Phân lập và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở việt nam

Phân lập biểu hiện gen hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen việt nam

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở việt nam
... V TINH SCH PROTEIN TI T HP P10 45 3.2.1 Thit k vector biu hin pET28a mang on gen P10 .45 3.2.2 Biu hin v tinh sch protein tỏi t hp P10 52 3.3 GY KHNG TH A DềNG KHNG PROTEIN P10 58 3.3.1 ... Trong s cỏc virus hi lỳa, ngoi Rice hoja blanca virus (mt ternuivirus, phõn b ti Nam M), Rice giallume virus (mt luteovirus, phõn b ti chõu u) v Rice stripe necrosis virus (mt furovirus, phõn ... t hp mang oa n gen P10 mó húa cho protein vo virus SRBSDV 42 3.1.4.2 Kim tra s cú mt on gen P10 bng enzyme ct gii hn khng nh chc chn on DNA ó c chốn vo vector pGEMT l oa n gen P10, chỳng tụi...
 • 89
 • 144
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "TẠO DÒNG BIỂU HIỆN GEN HÓA PROTEIN VỎ VP19 CỦA VI RÚT WSSV GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON)" ppsx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... tự gen từ ngân hàng gen (AF369029 AY220744) Hình Phân tích protein điện di SDS-PAGE KẾT LUẬN Như vậy, thành công vi c tạo dòng gen hóa cho protein vỏ VP19 vi rút WSSV gây hội chứng đốm trắng ... đốm trắng tôm Vi t Nam Vi c giải trình tự gen cho thấy gen vp19 gồm 366bp hóa cho 122 axit amin Gen vp19 WSSV gây bệnh tôm Vi t Nam có độ đồng cao mức ADN mức protein với gen vp19 khác ... nhận protein vỏ vi rút làm kháng nguyên để tạo kháng thể Các nghiên cứu trước cho biết vi rút WSSV gây hội chứng đốm trắng không tôm mà nhiều loài giáp xác khác Vi rút có kích thước lớn với ADN gen...
 • 18
 • 237
 • 1

Phân lập biểu hiện gen hóa yếu tố đông máu IX của người vi khuẩn e coli

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa yếu tố đông máu IX của người ở vi khuẩn e coli
... cDNA hóa yếu tố đông máu IX từ mô người Thiết kế vector biểu mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông máu IX người Chuyển biểu vector mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông máu IX người vi khuẩn E ... vector biểu pET32a/FIXnoSP mang đoạn cDNA hóa FIXnoSP biểu gen hóa cho yếu tố đông máu IX E coli Kiến nghị  Tiếp tục nghiên cứu biểu cDNA hóa FIX noSP vector pET32a vi khuẩn E. coli  ... dòng gen  Chủng E coli BL21(DE3) hãng Bio-Rad sử dụng để biểu gen hóa yếu tố đông máu IX người  Các vector  Vector tách dòng: pJET1.2/blunt (Fermentas)  Vector biểu hiện: pET32a (Novagen)...
 • 18
 • 342
 • 1

Phân lập biểu hiện gen hóa yếu tố đông máu IX của người vi khuẩn e coli

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa yếu tố đông máu IX của người ở vi khuẩn e coli
... Deoxyribonucleic acid Axít Deoxyribonucleic dNTP Deoxynucleoside triphosphate Deoxynucleoside triphosphate E coli Escherichia coli Escherichia coli EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid Ethylenediaminetetraacetic ... thiết người Phân lập đoạn cDNA hóa yếu tố đông máu IX từ mô người Thiết kế vector biểu mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông máu IX người Chuyển biểu vector mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông ... IX đóng vài trò quan trọng khởi đầu hình thành cục máu trì tính nguyên vẹn cục máu thông qua hoạt hóa yếu tố đông máu X 1.3 Cấu trúc gen hóa yếu tố đông máu IX Gen FIX gen hóa cho yếu tố...
 • 88
 • 305
 • 0

Phân lập xác định một số đặc điểm sinh học của virus gây bệnh hoại tử thần kinh cá mú (epinephelus spp) luận văn thạc sĩ nông lâm ngư

Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của virus gây bệnh hoại tử thần kinh ở cá mú (epinephelus spp) luận văn thạc sĩ nông lâm ngư
... - Phân lập virus từ tự nhiên có biểu bệnh hoại tử thần kinh - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học virus gây bệnh hoại tử thần kinh ix Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm sinh học ... cấp nhà nước, mã số: KC04.03/11-15 ,Khoa công nghệ sinh học Viện Đại học mở Hà Nội thực đề tài: Phân lập xác định số đặc điểm sinh học virus gây bệnh hoại tử thần kinh (Epinephelus spp.)” ... loài virus thường gây bệnh virus Nodavirus gây bệnh Viral Nervous Necrosis (VNN) bệnh Virus Iridovirus Virus gây bệnh hoại tử thần kinh (Viral nervous - VNN) nguyên nhân gây chết mú...
 • 70
 • 798
 • 2

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên gp120 của virus HIV phân type b lưu hành tại việt nam

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên gp120 của virus HIV phân type b lưu hành tại việt nam
... GP120 < /b> phân < /b> type < /b> B virus < /b> HIV < /b> tiến hành biểu < /b> kí hiệu gp12 0B_ EX 3.1.1 Khuếch đại gen < /b> gp12 0B cặp mồi biểu < /b> Vùng gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B khuếch đại từ vector pCR®2.1 mang gen < /b> gp12 0B tách ... pháp nghiên < /b> cứu < /b> 2.3.1 Nhân gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B virus < /b> HIV < /b> phƣơng pháp PCR Gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B (gp12 0B_ EX) khuếch đại gắn trình tự nhận biết hai enzyme giới hạn BamH ... với phân < /b> type < /b> HIV < /b> lưu hành Việt Nam, cần nghiên < /b> cứu < /b> sản xuất kit chẩn đoán dựa type < /b> virus < /b> nước ta Khoa Công nghệ sinh học Khóa luận tốt nghiệp Với đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> kháng < /b> nguyên...
 • 68
 • 298
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu nhân dòng biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng tôm”

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”
... nhân dòng biểu bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm” để tạ bào tử Bacillus subtilis biểu kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm tr ng làm cho ... Bacillus subtilis tái tổ hợp biểu gen hóa protein kháng nguyên VP28 WSSV bề mặt bào tử - Bướ đầu đánh giá khả phòng bệnh đốm tr ng tôm thẻ chân tr ng chế phẩm bào tử B subtilis biểu VP28 bề mặt ... quy trình biểu gen hóa cho VP28 bề mặt bào tử Bacillus subtilis - Nghiên cứu thử nghiệm khả phòng bệnh đốm tr ng tôm thẻ chân tr ng h tôm ăn thứ ăn trộn bào tử Bacillus subtilis biểu VP28 Địa...
 • 27
 • 180
 • 0

Nghiên cứu nhân dòng biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng tôm

Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm
... tế trên, tiến hành đề tài Nghiên cứu nhân dòng biểu bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm để tạo bào tử Bacillus subtilis biểu kháng nguyên ... NHIÊN Phạm Kiên Cƣờng NHÂN DÕNG VÀ BIỂU HIỆN TRÊN BỀ MẶT BÀO TỬ Bacillus subtilis GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN VP28 CỦA VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TÔM Chuyên ngành: Hóa sinh học số: 62 42 01 16 LUẬN ... phòng bệnh đốm trắng tôm thẻ chân trắng bào tử B subtilis biểu VP28 bề mặt Đối tƣợng nội dung nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài: Gen hóa protein VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm...
 • 133
 • 152
 • 1

nghiên cứu đa dạng di truyền phân đoạn s7 của các chủng virus gây bệnh lúa lùn sọc đen

nghiên cứu đa dạng di truyền phân đoạn s7 của các chủng virus gây bệnh lúa lùn sọc đen
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lại Phƣơng Liên NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN PHÂN ĐOẠN S7 CỦA CÁC CHỦNG VIRUS GÂY BỆNH LÚA LÙN SỌC ĐEN Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60420121 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... truyền phân đoạn S7 chủng virus gây bệnh lúa lùn sọc đen với mục tiêu nhƣ sau: - Phân lập giải trình tự phân đoạn S7 vius SRBSDV mẫu lúa nhiễm bệnh thu thập vùng sinh thái trồng lúa Việt Nam - Phân ... chung bệnh lùn sọc đen phƣơng Nam .5 1.2.1.1 Nguồn gốc phát sinh bệnh lùn sọc đen phƣơng Nam 1.2.1.2 Di n biến bệnh lúa lùn sọc đen Việt Nam 1.2.2 Đặc điểm bệnh học bệnh lùn sọc...
 • 79
 • 186
 • 0

NGHIÊN cứu đa DẠNG DI TRUYỀN PHÂN đoạn s7 của các CHỦNG VIRUS gây BỆNH lúa lùn sọc ĐEN

NGHIÊN cứu đa DẠNG DI TRUYỀN PHÂN đoạn s7 của các CHỦNG VIRUS gây BỆNH lúa lùn sọc ĐEN
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lại Phƣơng Liên NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN PHÂN ĐOẠN S7 CỦA CÁC CHỦNG VIRUS GÂY BỆNH LÚA LÙN SỌC ĐEN Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60420121 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... truyền phân đoạn S7 chủng virus gây bệnh lúa lùn sọc đen với mục tiêu nhƣ sau: - Phân lập giải trình tự phân đoạn S7 vius SRBSDV mẫu lúa nhiễm bệnh thu thập vùng sinh thái trồng lúa Việt Nam - Phân ... chung bệnh lùn sọc đen phƣơng Nam 1.2.1.1 Nguồn gốc phát sinh bệnh lùn sọc đen phƣơng Nam 1.2.1.2 Di n biến bệnh lúa lùn sọc đen Việt Nam 1.2.2 Đặc điểm bệnh học bệnh lùn sọc...
 • 79
 • 217
 • 0

Phân lập biểu hiện gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21
... khuôn nhân gen fljB kỹ thuật PCR 3.2 Khuếch đại gen fljB kĩ thuật PCR Mục đích phân lập gen fljB từ S typhimurium đưa vào biểu E coli BL21 Gen fljB đoạn gen hoá cho kháng nguyên roi H: 1,2 có ... phẩm, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân lập biểu gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 Salmonella typhimurium Escherichia coli BL21 nhằm thu lượng lớn kháng nguyên tinh sạch, dùng cho việc nghiên ... nghiệm phân lập, biểu gen fliB hoá kháng nguyên roi H: 1, S typhimurium E coli BL21 44 3.1 Tách chiết ADN hệ gen S typhimurium Để có gen fljB trước hết phải tách chiết thành công ADN hệ gen vi...
 • 75
 • 258
 • 0

Phân lập biểu hiện gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21
... phẩm, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân lập biểu gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 Salmonella typhimurium Escherichia coli BL21 nhằm thu lượng lớn kháng nguyên tinh sạch, dùng cho việc nghiên ... trúc kháng nguyên Salmonella Salmonella có loại kháng nguyên chính: kháng nguyên thân (O); kháng nguyên roi (H); kháng nguyên vi có số typ huyết khác như: S typhi, S dublin S hirschfeldii Kháng nguyên ... định hai pha khác kháng nguyên H điều khiển biểu không đồng thời Gen fliC hoá cho kháng nguyên H: i (495 axit amin), gen fljB hóa cho kháng nguyên H: 1.2 (506 axit amin) Dựa vào trình tự axit...
 • 14
 • 187
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "PHÂN LẬP BIỂU HIỆN GEN GM1 HOÁ CHO EPITOPE THUỘC KHÁNG NGUYÊN H: G,M CỦA SALMONELLA ENTERITIDIS ATCC13076" pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... huyết kháng nguyên O, H kháng nguyên lông Trong số kháng nguyên này, kháng nguyên H kháng nguyên lông đặc hiệu cho S enteritidis Kháng nguyên H S enteritidis có tính đặc hiệu H :g,m hoá gen fliC ... gen hoá cho epitope kháng nguyên H đặc hiệu cho S enteritidis Epitope chuỗi polypeptid ngắn có trình tự axit amin từ 246-382 [2] Trong thí nghiệm mình, đặt tên cho gen hoá epitope gm1 Để có ... kế vectơ biểu pET22b(+) mang gen gm1 Thiết kế vectơ biểu pETgm1 Với mục đích thu lượng lớn epitope kháng nguyên H :g,m tái tổ hợp để tạo kit ELISA phát nhanh S enteritidis, chọn chủng biểu E coli...
 • 20
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmtổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin as 48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bàophân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertasephân lập gen mã hóa protein vỏ của 2 loại virus gây bệnh trên hoa lan cymmv và orsvbiểu hiện gen mã hóa enzymphan lap va phat hien gen doc to cua vi khuan vibrio cholerae trong mau hai san tuoi songthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longthiết kế vector mang cấu trúc rnai chứa đoạn gen mã hóa protein vỏ nhằm phục vụ chuyển gen kháng virus gây bệnh khảm lá ở cây đậu tươngchuyển gen mã hóa protein bề mặt của virut h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vacxin thực vậtchuyển cấu trúc mang gen mã hóa protein vỏ virus vào thuốc lá thông qua vi khuẩn a rhizogenes atcc158341982 phát hiện ra cấu trúc đối xứng xoắn của virus gây bệnh khảm thuốc lá tmvđề tài phân lập và xác định gen độc tố của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus trong hải sản tươi sốngtách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngTuần 1. Tổng quan văn học Việt NamCác biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2HÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Một số kinh nghiệm lồng ghép lịch sử địa phương hậu lộc vào dạy học lịch sử ở trường THPT đinh chương dươngMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựPhương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcskkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10skkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnSử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhSử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Sử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bảnTích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngexplore our world level 3 workbooksach GETTING TO YESprepare workbook level 1(bia)SCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCH