Kỹ năng quản lí tiền đh sư phạm tp HCM

Kỹ thuật xung_ ĐH phạm TP.HCM ppt

Kỹ thuật xung_ ĐH sư phạm TP.HCM ppt
... 98% Khi t = 5 tụ nạp 99% Trong kỹ thuật xung sau khoảng thời từ 3 đến 5 xem tụ nạp đầy Hình 2-6 Dạng sóng nạp tụ C MẠCH RC VỚ I TÍN HIỆU VÀO LÀ HÀM XUNG: 33 Kỹ thuật xung Thu vien DH SPKT TP ... hiệu hàm mũ Hình 2-36 Dạn g sóng tích hàm mũ hàm dốc Hình 2-37 Dạn g sóng tích hàm mũ hàm sin 30 Kỹ thuật xung Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn ... bước vi t   Eu t  , điện áp ban đầu tụ 0v Xét mạch RC với tín hiệu vào hàm bước hình 2-3: 31 Kỹ thuật xung Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn...
 • 194
 • 288
 • 0

Tài liệu trắc nghiệm vật lý THPT đh phạm TP HCM

Tài liệu trắc nghiệm vật lý THPT đh sư phạm TP HCM
... gương vật B: Ảnh ảo, ngược chiều lớn vật D: Ảnh ảo, chiều xa gương vật Câu 36: Kết luận sau nói ảnh vật qua gương cầu lồi : A: Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật B: Vật ảo cho ảnh thật lớn vật C: Vật ... đối vật ảnh (học thuộc) : GƯƠNG CẦU LÕM GƯƠNG CẦU LỒI * Vật thật: Ở OF cho ảnh thật ngược chiều vật * Vật thật: khoảng OF cho ảnh ảo chiều lớn vật * Vật ảo: cho ảnh thật chiều nhỏ vật * Vật thật: ... LTĐH- TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM GV: BÙI GIA NỘI Câu 18: Phát biểu sau ĐÚNG nói tạo ảnh qua gương cầu lõm ? A: Vật thật cho ảnh thật B: Vật thật cho ảnh ảo C: Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tùy vò trí vật...
 • 63
 • 233
 • 0

Giáo trình tin học đại cương phần 1 đh phạm TP HCM

Giáo trình tin học đại cương phần 1  đh sư phạm TP HCM
... khoa học 11 5 3.5 3.5 .1 Thế báo khoa học? 11 6 3.5.2 Kỹ đọc báo khoa học 11 7 3.5.3 Kỹ trình bày báo khoa học 11 8 Chương 4 .1 Thiết kế trình bày báo cáo dạng trình ... Lời tựa đầu năm học 2 011 – 2 012 , Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) – trường ĐH phạm Tp. HCM đảm nhiệm việc giảng dạy học phần Tin Học Đại Cương (THĐC) cho sinh viên năm thứ ... 12 5 Giới thiệu 12 6 4 .1. 1 Trình chiếu gì? 12 6 4 .1. 2 Mục đích trình chiếu 12 6 4 .1. 3 Công dụng trình chiếu 12 6 4 .1. 4 Những công cụ để thực trình...
 • 166
 • 109
 • 0

Giáo trình tin học đại cương phần 2 đh phạm TP HCM

Giáo trình tin học đại cương phần 2  đh sư phạm TP HCM
... nghệ thông tin Trường ĐH phạm Tp Hồ Chí Minh Trang 190 Giáo trình Tin học đại cương Hình 5.40Lịch sử đời mạng xã hội Bản quyền thuộc Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH phạm Tp Hồ Chí Minh ... Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH phạm Tp Hồ Chí Minh Trang 20 0 Giáo trình Tin học đại cương Cung cấp thông tin cá nhân như: Trường học, nghề nghiệp… Ban cung cấp thông tin lúc sau Chọn Skip ... thông tin Trường ĐH phạm Tp Hồ Chí Minh Trang 20 3 Giáo trình Tin học đại cương  Chỉnh sửa, biên tập trang thông tin cá nhân (Editing Profiles) Chọn Profile chọn Edit Profile Chọn thông tin...
 • 193
 • 119
 • 0

Bài giảng hóa đại cương 1 đh phạm tp HCM

Bài giảng hóa đại cương 1  đh sư phạm tp HCM
... ng : - 1, 602 .10 -19 Coulomb V cú lng : me = 0, 91. 10-27 g = 9 ,1. 10- 31 kg ( =1/ 1837 vC) 1. 1 .1. 2.Proton : L ht nhõn nguyờn t H nh (H+), ký hiu 11 p cú : ( = 1, 00728 vC) - Khi lng : mp = 1, 672 .10 -24 ... dng s ng : 1, 602 .10 -19 C hay +1 1 .1. 1.3.Neutron (n) : 01 n - Khi lng : mn = 1, 675 .10 -24 g mP ( = 1, 00867 vc) - Khụng mang in tớch Ngoi cũn cú cỏc ht : positron : 01 e ; antiproton : 11 p ; neutrino ... positron) He + B 7N + 0n ; 7N 6C + 1e 27 31 30 30 30 + ( 15 P) 13 Al + He 15 P + 0n ; 15 P 14 Si + 1e 24 28 27 27 27 ( 14 Si) + 01 e+ He + 12 Mg 14 Si + n ; 14 Si 13 Al Mt nhng ng dng ca hin tng...
 • 106
 • 210
 • 0

Bài giảng hóa đại cương 2 đh phạm tp HCM

Bài giảng hóa đại cương 2  đh sư phạm tp HCM
... O2(k)  CO2(k) có Ho1 = -393, 129 kJ Và 2CO(k) + O2(k)  2CO2(k) có Ho2 = -565,47kJ Giải : Ta có sơ đồ : H o ? 2C(gr) + 2O2  2CO(K) + O2(K) 2 Ho1 Ho2 2CO2 Theo Hess : Ho1 o = H + Ho2 ... -27 ,03 + 0,0183T - 19, 42. 10-3T -2 T2  T2  C T1 P dT =  ( -27 ,03 + 0,0183T - 19, 42. 10 -3 -2 T )dT T1 = -27 ,03(T2-T1) + 1 1 0,0183 (T2  T 12 ) + 0,19 42    Thế T1 = 29 8  T2 T1  T2 T2 ... Ho298K = Ho298K (CaO) + Ho298K (CO2) - Ho298K (CaCO3) = -635,09 -393,51 - (- 120 6,87) = 178 ,27 (KJ) Cp = 48,83+4, 52. 10 -3T +6,53.10 -5T -2 + 28 ,66+35,7.10-3T-(104, 52+ 21, 92. 10-3T -25 ,94.105T -2) ...
 • 96
 • 169
 • 0

CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM

CƠ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG sư PHẠM
... kết việc giải tình phạm nâng lên Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề luận tình huống, tình phạm; kỹ kỹ giải tình phạm - Nghiên cứu phát thực trạng kỹ giải tình phạm học ... để giải tình phạm nhằm đạt mục đích hiệu giáo dục - Nhu cầu kích thích việc giải tình phạm nảy sinh 1.2.4 Kỹ giải tình phạm Kỹ giải tình phạm thực có kết hành động giải tình phạm ... việc rèn luyện kỹ giải tình phạm học viên - Xu hướng giải tình phạm học viên - Thực trạng kỹ giải tình phạm học viên - Một số nhân tố tham gia vào trình giải tình phạm số yếu tố gây...
 • 18
 • 522
 • 1

Kỹ năng quản

Kỹ năng quản lí
... hiệu ngân sách CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ Một nhà quản lý phải có kỹ sau :  KN kỹ thuật  KN người  KN Tư duy, khái qt hóa  KN Chẩn đốn, dự báo  KN Ra định KỸ NĂNG KỸ THUẬT - Kỹ kỹ thuật trước hết ... KHẢ NĂNG NHÂN SỰ KHẢ NĂNG TƯ DUY KHẢ NĂNG KỸ THUẬT Q.T CẤP CAO KHẢ NĂNG TƯ DUY KHẢ NĂNG NHÂN SỰ KHẢ NĂNG NHÂN SỰ KHẢ NĂNG KỸ THUẬT KHẢ NĂNG KỸ THUẬT Kỹ kỹ thuật: Sự hiểu biết thành thạo hoạt động ... LẬP KỸ NĂNG QUẢN LÝ KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ  Quản lý làm cho người làm việc : Giao trách nhiệm - hoàn thành nhiệm vụ  Quản lý làm cho việc đề phải thực : XĐ việc cần làm phải làm việc cần làm  Quản...
 • 52
 • 340
 • 3

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG
... trạng kỹ giải tình phạm sinh viên trường Đại học An Giang CHƯƠNG :THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC GIẢI ... TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1 Nhận thức sinh viên việc giải tình phạm 43 3.2 Thực trạng kỹ giải tình phạm sinh viên ( thông qua tình ... Viện Khoa học giáo dục TRẦN THANH HẢI TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành : Tâm học Mã số : 13 01 Luận văn Thạc Tâm học Người...
 • 103
 • 2,309
 • 16

Tài liệu Hội thảo kỹ năng quản doc

Tài liệu Hội thảo kỹ năng quản lí doc
... (Đội ngũ tham gia soạn thảo)     Elaine Bailey, University Kem Lowry, Uni of Hawaii Deb Fennell, Dart Energy Thomas Little, Inc Part I Leadership and Influence (Kỹ Năng Quản Lý & Ảnh hưởng) ... Leadership Formula (Công thức Quản lý) B = C + E + A A Leadership Formula (Công thức Quản lý) Behavior B = C + E + A Context Energy Attitude The Leadership Goal (Mục tiêu quản lý) “The ultimate test ... common well being  How can we build a free, responsible citizenry? Transformational Leadership (Kỹ quản lý chuyển hoá)   Transformational Leadership emerged with its emphasis on change and forward...
 • 276
 • 190
 • 0

Xem thêm