ... (2002, 2004), Polkowski (2006), Ivo Dăntsch (2006), Hassanien - Suraj - Slezak - Lingras (2008) y Trong thuyt thụ, d liu c biu din thụng qua h thụng tin hay bng quyt nh v cht lng ca thụng tin c ... v xột mt s cu trỳc i s cú th c ca chỳng Sau ú tụn thờm v p v tm quan trng ca thuyt thụ, ti bn n ng ngha ca m thuyt thụ Cui cựng l hai ng dng minh ho l khỏm phỏ tri thc theo tip cn thụ...
 • 26
 • 293
 • 1

Xem thêm