Bài giảng kỹ năng điều hành quản lý tập thể ths trịnh phước nguyên

Bài giảng Kỹ năng điều hànhquản tập thể - ThS. Trịnh Phước Nguyên

Bài giảng Kỹ năng điều hành và quản lý tập thể - ThS. Trịnh Phước Nguyên
... DH14PN Lớp trưởng: …… ĐT: Những kiểu quản không hiệu  Người quản độc tài  Người quản lười biếng  Người quản lạm dụng quyền lực Kỹ tổ chức, điều hành họp 1.1 Chuẩn bị cho họp Xác ... dụng Internet quản điều hành  Truyền thông tin nhanh có hiệu  Có thể lập email chung lớp thu thập email tất thành viên  Thiết lập nhóm facebook, đăng thông tin facebook Những điều cần biết ... lây lan tâm Tháp nhu cầu MASLOW Yếu tố xã hội Biết ai? Làm để sống hài hòa với người xung quanh? Mối quan hệ Thái độ - Hành vi Thái độ TA Thích Hành vi TA Hành vi NK Ghét Thái độ NK Kỹ lắng nghe...
 • 67
 • 236
 • 0

Bài giảng Kỹ năng ban hành quyết định quản TS. Võ Văn Tuyển

Bài giảng Kỹ năng ban hành quyết định quản lý TS. Võ Văn Tuyển
... định quản ù * Khái niệm quản định quản * Đặc điểm định quản nhà nước * u cầu định quản nhà nước * Phân loại định quản nhà nước * Khái niệm quản định quản + Khái niệm quản ... dung định quản Theo tính chất mệnh lệnh định quản Theo thẩm quyền ban hành định quản Theo trình tự ban hành định quản Theo hình thức ban hành định quản (tên gọi văn bản) Theo hình ... quản lý: - Quản vơ sinh - Quản sinh học - Quản xã hội + Khái niệm định quản lý: Quyết định quản nhà nước kết củả thể ý chí đơn phương quan quản nhà nước có thẩm quyền (thành văn...
 • 10
 • 216
 • 0

Bài giảng kỹ năng thu thập, xử thông tin và thuyết trình GS TS nguyễn minh thuyết

Bài giảng kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và thuyết trình  GS TS nguyễn minh thuyết
... DUNG Kỹ thu thập, xử thông tin 1.1 Khái niệm thông tin 1.2 Nguồn thông tin đại biểu 1.3 Xử thông tin Kỹ thuyết trình 2.1 Thuyết trình đời sống 2.2 Chuẩn bị thuyết trình 2.3 Phương pháp thuyết ... ) - Thông tin văn tự (thư, sách, báo truyền thống; thư, sách, báo điện tử, ) KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN 1.1.3 Các loại thông tin - Thông tin cũ \ thông tin - Thông tin thô \ thông tin ... Phần lớn tin báo kiểm tra (nhưng tất tin, bài) KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN 1.3 Xử thông tin 1.3.1 Kiểm tra mức độ độ tin cậy, đầy đủ a) Đối tượng kiểm tra - Báo cáo thức - Nguồn tin khác...
 • 24
 • 386
 • 2

thuyết hệ điều hành - Quản tập tin

Lý thuyết hệ điều hành - Quản lý tập tin
... Cách 3: I-nodes Mỗi tập tin quản I-node I-node cấu trúc liệu gồm hai phần: - Phần thứ thuộc tính tập tin Phần lưu trữ thông tin liên quan đến tập tin kiểu, người sở hữu, kích thước, v.v - Phần ... thước tập tin (4 bytes) Hình : Một entry thư mục Byte thuộc tính đọc ghi trình sử dụng Giá trị byte thuộc tính: : tập tin đọc : tập tin ẩn : tập tin hệ thống : nhãn đĩa 16 : thư mục 32 : tập tin ... ghi xuống đĩa - Các I-node: đánh số từ Mỗi I-node có độ dài 64 byte mô tả cho tập tin (chứa thuộc tính địa khối lưu trữ đĩa tập tin) - Các khối liệu: Tất tập tin thư mục lưu trữ Bài tập Bài : Cho...
 • 14
 • 1,061
 • 8

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Thái Kim Phụng
... niệm hệ thống tích hợp doanh nghiệp • Các HTTT tích hợp chức ứng dụng phổ biến DN:  Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)  Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM)  Hệ thống quản lý ... - Dữ liệu tự phục vụ Web - Dữ liệu PV DV lưu động - Dữ liệu PV DV không dây -Tổng hợp thị hiếu KH - Nhất quán thông điệp đến với KH - Chăm sóc đến KH cuối - Thiết lập quan hệ lâu dài với KH - ... quan hệ khách hàng (CRM) Bán hàng -Bán hàng qua điện thoại - Bán hàng qua Web - Bán hàng lưu động - Bán lẻ Tiếp thị - Dữ liệu chiến dịch - Sự hài lòng KH - Phân tích liệu Dịch vụ khách hàng - Dữ...
 • 26
 • 559
 • 2

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Thái Kim Phụng
... tra lại thông tin click vào nút "đặt hàng", từ bàn phím hay chuột máy tính, để gởi thông tin trả cho doanh nghiệp Doanh nghiệp nhận lưu trữ thông tin đặt hàng đồng thời chuyển tiếp thông tin toán ... toán e-check hay EFT, cty khách hàng không cần sử dụng phần cứng hay phần mềm Mã số tích hợp vào hệ thống trang web nối khách hàng với máy chủ bảo mật Một làm điều hệ thống cung cấp thông tin tài ...    Business-to-customer (B2C): Hoạt động bán lẻ sản phẩm dịch vụ trực tiếp đến KH cá nhân Business-to-business (B2B): Hoạt động bán hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Consumer-to-consumer (C2C):...
 • 33
 • 384
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Thái Kim Phụng
... shopping),  E-mail, thông tin thị trường,  Báo điện tử (electronic news)  Bảng tin điện tử (electronic bulletin board) Ích lợi HTTT mang lại: Cung cấp dịch vụ thông tin tư vấn  Hỏi thông tin liên ... Đặc tính thông tin  đặc tính vật lý  đặc tính dịch vụ Phần lớn sản phẩm tạo trình kết hợp thông tin, với yếu tố vật lý, dịch vụ Đặc tính thông tin Là kết việc phát triển CNTT, thông tin có đặc ... services)  Thông tin tư vấn cho khách hàng  Quản lý quan hệ với khách hàng (CRM) Ích lợi HTTT mang lại:  Quản lý tài nguyên hiệu qủa • Tiền, phương tiện (gồm vật liệu thiết bị) người thông tin •...
 • 48
 • 455
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - ThS. Thái Kim Phụng
... địa phương hỗ trợ hệ thống toàn cầu Phát triển hệ thống thông tin toàn cầu 􀂄 Thách thức 􀂄 Xung đột yêu cầu hệ thống toàn cầu hệ thống địa phương 􀂄 Khó thỏa thuận đặc điểm hệ thống chung 􀂄 Những ... triển hệ thống thông tin toàn cầu 􀂄 Chiến lược phát triển hệ thống 􀂄 Chuyển đổi ứng dụng sử dụng văn phòng sang ứng dụng toàn cầu 􀂄 Thiết lập đội phát triển đa quốc gia nhằm đảm bảo thiết kế hệ thống ... toàn cầu Thiết kế qui trình kinh doanh & quản trị Những hệ thống lựa chọn địa phương Những hệ thống Những tiến trình kinh doanh Những Những tiến trình hệ thống kinh doanh cốt lõi cốt lõi toàn cầu...
 • 23
 • 466
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 10 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 10 - ThS. Thái Kim Phụng
... Nội Dung Tính dể bị tổn thương Hệ thống thông tin Tạo lập môi trường kiểm soát Bảo đảm chất lượng hệ thống Tính dể bị tổn thương HTTT  HTTT với liệu lưu trữ file ... quát: quản lý việc thiết kế, bảo mật, sử dụng chương trình máy tính, việc bảo mật tập tin liệu cách tổng quát xuyên suốt sở hạ tầng công nghệ thông tin tổ chức Bao gồm kiểm soát phần mềm, kiểm ... chức, độ xác tin cậy mẩu tin, tuân thủ hoạt động điều hành theo chuẩn quản trị Tạo lập môi trường kiểm soát: Các kiểm soát tổng quát & kiểm soát ứng dụng   Kiểm soát tổng quát: quản lý việc...
 • 27
 • 330
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Thái Kim Phụng
... Vài nét xã hội thơng tin Đặc điểm thời đại thông tin • • • • • Xuất dựa xuất hoạt động xã hội dựa tảng thông tin Kinh doanh thời đại thông tin phụ thuộc vào công nghệ thông tin sử dụng để thực ... Nội Dung      Vài nét xã hội thông tin Tổ chức thông tin Thông tin Ra định Quản lý Các định theo cấp quản lý Vài nét xã hội thơng tin Môi trường kinh tế  Kinh tế toàn cầu kinh ... trình sản xuất tăng lên cách nhanh chóng Hiệu sử dụng công nghệ thông tin xác định thành công thời đại thông tin Công nghệ thông tin có mặt sản phẩm dịch vụ Tổ chức  Tổ chức tập hợp hình thức...
 • 26
 • 288
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Thái Kim Phụng
... học Hệ thông tin tin học hóa Hệ thống thông tin Quan hệ loại hệ thống tổ chức Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin giao diện hệ tác nghiệp hệ điều khiển hệ thống môi trường Dữ liệu vào Hệ điều ... tranh Hệ thống thông tin Phân loại hệ thống thông tin quản lý Phân loại theo cấp sử dụng Hệ thống thông tin Phân loại hệ thống thông tin quản lý Phân loại theo cấp sử dụng Hệ thống thông tin Phân ... hay thông tin từ máy tính khác Máy tính trình bày thông tin (bằng bảng biểu, báo cáo, biểu đồ, đồ thị, tài liệu định dạng) Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Hệ thống tin...
 • 38
 • 316
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng
... ảnh hưởng xấu 33 / 36 Ngun tắc hệ thống cơng việc 34 / 36 Mối quan hệ hệ thống cơng việc hệ thống thơng tin 35 / 36 Phân biệt HTTT hệ thống cơng việc mà hỗ trợ Hệ thống thơng tin Hệ thống cơng việc ... Khung hệ thống cơng việc (Work system Framework) Các thành phần hệ thống cơng việc Ngun tắc hệ thống cơng việc Mối quan hệ hệ thống cơng việc hệ thống thơng tin Sự cần thiết có quan điểm cân đối hệ ... v.v 31 / 36 Cơ sở hạ tầng thơng tin   Thơng tin mã hóa chia sẻ doanh nghiệp Việc chia sẻ mức độ cao dạng thơng tin 32 / 36 Sự cân đối thành phần hệ thống cơng việc    Các thành phần hệ thống...
 • 38
 • 523
 • 0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng
... LOẠI HỆ THỐNG THƠNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CÁC LOẠI HTTT THEO CẤP QUẢN LÝ  Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems - TPS)  Hệ thống thơng tin quản ... MIS)  Hệ thống hỗ trợ định – Decision Support System (DSS)  Hệ thống trợ giúp lãnh đạo (Executive Support System - ESS)  Hệ tự động văn phòng (Office Automation System - OAS)  Hệ thống quản ... TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ        Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems - TPS) Các hệ thống thơng tin quản lý (Management Information Systems - MIS) Hệ thống hỗ trợ định (Decision...
 • 81
 • 1,342
 • 5

Bài giảng kỹ năng nghe đọc hỏi của luật sư ths nguyễn hữu ước

Bài giảng kỹ năng nghe  đọc  hỏi của luật sư  ths nguyễn hữu ước
... CỦA BÀI HỌC KỸ KỸ KỸ NĂNG NĂNG NGHE ĐỌC NĂNG ĐẶT CÂU HỎI KỸ NĂNG NGHE Thời lượng sử dụng kỹ §äc 16% Nãi 30% ViÕt 9% Nghe 45% 1.1 Các phương diện nghe luật • • • • • • Nghe khách hàng; Nghe ... CẦU CỦA BÀI HỌC BÀI HỌC CUNG CẤP KIẾN THỨC, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHE TÍCH CỰC, KỸ NĂNG ĐỌC, KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐÂY LÀ CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ THIẾT YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ LUẬT SƯ NỘI DUNG CỦA ... MỤC ĐÍCH ĐỌC PHƯƠNG PHÁP ĐỌC 2.2.1 KỸ NĂNG ĐỌC CỦA LUẬ SƯ ĐỌC NẮM ĐƯỢC NỘI DUNG MỤC ĐỌC TÌM CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐÍCH ĐỌC ĐỌC TÌM CĂN CỨ, CHỨNG CỨ ĐỌC PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ PHÁP LÝ 2.2.2 KỸ NĂNG ĐỌC ĐỌC THEO...
 • 48
 • 193
 • 1

Bài giảng hệ thống thông tin quản phần 1 vũ xuân nam, nguyễn văn huân

Bài giảng hệ thống thông tin quản lý phần 1  vũ xuân nam, nguyễn văn huân
... đề hệ thống thông tin quản .12 1. 5 Tầm quan trọng hệ thống thông tin 16 CHƯƠNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 19 2 .1 Phần cứng hệ thống ... LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1. 1 Hệ thống thông tin 1. 2 Định nghĩa phận cấu thành hệ thống thông tin quản 1. 3 Phân loại hệ thống thông tin tổ chức .9 1. 4 Những ... SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 2 .1 Phần cứng hệ thống thông tin quản 2 .1. 1 Máy tính điện tử Một hệ thống phần cứng thông thường bao gồm phần: Thiết bị xử trung tâm...
 • 71
 • 177
 • 0

Xem thêm